Du kan lägga till en ny försäljningsfaktura på följande sätt:

 • Försäljning > Fakturering > Ny försäljningsfaktura
 • Via kundsökning med funktionen "Skapa kund och fakturera"
 • Från det gröna pluset i kundvyns "Senaste order"-låda
 • Via produktsökning, från "Exportera valda till försäljningsorder"-funktionen längst ner på sidan
 • Med funktionen Skapa ny > Order i övre balken

Ny faktura
Fakturans uppgifter
Betalningar, Interna tilläggsuppgifter och Fakturans bilagor
Kundens tilläggsuppgifter
Fakturarader
Radspecifika funktioner och bearbetningshistorik
Kolumner
Försäljningsfakturans funktioner
Skicka faktura
Fakturan skickas inte elektroniskt
Fakturans uppgifter redigeras efter utskick
Fakturan skickas inte elektroniskt (som e-faktura)
Fakturering i annan än bokföringens valuta
Kan inte skriva ut faktura

Ny faktura

Kund: En befintlig kund kan väljas i listan. Vid behov kan du skapa en ny kund via länken Ange ny kund. Det finns en separat instruktionssida för att skapa en kund.

Bifirma: Om företaget har en bifirma kan denna väljas i listan. Det finns en separat instruktionssida för bifirmor.

Datum: Fakturans datum. Som datum på fakturaverifikationen anges fakturans datum.

Bokföringsdag: Om fakturan tilldelas en bokföringsdag avgör denna fakturaverifikationens datum. Om ingen bokföringsdag anges används fakturans datum som standard på verifikationen.

Valuteringsdag: Påverkar betalningsvillkoret. Om ett betalningsvillkor på exempelvis 14 dagar netto används, räknas detta från valuteringsdagen. Om inget valuteringsdatum har angivits, räknas detta från fakturans datum.

Betalningsvillkor: Välj ett befintligt betalningsvillkor. Du kan skapa nya betalningsvillkor under Försäljning > Basuppgifter och inställningar > Hantera betalningssätt. Systemet räknar ut förfallodagen enligt betalningsvillkoret och fakturans datum. Om betalningsvillkoret är förfallodag, anges förfallodagen manuellt i fältet förfallodag. Om e-fakturering används ska förfallodagen vara minst fyra bankdagar i framtiden.

Förfallodag: Fakturans förfallodag. Skapas på basis av betalningsvillkoret. Om betalningsvillkoret är förfallodag, kan förfallodagen anges manuellt på önskad dag.

Leveransdag: Leveransdag för fakturans produkter.

Försäljare: Om företaget har personer angivna som försäljare i Försäljningens basuppgifter kan dessa väljas i rullgardinsmenyn. Om försäljaren tilldelats en provisionsprocent, kommer den provisionsprocent som väljs för produktraderna att hämtas direkt från säljaren.

Vår referens/Er referens: Fälten kan innehålla högst 35 tecken om fakturan skickas som e-faktura. En pappersfaktura rymmer ca 21 tecken (siffran är vägledande, då fältet på fakturan som ska skrivas ut som PDF inte skalas).
Informationen i fältet Er referens visas både under "WaybillIdentifier" och "BuyerReferenceIdentifier". Informationen i fältet Vår referens visas under "SellerReferenceIdentifier".

Kopiera kundens tilläggsuppgiftsfält till fakturan: Hämta kundkortets Tilläggsuppgifter-fält till fakturan Tilläggsuppgifter-fältet hittar du under fliken "Redigering av tilläggsuppgifter"

Spara: Sparar uppgifterna och styr till fakturavyn.

Spara utkast: Fakturan kan sparas i läget "Utkast"-läge, varvid den inte ännu kan skickas. På så sätt kan fakturan du komplettera fakturan efter behov utan att behöva oroa dig för att den skickas av misstag. När du samlat all nödvändig information på fakturan kan fakturan göras klar för sändning och skickas till kunden. Utkastet skapar inget fakturanummer eller referensnummer för fakturan.

När du skapar en försäljningsfaktura visas en varning om förseningar har upptäckts i kundens betalningsbeteende:
- Kundens betalningsdag är minst 30 dagar senare än förfallodagen för 12 mån.
- Kundens betalningsdag är minst 14 dagar senare än förfallodagen för 3 mån. (exempelvis 0 dgr -> +14 dgr). Dessutom måste kunden ha minst en betald faktura eller kreditförlustfaktura per kvartal under de senaste 12 månaderna.

