Om ett belopp som motsvarar en kreditnota har återbetalats till företagets konto (insättning, girering) bokför du manuellt betalningen på kreditnotan och länkar den OS-verifikation som skapats av betalningen till kontoutdraget. Inköpsfakturan ska vara godkänd före den här behandlingen.


Om beloppet har återbetalats som referensbetalning måste det behandlas som ofördelat via fördelningsfunktionen, vilket resulterar i en MS-verifikation som måste makuleras. I det här fallet kan en OS-verifikation som skapats från redovisningen av den manuella betalningen inte fördelas till kontoutdraget.


  1. Öppna inköpsfakturan och klicka på knappen "Inköpsfakturafunktioner" på höger sida av inköpsfakturan och välj sedan "Visa betalningar"
  2. På sidan som öppnas klickar du sedan på knappen "Lägg till ny betalning"
  3. Välj först i Från konto-menyn det konto som pengarna återbetalats till, se bilden punkt 1. Ställ härefter in den dag då betalningstransaktionen syns på kontoutdraget (2). Systemet ger automatiskt summan, som alltid är negativ på kreditnotor. Klicka till sist på knappen "Spara och gå till verifikation" (3). Anteckna OS-verifikatets nummer och kontrollera att det har rätt datum.
  4. Gå till det kontoutdrag som innehåller den banktransaktion du vill behandla och öppna kontoutdraget i redigeringsläget. Leta rätt på transaktionsraden i fråga och klicka på länken "Annan transaktion" till höger om den. Välj "Länka verifikat" i menyn som öppnas. Det här öppnar bokföringens verifikatbläddringsrapport
  5. Normalt borde sökvillkoren automatiskt vara de rätta i verifikationssökningen. Om rapporten inte hittar OS-verifikationen du skapade ska du kontrollera dess datum och belopp samt kontonummerintervallet (bokföringskonton). Tryck på knappen Sök och länka verifikationen du skapat till kontoutdraget. Du hittar Länka-funktionen i Välj verifikat-kolumnen.

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.