Ekonomiförvaltning > Företagets förpliktelser > Skatter på eget initiativ

INNEHÅLL

Skatter på eget initiativ-vyn

I den här delen kan du granska vilka upptagningar som gjorts på skattekontot för respektive månad under året, skapa periodskattedeklarationer och granska redan skapade periodskattedeklarationer. Innan du lämnar in en momsdeklaration ska momsen för den aktuella månaden ha beräknats, om det förekommit momstransaktioner för den månaden.

För att året ska visas måste året i fråga ha en grundad räkenskapsperiod och minst en skapad momsberäkning.


Summan visar hur mycket momsberäkningen har redovisat som saldo på skattekontot för respektive månad. Om du klickar på länken ser du också kontosaldorapporten för månaden i fråga.

Länkens titel anger statusen för momsens periodskattedeklaration. Genom att klicka på länken kan du skapa en ny periodskattedeklaration eller en rättelsedeklaration, om momsberäkningen har redigerats och en rättelsedeklaration måste skickas. Dessutom kan du i samma vy lägga till lättnad vid momsskyldighetens nedre gräns och göra en girering för en eventuell skattebetalning.

Övriga transaktioner visar om det på skattekontot har gjorts upptagningar av affärshändelser utanför momsberäkningen eller arbetsgivarprestationer. Länken visar transaktioner som inte har länkats till ett kontoutdrag eller som inte är automatiska skattekontobetalningar. För uppföljning av skattekontot lönar det sig att använda bokföringens kontosaldo-rapport. Observera att manuellt inmatade belopp kan orsaka att summan för en senare skapad skattekontogirering inte stämmer med den riktiga betalade summan, varvid gireringens summa bör kontrolleras noggrant och vid behov redigeras manuellt.

Inget att deklarera

Om det inte har funnits något att deklarera för månaden i fråga klickar du på "Inget att deklarera" och skickar en så kallad tom deklaration till skattemyndigheten. Här visar Netvisor meddelandet: Är du säker på att du vill skapa en skattedeklaration och uppge att du inte haft momspliktig verksamhet under perioden?

Det här skapar en tom deklaration, men i fälten 054/055 och 056/057 kommer en uppgift om att det inte funnits någon momspliktig verksamhet under månaden i fråga. 

Ny periodskatteanmälan

Skapa en ny periodskattedeklaration genom att klicka på månadens namn. Länken öppnar ett nytt fönster som ser ut som fönstret nedan. 

Skapa en ny periodskattedeklaration genom att trycka på knappen "Skapa deklaration". Innan dess måste du lägga till eventuella lättnader vid momsskyldighetens nedre gräns. Den skapade momsdeklarationen syns under Skapade deklarationer, där det syns när deklarationen har skapats och vilken dess status är. Från knappen "För till betalningsvy" kan du vid behov skapa en girering. Välj önskat bankkonto för gireringen och redigera gireringsdatumet om du vill. Kontrollera alltid att summan som går till gireringen är korrekt. Om summan inte är korrekt ska du korrigera den genom att ersätta den befintliga summan. Om det gjorts manuella upptagningar på skattekontot kan summan uppvisa en differens. Om du får återbäring från skattemyndigheten görs ingen girering. 

Skattekontogireringen är sedan klar med uppgifterna som ges i vyn Kontogireringar i köpsektionen, i väntan på betalningen från vilken den ska skickas för betalning. Om det inte finns någon skatt att betala görs ingen girering, men du måste ändå skicka en momsdeklaration till skattemyndigheten. Momsdeklarationen skickas från vyn Skicka skatter på eget initiativ. Läs mer i vår anvisning här.

Markera perioden färdig

Slutligen kan du markera perioden färdig från länken "Markera perioden färdig" uppe till höger. Att markera en period som färdig gör det lättare att följa med skattedeklarationsvyns framsida, där du genast ser om månaden är öppen eller färdig. Om det inte finns någon skatt att betala, eller om skatten har betalats på annan väg än via Netvisor, tar markeringen av perioden som färdig bort anmärkningen "Skattedeklaration (moms) ej betald" från widgeten Förpliktelser på startsidan. 

Kvartals- och årsdeklaration

Om företaget är kvartals- eller årsdeklarant ska momsperioden vara angiven i bokföringens inställningar under Inställningar för bokföring och skyldigheter. Kvartals- och årsdeklaranter ska beräkna moms varje månad, men det är möjligt att skapa deklarationen i enlighet med skatteperioden. Exempelvis aktiveras skapande av anmälan för en årsdeklarant efter den senaste beräknade momsmånaden.

Vanliga frågor

Varför klagar startsidans widget om obetald moms, trots att månaden har momsåterbäring?

Om du har bokfört egna transaktioner för månaden i fråga kan dina egna transaktioner orsaka att den återburna momsen för månaden i fråga blir "betalbar" trots att ingen moms faktiskt ska betalas. I det här fallet föreslår systemet vid bildandet av en girering att skatten ska betalas, även om månaden faktiskt har återbäring. Widgeten kan anmärka om betalningen och du kan åtgärda det här genom att markera perioden i fråga färdig i vyn Skatter på eget initiativ. När perioden markeras som färdig försvinner knappen Skapa girering.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.