Tiliotteet

Järjestelmään pankista tulleet tiliotteet löytyvät Taloushallinto>Kirjanpito>Tiliotteet -kohdasta.

Tiliote tositteena (TITO) -periaatteen mukaisesti tiliote toimii maksutapahtumien todentajana kirjanpidossa. Kattavan kirjausketjun muodostamiseksi kaikki tiliotteen tapahtumat linkitetään kirjanpidon tositetapahtumiin joko järjestelmän toimesta automaattisesti tai käyttäjän toimesta tapahtumia kirjattaessa.
Tiliotteen saldoa voidaan verrata kirjanpidon vastaavan tilin saldoon ajanjaksolta joko tiliotenäkymässä tai kirjanpidon täsmäytysnäkymässä. Ajantasaisen käsittelyn johdosta tiliotesaldon tulisi olla aina täsmäytetty kirjanpitoon kun tiliote on käsitelty.
Netvisorissa vastaanotettu tiliote käsitellään siten, että siihen linkitetään saapuneet viitesuoritukset sekä niiden kirjanpidon tositteet, käsitellään maksetut ostolaskut ja muodostetaan niistä tosite kirjanpitoon ja muutetaan reskontran laskutila maksetuksi. Syntyneet tositteet linkitetään tiliotteen tapahtumiin.

Noutaminen

Sähköisen tiliotteen käyttö edellyttää maksuliikennepalvelun käyttöönottoa. Tiliotteiden tulee olla KTO-muodossa. Tiliote noudetaan pankista yrityksen tekemän sopimuksen mukaisesti. Suositus on, että tiliote noudetaan vähintään kerran viikossa. Noutoväli voi vaihdella pankeittain, mutta mikäli on paljon tapahtumia per päivä, kannattaa yritykseen valita päivätiliote. Tällöin tiliote tulee joka pankkipäivä. Jos yrityksellä on myyntireskontra käytössä kannattaa myös valita konekieliset viitteet -mukaan maksuliikennesopimukseen. Konekieliset viitteet voivat tulla eri järjestyksessä, mitä tiliotteet. Varsinaiselle tiliotteelle ne tulevat kuitenkin näkyviin siinä vaiheessa, kun tiliote on saapunut. Netvisoriin voidaan noutaa myös valuuttatiliotteita, mutta näiden osalta ei tehdä kurssausta euroiksi. Jos tiliotetta ei ole ohjelmassa ja on sovittu pankista, että he laittavat tämän uudelleen noudettavaksi, noutaa ohjelma automaattisesti alle 90 päivää menneisyydessä olevat tiliotteet seuraavassa noudossa. Jos kyseisellä ajankohdalla on jo osittain tiliote tai halutaan tuosta vanhempia tiliotteita, pitää asiasta tehdä pyyntö tukeen. 


Tiliotteita ei tule pankista

On kaksi asiaa, mitä voidaan käyttäjän toimesta tehdä väärin, kaikki muu on kiinni pankin kanssa tehdyistä sopimuksista.

  1. Pankkitiliä ei ole syötetty järjestelmään, jolloin tiliotetta ei luonnollisesti saada tuotua sisään.
  2. Pankkitiliin liittyvä maksuliikenne on suljettu käyttäjän toimesta

Saapuneet tiliotteet

Pääsivulle saadaan näkyviin hyväksymättömät tiliotteet näkyviin "Poikkeukset ja huomiot" -widgettiin. Tämä vaatii tiedotusnäkymän oikeuksista selaus tai hyväksyntä -oikeudet tiliotteisiin. Linkki johtaa tiliotteiden hyväksyntä näkymään, josta halutut tiliotteet voidaan hyväksyä. Hyväksytty tiliote pienentää tiliotteet -laskuria.

Tiliotteiden hyväksyminen

Pääsivun "Poikkeukset ja huomiot" kohdan tiliotteet -linkistä pääsee hyväksymään hyväksymättömiä tiliotteita.

Tiliotteen käsittely

Käsittelyyn haluttava tiliote avataan painamalla tiliotejakson linkkinä toimivaa päivämäärää.

Tiliotetta voidaan tarkastella sellaisena kuin se on pankista tullut (pankin muokkaamaton tiliote), tai tositelinkeillä täydennettynä (Netvisor tiliote). Tositteellisen näkymän lopusta löytyvät linkit tiliotteen muokkausnäkymään, jossa tiliotetta käsitellään, sekä tositeselailunäkymään, jossa listataan kaikki tiliotteeseen jo linkitetyt tositteet.

Tiliotteen erotus kohta pitäisi olla nolla. Tiliote -kohta on kyseisen tiliotteen loppusaldo ja kp-tili taas kyseisen pankkitilin taakse laitetun kirjanpidon tilin saldo. Erotus on näiden kahden välinen erotus. Kun erotus kenttä on nollilla saldot täsmäävät.

Mistä erotus voi johtua

Nordea pankki voi lähettää 0 -summaisen tiliotteen, jolloin kyseisen päivän tiliote heittää. Tilanne korjautuu, kunnes pankista tulee tiliote, jossa on tapahtumia. Mikäli tiliote kohta näyttää enemmän kuin kp-tili on todennäköisesti jokin tapahtuma jäänyt tiliöimättä. Myöskin jos tosite ja tiliotteen päivä ei täsmää aiheuttaa tämä heittoa. Mikäli kirjanpidon puolella on enemmän saldoa, on mahdollisesti tiliöity jokin tapahtuma tuplasti tai muuten tehty jokin tosite väärin. Jos on paljon tapahtumia, suosittelemme päivätiliotetta. Tällöin tapahtumia on vähemmän tiliotteella ja erotus on helpompi havaita.

Tiliotteen hyväksyminen

Tiliotteita voidaan kuitata käsitellyksi joko yksittäin tai valitut kerrallaan. Kunkin tiliotteen voi hyväksyä yksittäin sen alapuolella olevasta Hyväksy-painikkeesta. Useita tiliotteita voi hyväksyä valitsemalla ne (raksi ruutuun) ja painamalla sivun ylä- tai alareunan Hyväksy valitut -painiketta.

Hyväksytyt tiliotteet poistuvat näkymästä ja vähentävät tiliote -kohdan laskuria. Tämä näkymä on ensisijaisesti kirjanpitäjän työkalu, eli näkymässä on ideana säilyttää vain käsittelemättömät tiliotteet. Kun tiliote on käsitelty loppuun saakka, se hyväksytään (eli kuitataan pois tästä tekemättömien töiden listasta).

Tiliotteiden selaus

Taloushallinta > Kirjanpito > Tiliotteet

Arkistoidut tiliotteet löytyvät tämän sivun kautta. Pankista haetut kuittaamattomat tiliotteet löytyvät pääsivun "Poikkeukset ja huomiot" -kohdasta, mutta niiden käsittely voidaan aloittaa myös täältä.

Ajan ja pankkitilin valinta

Voidaan valita minkä vuoden, kuukauden ja minkä pankkitilin tiliotteet halutaan hakea.

 

Pankin muokkaamaton tiliote: Tuo tiliotteen näkyviin, kuten se on tullut pankista. Näkymässä ei voi muokata tiliotetta.

Tiliotteen saldo: Pankkitilin kyseisen päivän loppusaldo.

Kirjanpitotilin saldo: Pankkitilin taakse laitetun kirjanpidon tilin tilisaldo.

Erotus: Pankkitilin ja kirjanpitotilin saldon välinen erotus.

Muokattava tiliote: Tämän linkin kautta päästään muokkaamaan tiliotetta.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.