Voit katsoa myös OHJEVIDEON: Palkanlaskennan tehokäyttäjä


Ohessa on esimerkkiohjeita siitä, kuinka Netvisoriin voidaan luoda uusia palkkalajeja. Palkkalajeissa näkyvät asetukset ja tiliöinnit ovat vain esimerkkejä. Voit muuttaa tiliöintejä omia tarpeita vastaavaksi.

Uuden palkkalajin voi luoda kahdesta eri paikasta:

 1. Yrityskohtaisista palkkalajeista > Lisää uusi palkkalaji
 2. Palkkamallin kaavoista > Lisää uusi palkkalaji ja liitä palkkamalliin

Esimerkit:

Esimerkissä on luotu palkkalaji, joka on ennakonpidätyksen alaista palkkaa ja kuuluu sosiaaliturvavakuutuksen piiriin. Nämä asiat vaikuttavat mm. palkkalajin tulolajin valintaan sekä palkkalajin liittämisessä palkkamalliin.

Uuden palkkalajin työvaiheet:

 1. Luo uusi palkkalaji yrityskohtaisista palkkalajeista
 2. Lisää lähde
 3. Liitä palkkalaji palkkamalliin
 4. Lisää laskentakaava
 5. Tarkista muotoilu

Ohessa linkit ohjeisiin tarkemmin Yrityskohtaisista palkkalejista ja Palkkalajien kaavojen hallinnasta.

1. Uusi palkkalaji luodaan Yrityskohtaisista palkkalajeista

Yrityskohtaisista palkkalajeista löytyvät kaikki käytössä olevien palkkamallien palkkalajit samalta sivulta.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit > Lisää uusi palkkalaji

2. Lisää uusi palkkalaji palkkamallin kaavoista

Uuden palkkalajin voi luoda myös palkkamallin kaavoista. Valittu "Ryhmä" kohdistaa palkkalajin automaattisesti laskennalliseen palkkalajin kaavaan. Esimerkiksi ennakonpidätyksen alaiset palkat liitetään Rahapalkan kaavaan.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Kaavat > Lisää uusi palkkalaji ja liitä palkkamalliin

Esimerkiksi ryhmään "Palkat ja lisät" kuuluvat palkkalajit linkitetään Rahapalkkaan.

Verottomat kustannusten korvaukset ja vähennykset liitetään Maksetaan -palkkalajin kaavaan. Muilla palkkalajien ryhmillä ei ole automaattista linkitystä laskennallisiin palkkalajeihin.

Esimerkki: Iltalisä

Iltalisää käytetään niin, että se halutaan lisätä manuaalisesti palkkalaskelmalle ilman automaattista laskentakaavaa. Iltalisä on ennakonpidätyksen alaista palkkaa ja siitä pitää vähentää työntekijän TyEL ja Tyva.

Luodaan uusi palkkalaji yrityskohtaisista palkkalajeista: Iltalisä

Täytetään tiedot perustiedot:

 • Palkkalajin numero: ei tarvitse, tarvitaan vain integraatiossa
 • Kielikäännökset ovat vapaaehtoisia
 • Ryhmä: Palkat ja lisät
 • Palkkalistan ryhmä: Ei huomioida
 • Lähde: Käyttäjän kaava
 • Yksikkö: Ei tarvita
 • Tulolaji: Valitaan sopiva tulolaji tulorekisterin ohjeiden mukaan

Lisätään lisäasetukset

 • Näytetään raporteilla: Kyllä
 • Laskenta: Oletuksena mukana laskennassa
 • Maksaminen: Maksetaan rahana
 • Toistuvuus: Maksetaan kertakorvauksena: Ei

Lisätään kirjanpidon asetukset

 • Tiliöinnit: Lisää tiliöinnit halutusti, kuvassa vain esimerkit

Laskentakohteet

 • Oletuksena "Jakokäyrä", mutta voit valita myös muun laskentakohteen lähteen tarpeen mukaan

Tallenna.

Nyt uusi palkkalaji "Iltalisä" löytyy Yrityskohtaisista palkkalajeista Palkat ja lisät -otsikon alta ja se voidaan liittää palkkamalliin.

Palkkalajin liittäminen palkkamalliin

Kun palkkalaji on luotu yrityskohtaisiin palkkalajeihin, voidaan se käydä liittämässä palkkamalliin ja palkkamallin kaavoihin.

