(Inköp > Gireringar > Ny girering)


För att du ska kunna skapa gireringar bör du ha redigeringsbehörigheter för gireringar i programmets funktionsspecifika behörigheter. Denna behörighet ingår automatiskt i profilerna Alla behörigheter, Företagsanvändare, Reskontraanvändare och Inköpsreskontraanvändare. 

 

I Netvisors gireringar används alltid euro som valuta. Gireringar kan endast göras till eurobetalningsområdet. Kontonumret måste vara i IBAN-format. Om du vill göra en valutabetalning måste den behandlas som inköpsfaktura. När du skapar en girering måste du fylla i alla asteriskförsedda fält och gireringen måste innehålla antingen ett referensnummer eller ett meddelande. Du kan även använda båda genom att markera punkten "Meddelande + Referens"

RF-referenser kan matas in i referensen. Tills vidare stöder inte Netvisor expressbetalning via girering eller inköpsfaktura.

Det maximala antalet tecken per fält för gireringar är:

Meddelande enligt bank Danske Bank högst 75 tecken, OP 140 tecken, Samlinks banker (Sparbanksgruppen (inkl. Nooa Sparbank), POP Bankgruppen, Handelsbanken Finland) 35 tecken och Aktia 140 tecken
Mottagarens namn högst 100 tecken
Adress max. 70 tecken
Postanstalt högst 50 tecken
Postnummer högst 8 tecken
Mottagarens kontonummer (IBAN) högst 35 tecken
Mottagarens BIC-kod högst 20 tecken

För att kunna betala gireringar måste användaren ha redigeringsbehörigheter inställda i avsnittet "Betalning" under de funktionsspecifika behörigheterna  

och i Försäljnings- och inköpsreskontrabehörigheterna en bock under "Betalare av gireringar". Om användaren inte har behörigheten "Betalare av gireringar" i försäljnings- och inköpsreskontrabehörigheterna ser användaren endast gireringar som hen själv har skapat i vyn Öppna och betalda gireringar. 


I gireringens meddelandefält ska inga specialtecken användas och inte heller enter-knappen, dessa kan orsaka ett fel i behandlingen av meddelandet på banksidan.

 

Betalkontonumret väljs automatiskt om företaget endast har ett bankkonto, annars måste betalkontot väljas i rullgardinsmenyn Från konto.

Som standard är förfallodatumet det datum då gireringen skapades, men du kan byta det före du sparar gireringen.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.