SISÄLTÖ

Takaisinperintä kuittaamalla

Liikasuoritus voidaan korjata kuittaamalla liikasuorituksen määrä palkansaajan seuraavalla palkkalaskelmalla bruttopalkan vähennyksenä. Kuittaaminen tulee tehdä tulolajista, mitä palkkalaskelmalla on maksussa, koska tulolajin summaa ei voi ilmoittaa miinusmerkkisenä. Kuittaamista saa käyttää vain, jos liikasuoritus saadaan kuitattua kokonaisuudessaan seuraavassa palkanmaksussa. Kuittaamista ei pidä käyttää, mikäli väärälle kuulle kohdistuva palkkatieto vaikuttaisi palkansaajan etuuksiin kuten esimerkiksi sairauspäivärahaan.

Esimerkki: Palkansaajalle on maksettu helmikuussa 200 euroa liikaa iltalisää. Virhe korjataan maaliskuun palkkalaskelmalla vähentämällä maaliskuun iltalisästä (280 euroa) helmikuussa maksettu 200 euron liikasuoritus. Maaliskuulle jää maksettavaksi iltalisää kuittauksen jälkeen 80 euroa.

Helmikuun palkkalaskelma:

Helmikuun palkkatietoilmoituksen tulolajin 206 osalta:

Liikasuoritus korjataan lisäämällä maaliskuun palkkalaskelmalle Iltalisä -palkkalaji, jonka summaksi laitetaan miinusmerkkisenä liikasuorituksen määrä helmikuulta:

Maaliskuun palkkatietoilmoitus tulolajin 206 osalta eli 280 euroa - 200 euroa = 80 euroa:

Takaisinperintä bruttoperintänä ja perusteeton etu

Palkansaajan saama liikasuoritus voidaan periä takaisin tulevalla palkkalaskelmalla joko brutto- tai nettoperintänä. Tämä käyttöohje käsittelee bruttoperintää, sillä bruttoperintää saa käyttää kaikissa tilanteissa eli myös saman vuoden aikana perittävän liikasuorituksen korjaamiseen.

Kun liikasuoritus huomataan, korjataan liikasuorituksen palkkatietoilmoitusta ja ilmoitetaan liikasuorituksen osuus perusteettomaksi eduksi. Sitten kun liikasuoritus vähennetään tulevalla palkkalaskelmalla tai palkansaaja palauttaa rahan työnantajalle, se ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella takaisinperinnäksi. Liikasuoritukseen kohdistuvat perusteeton etu ja takaisinperintä tulee aina ilmoittaa parina, jotta korjaus kohdistuu Tulorekisterin tiedon käyttäjille oikein. 

Bruttoperinnässä palkansaajalle maksettavasta palkasta vähennetään liikasuorituksen bruttomäärä ilman, että huomioidaan siitä perittyä ennakonpidätystä. Myös liikasuoritukseen kohdistuvat työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksu huomioidaan.

Liikaa peritty ennakonpidätys huomioidaan vasta palkansaajan lopullisessa verotuksessa. Vaihtoehtoisesti palkansaaja voi hakea itselleen muutosverokortin liikasuorituksen korjauksen jälkeen (kun tulorekisteri on käsitellyt palkkatietoilmoituksen), jolloin liikaa pidätetty ennakonpidätys tulee huomioitua uuden verokortin laskennassa.

Esimerkki:

Palkansaajalle on helmikuussa maksettu 900 euroa liikaa kuukausipalkkaa. Kuukausipalkan olisi pitänyt olla 1900 euroa eikä 2800 euroa, liikasuoritus huomattiin maaliskuun palkanmaksun jälkeen. Liikasuoritus vähennetään seuraavalla eli huhtikuun palkkalaskelmalla. Huhtikuun normaali kuukausipalkka 2800 euroa, joka maksetaan samalla.

Helmikuun palkkatietoilmoituksesta lähetetään korvaava ilmoitus, jossa liikasuorituksen osuus merkitään omalle rivilleen perusteettomaksi eduksi liikasuorituksen määrällä ja alkuperäisen tulolajin määrä muokataan manuaalisesti arvoksi joka olisi pitänyt maksaa alunperin.