Palkkalaji liitetään palkkamalliin palkkamallin kaavoista.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Kuukausipalkkalaiset (perusmalli) > Kaavat (kynä/lehtiö kuva) 

Koska Iltalisä on ennakonpidätyksen alaista palkkaa ja siitä pitää vähentää työntekijän TyEL ja Tyva, liitetään se palkkalajiin Rahapalkka.

Kaavat > Laskennalliset > Rahapalkka > Muokkaa (kynä/lehtiö)

Rahapalkan kaava näkyy ensiksi kokonaisuudessaan yhtäsuuruusmerkin jälkeen. Tämän alla sama kaava on listattuna ja tähän voidaan lisätä uusia palkkalajeja.

Sivun alareunasta löytyy vihreä plussamerkki. Merkistä avautuu alle aina uusi käsiteltävä rivi.

Paina vihreästä plussasta kaksi kertaa, jotta saat kaksi käsiteltävää riviä.

Vaihda viimeisimmälle riville Palkkalaji ja valitse pudotusvalikosta Iltalisä.

Tallenna kun kaava on valmis.

Nyt on palkkalaji "Iltalisä" liitetty palkkamalliin ja sitä voi käyttää palkanlaskennassa.

Palkkalaji löytyy palkanlaskentaprosessissa palkkalaskelman muokkauksessa Lisää uusi palkkalajirivi valikosta. 

Maksettava summa syötetään manuaalisesti laskelmalle.

Tallentamisen jälkeen Iltalisä näkyy palkkalaskelmalla.

Esimerkki: Provisio

Provisio on ennakonpidätyksen ja sotun alaista palkkaa ja siitä pitää vähentää työntekijän TyEL ja Tyva.

Provisio lasketaan niin, että henkilölle maksetaan normaalin palkan päälle 10 prosenttia. Tämä maksetaan joka palkan yhteydessä, joten Provisio on aina käytössä laskennassa.

Laskentakaava on silloin: Provisio = Kuukausipalkka x Provision prosentti 10 / 100

Kaavan laskentaa varten tarvitaan kaksi uutta palkkalajia:

 • Provisio, jonka lähteenä on Käyttäjän kaava. Määritellään laskentakaava, tiliöinnit ja tulolaji tulorekisteriä varten
 • Provisio prosentti 10, jonka lähteenä on Palkanlaskennan asetukset.

Luo uusi palkkalaji Yrityskohtaisista palkkalajeista

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit

Täytetään tiedot perustiedot:

 • Palkkalajin numero: valinnainen, tarvitaan vain integraatiossa
 • Kielikäännökset ovat vapaaehtoisia
 • Ryhmä: Palkat ja lisät
 • Palkkalistan ryhmä: Ei huomioida
 • Lähde: Käyttäjän kaava
 • Yksikkö: Ei tarvita
 • Tulolaji: Valitaan sopiva tulolaji tulorekisterin ohjeiden mukaan

Lisätään lisäasetukset

 • Näytetään raporteilla: Kyllä
 • Laskenta: Oletuksena mukana laskennassa
 • Maksaminen: Maksetaan rahana
 • Toistuvuus: Maksetaan kertakorvauksena: Ei

Lisätään kirjanpidon asetukset

 • Tiliöinnit: Lisää tiliöinnit halutusti, kuvassa vain esimerkit

Laskentakohteen

 • Oletuksena "Jakokäyrä", mutta voit valita myös muun laskentakohteen lähteen tarpeen mukaan 

Tallenna.

Luodaan Yrityskohtaisista palkkalajeista toinen palkkalaji Provisio prosentti 10.

Perustiedot

 • Ryhmä: Palkat ja lisät
 • Palkkalistan ryhmä: Ei huomioida
 • Lähde: Palkanlaskennan asetukset

Lisäasetukset

 • Raportointi: Ei näytetä rapoteilla
 • Laskenta: Oletuksena mukana laskennassa
 • Maksaminen: Ei makseta rahana
 • Toistuvuus: Maksetaan kertakorvauksena: Ei
 • Tallenna

Palkkalajin liittäminen palkkamalliin

Kun palkkalaji on luotu, Provisio liitetään palkkalajiin Rahapalkka.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamalli > Kaavat  > Laskennalliset > Rahapalkka > Muokkaa (kynä/lehtiö) 

Palkkalajin liittäminen palkkamalliin on neuvottu tarkemmin ohjeen alussa esimerkissä Iltalisä.

