Tiliotteen käsittelyyn pääsee tiliote -näkymästä, klikkaamalla Netvisor tiliote -linkkiä ja tiliotteen muokkausnäkymä -linkistä.

SISÄLTÖ

Saapuneen tiliotteen numero näkyy tiliotteen oikeassa yläreunassa. Täällä on myös seuraava -linkki, josta pääsee seuraavaan kyseisen tilin tiliotteelle.

Tiliotteen muokkausnäkymä

Mikäli tilikausi on lukittu tai ALV on lukittu, ei tiliotetta voi muokata. Tällöin käyttäjää huomioidaan seuraavasti: Tiliotteen jakson päättymispäivä kuuluu lukitulle kaudelle, muokkaus ei ole sallittu.

Tiliotteen muokkausnäkymä-linkistä tiliote voidaan avata muokkausnäkymään. Muokkausnäkymässä rivejä voidaan tiliöidä tai kohdistaa manuaalisesti järjestelmässä oleviin laskuihin.

Listaa tiliotteen tositteet -painikkeesta saadaan näkyviin kyseisen tiliotteen jo tiliöityjen tapahtumien tositteet.


Virheellisten tapahtumien käsittely

Mikäli tiliote saapui, kun yrityksessä oli lukittuna ALV, tilikausi tai ostoreskontra, niin ostolaskujen automaattinen käsittely ei toimi, vaan nämä jäävät virheeseen. Jos kausi käydään avaamassa, on tiliotenäkymässä mahdollisuus käynnistää automaattinen käsittely uudestaan ja näin saada ostolaskut kuittaantumaan tiliotteelta. 


Rivien rajaaminen ja tiliöinti

Muokkausnäkymässä voidaan ottaa kantaa siihen, näytetäänkö vain ne rivit, joita ei ole tiliöity vai tuodaanko kaikki rivit näkyville. Se onnistuu valinnalla näytä kaikki tapahtumarivit. Rajaa rivit maksukorttiprovisiota varten hakee tiliotteelta Netsin maksukortin suorituksia ja mahdollisia provisiokirjauksia. Lisätietoa tästä löytyy palvelun omalta ohjesivulta.

Hae tiliöintisäännöt painikkeesta voi hakea jo luodut tiliöintisäännöt ja tiliöidä rivejä niiden avulla. Tiliöintisääntöjen hallinta -painikkeesta voi luoda näitä tiliöintisääntöjä. Tästä tarkemmin palvelun omalla ohjesivulla.

Tiliotteen rivin saa tiliöityä valitsemalla rivin perästä tiliöi -valinnan. Tiliöi-painikkeen avulla voidaan valita vain yksi tili ja vastatili on aina pankkitilin kirjanpidon tili. Tiliöinnissä voidaan käyttää laskentakohdetta (mikäli tällainen on luotu) ja mahdollista seurantakohdetta. Näkymästä voi myös muodostaa tiliöintisäännön.

Kun haluttu tili on valittu ja mahdollinen kustannuspaikka valittu voidaan näytön alareunasta valita tositteen kirjaustapa, laji ja selite ja painaa muodosta tositteet -nappia.

Tiliöintiä ei kannata käyttää riville, jossa reskontrassa on lasku, vaan valita muu -tapahtuma ja tiliöidä lasku tätä kautta.

Kirjaustapa

Jos tiliöit paljon tiliotetapahtumia kerralla, suosittelemme käyttämään "Kirjaa jokaisesta rivistä oma tosite" -kirjaustapaa. Jos jokaisesta rivistä ei kirjata omaa tositetta ja jokin tiliöinti menee väärin, niin joudutaan korjaamaan kaikki samalla kertaa kirjatut. Jos sen sijaan jokainen rivi kirjataan omana tositteenaan, on korjaus paljon helpompaa ja nopeampaa.

Tositelaji

Valitaan tositelaji. Tositelajeja hallitaan kirjanpidon perustiedoissa ja tositelajit -kohdassa.

Selite

Annetaan tositteelle haluttu selite, mikäli järjestelmän tarjoamaa ei haluta käyttää.

Tositteen muodostaminen

Valintojen jälkeen kaikista käsittelyyn valituista riveistä muodostetaan tosite/tositteet Muodosta tositteet -nappia painamalla.

