Ekonomiförvaltning > Företagets förpliktelser > Momsberäkning 

Momsberäkningen görs under Företagets förpliktelser, i avsnittet Momsberäkning. Här väljer du först den månad som beräkningen ska skapas för eller en månad för vilken beräkningen redan gjorts. Målmånaden är alltid den äldsta öppna månaden då momsen inte är låst (momsberäkning ännu inte gjord, beräkningen låser månaden i fråga). Välj Visa kontosaldon för att se från vilka konton momsberäkningens data har hämtats. Detta hjälper dig att utreda hur beräkningens tal har formats. Härmed kan du borra dig in i kontot och se de verifikationer som bokats på det.

Innan du gör en upptagning av moms ska du kontrollera följande saker:

 • Har alla försäljningsfakturor för perioden i fråga skickats/skrivits ut, det vill säga bildat verifikationer? (Datumet tillhör den period du håller på att ta upp moms för)
 • Är alla försäljningsbetalningar behandlade för perioden i fråga?
 • Är alla inköpsfakturor behandlade för perioden i fråga?
 • Är alla inköpsbetalningar behandlade för perioden i fråga?
 • Är alla kontoutdrag behandlade för perioden i fråga?
 • Kontrollera verifikationer med differens (verifikationsbläddring och kryssa för Visa endast verifikationer med differens)
 • Kontrollera att det inte finns några differenser i avstämningsvyn

I praktiken ska du kontrollera att ingen upptagning som hör till perioden i fråga är ogjord. Om du senare måste göra upptagningar för perioden i fråga måste du kringgå momslåsningen, korrigera situationen och till sist ångra kringgåendet och bokföra momsen på nytt.

Från momsberäkningen som öppnas ska du kontrollera och jämföra punkterna för att säkerställa att de är korrekta. Det kan förekomma små skillnader i avrundning (några cent), men det är helt normalt och beror på beräkningar som räknar ut summorna utan avrundning.

 • Skatter att betala sammanlagt
 • Bokföringens momsskuldkontos målmånads saldo
 • Skatter att dras av totalt
 • Bokföringens momsfordringskontos målmånads saldo

Det är också värt att kontrollera verifikationerna bakom länken "Sök verifikationsrader för målperioden vars momssats inte matchar momsupptagningen". Det här visar verifikationer där verifikationens momssats inte motsvarar den upptagning som gjorts på momskontot. Här bör inte finnas verifikationer där momsens kalkylmässiga differens överstiger exempelvis 10 cent. Om det finns dylika ska du kontrollera på verifikationen att momsupptagningarna gjorts korrekt samt göra nödvändiga korrigeringar. Kasten på några cent beror på avrundningsregler.

Fältet Skatt som redovisas innehåller den summa som måste betalas till skattemyndigheten. Om summan är negativ betalas den inte som girering utan återbetalas i sinom tid till företaget av skattemyndigheten. Bokförd skatt beräknas enligt formeln Skatter att betalas totalt - skatter att dras av totalt.

När du kontrollerat att beräkningen är korrekt finns knappen "Kontrollera moms och avrundningsdifferens" undertill, som skapar en momsverifikation i bokföringen för månaden i fråga. Verifikationens typ är alltid "AT Skapad av systemet" och kan inte ändras. Med verifikationen upptas momsen på skattekontot; i praktiken avräknas alltså moms-, skuld- och fordringskonton till skattekontot. Om det inte finns något bakom länken "Sök verifikationsrader för målperioden vars momssats inte matchar momsupptagningen" kan du även i detta fall klicka på knappen "Bokför moms".

Observera att om beräkningen behöver ändras i efterhand och momslåsningen kringgås kommer verifikationen för månaden i fråga automatiskt att makuleras i bakgrunden och skapas på nytt när momsen bokförs på nytt i samband med att du ångrar kringgåendet. När du ångrar kringgåendet kommer du automatiskt att omdirigeras till momsberäkningen för att säkerställa att momsen tas upp på nytt. Klicka på knappen "Kontrollera moms och avrundningsskillnad" i vyn.

 

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.