Lisää uusi palkkamalli
Näytä kaikki palkkajaksot/Näytä avoimet palkkajaksot
Palkkojen hyväksyntä palkkajaksolla
Palkanlaskentaprosessit
Lukitukset
Lisää uusi palkkajakso
Palkkajakson muokkaaminen
Palkkajakson avaaminen
Käyttöoikeudet

Palkanlaskentaan päästään palkkajaksoilta, jotka löytyvät valikosta kohdasta Palkat > Palkanlaskenta > Palkkalaskelmat ja -jaksot.

Sivulla listataan kaikkien palkkamallien palkkajaksot. Palkkajaksoista näytetään palkkajakson alku- ja loppupäivämäärä, mahdollinen muodostettu tosite, bruttopalkka, maksettava summa sekä palkkajakson tila.

Palkkalaskelmat ja -jaksot -sivulla on useita toimintoja, jotka on käydään läpi seuraavaksi.

Lisää uusi palkkamalli

Painikkeesta pääsee Palkkamallit -sivulle, josta voi kopioida uuden palkkamallin.

Näytä kaikki palkkajaksot/Näytä avoimet palkkajaksot

Linkin takaa saa rajattua näkyviin sekä käsitellyt palkkajaksot että avoimet palkkajaksot. Normaalisti Palkkalaskelmat ja jaksot -sivulla näytetään vain palkkajaksot, jotka ovat keskeneräisinä eli avoinna.

Palkkojen hyväksyntä

Jos yrityksessä on valittu käyttöön palkkojen hyväksyntä, näytetään taulukossa myös hyväksyntään liittyvät sarakkeet. Saraketiedoista näkee, ovatko laskelmat vasta hyväksynnässä vai ovatko laskelmat käyneet jo hyväksynnässä, jolloin prosessia voi näiden osalta jatkaa.

Palkanlaskentaprosessit

Varsinaiseen palkanlaskentaprosessiin päästään porautumalla palkkamallin palkkajakson päivämäärä -linkistä.

Lukitukset, palkkajaksolta poistuminen ja vapauta palkkajakson lukitus

Netvisorin palkanlaskentaprosessissa voi olla vain yksi käyttäjä (palkanlaskija) kerrallaan saman palkkamallin palkkajaksoilla. Tämä on tehty estämään tilanteita, joissa useampi henkilö muokkaa palkkalaskelmia yhtäaikaisesti toisistaan tietämättä. Mikäli jollakin käyttäjällä on palkanlaskentaprosessi käsittelyssä tietyllä palkkamallilla, näkyy tämä tieto lukon kuvana Palkkalaskelmat ja -jaksot -näkymällä:

Lukitus vapautuu, kun palkanlaskentaprosessissa oleva henkilö poistuu prosessista alla olevan kuvan mukaisella painikkeella:

Mikäli palkanlaskentaprosessi on jollakin käyttäjällä lukossa, mutta lukitus pitää purkaa, voi toinen käyttäjä tehdä sen kohdassa Palkat > Palkanlaskenta > Palkkalaskelmat ja -jaksot > vapauta palkkajakson lukitus > vapauta lukitus:

Viimeistele prosessi

Palkkajakso muuttuu avoimesta käsitellyksi.  

Aktiivinen palkkajakso

Palkkajaksoista avataan aina viimeisin aktiivinen palkkajakso. Jos siis käyttäjällä on jokin prosessi avoimena, ohjataan hänet avoimeksi jääneeseen prosessiin, vaikka käyttäjä yrittäisi päästä eri palkkamallin palkkajakson päivämääristä palkkajaksolle. Palkkajaksoja ei jää aktiiviseksi, jos palkanlaskentaprosessista poistutaan aina "poistu ja vapauta jakson lukitus" -painikkeella:

Lisää uusi palkkajakso

Uusi palkkajakso voidaan luoda Lisää uusi palkkajakso -linkistä. Joka palkkamallilla on oma linkkinsä, josta uuden jakson voi luoda. Palkkajaksot tulee perustaa siten, että jokainen päivä kuuluu vain yhdelle palkkajaksolle eikä palkkajaksojen väliin saa jäädä ns. tyhjiä päiviä, jotka eivät kuulu millekään palkkajaksolle. Jos palkkaa pitää maksaa normaalista poikkeavalta ajanjaksolta, tulee laskelma muodostaa varsinaiselle palkkajaksolle (tarvittaessa lisälaskelmana). Palkkalaskelmaan voi esimerkiksi kirjata selitteen poikkeavasta palkkajaksosta. Lisälaskelman käyttöohjeeseen pääset tästä.

