Du hittar faktureringsinställningarna från Försäljning > Inställningar > Inställningar för fakturering.

Tillägg till försäljningsfakturor

Ett tillägg som ska läggas till måste först skapas som produkt i produktregistret för att kunna hämtas till en fakturarad. Läs mer om hur du skapar en ny produkt här. Efter att ha skapat en produkt, välj "Lägg till fakturarad" i vyn Tillägg till inköpsfakturor och lägg till önskad produkt utöver försäljningsfakturan. Du kan även lägga till kommentarsrader eller flera produkter. Du kan ändra ordningen på raderna från de två vertikala stolparna till vänster, genom att flytta raden till önskad plats med musen. Klicka till sist på "Spara faktureringstillägg".

Du kan lägga till tillägg till försäljningsfakturor genom att välja Övriga radfunktioner > Skapa faktureringstillägg.

Automatisk sändning

I inställningarna för automatisk sändning kan du välja vilka fakturor som skickas automatiskt. Detaljerade anvisningar hittar du här. Automatisk sändning av försäljningsfakturor.

Standardtexter

I Hantera standardtexter kan du ställa in standardtexter före och efter fakturaraderna. Texterna skrivs ut på försäljningsofferter, försäljningsorder och försäljningsfakturor. Du kan ställa in en egen text för olika språkversionernas fakturor. Standardtexterna som ska ställas in använder samma fält som

  • textfälten före och efter fakturaraderna i kundens basuppgifter
  • fakturaformulärets fritext före och efter fakturaraderna

Om kundkortet innehåller standardtexter åsidosätter de texter som matats in via Hantera standardtexter. På samma sätt åsidosätter fakturaformulärets fritextfält före och efter fakturaraderna både kundens och systemets standardtexter.

Om du vill skriva en faktura på svenska eller engelska (fakturans språk kan anges i kunduppgifterna under Redigera tilläggsuppgifter > Fakturaspråk) ska översättningarna läggas till i de fält som är reserverade för dem (exempelvis svensk standardtext före fakturarader).

E-postmeddelandenas följebrev

Längst upp i vyn kan du ange avsändarens e-post, som visas som avsändarens adress i det meddelande som tas emot av e-postmottagaren. Om ingen företagsspecifik adress har angetts i detta fält blir avsändaren noreply@netvisor.fi.
Obs! Om företagets egen e-postadress inte anges för detta kommer eventuella felmeddelanden inte att komma till avsändarens kännedom.

I fältet Meddelandets följebrev kan du skriva ett meddelande som visas för e-postmottagaren i e-postmeddelandet. Följebrev på svenska och engelska skrivs in i de fält dom reservats för dem.

Factoringkonton

Genom att mata in finansbolagsavtalets uppgifter i hanteringen av factoringkonton, möjliggörs elektronisk överföring av fakturadata till finansbolaget. Detaljerade instruktioner om factoringinställningar finns på sidan Factoring-fakturering.

E-fakturering för konsumenter

På fliken E-fakturering för konsumenter finns en lista över giltiga fakturerarmeddelanden som anmälaren (företaget som agerar faktureringsföretag) skickat till banken. Läs mer om hur du skickar och ställer in e-fakturor för konsumenter här:

E-fakturering för konsumenter – skicka elektroniska fakturor till konsumentkunder.

Skattekoder för e-fakturering

Skattekoderna för e-fakturering aktiveras när man i kundens basuppgifter gjort valet "E-faktura enligt EU-standard". Läs mer om skattekoder i anvisningen Skicka e-faktura till företagskunder.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.