I följande anvisning går vi igenom tre olika situationer där du kan behöva redigera lönespecifikationens uppgifter i efterskott.

1. Felaktiga eller saknade räkenskapsobjekt i lönespecifikationen

2. Löntagaren har överdebiterats försäkringsavgifter eller förskottsinnehållning eller en del av lönen saknas

3. Lönen har beräknats felaktigt, lönespecifikationen måste redigeras

 

Innan du korrigerar löneintervallets uppgifter ska du kontrollera att löneintervallets status är "Öppet" (se bild nedan, punkt 1).

Om intervallet har statusen "Behandlat", måste du först öppna det.

  1. Klicka på löneintervallets länk för att välja det löneintervall som ska hanteras.
  2. Klicka på knappen "Markera löneintervall öppet" i vyns vänstra nedre hörn.

Den skapade verifikationen bör dock tas bort från bokföringen på Accounting-delens sida. Du kan också borra dig in i verifikatet från löneberäkningsprocessen genom att klicka på verifikatets länk under rubriken "Färdiga lönespecifikationer" (se bild nedan, punkt 1).

Efter att du gått till vyn Redigera verifikation, välj "Verifikationsspecifika funktioner" > "Ta bort verifikat" i det övre högra hörnet.

Om verifikationen inte tas bort blir den kvar på Accounting-delens sida, då återställande av lönespecifikationer inte tar bort verifikationen utan endast tar bort länkningen till lönespecifikationerna. Om det inte är nödvändigt att ta bort verifikationen kan den lämnas kvar i Accounting-delen.

 

1. Felaktiga eller saknade räkenskapsobjekt i lönespecifikationen

Felaktiga eller saknade räkenskapsobjekt i lönespecifikationen Om det verifikat som skapats av beräkningarna för löneintervallet saknar kostnadsställen eller har felaktiga kostnadsställen kan du återställa lönespecifikationen till punkten "Lönespecifikationer utan skapat verifikat" i löneberäkningsprocessen genom att klicka på den blå Återställ-pilen i radens högerkant (bild nedan, punkt 1).

När lönespecifikationerna är i skedet "Verifikationslösa lönespecifikationer" i löneberäkningsprocessen kan du redigera fördelningskurvan genom att klicka på Uppgifter (blocket med penna) (bild nedan, punkt 1), som öppnar lönespecifikationen för redigering av fördelningskurvan.

På fliken Fördelningskurva kan du redigera fördelningskurvan för att återspegla den faktiska situationen. Spara.

Du kan också länka saknade arbetstidsuppgifter till en lönespecifikation utan att återställa lönespecifikationen hela vägen till början av löneberäkningsprocessen. Om det i löneberäkningsskedet exempelvis inte ännu inte är möjligt att ta med de sista timmarna av löneintervallet i lönespecifikationen kan de länkas till lönen efter dess utbetalning. Ifall timposterna för den saknade tiden är kända ska du välja de beräkningar som ska behandlas och klicka på "Länka saknade timposter".

I fönstret som öppnas listas alla bokförda timmar för löneintervallet i fråga som ännu inte har tagits med i lönespecifikationen. Du kan välja timmar att lägga till i lönespecifikationen genom att klicka på "Länka valda timmar och uppdatera fördelningskurva". Om du vill kan du granska arbetstidsrapporten genom att klicka på högra kantens timantal. Du kan också läsa tips för att länka arbetstidsuppgifter i Community.

 

 

 

2. Löntagaren har överdebiterats försäkringsavgifter eller förskottsinnehållning eller en del av lönen saknas

Det kan hända att löntagaren har överdebiterats försäkringsavgifter eller förskottsinnehållning. Det är också möjligt att en del av lönen fattas från löneintervallets första specifikation. I så fall är alternativet att skapa en tilläggsspecifikation för löntagaren.

Via inkomstregistret baserar sig lönespecifikationens försäkringsberäkning på de inkomsttyper som tilldelats löneslagen. Du kan läsa mer om att fördela löneslag till inkomstslag i anvisningen Fördela löneslag till inkomstslag.

Om det efter löneutbetalningen upptäcks att löntagaren har överdebiterats försäkringsavgifter kan den överdebiterade delen returneras på en tilläggsspecifikation till löntagaren. Med en tilläggsspecifikation kan man även returnera överdebiterad förskottsinnehållning. I Community finns tips för att korrigera försäkringsavgifter.

Du kan skapa en tilläggsspecifikation genom att välja de löntagare som tilläggsspecifikationen ska skapas för och klicka på knappen "Skapa tilläggsspecifikation för valda" (punkt 1) eller på länken Skapa under rubriken Tilläggsspecifikation (punkt 2).

I skedet Kontrollera lönegrunder för valda ska du på lönespecifikationen under rubriken "Fasta lönegrunder" välja exempelvis Timlön för att tillfoga de saknade timmarna till lönespecifikationen. Det finns en separat anvisning för att skapa en tilläggsspecifikation.

Försäkringsavgifter och förskottsinnehållning kan korrigeras även i samband med nästa löneutbetalning.

  

 

 

 

3. Lönen har beräknats felaktigt, lönespecifikationen måste redigeras

Om du måste korrigera en utbetald lönespecifikation måste du först makulera den anmälan om löneuppgifter som skapats för den utbetalda lönen under punkten Löner > Löneberäkning > Anmälan om löneuppgifter > Klicka på pilen nedåt > Makulera.

När anmälan om löneuppgifter har statusen "Makulerad" kan du återställa lönespecifikationen så långt tillbaka i löneberäkningsprocessen dom det behövs genom att klicka på pilen Återställ till höger på lönespecifikationsraden.

Om du vill ta bort en lönespecifikation kan du göra det i löneberäkningsskedet "Obehandlade lönespecifikationer" genom att klicka på det röda Ta bort-krysset till höger på lönespecifikationsraden.

 

När de nödvändiga korrigeringarna har gjorts, välj rätt lönespecifikation och klicka på knappen "Markera valda som behandlade".

Eftersom lönespecifikationerna redan skickats till löntagarna kan du hoppa över sändningen genom att välja knappen "Skriv ut valda" (se bild nedan, punkt 1) och sedan knappen "Markera som utskrivna" (2).

Om du vill kan du även skicka lönespecifikationerna på nytt till löntagarna.

Eftersom lönespecifikationerna redan betalats kan du hoppa över detta steg genom att kvittera lönespecifikationerna som betalda med knappen "Markera valda som utbetalade" (se bild nedan, steg 1). Välj härefter "Markera som utbetalda och skicka anmälan till inkomstregistret". (2).

Om du inte vill skicka löneuppgiftsanmälan till inkomstregistret kan du välja "Markera som utbetalda, men skicka inte anmälan".

När lönespecifikationerna har markerats som betalda kan du skapa verifikationen på nytt. När du skapar ett verifikat ska du alltid först kontrollera det skapade verifikatets uppgifter via funktionen "Förhandsgranska verifikat". Om verifikationsuppgifterna är korrekta, välj "Skapa verifikat för valda".

Om du inte tidigare har tagit bort ett skapat verifikat ska du välja "Hoppa över bildande av verifikat" för att inte registrera en dubbelpost i bokföringen.

När du har gått igenom alla steg i löneberäkningsprocessen ska du genom att klicka på knappen "Slutför process" kvittera intervallet med statusen "Behandlat".

 

 

 

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.