Ekonomiförvaltning > Bokföring > Bokslut > Hantera räkenskapsperioder

INNEHÅLL

Stäng räkenskapsperiod

Stäng räkenskapsperioden från länken Stäng räkenskapsperiod under Hantera räkenskapsperiod. Räkenskapsperioder måste stängas i kronologisk ordning, den äldsta öppna räkenskapsperioden ska alltså stängas först.
När räkenskapsperioden stängs bildas en ensidig verifikation där räkenskapsperiodens beräknade vinst bokförs på balansräkningens vinstkonto. Samtidigt skapas en verifikation för första dagen i följande räkenskapsperiod, varigenom räkenskapsperiodens vinst överförs till föregående räkenskapsperiods vinstkonto. Således framgår den rapporterade periodens vinst för olika räkenskapsperioder på räkenskapsperiodens vinst-kontot i balansräkningen. När du stänger räkenskapsperioden låses räkenskapsperiodens händelser, så att ändringar inte är möjliga utan att öppna bokslutet. Vinsten för det aktuella räkenskapsperioden beräknas alltid i balansräkningen som kalkylerad från resultaträkningen (från bokslutsdagen framåt). Övriga balansräkningsposter beräknas alltid utifrån transaktioner från historiens början. 

Du kan skapa en ny räkenskapsperiod från länken Ny räkenskapsperiod. För att stänga den senaste räkenskapsperioden måste du först skapa en ny räkenskapsperiod. 

Öppna stängd räkenskapsperiod

När du öppnar en stängd räkenskapsperiod makuleras den ensidiga verifikation som skapats vid bokslutet och räkenskapsperioden öppnas. Öppningen tar inte bort momslåset. Öppningen kan endast göras för perioder för vilka bokslutet inte förseglats och körts in i räkenskapsperiodsarkivet.

Du kan öppna räkenskapsperioden från Öppna-länken i kolumnen Stäng räkenskapsperiod. Om räkenskapsperioden förseglats måste materialet först återkallas ur räkenskapsperiodens arkiv. Detta görs genom att trycka på knappen Ta bort bokslutsrapporter och försegling. Det här kräver behörighet att hantera bokslutets status i räkenskapsperiodsarkivet (fastställande av bokslutet) och bokförarbehörigheter.

Räkenskapsperiodens statusar

Öppen: Öppen räkenskapsperiod.
Stängd: Statusen ändras till stängd när du har klickat på länken Stäng räkenskapsperiod.
Förseglat: Statusen ändras till förseglad när materialet har körts in i räkenskapsperiodens arkiv från bokslutets sammanställningsvy och från länken Arkivera bokslutsrapport.
Fastställt: När materialet har fastställts i räkenskapsperiodens arkiv.
Reviderat: Det här kan endast göras med bokförarbehörigheter. Valet kan göras i räkenskapsperiodens arkiv efter att materialet först fastställts.

Vanliga frågor

Jag försöker ta bort förseglingen, men inget händer?

Att ta bort en försegling i räkenskapsperiodens arkiv kräver behörighet att hantera status för räkenskapsperiodens arkiv (fastställande av bokslut). Om inget händer när du klickar på knappen "Ta bort bokslutsrapport och försegling" ska du kontrollera att du har rätt att hantera statusen (Företagsmeny > Behörighet till räkenskapsperiodsarkiv > Behörighet att hantera status för bokslutet (fastställande av bokslut).Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.