Godkänn gireringar


Om det inte räcker att en person ensam godkänner en girering kan du definiera flera godkännare för gireringar innan de kan betalas. Du kan ställa in antalet godkännanden för gireringar från länken "Inställningar för betalningsverifiering" på sidan Behörigheter till försäljnings- och inköpsreskontra. Inställningen Godkännande av gireringar definierar om företaget har i bruk godkännande av gireringar och hur många godkännare det behövs för gireringar. Länken "Inställningar för betalningsverifiering" syns för användarrollerna TPK eller KH + huvudadministratör.

För att godkännande av gireringar ska lyckas bör du även lägga till ett värde (minst 1) i fältet "Antalet betalningsverifieringar för inköpsfakturor och löner". Härefter kan du spara "1 godkännare krävs" som godkännare av gireringar. Det här fältet ovanför kan alltså inte vara tomt om du vill ta i bruk godkännandet av gireringar. Det inmatade värdet 1 i det övre fältet ändrar inte funktionen för verifiering av betalningar från det nuvarande, men för tillfället måste du alltid mata in det här värdet i fältet för att kunna lägga till godkännande av gireringar.


När du tar i bruk godkännande av gireringar måste du också ge godkännarna behörighet att godkänna gireringar. Det här kan du ställa in på sidan Behörighet till försäljnings- och inköpsreskontror. I reskontrabehörigheterna finns olika behörigheter till godkännande av gireringar och för betalning av gireringar. Godkännaren av gireringen har inte behörighet att betala gireringen.

Gireringen kan betalas först när nödvändigt antal godkännanden givits. Du kan godkänna gireringar i vyn Öppna och betalda gireringar. En komplett accepterad girering är redo för betalning och flyttas i vyn från icke godkända gireringar till gireringar som är klara för betalning.

En användare kan godkänna en girering som hen skapat själv. Om användaren i reskontrabehörigheterna har behörighet att godkänna gireringar och det behövs bara ett godkännande blir gireringen kvitterad som godkänd i samband med sparandet. Om flera godkännanden krävs för gireringar väntar gireringen på ytterligare godkännanden efter sparandet. Om du vill att alla gireringar ska behandlas av fler än en person måste du se till att det finns fler än en nödvändig godkännare och att samma användare inte har både betalar- och godkännarbehörighet.

När du redigerar godkända gireringar ska du uppmärksamma att redigering tar bort tidigare godkännanden. 

Godkännandet av gireringar har ersatt bekräftelse av gireringars betalning. Betalare av gireringar som har behörighet att göra betalningar utan bekräftelse kan betala även icke godkända gireringar.


Betala gireringar


För att kunna betala gireringar från Netvisor måste du ha behörigheten Betalare av inköpsfakturor i behörigheterna till försäljnings- och inköpsreskontror samt redigeringsbehörighet till betalning under inköpsreskontra i funktionsspecifika behörigheter. För att göra gireringarna krävs även redigeringsbehörigheter. 

Gireringar som skapats i systemet hittar du i vyn Öppna och betalda gireringar under Netvisors Inköp-sektion:

 

Obetalda gireringar som skapats i systemet hittar du under titeln "Klara för betalning" i vyn i fråga. Välj gireringar att betala genom att kryssa för den lilla rutan framför gireringen och klicka sedan på knappen "Exportera till betalning". Knappen visar den totala summan och antalet gireringar som kommer att betalas. I samma post kan du exportera gireringar samt skattekontogireringar för betalning. 
Det här tar dig till betalningsvyn, där du kan slutföra betalningen genom att klicka på knappen "Skicka till betalning". Med knappen Gå tillbaka kan du vid behov gå till föregående vy.

Gireringarna behandlas i bankerna på samma sätt som inköpsfakturornas betalningsmaterial. Gireringen debiteras från företagets konto på den utsatta förfallodagen. När gireringens betalningsmaterial har skickats från Netvisor till banken flyttas gireringen under titeln "I betalningstjänsten" i vyn Öppna och betalda gireringar. När kontoutdraget för gireringens förfallodatum anländer till Netvisor bekräftar betalningsåterkopplingen gireringen som betalad och gireringen flyttas under titeln "Betald". I detta fall skapar inte systemet automatiskt en bokföringsverifikation, utan du måste skapa verifikationen manuellt via kontoutdragets redigeringsvy. För skatteöverföringar som skapats endast i skattekontovyn skapar systemet automatiskt en verifikation när betalningen kvitteras från kontoutdraget till skatteöverföringen.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.