Tuotteen haku

Tuotelistaukseen pääset seuraavasti: Tuotteet > Tuotelistaus. Tätä kautta voit hakea tuotteita tekstihaun perusteella tai listata kaikki tuotteet. Mikäli haluat hakea kaikki tuotteet, klikkaa hakusana -kenttää ja paina Enter -painiketta tai "Päivitä näkymä" nappulaa.

Luo Uusi. Valikon avulla voidaan luoda uusi tuote tai tuoteryhmä.

Asetukset. Valikosta voidaan luoda tuotteelle uusi yksikkö tai luoda uusi hintaryhmä.

Näytä sarakkeet.

Valikon avulla saadaan räätälöityä tuotelistausta ja voidaan valita mitä tietoja tuotteista näytetään. Mikäli joku kenttä halutaan saada näkyviin, pitää sen kohdalle laittaa ns. "tarkistus ruksin päälle". Vastaavasti, jos joku tieto halutaan listauksesta pois, otetaan ruksi pois kyseisen kohdan edestä. Muutokset tulevat listaukseen näkyviin, kun painetaan "Päivitä näkymä" -nappia.

Varastotiedot ja varastokohtaiset määrät näkyvät, mikäli yrityksessä on varastonhallinta käytössä. Kirjanpitotiedoista saa näkyviin, jos tuotteille on määritelty laskentakohde.

Näytä listauksessa. Valikosta voidaan valita erinäisiä asetuksia tuotteisiin liittyen. Voidaan mm. rajata listaus, jotta siihen tulee vain aktiiviset tuotteet tai vaikkapa vain myytävät tuotteet. Muutosten jälkeen pitää painaa päivitä näkymä -painiketta, jotta listaus päivittyy. Varastotietojen osalta vaaditaan varastonhallinta osio käyttöön.

Tuotteelle voidaan määrittää hälytysraja (tuotetiedoissa), joka tarkoittaa että tuotelistauksesta saadaan näkyviin ne tuotteet, joiden varastomäärä on alle halutun hälytysrajan. Varastosta loppuneet listaus tuo näkyville tuotteet, joiden varastomäärä on negatiivinen.

Ryhmittele. Valikon avulla voidaan määritellä, missä järjestyksessä tuotelistaus esitetään. Voidaan määritellä mm. tuotteet tuoteryhmittäin tai oletusvarastoittain (vaatii varastonhallinnan käyttöön). Muutokset tulevat näkyviin, kun painetaan päivitä valinnat -painikkeesta.

Rajaa listaus. Tuotelistausta voidaan rajata halutulla tavalla. Voidaan mm. rajata näkymään pelkästään halutun tuoteryhmän tuotteet. Alla esimerkissä on rajattu näkymään pelkät korkotuotteet. Huom! jos olet tehnyt näytä listaus kohdassa muita hakurajauksia, ei listaan välttämättä tule näkyviin kaikki kyseisen tuoteryhmän tuotteet. Oletusvarasto valinta vaatii varastonhallinnan käyttöön, tässä voidaan rajata näkyviin vain halutut tuotteiden oletusvarastot. Rajausten muutokset vaativat Päivitä näkymä -painikkeen painamista, jotta tuotelistaus päivittyy.

Rajaa hakusanalla. Voit tehdä haun halutulla sanalla, numerolla tai kirjaimilla. Tietoa haetaan tuotenimike kentästä, tuotekoodi ja kuvaus -kentästä.

Kohdista hakusana. Valinnan avulla voidaan määrittää mistä kentästä/kentistä käsin syötetty hakusana hakee tiedot. Muutokset vaativat päivitä näkymä -painikkeen painamista.

Tallenna Excel tiedostona. Tuotelistaus voidaan siirtää Exceliin tästä napista.

Päivitä näkymä. Jokaisen haun muutoksen johdosta pitää muistaa painaa tätä nappia, jotta tuotelistaus päivittyy halutun hakuehtojen perusteella.

Käsittelykori

Käsittelykorin avulla voidaan massana mm päivittää tuotteiden hintaa tai varastotietoja.

Valitaan halutut tuotteet ja painetaan lisää valitut käsittelykoriin

Käsittelykori näkyy tuotelistauksen yläreunassa ja nyt tässä on valittuna kolme tuotetta. Klikkaamalla käsittelykori -kohtaa näyttää tämä vielä mitä tuotteita tähän on valittu.

Päivitä tuotteiden tietoja:

Perustietoja: Tällä voidaan massana päivittää mm. tuotteiden yksikköä, onko tuote myytävä vai ei, tai muuttaa massana tuotteen tuoteryhmää.

Massapäivitys onnistuu valitsemalla yläriville halutut tiedot ja oikeasta reunasta painetaan vihreätä nuoli alaspäin painiketta, joka kopioi muutokset kaikkiin valittuihin riveihin. 

Lopuksi pitää muistaa painaa Tallenna muutokset -painiketta.

Hintatietoja: Tämän avulla voidaan massana päivittää hankintahintaa, perushintaa, onko hinta bruttona vai ei, voidaan määrittää massana haluttu alv -prosentti, alin myyntihinta ja haluttu provisioprosentti. Massamuutokset tapahtuvat kuten ylempänä on kuvattu.

Varastotietoja: Vaatii varastonhallinnan käyttöön. Voidaan massana muuttaa oletusvarasto, tuotepaikka, oletushyllyraja, paino ja tullinimike.

Julkaisutilaa: Julkaisutilalla voidaan vaikuttaa siihen onko tuote julkaistu, eli nouseeko tuote esim. onko tuote laskutettavissa. Julkaisutilaun kautta pystyy myös poistamaan tuotteita. Täällä tarkempi ohje

Päivitä tuotteiden kirjanpidon tietoja: Valinnan avulla voidaan muuttaa käsittelykorissa olevien tuotteiden kirjanpidon tilejä massana. Lisäksi voidaan lisätä massana tuotteille Laskentakohteita.