Palkkalajin laskentakaavan lisääminen

Kun Provisio on liitetty palkkamalliin, voidaan sille lisätä laskentakaava.

Provisio palkkalajin asetuksiin pääsee myös suoraan Rahapalkan kaavasta, jossa palkkalajin nimi toimii linkkinä.

Provisiolle lisätään kaava vihreästä plussamerkistä.

Vihreästä plussamerkistä saadaan aina lisättyä uusi käsiteltävä rivi, johon voidaan muokata rivin tiedot.

Lisätään palkkalajille Provisio kaava: Kuukausipalkka x Provisio prosentti 10 / 100 kuvan mukaisesti:

 • Palkkalaji: Kuukausipalkka
 • Laskutoimitus: plussamerkki
 • Palkkalaji: Provisio prosentti 10
 • Laskutoimitus: Jakomerkki
 • Kiinteäluku: 100

Kaava tekee sen, että kun palkansaajalle maksetaan palkkalajilla Kuukausipalkka 1000 euroa, saa hän tämän päälle automaattisesti Provision, joka on 10 prosenttia kuukausipalkasta.

Palkanlaskennan asetukset

Tallentamisen jälkeen tälle Provisio prosentti 10 palkkalajille EI LISÄTÄ tiliöintejä eikä tulolajia.

Provisio prosentti 10 palkkalajin lähde on Palkanlaskennan asetuksetjoten palkkalajin prosenttisumma voidaan käydä lisäämässä sille varattuun kenttään kohtaan Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset.

Perustiedot otsikon alta löytyy Provisio prosentti 10. Tyhjään ruutuun annetaan arvo 10.

Esimerkki palkkalaskelmasta

Alla esimerkki kuva palkkalaskelmasta.

Palkkamallin muotoilu

Kun ohjelmaan luodaan uusia palkkalajeja, muodostuvat ne automaattisesti aina palkkalaskelmalle näkyviin ja palkkalaskelmarivien ensimmäiseksi.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamallin nimi  > Muotoilu -välilehti

Palkkamallin muotoilusta voidaan muokata palkkalaskelma halutun näköiseksi vaihtamalla palkkalajien järjestystä raahaamalla palkkalajia tai piilottaa palkkalajeja näkyvistä.

Muista tallentaa muutokset sivun alareunasta.

 

Esimerkki: Työajanlyhennyskorvaus

Esimerkissä kyse on sotunalaisesta palkasta, josta kuuluu vähentää ennakonpidätys, TyEL ja Tyva.

Tarvitaan kaksi uutta palkkalajia:

 • Työajanlyhennyskorvaus: Määritellään tiliöinnit, laskentakaava ja tulolaji
 • Työajanlyhennysprosentti: Annetaan arvo, kuinka paljon työajanlyhennyskorvausta maksetaan palkasta

Luo uusi palkkalaji Yrityskohtaisista palkkalajeista

Luo kaksi uutta palkkalajia Työajanlyhennyskorvaus ja Työajanlyhennysprosentti.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit

Työajanlyhennyskorvaus:

Perustiedot

 • Kielikäännökset: Vapaaehtoiset
 • Ryhmä: Palkat ja lisät
 • Palkkalistan ryhmä: Ei huomioida
 • Lähde: Käyttäjän kaava

Vakuutuskäsittely

 • Tulolaji määrittää vakuutuskäsittelyn

Lisäasetukset

 • Näytä raporteilla: Jätä valinta tähän
 • Oletuksena mukana laskennassa
 • Maksetaan rahana
 • Tallenna

Kirjanpidon asetukset

 • Lisää debet- ja kredit-tilit

Työajanlyhennysprosentti:

 • Ryhmä: Palkat ja lisät
 • Palkkalistan ryhmä: Ei huomioida
 • Lähde: Palkanlaskennan asetukset
 • Tallenna

Tallentamisen jälkeen Työajanlyhennysprosentti palkkalajille EI LISÄTÄ tiliöintejä, eikä tulolajia.

Palkanlaskennan asetukset

Työajanlyhennysprosentti palkkalajin lähde on Palkanlaskennan asetuksetjoten palkkalajin prosenttisumma voidaan käydä lisäämässä perustietoihin kohtaan Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > sille varattuun kenttään.

Perustiedot otsikon alta löytyy Työajanlyhennysprosentti. Tyhjään ruutuun annetaan arvo 7,7.

