Ekonomiförvaltning > Bokföring > Avstämning av bokföring

Vyn jämför Netvisors reskontror och bokföring med hänsyn till eventuella avstämningsdifferenser. Via vyn kan du följa med om det finns en differens mellan försäljnings- och inköpsreskontra samt bokföringssaldon för önskad tidsperiod. Vi rekommenderar att följa avstämningen av bankkonton direkt i kontoutdragsvyn (Ekonomiförvaltning – Kontoutdrag).


Detaljerade instruktioner för avstämning och för att söka differenser hittar du här: Avstämning

När du byter till avstämningsvyn väljer du först för vilken tidsperiod du vill granska saldon. Som standard erbjuder systemet den aktuella månaden som alternativ, men du kan ändra granskningsperioden.

Du kan också välja ett kortare tidsintervall för granskning. Om månaden uppvisar avstämningsdifferenser är det värt att en dag i taget söka efter vilken eller vilka dagar differensen uppstått. Det här gör det betydligt lättare att hitta differenser. I det här fallet väljer du samma start- och slutdatum, varvid systemet endast visar just den dagens avstämningsdifferenser.

I avstämningsvyn för månaden uppmärksammas alltid den ändring som sker under månaden. Avstämningsvyn visar endast ett kundfordrings- och ett leverantörsskuldkonto. Kontot visas i avstämningsvyn på basis av vilket konto som valts som standardkonto i bokföringsinställningarna. Om du använder andra än systemets standardkonton (Kundfordringar och Leverantörsskulder) ska du notera att Avstämningsvyn endast använder standardkonton och du med andra ord måste övervaka exempelvis koncernskulder och koncernfordringar manuellt.

Sökning och korrigering av avstämningsdifferenser

1.  Gå till avstämningsvyn längs följande stig: Ekonomiförvaltning > Bokföring > Avstämning av bokföring

 

2.  Ange den tidsperiod för vilken du vill granska avstämningen. Om en avstämningsdifferens har uppstått, sök först efter den äldsta månaden med differens, då dessa avstämningsdifferenser kumuleras för senare perioder. Den månatliga avstämningsdifferensen visas på raden Differens i kolumnen Förändring i avstämningsvyn.

 

3.  När den första månaden med differens har hittats kan du begränsa månadsvyn till daglig vy på söksidan för avstämningsvyn. Om exempelvis den tidigaste månaden med differens är juni, söker du i avstämningsvyn från 1 juni till 1 juni. Efter detta visas knapparna << föregående dag och nästa dag > > högst upp i avstämningsvyn, från vilka du kan förflytta dig dagvis för att söka efter det första datumet med differens. Den dagliga avstämningsdifferensen visas på raden Differens i kolumnen för dagen i fråga.

 

4.  Avstämningsvyn kan ge ledtrådar om eventuella orsaker till differensen. Utöver detta kan du från de blå länkarna gå direkt till bokföringens kontospecifika poster för vald granskningsintervall eller exempelvis till fakturarapporten i reskontra. 

 

5.  Vi rekommenderar att korrigera avstämningsdifferenser för perioden i fråga och för de transaktioner som orsakar differensen. Om transaktionen som ska korrigeras hör till en stängd räkenskapsperiod eller en momslåst period ska dessa vara öppna före korrigeringen.


Tips för att använda avstämningsvyn

Detaljerade instruktioner för avstämning och för att söka differenser hittar du här: Avstämning

  • Tilldelning av en kreditnota orsakar så kallade falska träffar, vilket egentligen inte är ett problem. Tyvärr kan dessa inte uteslutas från listorna, då jämförelse- och granskningslogiken gjorts på ett visst sätt. Därför utför systemet grundläggande kontroller av datum och summor i bakgrunden och kan inte urskilja krediteringar och andra undantag

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.