Takaisinperintä
Perusteeton etu
Usein kysytyt kysymykset

Takaisinperinnällä tarkoitetaan tilannetta, jossa palkansaajalta peritään takaisin liikaa maksettua suoritusta. Korjaus tehdään käsiteltävälle palkkalaskelmalle, missä ilmoitetaan Takaisinperinnästä. Koska Takaisinperintä liittyy Perusteettoman edun maksamiseen tulee takaisinperintää tehtäessä ilmoittaa myös tieto Perusteettomasta edusta korjaamalla aiempaa palkkatietoilmoitusta, jossa liikasuoritus on tapahtunut. Huomaathan, että takaisinperinnän voi tehdä vasta kun sen palkkalaskelman, jossa perusteeton etu on alunperin käsitelty tila on "maksettu".

 

Takaisinperintä (bruttoperintä)

Esimerkki 1.

Palkansaajalle on maksettu 28.6.2019 Iltalisää 150 euroa. Palkanmaksun jälkeen huomataan, että Iltalisää ei olisi pitänyt maksaa lainkaan. Iltalisä on ilmoitettu tulorekisteriin tulolajilla 206 Iltatyökorvaus. 

Palkansaajalle maksetaan seuraava palkka 15.7.2019 ja siinä peritään takaisin aiheetta maksettu Iltalisä 150 euroa. Tehdään palkkalaskelmalle korjausrivi "Lisää uusi palkkalajirivi" -toiminnolla ja valitaan alasvetovalikosta Iltalisä -palkkalaji ja merkitään vähennettävä euromäärä miinusmerkkisenä. Lisäksi täpätään kohta "Kyseessä on takaisinperintä". Valinta avaa lisäkentät, joihin valitaan "Korjattava palkkalaskelma", "Korjattava palkkalajirivi" sekä "Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys". 

"Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys" -laatikkoon merkitään bruttotakaisinperintää tehdessä 0 €. 

Esimerkissä valitaan Takaisinperintä kohdistuvaksi kesäkuun palkkalaskelmaan, jonka maksupäivä on ollut 28.6.2019 ja laskelmalta korjataan Iltalisä -palkkalajiriviä.

Palkkatietoilmoituksella näkyy nyt Iltatyökorvauksen tulolajilla 206 tapahtumana 150 euroa: 

Tulolajin lisätiedoissa näkyy merkintä Takaisinperinnästä: 

 

Perusteeton etu

Kun Takaisinperintä on merkitty käsiteltävälle palkkalaskelmalle, pitää lisäksi ilmoittaa alkuperäiselle palkkatietoilmoitukselle Perusteeton etu. Korjaus tehdään sille palkkalaskelmalle missä liikasuoritus on alunperin maksettu.

Saat korjattua palkkatietoilmoitusta näin: Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet > Palkkatietoilmoitukset > klikkaa korjattavalla ilmoituksella "Näytä ilmoitus" -linkkiä > valitse "Tee ilmoitukselle" ja "Muodosta korvaava ilmoitus"

Perusteeton etu on tulolajin lisätieto, joten etsi palkkatietoilmoitukselta muokattava tulolajirivi ja klikkaa "Tulolajin lisätiedot" -linkkiä. Muokkaa "Yleistiedot" -osioon, kohtaan "Perusteeton etu" -valinnaksi Kyllä. 

Tallenna muutokset ja Lähetä korvaava palkkatietoilmoitus. 

  

Esimerkki 2.

Jos takaisinperintä kohdistuu vain osaan alkuperäisen ilmoituksen tulolajirivin määrästä, tulee korvaavalle ilmoitukselle lisätä uusi tulolajirivi, jotta tulolajien lisätiedot saadaan ilmoitettua oikein.

Jos yllä olevassa esimerkissä olisikin alunperin maksettu Iltatyökorvausta 200€, josta 150€ olisi ollut liikasuoritusta, merkittäisiin takaisinperintä käsiteltävälle ilmoitukselle aivan kuten yllä olevassa esimerkissä 1. Alkuperäisen ilmoituksen korjaaminen tapahtuisi kuitenkin näin: Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet > Palkkatietoilmoitukset > klikkaa korjattavalla ilmoituksella "Näytä ilmoitus" -linkkiä > valitse "Tee ilmoitukselle" ja "Muodosta korvaava ilmoitus"

Etsi palkkatietoilmoitukselta tulolajirivi, mihin korjaus kohdistuu. Esimerkissä 2 korjataan iltatyökorvauksen tulolajiriviä, jonka summa on 200 euroa. 

Klikkaa "Muokkaa"-painiketta "Tulolajit"-osion oikeasta yläkulmasta ja korjaa tulolajirivin summaksi palkansaajalle oikeasti kuulunut euromäärä. Esimerkissä 2 muokataan Iltatyökorvauksen tulolajirivin summaksi 50 euroa.

Klikkaa oikeasta yläkulmasta "Lisää tulolaji" -painiketta saadaksesi uuden rivin. Valitse alasvetovalikosta oikea tulolaji ja anna Perusteettoman edun euromäärä. Esimerkissä 2 lisätään uusi Iltatyökorvauksen tulolajirivi, jonka summaksi tallennetaan 150 euroa.

Tallenna tekemäsi muutokset tulolajeihin, jotta pääset lisäämään Iltatyökorvauksen tulolajiriville "Tulolajin lisätiedot". Muokkaa "Yleistiedot" -osioon, kohtaan "Perusteeton etu" -valinnaksi Kyllä. 

Tallenna muutokset ja Lähetä korvaava palkkatietoilmoitus. 

 

Usein kysytyt kysymykset

Voiko Netvisorissa tehdä Takaisinperinnän joka kohdistuu palkkatietoilmoitukseen, mikä on lähetetty toisesta järjestelmästä?
Takaisinperintä -toiminnon käyttäminen on mahdollista vain, mikäli perusteeton etu on maksettu Netvisorin palkkalaskelmalla. Tämä johtuu siitä, että takaisinperinnän lisätietojen yhteydessä valitaan pudotusvalikosta se palkkalaskelma ja palkkalajirivi, jossa perusteeton palkka on alunperin maksettu. Jos järjestelmä on välissä vaihtunut, voit tehdä ilmoituksen takaisinperinnästä ja perusteettomasta edusta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. 

Miten voidaan korjata liikaa maksettua luontaisetua?

Luontaisetuja ei voida korjata takaisinperinnällä. Tulorekisterin ohjeen mukaan korjaa kyseisen kuukauden palkkalaskelman palkkatietoilmoitusta antamalla korvaava ilmoitus ja ilmoita luontaisedun todellinen arvo. Palkanlaskentaan voi luoda lisälaskelman halutulle kaudelle negatiivisena, jolla voi korjata palkkatiedot Netvisorin raportointiin ja palkkalaskelman kumulatiivisiin ansioihin, mutta tämän laskelman palkkatietoilmoitusta ei voi lähettää tulorekisteriin, vaan se merkitään käsitellyksi manuaalisesti.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.