Ulosottomääräyksessä saattaa olla määritelty ulosoton enimmäisraja, jota varten Netvisorin palkkamallilla olevan "Ulosmittaus"-palkkalajin asetuksia on muokattava. Luodaan kaksi uutta palkkalajia, jossa on kiinteä raja = ’Ulosotto raja’ sekä palkkalaji, jolla on olemassa ehtolauseke = ’Ulosmittaus rajalla’

Sisällys:

1. Kiinteä raja – palkkalajin luominen
2. Ulosmittaus rajalla -palkkalajin luominen
3. Lisätään "Ulosmittaus rajalla" maksetaan kaavaan
4. Palkkaperusteisiin kiinteä raja
5. Palkkamallin muotoilu
6. Poistetaan ulosmittaus Maksetaan –kaavasta
7. Tilityspisteen asetukset
8) Esimerkit

 

 

1. Kiinteä raja – palkkalajin luominen

Luodaan uusi palkkalaji "Ulosottoraja". Tälle palkkalajille asetetaan raja esimerkiksi 136 euroa palkansaajan palkkaperusteisiin, jonka yli ulosottomaksua ei voi pidättää. 

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit > Lisää uusi palkkalaji

 

  • Ryhmä: Vähennykset
  • Palkkalistan ryhmä: Ei huomioida
  • Lähde: Palkansaajan palkkaperusteet
  • Tallenna

 

 

2. Ulosmittaus rajalla -palkkalajin luominen

Luodaan toinen palkkalaji "Ulosmittaus rajalla" samalla tavalla kuin edellä, jolla on ehtolauseke.

  • Lisää palkkalajille myös ulosmittauksen debet- ja kredit -tilit
  • Tulolaji: Tulorekisterin ohjeiden mukaisesti

 

3. Lisätään "Ulosmittaus rajalla" maksetaan kaavaan

Uusi pakkalaji "Ulosmittaus rajalla" tulee korvaamaan vanhan "Ulosmittaus" palkkalajin ja se lisätään "Maksetaan" -palkkalajin kaavaan palkkamallilla. Jatkossa palkanlaskennassa käytetään ja näkyy palkkalaji "Ulosmittaus rajalla" joka voi olla joko normaali prosenttiperusteinen ulosmittaus tai ulosmittauksen yläraja.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Kaavat 

Palkkalajien kaavat -välilehti > klikkaa Maksetaan-palkkalajirivillä Muokkaa-kuvaketta > Lisää kuvanmukaiset rivit palkkalajin Maksetaan kaavaan

Lisätään Maksetaan -palkkalajin kaavaan "Ulosmittaus rajalla" alla olevan kaavan mukaisesti.

Kun palkkalaji "Ulosmittaus rajalla" on liitetty palkkamallin Maksetaan kaavaan, voidaan palkkalajille antaa kaava.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Kaavat > Palkkalajien kaavat -välilehti > Vähennykset > Ulosmittaus rajalla > Muokkaa

Ehtolauseke asetetaan seuraavasti:

Ehtolauseke: Jos ulosmittaus (palkkalaji, jolla lasketaan palkkalaskelmalle ulosmittauksen euroarvo) on pienempi kuin ulosotto raja (136 euroa).

Jos arvo on tosi, silloin palkkalaskelmalle tulee ehtolausekkeen mukaan ulosmittaus palkkalajin mukaan, joka laskee ulosmittaus tilityspisteen mukaan.

Jos arvo on epätosi tulostuu palkkalaskelmalle palkkalajilta ulosmittaus raja 136 euroa.

 

 

 

 

4. Kiinteä raja palkkaperusteisiin

Asetetaan palkansaajan palkkaperusteisiin ulosoton yläraja:

Palkat > Henkilöstö > Palkkaperusteiden hallinta

Mikäli jollain toisella palkansaajalla on myös ulosottoa, mutta ei ylärajaa, asetetaan hänen kohdalleen palkkaperusteisiin esim. 999999 ulosotto rajan kohdalle.

  

 

 

5. Palkkamallin muotoilu

Muokataan palkkamallin muotoilusta vähentävät palkkalajit oikealle riville ja piilotetaan "Ulosotto raja" näkyvistä poistamalla täppä kohdasta "Näkyvissä".

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Palkkamallin nimi > Muotoilu-välilehti

Valmiin ulosmittaukselle rakennettu kaava näyttää tältä:

 

 

 

6. Poistetaan ulosmittaus Maksetaan –kaavasta 

Poista palkkalajilta "Ulosmittaus" myös debet- ja kredit -tilit sekä tulolajikohdistus. Tiliöinnit ja tulolajikohdistus jätetään vain "Ulosmittaus rajalla" -palkkalajille, jota käytetään jatkossa palkanlaskennassa ulosmittauksen pidättämiseen.

 

 

 

7. Tilityspisteen asetukset

 Lopuksi muokataan tilityspisteistä Ulosoton Yrityksen tilitettävän osuuden perusteeksi "Ulosmittaus rajalla".

Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet > Tilitykset > Hallitse tilityspisteitä > Ulosotto

 

 

 

 

8. Esimerkit

Ei ulosoton ylärajaa esimerkki:

(tässä kaikki palkkalajit ovat vielä näkyvissä)

On määritelty yläraja esimerkki, ulosmittaus olisi ollut 655,42, mutta ohjelma vähentää vain 136:

Palkanlaskennan tositteella tiliöidään vain "Ulosmittaus rajalla", joka voi olla joko ulosmittaus tai ulosotto raja.

 

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.