Netvisor är en webbtjänst som används via en webbläsare. Därför är det värt att fästa uppmärksamhet vid valet av webbläsare. De vanligaste webbläsarna är gratis och lätta att ladda ner och installera. Därför kan du med fördel pröva på att använda Netvisor i olika webbläsare.

Det är alltid bra att använda den senaste versionen av webbläsaren, även av säkerhetsskäl. Nedan listas de webbläsare som sedan början av år 2019 stöder Visma Netvisor enligt operativsystem:

Windows:
- Google Chrome, nyaste versionen (rekommenderad)
- Firefox, nyaste versionen
- Microsoft Edge, nyaste versionen
- Opera, nyaste versionen

Mac:
- Google Chrome, nyaste versionen (rekommenderad)
- Firefox, nyaste versionen

Webbläsarna utvecklas i snabb takt och äldre webbläsare saknar den teknik som krävs för att använda moderna gränssnitt. Eftersom vi vill ge dig en användarupplevelse som bygger på nyare teknik rekommenderar vi inte att du använder gamla webbläsare. De ovan listade webbläsarna uppdaterar sig automatiskt, så du har alltid bästa möjliga version.

Från och med den 15 mars 2021 upphör vårt stöd för de föråldrade krypteringsprotokollen SSLv3, TLS1.0 och TLS1.1. Smidig användning av Netvisor kräver även i fortsättningen att webbläsaren stöder TLS1.2-protokollet. Genom att använda den nyaste versionen av en webbläsare som stöder Netvisor säkerställer du att tjänsten fungerar smidigt. Läs mer om förändringen i vår Community-artikel.

Netvisor är primärt utformat för användning med en bärbar dator eller bordsdator. Vi testar användargränssnittens funktionalitet på populära mobila enheter, men vi anpassar inte användargränssnitten för att matcha skärmstorleken på mindre mobila enheter. För att trygga en bättre användarupplevelse strävar vi efter att erbjuda användarna nödvändiga funktioner i mobilen via mobilappar.

Att stänga webbläsaren och rensa cacheminnet

Webbläsare cachelagrar webbplatsers innehåll och cookies, som är viktiga för att exempelvis upprätthålla en Netvisor-användarsession. Webbläsaren lagrar dina uppgifter och använder dem när du rör dig mellan sidorna samt skickar cookies till målservern när du öppnar sidor. Om användaren inte tillåter webbläsaren att rensa sina cookies och cacheminnet genom att stänga alla webbläsarfönster kan det däremot uppstå problem. Då data från gamla sessioner samlas i webbläsarens cacheminne kan många webbplatser med hög datasäkerhet, såsom Netvisor, begränsa åtkomsten till sidan tills den föråldrade informationen har raderats korrekt från webbläsaren.

Genom att ta bort den information om din användning av tjänsten som lagrats av din webbläsare upprätthåller du även ditt personliga dataskydd när informationen inte längre behövs.

Här är några sätt att säkerställa smidig användning av webbläsaren när du använder Netvisor och andra sidor: 

  • Kom ihåg att stänga alla webbläsarfönster när du slutar surfa på webbplatser. Det här raderar dina sessionsspecifika cookies.
  • Om möjligt rekommenderar vi att du använder Netvisor och andra viktiga webbplatser i privat läge (så kallat inkognitoläge i Chrome), så att din webbläsare inte som standard lagrar surfdata mellan sessioner.
  • Om du har problem med att använda eller ladda webbplatsen är det en bra idé att rensa webbläsarens cacheminne och cookies manuellt med hjälp av dess verktyg. Nedan finns instruktioner för att rensa dessa manuellt:
    • Anvisning för att rensa cookies från vissa webbplatser i Chrome, Firefox, Edge och Safari
    • När du rensar webbplatsdata ska du se till att inte borttagandet är tidsbegränsat (exempelvis så att du måste rensa allt i stället för den senaste timmen).
    • Observera att största delen av sidor loggar ut dig från sidans tjänst när du rensar cookies. Om du vill undvika att logga ut från andra sidor ska du rensa webbplatsdata endast för de önskade webbplatserna, det vill säga login.netvisor.fi och suomi.netvisor.fi.

PRAKTISKA PROBLEM VID ANVÄNDNING AV WEBBLÄSARE

Formuläruppgifter försvinner

Netvisor används alltid med en krypterad anslutning (SSL). Webbläsarnas datasäkerhetsinställningar är vanligtvis strikta och tillåter därför inte dig att återgå till ett formulär som du börjat fylla i. Många Netvisor-användare märker snabbt att webbläsarens "Tillbaka"-knapp (eller "Tillbaka"-knappen på sidan) gör att alla uppgifter som de just har matat in i ett formulär försvinner och måste anges på nytt. Problemet gäller Firefox och äldre Internet Explorer-webbläsare. Webbläsaren gör så här av säkerhetsskäl.

