MYYNTI-OSION KÄYTTÖÖNOTTO JA ASETUKSET

Myynti-osion käyttöönotto
Myynnin perustiedot
Laskutuksen asetukset

TUOTTEET

Tuotteen lisääminen
Tuotelistaus
Tuoteryhmät

ASIAKKAAT

Asiakkaan lisääminen
Asiakaskortti
Asiakasryhmät
Asiakaslistaus

MYYNNIT

Uusi myyntilasku
Myyntilaskun toiminnot
Myyntilaskun lähettäminen
Myyntilaskujen automaattinen lähetys
Hyvityslaskun muodostaminen

TILAUKSET

Tilauksen tekeminen ilman tarjousta
Tilauksen toimittaminen
Tilauksen laskuttaminen

SUORITUSTEN KÄSITTELY

Suoritusten kirjaus manuaalisesti

MUUT MYYNNIN TILANTEET

Kuluttajaverkkolaskutus
Myyntilaskutus ulkomaan valuutoissa, valuuttakurssien käsittely
Factoring
Myyntilaskun jaksotus

MYYNNIN SEURANTA JA RAPORTOINTI

Myyntilaskuluettelo
Suoritukset

LASKENTAKOHTEET

Sisäinen laskenta laskentakohteiden avulla -alustus
Laskentakohteen ominaisuudet
Laskentakohteiden perustaminen ja käsittely
Oletuslaskentakohteiden käsittely
Sisäinen laskenta laskentakohteiden avulla -vinkit

 

MYYNTI-OSION KÄYTTÖÖNOTTO JA ASETUKSET

 

Myynti-osion käyttöönotto


Anna palautetta

 

Myynnin perustiedot


Anna palautetta

 

Laskutuksen asetukset


Anna palautetta

 

TUOTTEET

 

Tuotteen lisääminen


Anna palautetta

 

Tuotelistaus


Anna palautetta

 

Tuoteryhmät


Anna palautetta

 

ASIAKKAAT

 

Asiakkaan lisääminen


Anna palautetta

 

Asiakaskortti


Anna palautetta

 

Asiakasryhmät


Anna palautetta

 

Asiakaslistaus


Anna palautetta

 

MYYNNIT

 

Uusi Myyntilasku


Anna palautetta

 

Myyntilaskun toiminnot


Anna palautetta

 

Myyntilaskun lähettäminen


Anna palautetta

 

Myyntilaskujen automaattinen lähetys


Anna palautetta

 

Hyvityslaskun muodostaminen


Anna palautetta

 

TILAUKSET

 

Tilauksen tekeminen ilman tarjousta


Anna palautetta

 

Tilauksen toimittaminen


Anna palautetta

 

Tilauksen laskuttaminen


Anna palautetta

 

SUORITUSTEN KÄSITTELY

 

Suoritusten kirjaus manuaalisesti


Anna palautetta

 

MUUT MYYNNIN TILANTEET

 

Kuluttajaverkkolaskutus


Anna palautetta

 

Myyntilaskutus ulkomaan valuutoissa, valuuttakurssien käsittely


Anna palautetta

 

Factoring


Anna palautetta

 

Myyntilaskun jaksotus


Anna palautetta

 

MYYNNIN SEURANTA JA RAPORTOINTI

 

Myyntilaskuluettelo


Anna palautetta

 

Suoritukset


Anna palautetta

 

LASKENTAKOHTEET

 

Sisäinen laskenta laskentakohteiden avulla -alustus


Anna palautetta

 

Laskentakohteen ominaisuudet


Anna palautetta

 

Laskentakohteiden perustaminen ja käsittely


Anna palautetta

 

Oletuslaskentakohteiden käsittely


Anna palautetta

 

Sisäinen laskenta laskentakohteiden avulla -vinkit


Anna palautetta

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.