Fakturans uppgifter

 • Använd framåt- och bakåtpiltangenterna för att bläddra igenom de förvalda fakturorna i försäljningsfakturalistan.
 • Punkten Verifikation visar fakturans verifikationsuppgifter. Verifikationen skapas när fakturan har skrivits ut eller skickats till kunden via funktionen "Skicka faktura".
 • Från punkten Betalningsplan kan du välja en betalningsplan för fakturan. Om du ursprungligen valt ett utkast kan en betalningsplan inte göras före du har sparat utkastet som faktura.
 • Till en början är fakturans status osänd. I referensnummerfältet visas fakturans referens, som skapas på basis av löpande numrering. Fakturanumret kan vara högst 18 tecken långt.

Kunduppgifter

Vyn visar kunduppgifterna, som kommer från kundkortet.

Genom att klicka på kundens namn kan du förhandsgranska kundkortets uppgifter. Genom att klicka på knappen "Hantera kunduppgifter" kan du uppdatera kundkortets uppgifter. Om kunduppgifterna uppdateras måste du söka kunden på nytt till fakturan för att uppgifterna ska uppdateras även för den behandlade fakturan.

Du kan byta kund i vyn genom att klicka på pilikonen av cirkelmodell bredvid kundens namn, eller klicka på penna och block-ikonen för att gå till kundkortet.

Leveransadress och fakturans övriga uppgifter

I fältet Leveransadress kan du vid behov redigera leveransinformationen för den faktura som behandlas.

Bokföringsdag: Om du anger en bokföringsdag för fakturan bestämmer denna datumet för den verifikation som bildas av fakturan. Om ingen bokföringsdag anges används fakturans datum som standard på verifikationen.

Företag/bifirma: Du kan välja om du vill skapa en faktura för huvudföretaget eller för en eventuell bifirma.

Försäljare: Om företaget har personer angivna som försäljare under punkten Försäljning > Basuppgifter och inställningar > Försäljare kan dessa väljas i rullgardinsmenyn. Om försäljaren tilldelats en provisionsprocent, kommer den provisionsprocent som väljs för produktraderna att hämtas direkt från säljaren.

Valuta: Om du vill skapa en faktura i en annan valuta än euro, välj rätt valuta från listan. Kursen efter valutan är stängningskursen för ECB:s referenskurs dagen innan. Bokföringsvalutan är alltid euro, varvid verifikationen alltid visar summan i euro.

Referensnummer: Om det inte finns en standardreferens för kunden beräknar programmet automatiskt referensnumret . För en osänd faktura kan du byta referensnummer från kugghjulsikonen. Valet "Tillåt överlappande referensnummer" gör det möjligt att använda samma referensnummer på flera olika fakturor. Alternativet "Beräkna kontroll" beräknar ett kontrollnummer för det angivna referensnumret, så att referensen är formellt korrekt. Om du väljer "Skapa RF-referens" genereras en internationell RF-referens för fakturan.

Avtals-ID: Det här fältet syns endast på e-fakturor. Avtals-ID sparas i meddelandefältet "AgreementIdentifier". Det här skrivs inte ut på pappersfakturor.

Behandling vid beskattningen: Behandling vid beskattningen kan förkonfigureras i kunduppgifterna, under Beskattningshantering på fliken Redigering av tilläggsuppgifter på kundkortet. Vid behov kan detta ändras på fakturan, varvid de uppgifter som matats in på fakturan åsidosätter valet i kundens uppgifter, eller så kan detta alltid väljas vid skapandet av en faktura.

 • Behandling enligt kundens faktureringslandsgrupp: Den landsinformation som valts för kunden avgör automatiskt skattebehandlingen. Finland – Inhemsk behandling, EU – Gemenskapsbehandling (om fältet FO-nummer innehåller data > Moms 0 %, om personkund > Moms % i produktens uppgifter), Utanför EU > Moms 0 %. Landsinformation läses från faktureringsadressens landfält och inte från landfältet för en eventuell leveransadress.

 • Ingen momsbehandling: all försäljning till kunder har moms 0 % som standard

 • Inhemsk skattebehandling för byggtjänst: I kundförsäljningen används skattebehandling för byggtjänst.

