Ibruktagande
Företagare, så här betalar du lön till dig själv
Felmeddelanden
Löneberäkningsprocess
Användarrättigheter
Vanliga frågor

 

Företagarlön-widgeten är avsedd att underlätta företagarens liv när hen vill betala lön till sig själv. En företagare behöver inte ha koll på hela löneberäkningsprocessen, istället kan hen enkelt bilda en lönespecifikation med ett par val från widgeten. Det är dock viktigt att komma ihåg att funktionen Företagarlön inte sköter löneberäkningens skyldigheter, t.ex. att skicka en separat anmälan till inkomstregistret. Med widgeten Företagarlön kan man endast själv betala lön till sig själv. Det är alltså inte möjligt för en löneräknare att beräkna lönen till en företagare. Widgeten Företagarlön visas både i Informationsvyn och sektionen Löner.

 


Ibruktagning

För att betala lön till dig själv med widgeten Företagarlön, måste du vara Netvisor-användare, du ska vara grundad som löntagare och tjänsten Löner ska vara aktiverad. Av användarrättigheterna behöver du i Försäljnings- och inköpsreskontrarättigheter utbetalningsrättigheterna “Betalare av inköpsfakturor och löner (bild nedan) och redigeringsrättighet till Löneberäkning i Löneberäkningens Funktionsspecifika rättigheter. Dessutom ska företaget använda Kontoplan för aktiebolag.

 

 

Om företagaren har rollen Löneräknare (P), kan hen själv ta Företagarlön i bruk för sig själv genom att klicka på knappen "Ta i bruk här" på widgeten.

 

Om företagaren inte har rollen Löneräknare (P), måste en annan användare aktivera Företagarlön genom att för företagaren lägga till valet "Får betala lön till sig själv" i Löntagarens basuppgifter.

 

Löneräknaren ska även kontrollera att "Månadslön" inte har fastställts som fast lönegrund i företagarens lönegrunder under Löner > Personal > Hantera lönegrunder. I annat fall skapar användningen av Företagarlön fel löneslag i lönespecifikationen med vilken företagarlönen har utbetalats.

Företagare, så här betalar du lön till dig själv

Widgeten Företagarlön visas både i Informationsvyn och sektionen Löner. Först anger du i widgeten summan "Lön som ska betalas" och väljer sedan om den inkluderar bikostnader. "Lägg till lön som ska betalas" tar den angivna summan till lönespecifikationen som summa Utbetalas och på motsvarande sätt tar “Avdras från lön som ska betalas" den angivna summan till lönespecifikationen som Bruttolönebelopp från vilket avdras ännu förskottsinnehållning och det återstående beloppet betalas till företagarens konto. Med knappen "Beräkna förhandsgranskning" ser du uppgifterna i beräkningen som skapas.

Förhandsgranskning visar på några rader uppgifterna för lönespecifikationen som skapas, du kan kontrollera att summan som ska till betalning är den önskade. Sedan kan du välja det bankkonto från vilket din lön ska betalas ut. Om företaget bara har ett bankkonto är det redan valt som standard.

Utbetalningsdagen bildas automatiskt i beräkningen, det kan inte redigeras manuellt. Löneutbetalningsdagen som visas i funktionen är den dag då lönesumman senast finns tillgänglig på löntagarens konto. När du har kontrollerat informationen, kan du klicka på knappen "Bekräfta och betala". Detta bildar en lönespecifikation och för lönen till utbetalning. Inga andra åtgärder krävs!

Efter lyckad utbetalning får du ett kvitteringsmeddelande som uppger summan som betalats och datum när pengarna senast är på ditt konto.


 

Härifrån kan du ta dig till en mer exakt bruksanvisning om Bankernas betalningstider.

 

Felmeddelanden

Om en inställning förhindrar att beräkningen genereras eller betalas, visas ett felmeddelande högst upp i widgeten. Om dina egna användarrättigheter inte är tillräckliga för att korrigera inställningarna, kan någon med rollen Löneräknare (P) ändra på inställningarna.

Ett felmeddelande kan exempelvis se ut så här: 

Om kontaktinformationen stämmer i företagarens användaruppgifter, får hen ett meddelande per textmeddelande eller e-post, om hanteringen av betalningen misslyckas i banken. Du kan kontrollera din egen kontaktinformation i menyn Användare (ditt namn i det övre högra hörnet av Netvisor) och välja Mina basuppgifter.

 

Löneberäkningsprocess

När företagarlön betalas via widgeten bildas en lönespecifikation som förts genom hela löneberäkningsprocessen. Lönespecifikationen finns i status "Färdiga lönespecifikationer" i vyn "Lönespecifikationer och -perioder".