Reskontrassa olevan laskun tiliöinti

Tiliotteen muokkaustilassa valitaan Tiliöi painikkeen perästä ns. kolmio alaspäin -kuvakkeesta. 

Uusi ostoreskontran maksu

Ostolaskut pitäisi kuittaantua automaattisesti, mikäli maksuliikennesopimus on kunnossa ja tiliotteelle tulee laskunmaksupalaute. Mikäli automatiikka ei ole toiminut, pitää ostolasku laittaa käsin maksetuksi. Jos tililtä on lähtenyt rahaa, niin ennen tiliöintiä on tutkittava, onko ko. maksutapahtumaa vastaava lasku ostoreskontrassa. Jos ei ole, käytetään Tiliöi-toimintoa. Jo lasku löytyy reskontrasta, käytetään Muu tapahtuma - Uusi ostoreskontran maksu -toimintoa. Linkistä sinut ohjataan ostolaskuluetteloon, mistä etsitään maksuun liittyvä lasku.

Kun haluttu lasku on löytynyt, kyseisen rivin maksu kentän "Kohdista tähän" -linkistä voidaan tehdä kyseiselle laskulle maksu. Jotta "Kohdista tähän" -linkki tulee näkyville, ostolaskun tulee olla hyväksytty tilassa.


Tililtä -kenttään tulee automaattisesti tiliotteen tili, Maksupäiväksi tulee automaattisesti tiliote rivin päiväys. "Tallenna" -painike vie takasin tiliotteelle.

Mikäli kyseessä oli valuuttalasku ja laskunpäiväyksen ja maksunpäiväyksen välissä on tapahtunut valuuttakurssieroa, kirjautuu valuuttakurssiero ostojen valuuttakurssiero tilille.

Ulkomaan maksuerän kuittaus

-Ei käytössä enää Sepa aikana.

Uuden myyntisuorituksen lisääminen

Mikäli myyntilasku ei ole automaattisesti kuittaantunut maksetuksi voidaan se kuitata käsin maksetuksi. Jos tilille on saapunut rahaa tilisiirtona, niin ennen tiliöintiä on tutkittava, onko ko. maksutapahtumaa vastaava lasku myyntireskontrassa. Jos ei ole, käytetään Tiliöi-toimintoa, jos on, käytetään Muu tapahtuma - Uuden myyntisuorituksen lisääminen -toimintoa. Linkistä sinut ohjataan myyntilaskuluetteloon, mistä etsitään suoritukseen liittyvä lasku.

Etsitään oikea myyntilaskurivi ja rivin perästä valitaan alaspäin olevasta kolmiosta "uusi suoritus".

Tarkista, että maksupäivä on oikein. Tarvittaessa voit vaihtaa suorituksen käsittelytapaa. Suorituksen syötön jälkeen käyttäjä ohjataan takaisin tiliotteelle.

Käsittelytavat: 

Kaikkien käsittelytapojen kirjanpidon tilit voidaan määrittää Kirjanpidon oletustileissä.

Normaali - Kirjaa suorituksen normaalisti maksutilin ja myyntisaamisten oletustilin mukaisesti.
Pyöristysero - Kirjaa erottavan summan pyöristyserojen oletustilille. Esim. laskun summa 100e, jolle saapuu suoritus 100,01e. Kun käytetään käsittelytapaa "pyöristysero", kirjataan koko suoritus 100,01e, josta 100e kirjautuu myyntisuoritusten oletustilille ja 0,1e pyöristyserojen oletustilille. Käsittelytapaa ei voida käyttää pelkästään pyöristyseron kirjaamiseen, vaan tällä käsitellään koko saapunut suoritus.
Alennus - Mikäli laskun suoritus on pienempi kuin alkuperäinen summa, voidaan koko saapuneen suorituksen käsittelytavaksi valita alennus, jolloin maksamatta jäänyt osa kirjataan myynnin alennusten oletustilille ja ALV- velan muutos huomioidaan tositteella.
Osasuoritus - Kirjaa osasuorituksen normaalisti maksutilin ja myyntisaamisten oletustilin mukaisesti.
Ylisuoritus - Kirjaa ylisuorituksen ylisuorituksen tiliöintiin määritetylle tilille. Suorituksen maksajatiedoksi kirjataan "Ylisuorituksen oikaisu" (näkyy Suoritukset -sivulla). Ylisuorituksia varten on myös oma ohjeensa täällä.

