Företagsmeny

Det aktiva företaget visas i övre vänstra hörnet av Netvisor-gränssnittet. Genom att klicka på företagsnamnet öppnas en meny där du hittar alla funktioner för att hantera företaget.

Om du har åtkomst till mer än ett företag i Netvisor kan du byta företag genom att klicka på triangeln bredvid företagsnamnet. Klicka på företagsnamnet eller sök efter företaget genom att skriva i sökfältet för att byta företag. Du kan välja det företag du använder mest som standardföretag för inloggning genom valet "Ställ sin som standardföretag för inloggning" under företagssökningen.

Om du har åtkomst till fler än åtta företag visas inte alla företag direkt i företagslistan. Klicka på förstoringsglaset för att visa listan. Du kan också placera ofta använda företag i snabbmenyn för snabb åtkomst i fortsättningen.

Användarmeny

Användarmenyn låter dig granska och redigera dina egna basuppgifter via länken "Mina grundinställningar". Det är bra att hålla din e-postadress och ditt telefonnummer uppdaterade, så att Netvisors automatiska systemmeddelanden når dig. Här kan du också välja gränssnittets språk; finska, svenska eller engelska.

Övriga funktioner

På bilden nedan visas menyfunktionerna i Netvisors övre kant.

NetBoxi är avsett för datasäker och effektiv förmedling av löneuppgifter. Här kan du skriva ett meddelande direkt till löneräknarna eller leverera filer till löneberäkningen som bilagor. Som löneräknare ser du de levererade uppgifterna i Netvisor.

Under Viktiga meddelanden ser du meddelanden från Communitys Situationsrum.
Via Community-funktionen kan du söka Community-evenemang och gå till Community.
Via Anvisning och stöd-funktionen kan du söka direkt bland våra anvisningar eller gå till dem. Här hittar du även kontaktuppgifterna till vår kundtjänst och kan skapa supportförfrågningar samt rapportera felsituationer.
Med hjälp av knappen Logga ut kan du logga ut ur Netvisor. Inloggningstiden är två timmar, om du inte sparar/redigerar något under denna tid. Eller byter vy.

Sektionsmenyer

Öppna menyerna genom att föra musen över dem. Om användaren inte har rätt till tjänstedelen eller någon av dess funktioner syns sektionen som gråtonad i menyn med en låsikon.

Skapa ny-funktionen

Skapa ny-funktionen till vänster i menyn innehåller en genvägssektion för att skapa nya saker inom ramen för användarens behörigheter.

 

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.