Löneintervallet bestäms utifrån det datum widgeten användes. Vid behov skapar Netvisor ett nytt löneintervall baserat på lönemallens inställningar.

I lönespecifikationen används "Företagarlön självbetjäning" som löneslag för att den ska särskiljas från övriga beräkningar. 


Den första lönen som betalas från widgeten bildar ett nytt löneslag "Företagarlön självbetjäning" för den lönemall till vilken företagaren hör. Det nya löneslaget fästs i formeln för Penninglön och dess standardkontosättning är per 5800 Delägares/Närståendes löner an 2961 Löneutgifter (resultatregeringsskulder) 

 

Den första lönespecifikationen för löneintervallet tar hänsyn till de uppgifter om naturaförmåner som uppgetts under Löner > Personal > Hantera lönegrunder, så att de beaktas i specifikationen. Lönegrunder importeras inte längre till ytterligare beräkningar.

 

Lönespecifikation som skapats med widgeten Företagarlön skickas automatiskt till företagaren enligt det valda leveranssättet. 

En bokföringsverifikation bildas automatiskt av lönespecifikationen.

 

Förpliktelser

Observera att de Månatliga förpliktelserna fortfarande måste göras manuellt även för Företagarlön. Arbetsgivarens separata anmälan skapas normalt i avsnittet Separata anmälningar.

Över företagarlönen skapas även en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret. På det här sättet lämnas anmälan om löneuppgifter i samband med utbetalning av lönen inom tidsfristen på 5 dagar från utbetalningsdagen.

 

Användarrättigheter

Företagarlön kan ses av alla sådana företagare som har utbetalningsrättigheter och i vars företag en kontoplan för aktiebolag används.

Om en företagare har rollen Löneräknare (P) kan hen själv ta i bruk Företagarlön för sig själv. Att skapa en lönespecifikation via widgeten Företagarlön kräver inte rollen Löneräknare, den endast möjliggör självständigt ibruktagande.

Det är möjligt att använda räknaren Företagarlön när företagaren är Netvisor-användare, hen är löntagare i företaget och hen har tjänsten Löner aktiverad. Av användarrättigheterna krävs behörigheten "betalare av inköpsfakturor och löner" för försäljnings- och inköpsreskontrans rättigheter samt löneberäkningens funktionsspecifika redigeringsbehörighet för delen Löneberäkning.

 

Vanliga frågor

Beräknas förskottsinnehållningen korrekt om man betalar företagarlön flera gånger i månaden?

Förskottsinnehållning med tilläggsberäkning beräknas korrekt enligt skattekortet. 

Är det möjligt att inaktivera widgeten för företagarlön?

Annonswidgeten kan stängas i det övre högra hörnet, varefter den inte visas igen.

Det är dock fortfarande möjligt att ta i bruk Företagarlön genom att lägga till valet "Får betala lön till sig själv" i löntagarens basuppgifter. Genom att ta bort det valet kan du även avlägsna den egentliga Företagarlön-widgeten från vyn.

Varför visar förhandsgranskningen av Företagarlön en negativ siffra?

I den första beräkningen av löneintervallet ingår även lönegrunderna, som kan omfatta exempelvis naturaförmåner. Om summan "Lön som utbetalas" du väljer är så liten att den inte räcker till för behandling av förskottsinnehållningen på naturaförmånerna, kan antingen Bruttolönen eller summan Utbetalas bli negativ.

Om den negativa summan visas i Förhandsgranskningen, på raden "Företagarlön självbetjäning", men summan på raden "Utbetalas" är korrekt, kan du fortsätta till bekräftelse och utbetalning av lönen. Förhandsgranskningen av lönespecifikationen i Företagarlön-widgeten täcker inte hela lönespecifikationen och därför är det svårt att uppfatta behandlingen av naturaförmåner i den. Du ser alla bokförda rader i din egentliga lönespecifikation.

Om däremot summan "Utbetalas" är negativ är det inte möjligt att föra lönespecifikationen till utbetalning. Ändra i så fall summan "Lön som utbetalas" eller valet behandling av bikostnader för att komma till det önskade resultatet.


Hur kan en företagare använda widgeten Företagarlön, om företaget tillämpar godkännande av löner?

Om företaget i löneberäkningen tillämpar en frivillig fas för godkännande av löner, ska detta beaktas i företagarens användarrättigheter.  Antingen ska företagaren ges rollen Löneräknare (P) eller i Företagshierarkin ges rätten att godkänna på sin egen hierarkinivå i rollen Arbetsledare (E) och utöver dessa ges redigeringsbehörighet för "Godkänn löner" i löneberäkningens funktionsspecifika behörigheter.

 

 

 

 

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.