 • Inhemsk momsbehandling: För kunden används inhemsk momshantering oavsett land.

Skattetext på fakturan: Här kan du välja skattetext för fakturan. Texterna i rullgardinsmenyn är Netvisors standardtexter och kan inte redigeras eller utökas. Om punkten "Skattetext på faktura" har lagts till på kundkortet överförs detta automatiskt till försäljningsfakturan.

Betalningar, intern information och fakturabilagor

 • I avsnittet Betalningar kan du se betalningar och betalningsverifikationer som fördelats till fakturan
 • I fältet interna tilläggsuppgifter kan du vid behov skriva en kommentar i textformat, som inte skrivs ut på fakturan som skickas.
 • Om fakturan skapats via en försäljningsorder länkar fältet Fakturarelaterade dokument till ordernumret.
 • Fakturans bilagor: Lägg till bilagor antingen genom att dra dem till fakturan eller genom att hämta filen från din dator. När du lägger till en bilaga väljer du om du vill att bilagan ska skickas med den utgående fakturan. Inställningen kan ändras även i efterskott. Om bilagan inte är avsedd att medfölja fakturan utan fungerar som ytterligare intern information exempelvis kommer anges detta med en separat anmärkning (låsikon). Godkända filformat är: pdf, .doc, .xls, .tif, .jpg, .gif, .txt, .xsl, och .html. Maximilängden på bifogade filers namn är 50 tecken. Maximilängden på bifogade filers namn omfattar även filtypen, såsom .pdf. Storleksgränsen för försäljningsfakturornas bilagor är i allmänhet 5 MB för e-fakturor. Vissa av mottagarnas operatörer kan ha mottagarspecifika gränser på 2 MB.
 • Lägg till eScan-bilaga: Öppnar en vy där du kan välja bilagan du vill skicka till eScan-tjänsten.
 • Senaste sändnings- och statusinformation: Här ser du vilka åtgärder som gjorts på fakturan. Från vyn kan du öppna och skriva ut en faktura i den form som den ursprungligen skickades till kunden (PDF-länk).

Ytterligare information

Ytterligare information om kunden eller fakturan som ska importeras till fakturan kan läggas till bakom avsnittet "Tilläggsuppgifter" bakom fältet Försäljningsfakturans funktioner.

Dröjsmålsränta: Ställ in ränteprocenten under Försäljning > Inställningar > Basuppgifter och inställningar > Försäljningens basuppgifter. Vid behov kan ränteprocenten ändras på fakturan. Använd ränteprocenten om du vill skapa en separat räntefaktura från systemet. Systemet beräknar räntan utifrån denna procent och på basis av hur försenad betalningen var i förhållande till förfallodagen.

Trepartshandel: Det här påverkar sammandragsdeklarationen för moms och dess handelsvarukod. Ifall du har kryssat för "Trepartshandel" för fakturan, anges handelsvarukoden trepartshandel som standard på fakturan. Du ska dock ange manuellt på fakturan att det handlar om trepartshandel.

Utskriftsformat: Välj i vilket format fakturan skrivs ut. Valet avgör om enbart en faktura ska skickas eller om den ska bestå av faktura + girering. Som standard hämtas valet från kunden, men valet kan ändras på fakturan.

Föregående räntekörningen visar datumet för föregående räntekörning. Vid behov kan datumet tas bort om du vill skapa en ny räntefaktura för att ersätta en borttagen faktura. Läs mer om räntefakturor här.

Fält för tilläggsuppgifter: I Försäljningens basuppgifter kan du kan lägga till kundspecifika tilläggsuppgifter, som du vid behov kan lägga till även i fakturavyn. Fältet för tilläggsuppgifter kan vara ett datum, fritext eller ett decimaltal. Du kan lägga till fält för tilläggsuppgifter på fakturan genom att klicka på knappen "Kopiera kundens tilläggsuppgiftsfält till fakturan" i fakturans tilläggsuppgifter. Läs mer om användningen av tilläggsuppgiftsfält här

Fakturarader

Fritext före/efter fakturarader: I fälten kan du skriva uppgifter som syns på fakturan.

Observera att standardtexterna före och efter fakturaraderna i Försäljningens basuppgifter använder samma fält. Om text skrivs ut i dessa textfält från kundens standarduppgifter ersätter standardtexten från kundkortet den text som anges i Försäljningens basuppgifter. Fälten Fritext före/efter fakturarader rymmer 500 tecken vardera.