Palkkalajin liittäminen palkkamalliin

Molemmat palkkalajit ovat valmiina. Työajanlyhennyskorvaus liitetään palkkalajiin Rahapalkka.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamalli > Kaavat > Laskennalliset > Rahapalkka > Muokkaa (kynä/lehtiö) 

Palkkalajin liittäminen palkkamalliin on neuvottu tarkemmin ohjeen alussa esimerkissä Iltalisä.

Palkkalajin laskentakaavan lisääminen

Kun Työajanlyhennyskorvaus on liitetty palkkamalliin, voidaan sille lisätä laskentakaava.

Työajanlyhennyskorvaukselle päästään lisäämään kaava vihreästä plussamerkistä.

Vihreästä plussamerkistä saadaan aina lisättyä uusi käsiteltävä rivi, johon voidaan muokata rivin tiedot.

Lisätään palkkalajille Työajanlyhennyskorvaus kaava: Tuntityöansio x Työajanlyhennysprosentti / 100 kuvan mukaisesti: 

Koska Työajanlyhennyskorvaus-palkkalaji on käytössä aina laskennassa, lisätään laskelmalla Tuntityöansiosta aina 7,7% Työajanlyhennyskorvauksena. Alla esimerkkikuva palkkalaskelmasta.

Palkkamallin muotoilu

Kun ohjelmaan luodaan uusia palkkalajeja, muodostuvat ne automaattisesti aina palkkalaskelmalle näkyviin ja palkkalaskelmarivien ensimmäiseksi.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamalli nimi > Muokkaa > Muotoilu -välilehti

Palkkamallin muotoilusta voidaan muokata palkkalaskelma halutun näköiseksi vaihtamalla palkkalajien järjestystä raahaamalla palkkalajia tai piilottaa näkyvistä palkkalajeja.

Muista tallentaa muutokset sivun alareunasta.

Esimerkki: Bonus

Esimerkissä kyse on sotunalaisesta palkasta, josta kuuluu vähentää ennakonpidätys, TyEL ja Tyva.

Bonusta maksetaan jokaiselle työntekijälle eri määrä. Bonus on kiinteä summa, joka vaihtelee palkansaajittain. Bonusta maksetaan satunnaisesti muun palkanmaksun yhteydessä.

Tarvitaan yksi uusi palkkalaji nimeltä Bonus, jonka lähteenä on Palkansaajan palkkaperusteet ja joka ei ole oletuksena mukana laskennassa. 

Luo uusi palkkalaji Yrityskohtaisista palkkalajeista

Luo uusi palkkalaji Bonus.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit

Perustiedot

 • Kielikäännökset: Vapaaehtoiset
 • Ryhmä: Palkat ja lisät
 • Palkkalistan ryhmä: Ei huomioida
 • Lähde: Palkansaajan palkkaperusteet
 • Tulolaji: valitse tulorekisterin ohjeistama tulolaji

Lisäasetukset

 • Raportointi: Näytään raporteilla
 • Laskenta: Ei oletuksena laskennassa mukana
 • Maksaminen: Maksetaan rahana
 • Toistuvuus: Maksetaan kertakorvauksena: Ei

Palkkalajin liittäminen palkkamalliin

Palkkalaji on valmiina. Bonus liitetään palkkalajiin Rahapalkka.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamalli > Kaavat> Laskennalliset > Rahapalkka > Muokkaa (kynä/lehtiö) 

Palkkalajin liittäminen palkkamalliin on neuvottu tarkemmin ohjeen alussa esimerkissä Iltalisä.

Palkansaajan perustiedot

Bonus palkkalajin lähde on Palkansaajan palkkaperusteet, joten palkkalajin kiinteä summa voidaan käydä lisäämässä palkansaajan perustietoihin palkansaajakohtaisesti eli kohtaan Palkat > Henkilöstö > Palkkaperusteiden hallinta.

Palkkaperusteiden hallinnasta etsitään palkkamalli, johon Bonus palkkalaji on liitetty ja sieltä sarake "Bonus". Tyhjään ruutuun syötetään kiinteä summa. Summa voi vaihdella palkansaajittain.

Tallenna.

Koska palkkalaji on käytössä laskelmalle valittaessa, on se palkanlaskentaprosessin palkkaperusteiden tarkistusvaiheessa valittava erikseen laskelmalle kun Bonusta halutaan maksaa.

