Tiliotteet

Järjestelmään pankista tulleet tiliotteet löytyvät Taloushallinto>Kirjanpito>Tiliotteet -kohdasta.

Tiliote tositteena (TITO) -periaatteen mukaisesti tiliote toimii maksutapahtumien todentajana kirjanpidossa. Kattavan kirjausketjun muodostamiseksi kaikki tiliotteen tapahtumat linkitetään kirjanpidon tositetapahtumiin joko järjestelmän toimesta automaattisesti tai käyttäjän toimesta tapahtumia kirjattaessa.
Tiliotteen saldoa voidaan verrata kirjanpidon vastaavan tilin saldoon ajanjaksolta joko tiliotenäkymässä tai kirjanpidon täsmäytysnäkymässä. Ajantasaisen käsittelyn johdosta tiliotesaldon tulisi olla aina täsmäytetty kirjanpitoon kun tiliote on käsitelty.
Netvisorissa vastaanotettu tiliote käsitellään siten, että siihen linkitetään saapuneet viitesuoritukset sekä niiden kirjanpidon tositteet, käsitellään maksetut ostolaskut ja muodostetaan niistä tosite kirjanpitoon ja muutetaan reskontran laskutila maksetuksi. Syntyneet tositteet linkitetään tiliotteen tapahtumiin.

Noutaminen

Sähköisen tiliotteen käyttö edellyttää maksuliikennepalvelun käyttöönottoa. Tiliotteiden tulee olla KTO-muodossa. Tiliote noudetaan pankista yrityksen tekemän sopimuksen mukaisesti. Suositus on, että tiliote noudetaan vähintään kerran viikossa. Noutoväli voi vaihdella pankeittain, mutta mikäli on paljon tapahtumia per päivä, kannattaa yritykseen valita päivätiliote. Tällöin tiliote tulee joka pankkipäivä. Jos yrityksellä on myyntireskontra käytössä kannattaa myös valita konekieliset viitteet -mukaan maksuliikennesopimukseen. Konekieliset viitteet voivat tulla eri järjestyksessä kuin tiliotteet. Eli viitesuoritukset voidaan sopia saapuviksi esimerkiksi päivittäin, vaikka tiliote tulisi viikottain. Kuitenkin varsinaiselle tiliotteelle ne tulevat kuitenkin näkyviin siinä vaiheessa, kun tiliote on saapunut. Netvisoriin voidaan noutaa myös valuuttatiliotteita, mutta näiden osalta ei tehdä kurssausta euroiksi. Jos tiliotetta ei ole ohjelmassa ja pankki asettaa tiliotteet uudelleen noudettavaksi, noutaa ohjelma automaattisesti alle 90 päivää menneisyydessä olevat tiliotteet seuraavassa noudossa. Jos kyseisellä ajankohdalla on jo osittain tiliote tai halutaan tuosta vanhempia tiliotteita, pitää asiasta tehdä pyyntö tukeen. 


Konekieliset viitteet

Jotta Netvisoriin tulee konekielisiä viitesuorituksia pankista, pitää tästä sopia pankin kanssa maksuliikennesopimuksessa. Viitesuoritukset voivat tulla eri ajankohtana, mitä tiliote ja suoritukset voivat näkyä listassa jo vaikkei tiliotetta ole vielä saapunut. Netvisor noutaa aineistoa pankista puolen tunnin välein, eli käytännössä aineistoa noudetaan sitä mukaa kun aineisto valmistuu pankissa. Yleensä edellisen päivän aineisto on saapunut viimeistään seuraavan aamun kello kuuteen mennessä, mutta tämä riippuu pankista. 


Tiliotteita ei tule pankista

On kaksi asiaa, mitä voidaan käyttäjän toimesta tehdä väärin, kaikki muu on kiinni pankin kanssa tehdyistä sopimuksista.

  1. Pankkitiliä ei ole syötetty järjestelmään, jolloin tiliotetta ei luonnollisesti saada tuotua sisään.
  2. Pankkitiliin liittyvä maksuliikenne on suljettu käyttäjän toimesta

Saapuneet tiliotteet

Pääsivulle saadaan näkyviin hyväksymättömät tiliotteet näkyviin "Poikkeukset ja huomiot" -widgettiin. Tämä vaatii tiedotusnäkymän oikeuksista selaus tai hyväksyntä -oikeudet tiliotteisiin. Linkki johtaa tiliotteiden hyväksyntä näkymään, josta halutut tiliotteet voidaan hyväksyä. 

Tiliotteiden hyväksyminen

Pääsivun "Poikkeukset ja huomiot" kohdan tiliotteet -linkistä pääsee hyväksymään hyväksymättömiä tiliotteita.