 

Välj vilken produkt som ska faktureras genom att ange produktnamnet eller produktkoden i fältet Hämta fakturerad produkt. Tryck på förstoringsglaset för att visa produktlistan. Om företaget använder lagerhantering visas samtidigt produktens lageruppgifter. I lager är antalet produkter i lager, reserverade är öppna försäljningsorder och inkommande är inköpsorder för produkten som ännu inte har mottagits till lagret.

När du har valt produkten för fakturan lägger du till rätt antal produkter som ska säljas på raden.

På radförklaringen kan du ange önskad förklaring (fältet kan innehålla 255 tecken). Anskaffningsprisets och provisionens synlighet kan ställas in i Behörighet till försäljnings- och inköpsreskontror (Företagsmeny > Behörighet till försäljnings- och inköpsreskontror). För att anskaffningspriset och försäljningsvinsten ska synas krävs minst behörighet att läsa produktens anskaffningspris. För att kunna redigera uppgiften måste användaren ha redigeringsbehörighet för anskaffningspriset.

Prisuppgifterna hämtas till produktraden från produkten, men raderna kan uppdateras vid behov.
Enhetspriset kan anges med upp till tolv decimalers precision. Beräkningen av fakturaradens summa görs också med denna precision, om talet inte tidigare avrundas till ett jämnt tal. Det här kommer att hjälpa de kunder som har produkter/produktpaket där produktens enhetspris förblir lågt. En e-faktura som skickas till en kund kan ha ett värde på maximalt fem decimaler. För andra överföringsformat visas uppgiften med högst fyra decimalers precision.

I fältet Kundens kontosättningsförslag kan du mata in kundens kontosättningsförslag, varvid detta syns även på e-fakturans meddelande.

Kontosättning av fältet Kontosättningsförslag är företagets interna information och det här kontot bildas på försäljningsfakturans verifikation.

Fakturaradens funktioner

Framför fakturaraden finns en knapp som du kan klicka på för att lägga till följande funktioner:

Förflytta dig till produktkortet: öppnar produktkortet.

Öppna produktkort: öppnar produktkortets förhandsvisning.

Lägg till fakturarad: Lägger till en fakturarad, till vilken du kan välja önskad produkt att fakturera.

Lägg till mellansummarad: Mellan fakturaraderna kan du lägga till mellansummarader för att räkna ihop fakturaraderna ovanför den här raden. Det här kan du utnyttja exempelvis i samlingsfakturor, när du vill åtskilja uppgifter exempelvis per order.

Lägg till kommentarsrad: Lägger till en kommentarsrad som skrivs ut på/skickas med fakturan.

Kopiera rad: Välj raden i fråga till ny fakturarad

Ta bort rad: Tar bort raden i fråga från fakturan.

Länka transaktionsrad: Den här funktionen låter dig länka försäljningsraden till önskad lagerinköpsrad om FIFO är specificerat för massbearbetning av produkten.

Kopiera räkenskapsobjekt till valda rader: Om räkenskapsobjekt-uppgiften har exporterats till fakturaraden kan du med denna funktion kopiera räkenskapsobjektet även till andra rader. Du bör kryssa för önskade rader som aktiva innan du utför åtgärden.

Framför fakturaraderna finns tre prickar som låter dig ändra ordningen på raderna. Du kan ändra ordningen genom att dra raden till önskad plats.
Förutom rullgardinsmenyn framför fakturaraden har vissa funktioner även egna knappar, som beskrivs nedan.

Radspecifika funktioner, bearbetningshistorik och tilläggsuppgifter

Om du vill kan du lägga till en delsummarad, en kommentarsrad samt faktureringstillägg med separata funktioner till ordern.

Lägg till fakturarad:  Lägger till en ny, tom fakturarad på fakturan

Lägg till mellansummarad: Mellan fakturaraderna kan du lägga till mellansummarader för att räkna ihop fakturaraderna ovanför den här raden. Det här kan du utnyttja exempelvis i samlingsfakturor, när du vill åtskilja uppgifter exempelvis per order. När en mellansummarad har valts för en faktura måste du på raden i fråga välja beräkna mellansumma.