Huomioithan perusteettoman edun vaikuttavan myös jo alkuperäisen palkkalaskelman maksukuukauden mukaiseen erillisilmoitukseen. Teethän myös korvaavan erillisilmoituksen muuttuneesta työnantajan sairausvakuutusmaksusta.

Työnantajan erillisilmoitusten käyttöohjeeseen pääsee tästä.

Huhtikuun palkkalaskelma ja takaisinperintä:

Lisätään siis huhtikuun palkkalaskelmalle Kuukausipalkka -palkkalajirivi, jolle annetaan summaksi liikasuorituksen määrä -900 euroa sekä tieto takaisinperinnästä. Valitse takaisinperinnän tiedoissa korjattava palkkalaskelma ja korjattava palkkalajirivi. Bruttoperintää käytettäessä ei ilmoiteta takaisinperintään kohdistuvaa ennakonpidätystä. 

Bruttoperinnässä ennakonpidätyksen laskennan peruste tulee muokata manuaalisesti maksettavan palkan summaksi ennen takaisinperintää. Huhtikuun palkkalaskelma ennakonpidätyksen laskennan perusteen korjaamisen jälkeen:

Huhtikuun palkkatietoilmoitus tulolajin 201 osalta:

Takaisinperintään kohdistuvan maksukuukauden erillisilmoitus

Huhtikuun erillisilmoitukselle nousee työnantajan sairausvakuutusmaksun laskennan perusteeksi vain korjatun kuukausipalkan määrä (1900 euroa). Liikasuorituksen sairausvakuutusmaksun korjaus on jo huomioitu helmikuun korjatulla erillisilmoituksella, minkä vuoksi huhtikuun sairausvakuutusmaksu pitää ilmoittaa huhtikuun normaalista kokonaispalkasta (2800 eurosta). Erillisilmoituksen laskennan perustetta ei voi muokata ennen ilmoituksen lähettämistä, joten ilmoitus pitää ensin muodostaa ja lähettää palkkalaskelman mukaisilla summilla. Kun erillisilmoitus on Tulorekisterissä-tilassa, siitä voi muodostaa korvaavan ilmoituksen suuremmalla summalla.

Luontoisetujen takaisinperintä

Luontoisetuja ei makseta palkansaajalle rahana, joten niissä tapahtuneiden virheiden korjaamiseen ei käytetä perusteettoman edun ja takaisinperinnän ilmoitustapaa. Kyseessä ei ole perusteeton etu, vaan ilmoitusvirhe, koska luontoisetu on ollut tulonsaajan käytettävissä huolimatta siitä onko ilmoitusta siitä annettu. Luontoisetu katsotaan sen kuun tuloksi, jolloin se on ollut palkansaajan käytettävissä.

Liikaa ilmoitettu tai ilmoittamatta jäänyt luontoisetu korjataan kohdekuukaudelle ja sivukulut korjataan seuraavalla palkkalaskelmalla. 

Usein kysytyt kysymykset

Voiko Netvisorissa tehdä takaisinperinnän, joka kohdistuu palkkatietoilmoitukseen, mikä on lähetetty toisesta järjestelmästä?

Takaisinperintä -toiminnon käyttäminen on mahdollista vain, mikäli perusteeton etu on maksettu Netvisorin palkkalaskelmalla. Tämä johtuu siitä, että takaisinperinnän lisätietojen yhteydessä valitaan pudotusvalikosta se palkkalaskelma ja palkkalajirivi, jossa perusteeton palkka on alunperin maksettu. Jos järjestelmä on välissä vaihtunut, voit tehdä ilmoituksen takaisinperinnästä ja perusteettomasta edusta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. 

Miten voidaan korjata liikaa maksettua luontaisetua?

Luontaisetuja ei voida korjata takaisinperinnällä. Tulorekisterin ohjeen mukaan korjaa kyseisen kuukauden palkkalaskelman palkkatietoilmoitusta antamalla korvaava ilmoitus ja ilmoita luontaisedun todellinen arvo. Palkanlaskentaan voi luoda lisälaskelman halutulle kaudelle negatiivisena, jolla voi korjata palkkatiedot Netvisorin raportointiin ja palkkalaskelman kumulatiivisiin ansioihin, mutta tämän laskelman palkkatietoilmoitusta ei voi lähettää tulorekisteriin, vaan se merkitään käsitellyksi manuaalisesti.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.