Lisää uusi palkkamalli
Näytä kaikki palkkajaksot/Näytä avoimet palkkajaksot
Palkkojen hyväksyntä palkkajaksolla
Palkanlaskentaprosessit
Lukitukset
Lisää uusi palkkajakso
Palkkajakson muokkaaminen
Palkkajakson avaaminen
Käyttöoikeudet

Palkanlaskentaan päästään palkkajaksoilta, jotka löytyvät valikosta kohdasta Palkat > Palkanlaskenta > Palkkalaskelmat ja -jaksot.

Sivulla listataan kaikkien palkkamallien palkkajaksot. Palkkajaksoista näytetään palkkajakson alku- ja loppupäivämäärä, mahdollinen muodostettu tosite, bruttopalkka, maksettava summa sekä palkkajakson tila.

Palkkalaskelmat ja -jaksot -sivulla on useita toimintoja, jotka on käydään läpi seuraavaksi.

 

Valitse palkkamalli

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamalli

Painikkeesta pääsee Palkkamallit -sivulle, josta voi kopioida uuden palkkamallin.

 

Näytä kaikki palkkajaksot/Näytä avoimet palkkajaksot

Linkin takaa saa rajattua näkyviin sekä käsitellyt palkkajaksot että avoimet palkkajaksot. Normaalisti Palkkalaskelmat ja jaksot -sivulla näytetään vain palkkajaksot, jotka ovat keskeneräisinä eli avoinna.

 

Palkkojen hyväksyntä palkkajaksolla
Jos yrityksessä on valittu käyttöön palkkojen hyväksyntä, näytetään taulukossa myös hyväksyntään liittyvät sarakkeet. Saraketiedoista näkee, ovatko laskelmat vasta hyväksynnässä vai ovatko laskelmat käyneet jo hyväksynnässä, jolloin prosessia voi näiden osalta jatkaa.

 

Palkanlaskentaprosessit
Varsinaiseen palkanlaskentaprosessiin päästään porautumalla palkkamallin palkkajakson päivämäärä -linkistä.

Lukitukset, palkkajaksolta poistuminen ja avoimet prosessit

Tästä on oma käyttöohje, aiheeseen pääset tästä.

Viimeistele prosessi

Palkkajakso muuttuu Avoimesta Käsitellyksi.  

Aktiivinen palkkajakso

Palkkajaksoista avataan aina viimeisin aktiivinen palkkajakso. Jos siis käyttäjällä on jokin prosessi avoimena, ohjataan hänet mille tahansa palkkajaksolle porautuessa tähän viimeksi avoimeen prosessiin.

Lisää uusi palkkajakso

Uusi palkkajakso voidaan luoda Lisää uusi palkkajakso -linkistä. Joka palkkamallilla on oma linkkinsä, josta uuden jakson voi luoda. Palkkajaksot tulee perustaa siten, että jokainen päivä kuuluu vain yhdelle palkkajaksolle eikä palkkajaksojen väliin saa jäädä päiviä, jotka eivät kuulu millekään palkkajaksolle. Jos palkkaa pitää maksaa normaalista poikkeavalta ajanjaksolta tulee laskelma muodostaa varsinaiselle palkkajaksolle (tarvittaessa lisälaskelmana). "Palkkalaskelman lisätiedot" -välilehdellä pystyt lisäämään kommentin palkkalaskelmalle, mitä ajanjaksoa laskelma koskee.

Uusi palkkajakso muodostuu myös aina automaattisesti kun viimeisin palkkajakso on merkitty viimeistellyksi (tila muuttuu Avoimesta Käsitellyksi) eli palkanlaskentaprosessissa on klikattu Viimeistele prosessi -painiketta.

Palkkajakson muokkaaminen

Palkkajakson perästä löytyvästä Muokkaa-ikonista (kynä/lehtiö -kuva) pääsee muokkaamaan palkkajakson alku- ja loppupäivämääriä. Kuvake näkyy, jos palkkajakso ei ole lukittu toisen henkilön toimesta. Palkkajakson muokkaamiseen tarvitaan erikseen Palkanlaskennan toimintokohtaisissa oikeuksissa "Muokkausoikeus" kohtaan Palkanlaskenta.

