SISÄLTÖ

Työnantajan erillisilmoituksilla ilmoitetaan kuukausittain maksettujen työnantajan sairausvakuutusmaksujen yhteismäärä ja siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset. Vaihtoehtoisesti voi ilmoittaa "Ei palkanmaksua" -tiedon jos maksaja kuuluu Verohallinnon työnantajarekisteriin eikä ole maksanut lainkaan palkkoja kyseisen kuukauden aikana.

Palkansaajakohtaiset tiedot ilmoitetaan aina maksujen yhteydessä palkkatietoilmoituksilla.

Työnantajasuoritusten ja työnantajan erillisilmoituksen kuukausinäkymä

Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet > Työnantajan erillisilmoitukset

Työnantajan erillisilmoitusten kuukausinäkymässä: 

 • Kirjataan vähennykset sairausvakuutusmaksusta
 • Muodostetaan työnantajasuoritusten tosite
 • Lähetetään työnantajan erillisilmoitus
 • Muodostetaan työnantajasuoritusten verotilisiirto

1) Tarkista laskennan perusteet

Ennen velvoitteen hoitamista, varmista, että kaikki kuukaudelle kuuluvat palkkalaskelmat ovat varmasti mukana. Jokin laskelma voi esimerkiksi olla vielä maksatusnäkymässä maksamattomana, eikä se täten näy vielä sivulla eikä ole mukana laskennassa.

Työnantajasuoritusten laskennan perusteena toimivat kaikki palkkalaskelmat, jotka ovat maksettu ja joiden maksupäivä on valitulla kuukaudella. Maksetut palkalaskelmat voit nähdä sivun alareunan "Maksetut palkkalaskelmat" -taulukossa.

Erillisilmoituksen summia ei voi  muokata manuaalisesti käsin suoraan ilmoitukselle, vaan tiedot muodostetaan automaattisesti palkanlaskennan tietojen pohjalta.

Tarkista että ennakonpidätys, lähdevero ja työnantajan sairausvakuutusmaksu ovat oikein. Ennakonpidätyksen, lähdeveron ja työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärät lasketaan maksetuista palkkalaskelmista. Sairausvakuutusmaksun prosentti päivitetään ohjelmaan vuosittain automaattisesti, josta ohjelma laskee maksun määrän.

Työnantajan sairasvakuutuksen laskennan perusteisiin nousevat kaikki palkkalajit, joiden yrityskohtaisissa palkkalajeissa on vakuutuskäsittelyn asetuksissa valittuna "Sairasvakuutusmaksu".

Mikäli palkkalajilta on puuttunut tulolajikohdistus palkanlaskentahetkellä ja palkkalajin asetuksia muokataan palkanlaskennan jälkeen yrityskohtaisistsa palkkalajeista, päivittyvät tiedot erillisilmoitukselle.

 

Lisäksi palkkalajin on oltava "Rahapalkan" laskentakaavassa mukana.

2) Kirjaa sosiaaliturvamaksun vähennykset

Voit kirjata erillisilmoitukseen vähennyksiä. Klikkaa Vähennykset -kohdan sinistä 0,00-linkkiä kirjataksesi vähennyksiä.

Linkistä avautuu ikkuna, jossa vähennykset kirjataan palkansaajakohtaisesti. Valitse palkansaaja suurennuslasin kuvakkeesta ja anna vähennettävä summa. "Uusi rivi" -toiminnolla saat useita eri rivejä. Muista tallentaa lopuksi. Kuukausinäkymässä näytetään vain vähennysten yhteissumma. Mikäli haluat kuitenkin tarkistella jälkeenpäin vähennyksiä palkansaajakohtaisesti, voit klikata "Vähennykset" -kohdan sinisestä summa-linkistä ja tarkempi erittely aukeaa.

3) Esikatsele

Tositteelle meneviä tietoja voit esikatsella tositteen "Esikatselu" -linkistä.

Samoin muodostettavan erillisilmoituksen tietoja voit esikatsella ilmoituksen "Esikatselu"-linkistä.

4) Muodosta tosite ja lähetä ilmoitus

Tositteen päiväykseksi tarjotaan oletuksena valitun kuukauden viimeistä päivää. Paina vihreää painiketta, joka samalla muodostaa tositteen sekä erillisilmoituksen ja lähettää ilmoituksen tulorekisteriin.

 

Tosite on nyt muodostettu kirjanpitoon sekä ilmoitus muodostettu ja lähetetty tulorekisteriin.

