Om den separata anmälan behöver korrigeras ska statusen för den ursprungliga anmälan vara "I inkomstregistret". När statusen för den separata anmälan är "I inkomstregistret" ogiltigförklaras den verifikation som skapats i bokföringen från den separata anmälan genom att klicka på knappen "Makulera verifikationen". När knappen "Makulera verifikationen" har tryckts ned aktiveras den gröna knappen "Skapa verifikation och skicka ersättningsanmälan till inkomstregistret". Genom att klicka på denna knapp genereras en ny bokföringsverifikat och en ersättande separat anmälan i såna fall där det efter att den första separata anmälan har skickats ut fler lönebesked för samma löneutbetalningsmånad och informationen ska uppdateras.


Om den separata anmälan behöver korrigeras i andra situationer får du anmälan i redigeringsläge genom att klicka på "Visa anmälan" > Åtgärda anmälan > Korrigera anmälan. Gör ändringarna, spara och skicka meddelandet.


Anvisningar: Työnantajan erillisilmoitukset (Tyvärr hittas den endast på finska)Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.