Perintä - Tulee käyttää silloin, kun laskulle on lisätty perintäkulu ja asiakas maksaa laskun perintäkuluineen. Perintäkulu kirjataan järjestelmän oletustileissä määritellylle perintätilille, ja suorituksen maksajatiedoksi kirjautuu "Asiakkaan maksama perintäkulu" (näkyy Suoritukset -sivulla). Netvisorissa laskun pääomaan ei lisätä perintäkulua, mutta tämä käsittelytapa oikaisee sekä reskontran että kirjanpidon ja kirjaa perintäkulut kirjanpitoon. Tätä kirjaustapaa voidaan käyttää myös tilanteessa, jossa asiakas maksaa pelkän perintäkulun erikseen.
Ei kohdisteta - Voidaan käyttää tilanteessa, jossa suoritusta ei ole tarkoitus kohdistaa mihinkään laskuun. Suoritus kirjataan normaalisti maksutilin ja myyntisaamisten oletustilin mukaisesti. Selitteeksi suoritukselle kirjautuu "Laskuun kohdistamaton suoritus, [maksajan nimi]".
Luottotappio - Päivittää laskun tilan luottotappioksi ja kirjaa suorituksen luottotappioksi.

Tositteen linkittäminen

Mikäli tiliotteen rivin tapahtuma on jo kirjattu kirjanpitoon, voidaan tiliotteelle linkittää näkyviin kyseisen tapahtuman tosite. Tositteen linkittäminen-linkki avaa kirjanpidon tositeselailun, jossa on jo ennalta valittu oikea summa ja päiväys. Tarvittaessa hakuehtoja voidaan muokata. Hae -painike avaa alla olevan näkymän, josta Linkitä -linkistä saadaan tosite linkitettyä tiliotteelle. Tositteen linkityksellä ei ole vaikutusta mahdolliseen tiliotteen erotukseen, mutta tämän avulla tiliotteesta tulee paremmin luettava, mikäli tiliotteen rivit on kirjattu jo kirjanpitoon. Myöskin eron selvittäminen helpottuu, koska kyseinen rivi voidaan jättää pois laskuista ja mahdollinen erotus tulee jostain muualta.Tositteen linkityksen purkaminen

Tositteen linkitys voidaan purkaa tapahtumarivin "Pura"-painikkeen kautta. Seuraavassa näkymässä ohjelma kysyy, halutaanko purkaa vain tapahtuman linkitystieto vai poistaa myös kyseinen tosite. Mikäli ei haluta poistaa tositetta, vaan halutaan mitätöidä tosite, puretaan vain linkitystieto ja käydään erikseen mitätöimässä tosite tositekohtaisten toimintojen kautta.Uuden tositteen muodostus

Linkistä avautuu tositesyöttö. Käytä tätä työkalua tilanteessa, jossa pankkitilitapahtumalle on useita vastatilejä. Normaalilla Tiliöi-toiminnolla voit lisätä vain yhden vastatilin. Tositteen teossa pankkitili on valmiiksi valittuna kyseisen tiliote rivin summalla. Tallenna ja palaa tositteelle -napista pääsee takaisin tiliotteelle.

Konekielinen viiteaineisto

Konekielisestä viiteaineistosta pitää sopia erikseen maksuliikennesopimuksella. Tämän avulla myyntilaskut kuittaantuvat automaattisesti, mikäli asiakas maksaa ne laskun viitteellä ja oikealla summalla. Konekielistä viiteaineistoa ei voi käsitellä tiliotteelta, vaan Myynti > Suoritukset -kohdasta. Sieltä tapahtuman voi kohdistaa olemassa olevaan myyntilaskuun tai mikäli laskua ei ole niin sen voi tiliöidä tiliöintisäännön avulla. Konekielisen viiteaineiston käsittely vaatii käyttöön myyntireskontra -osion. Mikäli yritykseen tulee konekielinen viite ja myyntireskontraa ei ole käytössä, pitää tosite kirjata käsin kirjanpitoon kirjanpidon uusi tosite -valikosta. Jos tapahtuma on käsin tehty, tulee se tiliotteelle näkyviin konekielisen viiteaineiston kohtaan, käyttäjän reskontraan syöttämät suoritukset.