Kun palkkalaji on valittu, Tallenna ja Muodosta palkkalaskelmat.

Bonus on tullut palkkalaskelmalle kiinteän Kuukausipalkan lisäksi.

 

Esimerkki: Työkalukorvaus

Esimerkin Työkalukorvauksen-palkkalajia käytetään niin, että se merkitään manuaalisesti palkkalaskelmalle ilman automaattista laskentakaavaa.

Esimerkin Työkalukorvaus on tietyillä aloilla maksettava korvaus, josta ei maksu hetkellä pidätetä ennakonpidätystä, työeläke- tai työttömyysvakuutusmaksua, mutta palkansaajan lopulliseen verotukseen Työkalukorvaus ilmoitetaan veronalaisena kustannustenkorvauksena.

Luodaan uusi palkkalaji yrityskohtaisista palkkalajeista: Työkalukorvaus

Perustiedot

 • Ryhmä: Verottomat kustannusten korvaukset
 • Palkkalistan ryhmä: verottomat korvaukset
 • Lähde: Käyttäjän kaava
 • Tulolaji: valitaan tulorekisterin ohjeiden mukaan sopiva tulolaji

Lisäasetukset

 • Raportointi: Näytetään raporteilla
 • Laskenta: Oletuksena mukana laskennassa
 • Maksaminen: Maksetaan rahana
 • Toistuvuus: Maksetaan kertakorvauksena: Ei

Kirjanpidon asetukset

 • Lisätään debet- ja kredit-tilit

 

Palkkalajin liittäminen palkkamalliin

Koska palkkalaji on verotonta korvausta, liitetään palkkalaji "Työkalukorvaus" "Maksetaan" palkkalajin kaavaan.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Kaavat > Laskennalliset > Maksetaan > Muokkaa (kynä/lehtiö) 

Mikäli palkkalaji luodaan suoraan palkkamallien kaavoista, linkitetään palkkalji valitun ryhmän mukaan "Maksetaan" palkkalajin kaavaan.

Koska Työkalukorvaus maksetaan palkansaajalle ilman ennakonpidätyksen perimistä, liitetään palkkalaji Maksetaan-palkkalajin kaavaan. Klikkaa Maksetaan-palkkalajirivillä  Muokkaa-kuvaketta. Lisää Palkkalajin kaavan perään kaksi uutta riviä (vihreästä plussasta) ja niille kuvan mukaiset tiedot > Tallenna

Työkalukorvauksen lisääminen palkkalaskelmalle

Muodosta ensin palkkalaskelma. Muokkaa palkkalaskelman tietoja valitsemalla "Käsittelemättömät palkkalaskelmat" -vaiheessa "Muokkaa".

Palkkalaskelman rivitiedot -näkymässä uusi palkkalaji löytyy Lisää uusi palkkalajirivi -alasvetovalikosta > valitse palkkalaji > Lisää

Lisää Työkalukorvaukselle maksettava määrä manuaalisesti.

 Tallentamisen jälkeen Työkalukorvaus näkyy palkkalaskelmalla.

Palkkalaskelman rivien järjestystä voi muuttaa Palkkamallin Muotoilu-välilehdellä.

 

 

UKK

 

Miten luon sellaisen palkkalajin, joka käsitellään suoraan palkkalaskelmalla?


Luo uusi palkkalaji Yrityskohtaisista palkkalajeista.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit > Lisää uusi palkkalaji

 

Täytä palkkalajin tiedot haluamaksesi. Jos et ole varma palkkalajisi Tulolajikohdistuksesta, kannattaa asia varmistaa Tulorekisteristä.
Voit liittää palkkalajin haluamaasi palkkamalliin lisäämällä palkkalaji sopivaan laskennalliseen palkkalajiin kaavaan mukaan. Tämän jälkeen palkkalajille voi antaa esimerkiksi seuraavanlaisen kaavan:

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Voit liittää palkkalajin myös palkkamallille antamalla suoraan haluamasilaisen kaavan, mutta tällöin kannattaa liittää palkkalaji vielä erikseen haluttuun laskennalliseen palkkalajiin. 

Kun palkkalaji on liitetty palkkamallille, voi palkanlaskentaprosessissa lisätä palkkalajin "Lisää uusi palkkalajirivi" -toiminnolla ja antaa sille haluamansa suuruisen arvon. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.