Lägg till kommentarsrad: Lägger till en kommentarsrad på raden som skrivs ut på fakturan.

Lägg till faktureringstillägg: Lägger till faktureringstillägg, som kan ställas in under Försäljning > Inställningar > Faktureringsinställningar > Tillägg till försäljningsfakturor.

Du kan skapa en ny produkt från försäljningsfakturavyn. Du hittar detaljerade instruktioner för att skapa en produkt på en separat instruktionssida.

Bearbetningshistorik: Visar försäljningsfakturans transaktioner samt ändringar som gjorts på fakturan. I bearbetningshistoriken sparas även uppgiften om fakturans skapare och redigerare. Kommentarer som lagts till i bearbetningshistoriken kan hittas via nummerräknaren bredvid länken.
Bakom knappen Tilläggsuppgifter kan du hantera tilläggsuppgifter om kunden eller aktuell faktura som du vill importera till fakturan.

Kolumner

Användaren kan själv påverka vilka kolumner som visas på raderna i användargränssnittet. Så här kan du dölja så kallade onödiga kolumner. Vyn är användarspecifik. Du kan också justera kolumnbredderna så att de passar dig bäst. Valet påverkar inte uppgifterna på fakturan som skickas till kunden.

Du kan också se radspecifika funktioner genom att högerklicka på valfri kolumn i produktraden.

Försäljningsfakturans funktioner

Menyn Försäljningsfakturans funktioner finns längst upp till höger i försäljningsfakturavyn. I menyn finns följande funktioner:

Kopiera faktura: Kopierar fakturans uppgifter till en ny faktura. Detta kan användas som ett hjälpmedel om samma faktura görs mer än en gång. Sedan kan du redigera nödvändiga uppgifter (såsom datum) innan du skickar fakturan.

Kopiera faktura som utkast: Kopierar fakturans uppgifter men gör den nya fakturan till ett utkast.

Skapa kreditnota: Bildar en kreditnota av fakturan. Detta bildar den så kallade hela krediten för den ursprungliga fakturan. Om du vill skapa en kreditnota bara från en del av uppgifterna på originalfakturan, måste du redigera raderna i kreditnotan innan du skickar den.

Lägg till betalning: Denna funktion låter dig lägga till en manuell betalning på fakturan.

Fakturans tilläggsuppgifter: Tilläggsuppgifterna visar tilläggsuppgifter om kunden eller fakturan som importeras till fakturan. Informationen kommer från kundkortet och kan redigeras och läggas till i tilläggsuppgifter-vyn. Data som anges i denna vy skriver över uppgifterna från kundkortet. Läs mer om tilläggsuppgifter på en skild instruktionssida.

Fakturaspecifika räkenskapsobjekt: Om försäljningsfakturans standardräkenskapsobjekt under Försäljning > Basuppgifter och inställningar > Försäljningens basuppgifter har ställts in att vara fakturaspecifika kan du med den här funktionen dela upp försäljningsfakturans fordringar på standardräkenskapsobjekt.

Lageruppgifter: Om företaget använder Lagerhantering syns fliken Lageruppgifter. Bakom fliken ser du lagerposter som genererats från försäljningsfakturan. Försäljningsfakturan gör transaktionen Försäljning för de produkter som är lagerprodukter. Statusen är "behandlad". Det här innebär att en försäljningsfaktura minskar antalet produkter på lagret. Ingen lagerpost skapas för produkter som inte lagras.

Ta bort faktura: Tar bort fakturan från reskontra.

Skicka faktura

Tryck på knappen Sänd faktura för att skicka en faktura. Det här tar dig till sändningsprocessvyn, som beskrivs nedan. 

Skicka faktura som en e-faktura

Om en e-fakturaadress har angetts i kunduppgifterna erbjuder sändningsprocessen e-faktura som primär fakturasändningskanal. I sändningsprocessvyn trycker du på knappen "Sänd e-fakturor", varvid fakturan skickas till kunden. 

Om du vill skicka fakturan som e-faktura, men det inte finns någon e-fakturaadress för kunden, kan du söka kundens e-fakturaadress via länken "Granska tillgängligheten till kunders e-fakturaadress". E-fakturaadresserna hämtas från Tieke.

