Lägg till ny lönemall
Visa alla löneperioder/Visa öppna löneperioder
Godkänn löner under en löneperiod
Löneberäkningsprocesser
Låsningar
Lägg till nytt löneintervall
Redigera löneintervall
Öppna löneintervall
Användarrättigheter

Du kommer till löneberäkningen från löneintervallen som finns i menyn under Löner > Löneberäkning > Lönespecifikationer och löneintervall.

På sidan finns en lista över alla lönemallars löneintervall. För löneintervallen visas start- och slutdatum, eventuellt genererad verifikation, bruttolön, det belopp som ska betalas och löneintervallets status.

Sidan Lönespecifikationer och -perioder har flera funktioner som kommer att behandlas härnäst.

Lägg till ny lönemall

Via länken kommer du till sidan Lönemallar, där du kan kopiera en ny lönemall.

Visa alla löneintervall/Visa öppna löneintervall

Både de behandlade löneintervallen och de öppna löneintervallen kan avgränsas och visas via länken. Normalt visar sidan Lönespecifikationer och löneintervall endast ofärdiga öppna löneintervall.

Godkännande av löner

Om ditt företag har valt att använda funktionen godkänn löner, visar tabellen även kolumnerna relaterade till godkännandet. Uppgifterna i kolumnerna visar om beräkningarna fortfarande väntar på godkännande eller om beräkningarna redan godkänts, så att processen kan fortsätta för dem.

Löneberäkningsprocesser

Den egentliga löneberäkningsprocessen nås genom att klicka på länken för lönemallens löneperiodsdatum.

Lås, gå ur löneintervall och öppna processer

Det finns en egen anvisning för detta och du kommer åt den här.

Slutför process

Löneintervallet ändras från öppet till behandlat.  

Aktivt löneintervall

Öppna alltid den löneperiod som senast varit aktiv. Om en användare har en process öppen, kommer hen att dirigeras till den process som förblivit öppen, även om användaren försöker komma åt löneintervallet från en annan lönemalls löneintervallsdatum. Löneintervall förblir inte aktiva om du alltid lämnar löneberäkningsprocessen med knappen "Stäng och lås upp period":

Lägg till nytt löneintervall

Du kan skapa ett nytt löneintervall genom länken Lägg till nytt löneintervall. Varje lönemall har sin egen länk som du kan använda för att skapa en ny period. Löneintervallen ska skapas på ett sådant sätt att varje dag endast tillhör ett löneintervall och att det inte förekommer så kallade tomma dagar som inte hör till något löneintervall. Om lönen ska betalas för en period som avviker från det normala, ska beräkningen skapas för det egentliga löneintervallet (vid behov som en tilläggsberäkning). Till exempel kan en förklaring för ett avvikande löneintervall anges i lönespecifikationen. Du kommer åt anvisningarna för tilläggsberäkningen här.

Ett nytt löneintervall kan alltså skapas manuellt, men den skapas även alltid automatiskt när det senaste löneintervallet markerats som stängd (statusen ändras från öppen till behandlad), när du klickat på knappen Slutför process i löneberäkningsprocessen.

Ändra löneintervallets datum

Redigera-ikonen (blocket med penna) intill löneintervallet låter dig redigera löneintervallets start- och slutdatum. Ikonen visas om löneintervallet inte är låst av en annan person. För att kunna redigera löneintervallet krävs separat "Redigeringsbehörighet" i Löneberäkningens funktionsspecifika behörigheter.

Programmet tillåter inte att du sparar löneintervall för överlappande dagar. Om du vill bilda ett så kallat "brutet löneintervall", spara först löneintervallet som programmet föreslår och redigera därefter löneintervallets datum enligt behov.

Exempel

Standardperioden för en löneperiod är en månad, men du vill undantagsvis skapa en löneperiod för tiden 1.10.2019–15.10.2019.

Det senaste löneintervallet är från september. Programmet erbjuder nästa öppna period, det vill säga 1.10.2019-31.10.2019.

  1. Välj Lägg till nytt löneintervall
  2. Programmet erbjuder automatiskt hela löneintervallet för följande månad 1.10.2019–31.10.2019. Spara detta löneintervall.

    Välj ikonen Redigera (Penna/block). Ändra löneintervallets slutdatum till 15.10.2019. Spara.
  3. Datumen sparas och visas på sidan Lönespecifikationer och -perioder.

Öppna löneintervall

I en situation där ett löneintervall redan är markerad som behandlad och visas på sidan Lönespecifikationer och Löneintervall med status "behandlad", kan det finns ett behov av att öppna löneintervallet för att beräkna ytterligare lön för den.

I ett öppet löneintervall går det att skapa ytterligare beräkningar och nya löneberäkningar. Löneintervallet kan markeras som öppet om det inte finns några ofärdiga löneberäkningar i processen.

Markera alltid ett löneintervall som öppet om du behöver redigera dess lönespecifikationer.

För att slutföra löneintervallet, klicka på Slutför process i löneberäkningsprocessen:

Efter att processen slutförts är statusen för löneintervallet "behandlat":

Om tilläggslöner måste beräknas för den behandlade löneintervallet efter handläggningen, kan löneintervallet öppnas igen genom att välja "markera löneintervallet som öppet" i löneberäkningsprocessen. Då kan tilläggsberäkningar utföras.

När ett löneintervall markerats som öppen kommer löntagare, som använder tjänsten Löner, att vara tillgängliga för beräkning och löneberäkningen kan inledas normalt genom att välja "Kontrollera lönegrunder för valda":

Användarrättigheter

Rollen Löneräknare (P) krävs för att få tillgång till Löneperioder och relaterade funktioner.

För att få tillgång till löneintervallen krävs i löneberäkningens funktionsspecifika behörigheter "redigeringsbehörighet" under "Lönemallar, -typer och semesterberäkningsmetoder". Med läsrätt kan uppgifterna på sidan ses, men inte redigeras. På grund av detta behöver löneräknaren alltid redigeringsbehörighet till sidan. 

För att kunna hantera öppna processer och löneintervallets längd krävs dessutom "redigeringsbehörighet" under "Löneberäkning". Samma behörighet behövs för att fördjupa sig i ett löneintervall. Profiler med nödvändiga behörigheter redo: Alla rättigheter, Företagsledning.

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.