Netvisor-programmet försöker kringgå problemet genom att lagra indata från formuläret i ett temporärt datalager, från vilket dessa kan visas när du återvänder till sidan under samma session. Hela systemet omfattas dock inte ännu av den här funktionaliteten.

Sidorna laddas långsamt

Att använda programmet över webben kräver ibland överföring av stora mängder data. Användningshastigheten påverkas betydligt av den tillgängliga bandbredden, samt av den webbläsare som används för att visa data. Traditionella Internet Explorer ritar inte stora tabeller före webbläsaren har laddat hela tabellen. När du exempelvis tar ut en stor huvudbok verkar det därför som att Netvisor inte svarar på länge, trots att data överförs i bakgrunden. Webbläsarna Firefox och Opera kan å sin sida visa sidor även om inte alla data har överförts, så du kan bläddra och behandla data innan hela rapporten (eller någon annan sida) har överförts. Detta påskyndar avsevärt programmets grundläggande användning.

Hantera uppgifter av registertyp

I traditionella skrivbordsprogram är det lätt att behandla olika slags registeruppgifter genom att öppna flera överlappande fönster. Om du vill kan du använda funktionerna i sin webbläsarprogramvara genom att öppna nya fönster eller flikar från länkarna i systemet. Alla de nyaste webbläsarna stöder flikar, vilket gör att Netvisors sidor likt böcker kan grupperas med hjälp av visuella flikar. Dessa är praktiska till exempel för att jämföra data, hålla en viss kunds uppgifter öppna i olika fönster vid fakturering eller använda en checklista i ett annat fönster när du gör något annat. Flikar är effektiva när de används på rätt sätt. Det är bra att bekanta sig med webbläsarens funktioner.

Flera webbläsarfönster effektiverar användningen, men medför också problem. Samma problem förekommer om du aktivt använder din webbläsarhistorik. Gamla, inte uppdaterade vyer kan innehålla uppgifter som redan har ändrats eller raderats. Historiska vyer borde uppdateras för att återspegla gjorda ändringar.

Dubbelklicka

På Windows-skrivbordet måste du dubbelklicka på en ikon för att öppna den, men det behöver du inte göra i din webbläsare. Ett klick räcker för att öppna länkarna i Netvisors menyer och på våra sidor. Detsamma gäller sidornas knappar. Genom att dubbelklicka på en knapp eller länk skickar du de facto två förfrågningar till servern (exempelvis ett formulär två gånger).

Specialfunktioner

När du surfar och använder webbplatser underlättar många av webbläsarnas special- och snabbfunktioner användningen, speciellt om du måste mata in mycket information manuellt.

Navigera mellan fälten på inmatningsformulär

I allmänna grafiska användargränssnitt kan du använda genvägar för att förflytta dig mellan olika element (fält, knappar, med mera). Att förflytta sig mellan olika uppgifter med tabulatortangenten (Tab) har blivit vedertagen praxis. Med Tab kan du förflytta dig mellan olika inmatningsfält i Netvisor, vilket eliminerar behovet av att använda musen för att välja fält. För att gå bakåt i fälten kan du använda tangentkombinationen Shift + Tab. Shift-tangenten kan också användas för att invertera många andra tangentkombinationer. Med Tab-tangenten kan du även välja länkar och knappar och sedan "klicka" på dem med Enter-tangenten.

Det finns många andra genvägar och allmän information om dem hittar du exempelvis på webben med nyckelorden "windows tangentbordsgenvägar".

Att välja uppgifter från en urvalslista

Företaget har ofta omfattande register i Netvisor, såsom kund-, leverantörs- och produktregister. Att hitta information om dem kan ibland vara knepigt, varför Netvisor har inbyggt bra sökmöjligheter. Kunden kan faktureras via kundsökningen och produkter kan läggas till och faktureras med hjälp av produktregistersökningen. Men på många platser krävs stora mängder uppgifter, varvid du kan använda en urvalslista. Bland urvalslistorna kan du hitta kunder, produkter eller exempelvis en kontolista. Firefox och Opera har en mycket praktisk funktion, som låter dig söka ett visst ställe i urvalslistan genom att skriva in de första bokstäverna/siffrorna. Detta påskyndar avsevärt användningen av exempelvis kontoplanen. I andra webbläsare (och exempelvis Windows-program i allmänhet) kan du komma nära den uppgift du söker genom att skriva den första bokstaven i den önskade uppgiften.

Sök på sidan

Med webbläsarens sökfunktion (genvägen Ctrl + F) kan du snabbt hitta ord, kapitel eller delar av dessa även i långa rapporter.

Musgester

Musgester är en ny, innovativ funktionalitet i många webbläsare. Med dessa avses vanliga kommandon som utförs med små kombinationer av musrörelser, såsom "Tillbaka", "Nästa", "Nytt fönster/flik". Musgester medföjler som standard i Opera och kan fås som tillägg till Firefox. För expertanvändare innebär musgester mycket snabbare och lättare surfande på webben.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.