Laskentakohderaportit löytyvät kohdasta "Taloushallinto > Raportointi ja seuranta > Laskentakohderaportointi".

Jotta käyttäjä näkee laskentakohderaportoinnin, pitää kirjanpidon toimintokohtaisissa oikeuksissa olla vähintään lukuoikeudet kohtiin "Perusraportointi", "Kirjanpidon perustoiminnot" ja "Kirjanpidon raporttihakuehdot" (kuva alla). 

Raportit näkyvät suoraan "Yrityskäyttäjä" tai "Kaikki oikeudet" -profiililla.

Näillä saa raportin auki ja tositteen avattua, muttei saa tehtyä muutoksia siihen. Mikäli tositetta ei saa avata, ei annata lukuoikeutta kirjanpidon perustoimintoihin.Kohdelaskentaraportoinnilla voidaan tarkastella tilisaldoja ja tapahtumia kohdelaskentaan liittyen. Raporttinäkymässä on myös budjettiseuranta. Laskentakohderaportille pääsee käyttäjä, jolle on asetettu Toimintokohtaiset oikeudet- näkymästä muokkausoikeus "Perusraportointiin" ja vähintään lukuoikeus "Kirjanpidon raporttihakuehtoihin". 

Raportit:

 • Kohdelaskentataulukko 
 • Kohdelaskentataulukko tuloslaskelmamuodossa
 • Kohdelaskentataulukko kohteittain tuloslaskelmamuodossa
  • Kyseisellä raportilla on valittavana tarkentava laskentakohde. Kun tarkentavaa laskentakohdetta ei käytetä, niin raportti näyttää tiedot Kohdistamaton ja Yhteensä (kohteet + kohdistamaton). Jos tarkentavaa laskentakohdetta käytetään, niin raportti ei näytä kohdistamatonta lainkaan, vaan erottelee ainoastaan jokaisen kohteen saldon erikseen.

   Hakuehdoissa tarkentavaa laskentakohdetta käytettäessä voidaan raportoida jokaisen alatason saldot erikseen (mikäli laskentakohteet on rakennettu hierarkisesti). Eli tällöin raportti ei summaa kohteita ylöspäin. Jos tarkentava laskentakohde jätetään pois, niin tällöin raportti ottaa hierarkian huomioon ja summaa saldot ylätasolle. Riippuen raportoinnin tarpeesta ja siitä, miten luvut halutaan esittää (summaako hierarkisesti ylöspäin vai jokainen kohde erikseen) tulee valita, käytetäänkö tarkentavaa laskentakohdetta vai ei. 

 • Kohdelaskennan tapahtumataulukko
 • Laskentakohdevertailuraportti
  • Laskentakohdevertailuraportille nousee ainoastaan osto- ja myyntireskontran laskujen tositteet, joilla on kirjattuna laskentakohde
 • Controller-näkymä kohdelaskentataulukkona (Vaatii Tunnusluvut ja johdon raportoinnin päälle)

Raporttiehdoissa valitaan tarvittavat tapahtumarajoitukset päivämääriin ja tili- ja muihin ehtoihin liittyen.

Laskentakohteiden osalta voidaan valita tai rajata halutun otsikon kohteita, sekä poimia useita alakohteita ehdoksi. Useiden kohteiden poiminta tapahtuu valitsemalla "Näytä kohteet monivalintamuodossa" ja valitsemalla halutut kohteet CTRL-painike alaspainettuna. HUOM! Laskentakohderaportti ei ota oletuksena huomioon piilotettuja laskentakohteita ja niille tehtyjä kirjauksia. Mikäli kirjauksia on tehty piilotetuille laskentakohteille, niin hakuehdoista tulee painaa "Näytä piilotetut kohteet ja otsikot"


Raportti näyttää rajausehdoilla laskettuna kohdeotsikon alaiset tilisaldot ja niiden budjettivertailun. Välilehdillä näytetään raporttitiedot otsikoittain. Mikäli raportilla on käytetty eri otsikoiden laskentakohteiden yhdistelmää rajauksena, niin myös sellaiset tapahtumarivit, jotka ovat vastaavalla otsikkotasolla kohdistamattomia, otetaan mukaan. Ne voi rajata pois näkyvistä näytä vain kohdistetut -linkistä. Vastaavasti budjettiseurannan voi rajata pois näkymästä.

Kun laskentakohderaportilla tehdään laskentakohderajaus, niin kohdistamaton sarake on tämän laskentakohdeotsikon välilehteä tarkastellessa aina nolla, sillä tarkastellaan vain näitä haussa rajattuja kohteita eli yhtä kuin kohdistamattomia ei tällöin ole. Muiden otsikkotasojen osalta näytetään sellaiset tapahtumat, joissa toteutuu tehty rajaus, mutta ei ole kirjattu tarkasteltavan laskentakohdeotsikon alla oleville kohteille. Esimerkiksi jos tehdään haku rajauksella "Hki" joka kuuluu otsikkotason "Kaupunki" alle:

Niin "Kaupunki" välilehteä tarkastellessa Kohdistamaton-sarake on tyhjä:

Mutta "Kustannuspaikka" välilehdellä näemme, että Kohdistamaton sarakkeessa on tosite, joka on kirjattu kohteelle Hki (joka meillä oli hakuehdoissa), mutta se on kohdistamaton-sarakkeessa, sillä tositteelle ei ole kirjattu laskentakohdetta joka olisi "Kustannuspaikka" otsikkotason alla:

 


Kun taas ei laiteta laskentakohderajauksia haussa ollenkaan, niin silloin näytetään kohdistamattomat tapahtumat joita ei ole kohdistettu millekään laskentakohteelle. 

Raportin tulostaminen

Kohdelaskentataulukon ja kohdelaskentataulukko tuloslaskelmamuodossa voidaan tulostaa raportin yläkulmasta "Vie raportti" painikkeesta. Mikäli raportti tulostetaan CSV-muodossa, niin raportille ei tuoda näkyviin Netvisorissa näkyvää Yhteensä-saraketta. Tämä johtuu siitä, että Yhteensä-sarake ei välttämättä summaa kaikkia rivin lukuja yhteen mikäli käytössä on hierarkisia laskentakohteita eli tällöin jokin saldo voi näkyä sekä ylä- että alakohteella.

Kohdelaskentataulukko kohteittain tuloslaskelmamuodossa raportin laskentakohteet tulostuu jokainen omalle sivulleen ainoastaan selaimen Print-toiminnon kautta (CTRL+P).

Raportin muut toiminnot

Näytä-valikosta voidaan tehdä kohdelaskentataulukolle muita rajauksia:

Tuloslaskelmamuodossa: Muuttaa kohdelaskentataulukon tuloslaskelmamuotoon

Vain kohdistetut rivit: Piilottaa nollarivit raportilta. Nollarivi näkyy raportilla, mikäli laskentakohteelle on valitulla ajanjaksolla kirjauksia, vaikka loppusaldo olisikin nolla.

Näytä budjettivertailu: Tuo esiin vertailusarakkeeksi vanhalla Controllerilla laaditun budjettiversion.

Näytä piilotetut kohteet ja otsikot: Näytetään raportilla laskentakohteiden hallinnassa piilotetut laskentakohteet

 

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.