Skicka faktura per e-post

Om kundkortet saknar e-fakturaadress, men har en e-postadress, erbjuder programmet e-post som primär sändningskanal. I sändningsprocessvyn kan du ännu granska mottagarens e-postadress och, om du vill, lägga till en PDF-bilaga till fakturan.


Du hittar mer information om att skicka fakturor per e-post i anvisningen Skicka faktura via e-post.

Skicka faktura som PDF eBrev

Utskriftstjänsten PDF eBrev möjliggör sändning av fakturor via utskriftsservice även till utlandet. Tjänsten genomförs i samarbete med Posti och kan användas parallellt med sändningstjänsten för e-fakturor.

1. Om fakturan skickas som eBrev i pdf-format kan fakturan ännu i sändningsvyn ändras så att den skrivs ut antingen en- eller dubbelsidig.

2. Som sändningsklass väljs 1:a eller 2:a klass brev.

3. Som utskriftsfärg väljs svartvit eller färg. Att använda en färgutskrift kostar lite mer när du använder eBrev.

4. En bilaga kan bifogas till fakturan ännu i sändningsprocessvyn. Denna bilaga kommer att medfölja alla fakturor som sänds via eBrev i samma sändningsprocess.

5. Genom att klicka på bildikonen kan du förhandsgranska den utgående fakturan. Urvalet finns tillgängligt för fakturor som skickas via PDF eBrev.

6. Skicka material till utskriftstjänsten PDF eBrev

Från standardinställningarna för utskriftstjänsten PDF eBrev (Företagets grundinställningar -> Standardinställningarna för utskriftstjänsten PDF eBrev) kan du ändra standardinställningarna som visas i steg 1, 2 och 3.

Skriv ut en faktura lokalt

Om ingen faktureringsadressinformation har angetts på kundkortet, eller om du vill skicka fakturan till sändningsprocessen utan att skicka den på nytt till kunden kan du skriva ut den lokalt.

Byt kanal för faktura

Genom att byta kanal för fakturan kan du ändra fakturasändningssättet till ett annat i sändningsprocessen. Du måste kryssa för rutan i ändan av raden i fråga och därefter byta kanal samt därefter klicka på knappen Byt. Standardkanalen för fakturasändning väljs enligt vilka faktureringsadresser kunden tilldelats.
Om en e-fakturaadress har lagts till för kunden är standardutskriftskanalen e-faktura. Om mottagaren inte har någon e-fakturaadress erbjuder programmet sändning via e-post. Efter detta erbjuds PDF eBrev-utskrift som standardsändningsmetod. Som sista utskriftsalternativ erbjuds Lokal utskrift. Om faktureringskundens uppgifter inte innehåller de adressuppgifter som behövs för sändningskanalen, meddelar programmet om detta och fakturan förblir i den ursprungliga kanalen. 

Ta bort valda från processen tar bort valda fakturor från sändningsvyn och dessa skickas inte den här gången.

Sändningsprocessens tilläggsfunktioner 1

1. Uppdatera adressuppgifter från kunden för de valda. I detta fall hämtas kunduppgifterna på nytt och uppdateras enligt kundkortets uppgifter.

2. Sortera alla material på nytt Om dina faktura- eller faktureringskundsuppgifter har ändrats måste du sortera dina material i kanalerna på nytt genom att klicka på knappen "Sortera alla material på nytt" i slutet av vyn.

3. Avbryt process: Härifrån kan du vid behov återgå till fakturan eller till öppna försäljningsfakturor. Om knappen sänd faktura inte har klickats har fakturan inte skickats.

Skicka fler än 100 fakturor åt gången

Om du skickar fler än 100 försäljningsfakturor samtidigt flyttas behandlingen av dem till bakgrundskön.

Materialet du skickade har mottagits och ställts i behandlingskön. Materialen behandlas i ankomstordning och du kan följa med behandlingsprocessens status under Bakgrundsprocesser i sidans övre kant. Medan bakgrundsprocessen pågår kan du navigera bort från fakturans sändningssida och göra andra saker tills bakgrundskörningen är klar.

När materialet är klart kan du skicka/skriva ut fakturorna från gå till material-länken.

När materialet skickats/skrivits ut ska du ännu till sist trycka på knappen Slutför process.