Tiliotteita voidaan kuitata käsitellyksi joko yksittäin tai valitut kerrallaan. Kunkin tiliotteen voi hyväksyä yksittäin sen alapuolella olevasta Hyväksy-painikkeesta. Useita tiliotteita voi hyväksyä valitsemalla ne (raksi ruutuun) ja painamalla sivun ylä- tai alareunan Hyväksy valitut -painiketta.

Hyväksytyt tiliotteet poistuvat näkymästä ja vähentävät tiliotteet -kohdan laskuria. Tämä näkymä on ensisijaisesti kirjanpitäjän työkalu, eli näkymässä on ideana säilyttää vain käsittelemättömät tiliotteet. Kun tiliote on käsitelty loppuun saakka, se hyväksytään (eli kuitataan pois tästä tekemättömien töiden listasta). Tiliotteiden hyväksyntä on ainoastaan omaa seurantaa varten eikä hyväksyntä tee muutoksia tiliotteelle. 


Tiliotteen käsittely

Käsittelyyn haluttava tiliote avataan painamalla tiliotejakson linkkinä toimivaa päivämäärää tai tiliotenäkymässä

Tiliotetta voidaan tarkastella sellaisena kuin se on pankista tullut (pankin muokkaamaton tiliote), tai tositelinkeillä täydennettynä (Netvisoriin muodostettu tiliote). Netvisoriin muodostetun tiliotteen lopusta löytyvät linkit tiliotteen muokkausnäkymään, jossa tiliotetta käsitellään, sekä tositeselailunäkymään, jossa listataan kaikki tiliotteeseen jo linkitetyt tositteet.

Tiliotteen erotus kohta pitäisi olla nolla. Tiliotteen saldo on kyseisen tiliotteen loppusaldo ja kirjanpidon tilin saldo taas kyseisen pankkitilin taakse laitetun kirjanpidon tilin saldo. Erotus on näiden kahden välinen erotus. Kun erotus kenttä on nollilla saldot täsmäävät.

Mistä erotus voi johtua

Nordea pankki voi lähettää 0 -summaisen tiliotteen, jolloin kyseisen päivän tiliote heittää. Tämä johtuu siitä, että täsmäytys sarake vertaa tiliotteen loppusaldoa ja pankkitilin kirjanpidon tilin saldoa toisiinsa. Kun nollasummaisella tiliotteella ei ole ilmoitettu loppusaldoa, tämä näkyy erotuksena. Tilanne korjaantuu, kun pankista tulee tiliote, jolla on tapahtumia. Mikäli tiliotteen saldo näyttää enemmän, kun kirjanpidon tilin saldo, on todennäköisesti jokin tapahtuma jäänyt tiliöimättä. Mikäli kirjanpidon tili saldo näyttää enemmän kuin tiliotteen niin luultavasti jotain kirjauksia on tehty liikaa. Tässä kohtaa kannattaa ottaa kyseisen päivän tositteet esimerkiksi tositelistauksen kautta ja verrata näitä kirjattuja tapahtumia tiliotteen tapahtumiin. Mikäli tositteen ja tiliotteen päivät eivät täsmää, aiheuttaa tämä myös heittoa. Jos on paljon tapahtumia, suosittelemme päivätiliotetta. Tällöin tapahtumia on vähemmän tiliotteella ja erotus on helpompi havaita.

Tiliotteiden selaus

Taloushallinta > Kirjanpito > Tiliotteet

Arkistoidut tiliotteet löytyvät tämän sivun kautta. Pankista haetut kuittaamattomat tiliotteet löytyvät pääsivun "Poikkeukset ja huomiot" -kohdasta, mutta niiden käsittely voidaan aloittaa myös täältä.

Ajan ja pankkitilin valinta

Voidaan valita minkä vuoden, kuukauden ja minkä pankkitilin tiliotteet halutaan hakea. Tätä kautta päästään myös näkemään sellaisten vanhojen tilien tiliotteet, joiden pankkiliikenne on jo suljettu Netvisorista. Tällöin Tili-kohtaan valitaan valinta "Poistetut."

Pankin muokkaamaton tiliote: Tuo tiliotteen näkyviin, kuten se on tullut pankista. Näkymässä ei voi muokata tiliotetta.

Tiliotteen saldo: Pankkitilin kyseisen päivän loppusaldo.

Kirjanpitotilin saldo: Pankkitilin taakse asetetun kirjanpidon tilin tilisaldo.

Erotus: Pankkitilin ja kirjanpitotilin saldon välinen erotus.

Muokattava tiliote: Tämän linkin kautta päästään muokkaamaan tiliotetta.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.