Löneberäkningssystemet använder basuppgifterna för löneberäkning och i företagets myndighetsdeklarationer.

Inställningarna för löneberäkningen omfattar:


INNEHÅLL

Gå till sidan nere i Löner-menyn via länken: Löner > Inställningar > Inställningar för löneberäkningen

 

 

Automatisk beräkning för redovisningsenheter

Automatisk beräkning för redovisningsenheter omfattar procentandelen av löntagarens redovisningsenheter, som automatiskt uppdateras i programmet varje år.

Vi uppdaterar automatiskt procentsatser som används för arbetspensionsförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringar. Via den här länken kan du granska de använda värdena.

För hantering av periodiseringar kan arbetsgivarens andel eller helhetsprocent alltid matas in för redovisningsenheterna i fråga i inställningarna för redovisningsenheterna.

Hantera skattebyråns uppgifter

Bakom denna länk kan du ange skattekontorets uppgifter med tillhörande kontonummer och referensnummer. Skattemyndighetens uppgifter används i betalningsuppgifterna för gireringar som betalas till skattekontot.

 

Basuppgifter

Basuppgifterna innehåller standardfält angivna av systemet och användardefinierade löneslagsvärden.

Förekomsten av data i basuppgifterna styrs från hanteringen av löneslaget, där löneslagets källa anger varifrån värdet hämtas. Om du vill att basuppgiftsfältet ska påverka löneslaget måste Löneslagets källa vara Inställningar för löneberäkningen. Mer om hantering av löneslag under Företagsspecifika löneslag.

Standardvärden

Socialskyddsavgiftsprocent

Uppgiften uppdateras årligen automatiskt.

Verifikationsslag för löneberäkningens verifikationer

Väljer verifikationsslag för löneberäkningens verifikationer. Som standard är valet Övriga. Du kan välja verifikationsslag från inställningarna för bokföringen.

Interimskonto för betalning av löneberäkningens transaktioner

Ett bokföringskonto som används som interimskonto för löneberäkningens transaktioner.

Bokföringskonto för socialskyddsavgifter

På det här kontot redovisas socialskyddsavgifter.

Bokföringskonto för socialskyddsavgiftsskuld

På det här kontot redovisas socialskyddsskulder.

Inställningar

I inställningarna kan du välja valfria egenskaper för användning i lönehanteringen som kan definieras företagsspecifikt.

Lås löneberäkning

Låser löneberäkning. Låsningen gäller från låsningsmånaden bakåt. Det här förhindrar skapande och redigering av löneberäkningar. Det går inte heller att skapa verifikationer för löneberäkningen. Se närmare anvisning: Löneberäkningarnas lås

Lås arbetstidsinmatning

Låser inmatning av arbetstid. Låsningen gäller från låsningsmånaden bakåt. Det här förhindrar bokföring och redigering av arbetstid.

Inaktivera kundregister för arbetstidsbokföring

Detta val låter dig dölja kundregistret (en egen kolumn på arbetstidsraden) från vyn för arbetstidsbokföring.

Periodisera inte lönebikostnader från semesterskuld

Påverkar semesterlöneperiodisering för månatliga förpliktelser där socialskyddsavgiften och kontosättningarnas andelar inte beräknas från semesterskulden.

Dra av löntagares andel från redovisningsenheternas semesterskuld

Avräkningarnas andel av semesterskulden beräknas som standard med den företagsspecifika procentsatsen.

Detta val gör att den löntagarspecifika procentsatsen avdras från procentsatsen före beräkning av ArPL och arbetslöshetsförsäkringsavgiften.

Använd godkännande av löner

En obligatorisk inställning för godkännande av löner.

Bruksanvisning: Godkännande av löner-funktionen

Använd sakgranskning av reseräkningar

Med det här valet kan du aktivera sakgranskningsfunktionaliteten för reseräkningar.

Använd arbetstidsbokföringens påminnelsetjänst

Det här valet gör det möjligt för en löntagare som även är Netvisor-användare att beställa en säker länk i vyn för inmatning av arbetstid till sin e-post och som textmeddelande, samt vid behov ställa in en påminnelse om att skicka ett nytt meddelande med önskade intervaller.

Företagets arbetspensionsförsäkringsgivare är Keva

Om du kryssar för rutan "Företagets arbetspensionsförsäkringsgivare är Keva" öppnas fältet "Identifierare för Kevas underorganisation" under meningen, där du ska fylla i det numeriska talet. Betalarens underorganisation är den före detta "anmälaridentifieraren". Efter att ha sparat dessa uppgifter möjliggörs följande funktioner:

  • Kevas försäkringsbolag kan nu väljas för redovisningsenheten i rullgardinsmenyn "Arbetspensionsanstaltens bolagsidentifierare"
  • Keva Yrkesklass kan ställas in i löntagarens anställningsförhållandeuppgifter
  • Du kan ställa in redovisningen av Keva Anställningsförhållande under löntagarens anställningsuppgifter

Bruksanvisning: Keva som pensionsförsäkringsgivare

Företaget använder en identifierare för underorganisation

Betalarens underorganisation är den före detta "anmälaridentifieraren"

Företaget är en tillfällig arbetsgivare

Tillfällig arbetsgivare och avtalsarbetsgivare är termer som används av arbetspensionsförsäkringsgivarna för att ange om betalaren gjort ett avtal med arbetspensionsförsäkringsbolaget om pensionsförsäkring eller inte.

Företaget agerar ställföreträdande betalare

Med ställföreträdande betalare avses en betalare som betalar lön eller andra betalningar med egna medel åt den som har den faktiska betalningsskyldigheten (den faktiska arbetsgivaren).

 

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.