 

Inventointi

Suorita tuotteille Inventointi: Tämän avulla voidaan tehdä inventointi, tämä vaatii varastonhallinnan käyttöön. Inventoinnin avulla voidaan massana korjata haluttujen tuotteiden varastomääriä. Tuotteiden varastomäärän saa määriteltyä varastoittain.

Esim. alla oleva kohta, jossa Testaustuotetta on varastossa "Yksikkö 1" -9 kpl. 

Jos oikea määrä olisi esim. 5 kpl, korjataan se tähän ja tallennetaan muutokset. 


Vie tuotteet

Valinnan avulla halutuista tuotteista voidaan muodostaa tarjous (vaatii tilaustenkäsittelyn yrityksessä), tilauksen (vaatii tilaustenkäsittelyn), lasku, ostotilaus (vaatii ostotilaus ja viestintä -osion) tai varastotapahtuman (vaatii varastonhallinnan käyttöön).

Tuotelistauksen massatoiminnot
Tuotelistauksessa on vasemmassa alakulmassa vihreä nappi, sen oikeassa reunassa on valkoinen kärkikolmio, sitä painamalla saadaan tuotelistauksen massatoiminnot esiin.

Jotta voit käyttää toimintoja, pitää sinun ensin valita haluamasi tuotteet vasemmasta reunasta:

Päivitä valittujen tuotteiden myyntihinta hintakertoimella.
Valinnan avulla voidaan antaa kerroin, jolla valitun tuotteen myyntihinta päivittyy. Samalla voidaan antaa pyöristyksen desimaali, johon uusi hinta pyöristyy. Esim. jos hinta on alun perin ollut vaikkapa 100 € ja kertoimeksi annetaan 1.2 on uusi hinta 120 €. Jos hintojen muutos halutaan tehdä tulevaisuuteen, niin ensin tulee muodostaa kaikki ne aineistot valmiiksi, jotka lähtevät vanhoilla hinnoilla. Vasta tämän jälkeen tehdään hintamuutos. Näin uusi hinta tulee voimaan vasta uusille muodostettaville laskuille, eikä muuta jo muodostettujen laskujen hintoja.

Lisää valitut tuotteet hintaryhmään

Valinnalla voidaan lisätä massana tuotteen hintaryhmä. Eli käytännössä saadaan tehtyä asiakaskohtainen hinta. Valitaan olemassa oleva hintaryhmä ja annetaan tuotteella haluttu kerroin. Esim. kerroin 1.2 on alkuperäinen hinta kertaa 1.2 ja vastaavasti jos halutaan antaa alennusta, annetaan kerroin joka on alle yhden. Voidaan myös valita absoluuttinen arvo, jolloin arvo kenttään annetaan uusi haluttu hinta kyseiselle hintaryhmälle. Huom! mikäli käytät hintaryhmiä pitää hintaryhmä tieto antaa myös halutulle asiakkaalle lisätietojen muokkaus välilehden hintaryhmä -kenttään. Valinta lisää tuotteelle hintaryhmän, toistaiseksi hintaryhmän päivitys ei onnistu tätä kautta vaan tuote pitää avata ja muokata hintaryhmää tätä kautta.

Muuta valittujen tuotteiden verokanta
Muuttaa tuotteen ALV prosenttia massana. Valitaan mistä prosentista muutetaan ja mihin. Muutos tapahtuu vain, jos alkuarvo täsmää. Eli jos tuotteen ALV % on 14 % ei sitä voi muuttaa vaikkapa arvosta 10 arvoon 24 %.

Vie tuotteet tarjoukselle, tilaukselle, laskulle, ostotilaukselle tai varastotapahtumalle
Tarjous ja tilaus vaativat tilaustenkäsittely -osion käyttöön. Ostotilaus vaatii ostotilaus lisäosion ja varastonhallinta vastaavasti varastonhallinta -osion.

Tyhjennä valinnat
Tämä poistaa aikaisemmin valitut tuotteet tästä näkymästä.


Näytä sarakkeet -nappi
Näytä sarakkeet -napin alta voit rajata halutut sarakkeet tarpeen mukaisesti esille.

Mikäli käytössä on Varastonhallinta, yhtenä valintana varastotietojen alla on "Keskihankintahinta", joka tarkoittaa tuotteen varastotapahtumille syötettyjen hankintahintojen keskiarvoa.

Hintojen käsittely myyntireskontrassa:

Tuotekortilla oleva keskihankintahinta =0

  • Tuotteella ei ole vielä hintoja keskiarvottavia varastotapahtumia
  • Tuodaan tilaukselle/laskulle hankintahintana tuotekortille merkitty hankintahinta
  • Hankintahinnan voi muuttaa tilauksella/laskulla, mikäli se on reskontraoikeuksissa sallittu

Tuotekortilla oleva keskihankintahinta <> 0

  • Tuodaan tilaukselle/laskulle hankintahintana tämä laskettu keskihinta
  • Hankintahinnan voi muuttaa tilaukselle/laskulle, mikäli se on reskontraoikeuksissa sallittu

Tuotekortin ohjeistus löytyy Tuotekortti -sivulta.


Jos on annettu alennuksia monella eri tavalla, niin näitä käsitellään alla olevassa järjestyksessä:


1. Asiakaskohtainen hinta

2. Hintaryhmän hinta
3. Sopimuslaskutuksen yliajettu hinta

4. Tuotteen hinta


Kaikissa tapauksissa asiakaskohtainen hinta on vahvin ja se jyrää kaiken yli. Toiseksi vahvin on hintaryhmän hinta.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.