5) Muodosta ja maksa verotilisiirto

Tositteen muodostaminen ja ilmoituksen lähettäminen aktivoivat verotilisiirron muodostamisen.

Voit muodostaa yhden tai usemman tilisiirron. Anna tiedot ja muodosta tilisiirto.

 • Eräpäivä: Tarkista että eräpäivä on oikein
 • Veloitettava pankkitili: Valitse miltä tililtä verotilisiirto maksetaan
 • Maksettava summa: Tarkista että maksettava summa on oikein
 • Laskelmasta näet miten maksettava summa muodostuu. Laskukaavana on ennakonpidätys + lähdevero + sairausvakuutusmaksu - vähennykset = jää maksettavaa.

Maksaminen

Jos sinulla on tilisiirtojen maksatusoikeus, voit jo tilisiirron muodostusvaiheessa valita oletustoiminnon "Muodosta ja siirry maksamaan", jolloin pääset suoraan maksatusnäkymään maksamaan juuri tekemäsi tilisiirron.

Voit myös vain muodostaa tilisiirron, jolloin se muodostuu ja odottaa maksamista tilisiirtonäkymässä kohdassa Ostot > Tilisiirrot > Avoimet ja maksetut tilisiirrot.

Kaikki näkymän kautta muodostetut verotilisiirrot näkyvät tilisiirto -osion alla omassa taulukossaan. 

Ei palkanmaksua -tilanne

Jos kuulta ei ole palkanmaksua, ilmoitetaan tulorekisteriin "Ei palkanmaksua" -tieto. Ohjelma tunnistaa tilanteen automaattisesti. Ilmoituksen perässä näkyy "Ei palkanmaksua" -tieto. Muodosta tosite ja lähetä ilmoitus normaalisti.

Ei palkanmaksua -tieto voidaan ilmoittaa usealta kuukaudelta ennakkoon. Vaihda kuukausi ja tee tosite, lähetä ilmoitus ja muodosta verotilisiirto.

1. Valitse oikea vuosi ja kuukausi

 • Koska palkanmaksua eikä siten palkkalaskelmia ole maksettu valitulla kuukaudella, ohjelma ymmärtää, että kyseessä on "Ei palkanmaksua" -tilanne

2. Paina vihreää "Muodosta tosite ja lähetä ilmoitus tulorekisteriin"

Ilmoitetaan erillisilmoituksella

Tilityspisteen asetuksista löytyy valitan "Ilmoitetaan erillisilmoituksella", joka on oletuksena valittuna. Tämä asetus mahdollistaa TyEL vakuutusyhtiön tietojen ilmoittamisen erillisilmoituksella niiltä kuukausilta, joista ei muodostu palkkatietoilmoitusta. Mikäli kuukaudelle on muodostunut palkkatietoilmoituksia, jättää valinta automaattisesti ilmoittamatta elävakuutustiedot erillisilmoituksella vaikka valinta on käytössä, koska tiedot ilmoitetaan jo palkkatietoilmoituksilla.

Pääset tilityspisteen asetuksiin kohdassa Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet > Tilitykset > Hallitse tilityspisteitä.

Nollailmoitus-tilanne

Jos kuukaudessa ei ole maksettu palkkaa, mutta on maksettu verottomia kustannusten korvauksia, kyseessä on ns. "nollatietoilmoitus" -tilanne. Tällainenkin tilanne pitää ilmoittaa tulorekisteriin. Ohjelma tunnistaa tilanteen automaattisesti.

Ilmoituksen perässä näkyy "(Nollatietoilmoitus)" -tieto. Muodosta tosite ja lähetä ilmoitus normaalisti.

Vuosinäkymä

Voit valita valikosta kuukauden sijaan näytettäväksi koko vuoden, jolloin näkymän päivittämisen jälkeen näet valitun vuoden osalta koosteen kuukausitasolla tositteiden, ilmoitusten sekä tilisiirtojen osalta. Varsinainen erillisilmoitusten käsittely tapahtuu kuukausinäkymässä, johon pääset helposti listauksen kuukaudesta (kuvassa esim 2019 toukokuu).

Erillisilmoituksen merkitseminen käsitellyksi

Mikäli erillisilmoitusta ei makseta Netvisorista, voi erillisilmoituksen merkitä käsitellyksi kohdassa Palkat > Palkanlaskenta > Erillisilmoitukset > Kuukausi: Koko vuosi > Päivitä näkymä.

Erillisilmoitus ja kirjanpidon tosite pitää ensin muodostaa, jonka jälkeen on ilmoitus mahdollista merkitä käsitellyksi. Muodostuneen kirjanpidon tositteen voi mitätöidä kirjanpidosta.