Uusi palkkajakso voidaan siis muodostaa manuaalisesti, mutta se muodostuu myös aina automaattisesti kun viimeisin palkkajakso on merkitty viimeistellyksi (tila muuttuu avoimesta käsitellyksi) eli palkanlaskentaprosessissa on klikattu viimeistele prosessi -painiketta.

Palkkajakson päivämäärien muokkaaminen

Palkkajakson perästä löytyvästä Muokkaa-ikonista (kynä/lehtiö -kuva) pääsee muokkaamaan palkkajakson alku- ja loppupäivämääriä. Kuvake näkyy, jos palkkajakso ei ole lukittu toisen henkilön toimesta. Palkkajakson muokkaamiseen tarvitaan erikseen Palkanlaskennan toimintokohtaisissa oikeuksissa "Muokkausoikeus" kohtaan Palkanlaskenta.

Ohjelma ei anna tallentaa palkkajaksoja päällekkäisille päiville. Mikäli halutaan muodostaa ns. "rikottu palkkajakso", tallennetaan ensin ohjelman ehdottama palkkajakso ja tämän jälkeen muokataan palkkajakson päivämäärät halutusti.

Esimerkki

Palkkajakson oletusjakso kuukausi, mutta halutaan poikkeuksellisesti perustaa palkkajakso ajalle 01.07.2022-15.07.2022.

Viimeisin palkkajakso on kesäkuulta. Ohjelma tarjoaa seuraavaa avointa jaksoa, eli heinäkuuta 01.07.2022-31.07.2022.

  1. Valitse Lisää uusi palkkajakso
  2. Ohjelma tarjoaa automaattisesti kokonaista palkkajaksoa seuraavalle kuukaudelle ajalle 01.07.2022-31.07.2022. Tallenna tämä palkkajakso.

    Valitse Muokkaa (kynä/lehtiö) -kuva. Muokkaa palkkajakson loppupäivämääräksi 15.07.2022. Tallenna.
  3. Päivämäärät tallentuvat ja näkyvät Palkkalaskelmat ja -jaksot -sivulla.

Palkkajakson avaaminen

Tilanteessa, jossa palkkajakso on jo merkitty käsitellyksi ja se näkyy Palkkalaskelmat ja -jaksot -sivulla tilassa "käsitelty", voi olla tarve avata palkkajakso, jotta palkkajaksolle saadaan laskettua lisää palkkoja.

Avoimelle palkkajaksolle voi muodostaa lisälaskelmia ja muodostaa uusia palkkalaskelmia. Palkkajakson saa merkittyä avoimeksi, kun prosessissa ei ole yhtään keskeneräistä muodostettua palkkalaskelmaa.

Merkitse palkkajakso avoimeksi aina, mikäli on tarve muokata palkkajakson palkkalaskelmia.

Palkkajakso käsitellään valmiiksi valitsemalla palkanlaskentaprosessissa Merkitse palkkajakso käsitellyksi.

Palkkajakson käsittelyn jälkeen palkkajakson tila on "käsitelty":

Mikäli käsitellylle palkkajaksolle onkin laskettava vielä käsittelyn jälkeen lisää palkkoja, saadaan palkkajakso takaisin avoimeksi valitsemalla palkanlaskentaprosessista "merkitse palkkajakso avoimeksi", jolloin lisälaskennat voidaan suorittaa.

Kun palkkajakso on merkitty avoimeksi, tulevat palkansaajat, joilla on Palkat -palvelu käytössä valittaviksi laskentaan ja palkanlaskenta voidaan aloittaa normaalisti valitsemalla "tarkista valittujen palkkaperusteet":

Käyttöoikeudet

Palkkajaksoihin ja niihin liittyviin toimintoihin pääsemiseksi tarvitaan Palkanlaskija (P)-rooli.

Palkkajaksoihin päästäkseen palkanlaskennan toimintokohtaisissa oikeuksissa tulee olla "muokkausoikeus" kohtaan "Palkkamallit, -lajit ja lomalaskentatavat". Lukuoikeuksilla sivun tiedot näkee, mutta mitään ei voi tehdä. Tämän vuoksi palkanlaskija tarvitsee sivulle aina muokkausoikeudet. 

Avoimien prosessien sekä palkkajakson pituuden hallintaan tarvitaan lisäksi "muokkausoikeus" kohtaan "Palkanlaskenta". Sama oikeus tarvitaan palkkajaksolle porautumiseen. Profiilit, joissa tarvittava oikeus on valmiina: Kaikki oikeudet, Yrityksen johto.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.