Alla esimerkki, millaiselta konekielinen viiteaineisto näyttää.

Alla esimerkki tilanteesta, jossa konekielistä aineistoa ei ole tullut yritykseen. Tällöin tiliotteella lukee Viitepanot ja tapahtumien lukumäärä. Tapahtumien erittelyn selvittämiseksi tulee ottaa yhteyttä pankkiin. Mikäli nämä halutaan kirjata kirjanpitoon, pitää laskut kuitata manuaalisesti maksetuiksi sille päivälle, jolloin tapahtuma näkyy tiliotteella.

Mikäli tiliotteella lukee viitteen osalta viitesiirto ja näitä ei ole eritelty, voi ongelma johtua maksuliikennesopimuksen puuttumisesta konekielisen viiteaineiston osalta tai sitten kyseisen päivän tiliotekäsittely ei ole vielä valmistunut taustalla.


Tiliotteen täsmäyttäminen

Tiliotteiden täsmäyttäminen tehdään tiliotenäkymässä. Järjestelmä vertaa tiliotteen loppusaldoa ko. pankkitilin kirjanpitotilin saldoon per tiliotteen viimeinen päivä. Pankkitilille asetetun kirjanpidon tilin löytää kohdasta "Yritysvalikko > Pankkitilit".

Mikäli tiliote ja ko. pankkitilin kirjanpitotili täsmäävät, niin erotus on 0,00 euroa.

Kirjanpitotilin saldosta pääsee porautumaan kyseisen tilin tilikohtaisiin kirjauksiin.

Mikäli tiliotteen ja kirjanpidon tilin saldojen välillä on erotusta, se näytetään Erotus-sarakkeessa. Erotus-sarakkeeseen nousee huomiokolmio sekä erottava summa. Erotus-sarakkeen summa voi koostua yhteensä useammasta erottavasta tapahtumasta.

Erotusten etsimiseksi otetaan toiselle välilehdelle auki muokattava tiliote, jossa pankkitilin tapahtumat o eriteltynä ja toiselle välilehdelle haetaan kirjanpidon tiedot. Taloushallinto > Kirjanpidon raportit voit hakea esimerkiksi tilisaldot-raportin (voidaan hyödyntää myös esim. pääkirjaa tai tositeselailu-raporttia) ja rajata tilisaldot-raportti tiliotteen aikavälille sekä pankkitilillä käytössä olevan kirjanpidon tilin hakuehtoihin. 

Alla olevassa esimerkkikuvassa täsmäytetään viikkotiliotetta ajalta 2.-8.10.2023 ja rajataan tilikohtaiset kirjaukset koskemaan kyseisen pankkitilin kirjanpidon tiliä, joka tässä esimerkissä on 1930:

Avataan tilikohtaiset kirjaukset pankkitilin kirjanpidon tilille ja verrataan niitä tiliotteen tapahtumiin. Mahdollisia erotuksen aiheuttajia kirjanpidon ja tiliotteen osalta ovat yleensä;

- Kirjanpitoon on kirjattu jokin tapahtuma tuplana

- Kaikkia tiliotteen tapahtumia ei ole kirjattu kirjanpitoon

- Jonkin tapahtuman osalta kirjanpitoon viety summa eroaa pankkitilin tapahtuman summasta

- Jokin tapahtuma on kirjattu väärälle kirjanpidon pankkitilille, jos käytössä useampi pankkitili

- Kirjanpidon tositteen päivämäärä eroaa pankkitilin tapahtumasta. 

Huomioitavaa: Esimerkiksi Nordea voi lähettää tiliotteita, joilla ei ole tapahtumia. Tällöin tiliotteen loppusaldona näkyy 0,00€ ja tämä aiheuttaa tiliotenäkymään huomion erotus-sarakkeessa. Tässä tapauksessa tosiasiallista erotusta ei ole syntynyt, vaan tilanne korjaantuu seuraavan tapahtumia sisältävän tiliotteen saapuessa, joilla myös tiliotteen loppusaldo ilmoitetaan.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.