Kun erillisilmoitus on merkitty käsitellyksi, ei Tiedotusnäkymän Velvoitteet-widget enää herjaa muodostamattomista erillisilmoituksista.

Erillisilmoituksen korjaaminen

Mikäli erillisilmoitusta täytyy korjata, tulee alkuperäisen erillisilmoituksen tila olla "Tulorekisterissä".

Kun erillisilmoituksen tila on "Tulorekisterissä", painikkeen "Mitätöi tosite" klikkaaminen mitätöi erillisilmoituksesta muodostetun tositteen kirjanpidosta.

Kun "Mitätöi tosite" -painiketta on painettu, aktivoituu vihreä "Muodosta tosite ja lähetä korvaava ilmoitus tulorekisteriin" -painike. 

Tämän painikkeen klikkaaminen muodostaa uuden kirjanpidon tositteen ja korvaavan erillisilmoituksen niissä tapauksissa, joissa ensimmäisen erillisilmoituksen lähettämisen jälkeen samalle palkanmaksukuukaudelle on laskettu lisää palkkalaskelmia ja tiedot halutaan päivittää.

Mikäli erillisilmoitusta tarvitsee muissa tilanteissa korjata, saa ilmoituksen muokkaustilaan klikkaamalla "Näytä ilmoitus" > Tee ilmoitukselle > Muodosta korvaava ilmoitus. Tee muokkaukset, tallenna ja lähetä ilmoitus.

Käyttöoikeudet

Työnantajan erillisilmoituksille pääsemiseen tarvitaan palkanlaskennan toimintokohtainen "muokkausoikeus" kohtaan "Kuukausivelvoitteet". Lisäksi tarvitaan Palkanlaskija-rooli (P), koska näkymässä näytetään palkkatietoja. Erillisilmoituksen tilisiirron muodostamiseen tarvitaan "Myynti, tuotteet, ostot ja taloushallinto" -osion toimintokohtaisista oikeuksista "muokkausoikeus" kohtaan "Ostoreskontra > Maksatus".

Usein kysyttyä

Ehdin jo tekemään tositteen ja lähettämään ilmoituksen. Nyt kuukaudelle tuli lisää laskelmia. Mitä teen?

Jos tosite ja ilmoitus on tehty ja sen jälkeen kyseiselle kuulle on tullut lisää maksettuja palkkalaskelmia, ei maksettujen palkkalaskelmien tiedot vastaa tositetta (eikä yleensä ilmoitustakaan). Kolmiot kertovat tästä.

Jotta saat tositteen ja ilmoituksen ajantasalle:

 1. Mitätöi tosite punaisesta Mitätöi tosite -painikkeesta
 2. Paina uudelleen vihreää "Muodosta tosite ja lähetä ilmoitus" -painiketta
 3. Muodosta (ja siirry maksamaan) tilisiirto, jonka maksettavaa summaa on jäljellä äskeisten muutosten verran

Nyt maksettujen palkkalaskelmien tiedot täsmäävät tositteen ja ilmoituksen kanssa eikä kolmioita enää näy.

Näkymässä näkyy oransseja kolmioita, mistä on kyse?

Katso kysymys "Ehdin jo tekemään tositteen ja lähettämään ilmoituksen. Nyt kuukaudelle tuli lisää laskelmia. Mitä teen?"

Voinko maksaa verotilisiirron osissa?

Voit teknisesti muodostaa maksusta niin monta tilisiirtoa kuin haluat. Anna muodostettavan tilisiirron tiedot, muokkaa summaa ja muodosta tilisiirto. (Valitse muodostuspainikkeen alta vaihtoehto, joka ei siirrä sinua maksatusnäkymään, jotta voi luoda peräkkäin niin monta tilisiirtoa kuin on tarve.) Muodostetut tilisiirrot näkyvät omassa taulukossaan tilisiirtojen luomistoiminnon alla.

Miksi en voi muodostaa tositetta?

Tositteen muodostaminen on estetty suljetulle kaudelle. Tarkista palkanlaskennan asetuksista lukitus sekä ALV-lukitus.

Käyttöohje: Palkanlaskennan lukitukset

Voiko erillisilmoituksen muodostaa neljännesvuosittain?

Netvisorista ei ole mahdollista muodostaa kootusti erillisilmoituksia neljännesvuosittain. Erillisilmoitukset muodostetaan kuukausikohtaisesti, mutta maksamisen ja ilmoittamisen voi tehdä kaikista ilmoituksista sitten neljännesvuosittain.


 

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.