En ny kund skapas från: Försäljning > Kunder > Ny kund,

eller via menyn "Skapa ny":

eller

Härefter öppnas nedanstående vy:

 

När du öppnar en ny kund finns det två obligatoriska uppgifter för systemet: Namn och FO-nummer (om företagskund). I praktiken måste du dock ange även kundens adress, postnummer och postanstalt (Obs! Om dessa uppgifter saknas kan fakturan endast skrivas ut lokalt).

Basuppgifter (1)

Namn – Kundens namn. Fältet under namnfältet är avsett för namntillägg.
Kundkod –
Att ange koden är valfritt, men om kunduppgifterna uppdateras från en csv-fil är koden obligatorisk information (en markör). Vi rekommenderar att du använder koden. Som standard erbjuder programmet följande lediga nummer, men om du vill kan du skriva över numret. Kundkoden kan även innehålla bokstäver. Automatisk hämtning av kundkoder stöder koder under 10 tecken. Fakturablanketten kan innehålla cirka 20 tecken, beroende på numrets bredd. E-fakturameddelandet accepterar en kundkod på högst 35 tecken. Gränssnittet och vyn accepterar en högst 50 tecken lång kundkod.
FO-nummer –
Kundens FO-nummer. Om det är fråga om en personkund ska du kryssa för rutan Personkund. I så fall kan du inte ange FO-nummer. För utländska kunder ersätter du FO-numret med momsnumret med landskod i början och utan bindestreck före sista tecknet – exempelvis FI12345678. Om en utländsk kund inte har ett momsredovisningsnummer kan ett annat organisations- eller företagsnummer placeras i FO-numrets fält.

"Hämta uppgifter"
Länken "Hämta uppgifter" för dig till FODS webbplats. Du kan hämta kundens uppgifter direkt från FODS genom att ange företagets FO-nummer och klicka på knappen "Sök uppgifter".  E-fakturaadresser hämtas inte utan måste anges separat om du vill fakturera med e-faktura. För tillfället fungerar FO-nummersökningen med bolagsformer: aktiebolag, bostadsaktiebolag och andelslag. Vi hämtar information från FODS med hjälp av gränssnittet, och än så länge är endast dessa företagsformer tillgängliga genom detta.

Kundgrupp – Här väljer du kundens kundgrupp.

Mottagarens e-fakturaadress (om informationen skiljer sig från företagets FO-nummer). I det här fältet kan du ange kundspecifik information som ska skickas till mottagaren på e-fakturamaterial. Till exempel fabriksnummer eller annan oförändrad information som krävs av mottagaren. Fältets uppgift importeras till Finvoice-taggen "BuyerOrganisationUnitNumber". Du ska inte ange kundens e-fakturaadress i fältet.

Bakom valet Visa mer öppnas fler fält:

Behandling vid beskattningen:

Behandling enligt kundens faktureringslandsgrupp: Den landsinformation som valts för kunden avgör automatiskt skattebehandlingen. Finland – Inhemsk bearbetning, EU – Gemenskapsbehandling (om fältet FO-nummer innehåller information > moms 0%, om personkund > Produktens moms %), Utanför EU > moms 0 %).

Ingen momsbehandling. All kundens försäljning är som standard 0 % moms

Inhemsk skattebehandling för byggtjänst: I kundförsäljningen används skattebehandling för byggtjänst.

Inhemsk momsbehandling: För kunden används inhemsk momshantering oavsett land.

Faktureringsadress (2)

Adress – Kundens faktureringsadress.
Postnummer och postanstalt –
Postnummer och postanstalt för kundens faktureringsadress.
Land –
En avgörande uppgift i standardkontosättningen och momsbehandlingen av fakturor som skapas för kunden. Systemet använder bokföringens standardförsäljningskonto för kundens land och behandlar moms enligt landsdata (inrikes, EU och icke-EU).
E-fakturaadress – Kundens e-fakturaadress. Det här fältet är inte obligatoriskt, om inte e-postfakturering används.

För e-fakturering måste du fylla i alla fält (förutom fältet Adress för e-postfakturering). Under adressfältet finns fältet adresstillägg.

Verksamhetsställe (3)

Namn – Verksamhetsställets namn.
Adress – Kundens leveransadress.
Postnummer och postanstalt –
Postnummer och postanstalt för kundens verksamhetsställe.

Om uppgifter om verksamhetsstället krävs måste vart och ett av fälten fyllas i (e-fakturering spärras om uppgifterna är ofullständiga!).

E-faktureringsuppgifter (4)

E-fakturaadress – Ange kundens e-fakturaadress i fältet.
E-fakturaoperatör –
Välj rätt operatör från listan.

Om e-fakturaadressen skiljer sig från det normala IBAN- eller EDI-formatet skickas ett meddelande om en ogiltig adress. Om du kryssar för "Hoppa över kontrollen av e-fakturaadress när uppgifterna sparas" hoppar systemet över kontrollen och adressen kan matas in i önskat format i e-fakturaadressfältet. I så fall måste du alltid själv granska att adressen stämmer.

"Skapa kund" – Sparar de angivna kunduppgifterna.
"Skapa kund och fakturera" – De angivna kunduppgifterna sparas och samtidigt öppnas inmatningen av en ny faktura för kunden.

 

Instruktioner för det skapade kundkortet finns på kundlistans sida.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.