Fakturan skickas inte elektroniskt

Om försäljningsfakturan inte kan skickas som e-faktura ska du granska att kunden har e-fakturaadress och att adressen har rätt format. Granska samtidigt att fakturan har fullständiga adressuppgifter. Om fakturan har en leveransadress, bör du granska att den är i rätt format. En fakturabilaga kan också i vissa fall förhindra att e-fakturan skickas. Om en fakturabilaga har valts för utskrift med fakturan kan fakturan i fråga inte skickas som e-faktura. En bilaga till en e-faktura måste läggas till fakturan via "Lägg till bilaga till e-faktura". Det är också möjligt att sändning av e-faktura inte är påslagen i de elektroniska servicekanalerna.

Fakturans uppgifter redigeras efter utskick

Redigera fakturainformation efter sändning I fakturavyn kan du även redigera en del av fakturainformationen efter att du har skickat fakturan. Redigeringen är begränsad, så att reskontrabehörigheter kan användas för att redigera fakturauppgifter som inte enligt skattemyndighetens anvisning "tvingar" till att skicka fakturan på nytt. Observera också att du inte kan ändra rubriken och beskrivningen om du redan hunnit skicka fakturan.

Uppgifterna som kan redigeras med reskontrabehörigheter är:

 • Ändra fakturans tilläggsuppgifter-fältet och fakturakommentarer i allmänhet
 • Förklaringar och kommentarer på fakturarader
 • Ändra vår referens/er referens-fälten
 • Fritext före eller efter fakturarader
 • Ändra leveranssätt eller leveransvillkor
 •  Redigera bokföringsdag (obs. påverkar inte befintliga verifikationsuppgifter)
 • Lägg till avtals-ID
 • Lägg till/Redigera försäljare
 • Interna uppgifter såsom:
  • ränte-och inkassoförbud
  • Lägg till en betalningsplan till faktura
  • Lägg till en bilaga till faktura
  • Uppdatera anskaffningspriset (påverkar försäljningsvinst och provision)

Fakturan skickas inte elektroniskt (som e-faktura)

För att kunna skicka betalningspåminnelser och betalningsuppmaningar samt inkassobrev elektroniskt bör du i sändningsprocessen ändra förfallodagen till en dag i framtiden från sändningsdagen räknat. Systemet ändrar endast förfallodatumet för fakturamaterialet, det ursprungliga förfallodatumet förblir oförändrat på själva fakturan.

När du valt fakturorna och exporterat dem till sändningsprocessen ska du ännu markera fakturorna i sändningsprocessen genom att kryssa i den lilla rutan efter fakturaraden för att fakturans förfallodatum ska ändras. Därefter väljer du en förfallodag som ligger i framtiden i förhållande till fakturans sändningsdatum. Det är bra att ställa in den nya förfallodagen fem arbetsdagar från fakturans sändningsdatum. När du ställt in ett nytt förfallodatum är fakturorna redo att skickas. Efter att du skickat fakturorna måste du ännu slutföra sändningsprocessen.

Fakturering i annan än bokföringens valuta

Fakturering i annan valuta än bokföringsvalutan Du kan även välja en annan valuta än företagets bokföringsvaluta. I detta fall antas fakturaraderna vara i utländsk valuta och överförs som sådana till pappersfakturan eller andra kanaler. Programmet föreslår den genomsnittliga växelkursen för föregående bankdag för valutan och denna kan ändras vid behov. Efter att du sparat fakturan första gången syns dess slutsumma även i euro. Fakturavyn och försäljningsreskontravyn visar endast denna slutsumma i euro för fakturan. Den angivna växelkursen används även när du skapar en bokföringsverifikation för fakturan.

Kan inte skriva ut faktura

Om försäljningsfakturan inte kan skrivas ut lokalt måste du granska följande saker:

 • Du har installerat Adobe Reader eller motsvarande program på din dator
 • Du har den senaste versionen av Adobe Reader eller motsvarande program
 • Om fakturautskriften resulterar i en vit ruta betyder det att du måste uppdatera till den nyaste versionen av Adobe Reader.
 • Du använder den nyaste versionen av webbläsaren

Övriga tips:

 • För att utesluta icke-webbläsarbaserade feltillstånd är det bra att testa utskrift även med en annan webbläsare
 • Att starta om datorn kan också hjälpa vid utskriftsproblem
 • Fakturasändning pågår, vilket förhindrar utskrift av nya fakturor. Granska och slutför försäljningsreskontravyns processer innan du skriver ut nya fakturor. Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.