Kynä/lehtiö -kuvasta pääsee muokkaamaan palkkajakson päivämääriä.

Ohjelma ei anna tallentaa palkkajaksoja päällekkäisille kuukausille. Mikäli halutaan muodostaa ns. "rikottu palkkajakso", tallennetaan ensin ohjelman ehdottama palkkajakso ja tämän jälkeen muokataan palkkajakson päivämäärät halutusti.

Esimerkki

Palkkajakson oletusjakso kuukausi, mutta halutaan poikkeuksellisesti perustaa palkkajakso ajalle 1.10.2019-15.10.2019.

Viimeisin palkkajakso on syyskuulta. Ohjelma tarjoaa seuraavaa avointa jaksoa, eli lokakuuta 1.10.2019-31.10.2019.

  1. Valitse Lisää uusi palkkajakso

  2. Ohjelma tarjoaa automaattisesti kokonaista palkkajaksoa seuraavalle kuukaudelle ajalle 1.10.2019-31.10.2019. Tallenna tämä palkkajakso.

    Valitse Muokkaa (kynä/lehtiö) -kuva. Muokkaa palkkajakson loppupäivämääräksi 15.10.2019. Tallenna.

  3. Päivämäärät tallentuvat ja näkyvät Palkkalaskelmat ja -jaksot -sivulla.

 

 

Palkkajakson avaaminen

Tilanteessa, jossa palkkajakso on jo merkitty käsitellyksi ja se näkyy Palkkajaksot -sivulla tilassa Käsitelty, voi olla tarve avata palkkajakso, jotta palkkajaksolle saataisiin laskettua lisää palkkoja.

Avoimelle palkkajaksolle voi muodostaa lisälaskelmia ja muodostaa uusia palkkalaskelmia. Palkkajakson saa merkittyä avoimeksi, kun prosessissa ei ole yhtään keskeneräistä muodostettua palkkalaskelmaa.

Merkitse palkkajakso avoimeksi aina, mikäli on tarve muokata palkkajakson palkkalaskelmia.

Palkkajakso käsitellään valmiiksi valitsemalla palkanlaskentaprosessissa Viimeistele prosessi:

Prosessin viimeistelyn jälkeen palkkajakson tila on Käsitelty:

Mikäli käsitellylle palkkajaksolle onkin laskettava vielä käsittelyn jälkeen lisää palkkoja, saadaan palkkajakso takaisin avoimeksi valitsemalla palkanlaskentaprosessista Merkitse palkkajakso avoimeksi, jolloin lisälaskennat voidaan suorittaa.

Palkansaajat, joilla on Palkat -palvelu käytössä tulevat valittaviksi laskentaan ja palkanlaskenta voidaan aloittaa normaalisti valitsemalla Tarkista valittujen palkkaperusteet:


 

 

Käyttöoikeudet

Palkkajaksoihin ja niihin liittyviin toimintoihin pääsemiseksi tarvitaan Palkanlaskija (P)-rooli.

Palkkajaksoihin päästäkseen Palkanlaskennan toimintokohtaisissa oikeuksissa tulee olla Muokkausoikeus kohtaan Palkkamallit, -lajit ja lomalaskentatavat. Lukuoikeuksilla sivun tiedot näkee, mutta mitään ei voi tehdä, joten palkanlaskija tarvitsee sivulle muokkausoikeudet. Profiilit, joissa valmiina tarvittava muokkausoikeus: Kaikki oikeudet.

Avoimien prosessien, sekä palkkajakson pituuden hallintaan tarvitaan lisäksi Muokkausoikeus  kohtaan Palkanlaskenta. Sama oikeus tarvitaan palkkajaksolle porautumiseen. Profiilit, joissa tarvittava oikeus valmiina: Kaikki oikeudet, Yrityksen johto.

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.