Kontoutdrag

De kontoutdrag som inkommit till systemet från banken finns under Ekonomiförvaltning > Bokföring > Kontoutdrag.

I enlighet med principen om kontoutdraget som verifikation (TITO) verifierar kontoutdraget betalningstransaktionerna i bokföringen. För att skapa ett heltäckande bokföringsspår fördelas alla kontoutdragets transaktioner till bokföringens verifikationstransaktioner, antingen automatiskt av systemet eller när användaren bokför transaktioner.
Kontoutdragets saldo kan jämföras med saldot på motsvarande konto i bokföringen antingen i kontoutdragsvyn eller i bokföringens avstämningsvy. På grund av uppdaterad behandling bör kontoutdraget alltid stämmas av mot bokföringen när kontoutdraget har behandlats.
Behandla ett kontoutdrag som mottagits i Netvisor så att det fördelas till mottagna referensbetalningar och deras bokföringsverifikationer, varefter du behandlar betalda inköpsfakturor, skapar en verifikation för dem i bokföringen och ändrar reskontrans fakturastatus till betald. Länka de skapade verifikationerna till kontoutdragets transaktioner.

Hämtning

Användning av ett elektroniskt kontoutdrag kräver aktivering av betaltrafiktjänsten. Kontoutdragen måste vara i KTO-formatet. Kontoutdraget hämtas från banken enligt företagets avtal. Vi rekommenderar att hämta kontoutdraget minst en gång i veckan. Hämtningsintervallen kan variera beroende på bank, men om företaget har många transaktioner per dag är det en bra idé att välja dagligt kontoutdrag för företaget. I detta fall skickas kontoutdraget varje bankdag. Om företaget använder försäljningsreskontra är det också värt att välja maskinspråksreferenser i betalningstrafikavtalet. Maskinspråksreferenser kan komma i en annan ordning än kontoutdrag. Med andra ord kan företaget exempelvis avtala om att hämta referenstransaktioner dagligen, även om kontoutdraget kommer en gång i veckan. På det egentliga kontoutdraget syns de dock först när kontoutdraget hämtats. Valutakontoutdrag kan också hämtas till Netvisor, men dessa omvandlas inte till euro. Om det inte finns tidigare kontoutdrag i programmet och banken kör igång en ny hämtning av kontoutdrag hämtar programmet automatiskt kontoutdragen för de 90 senaste dagarna vid nästa hämtning. Om du redan har ett partiellt utlåtande för perioden eller önskar hämta ännu äldre kontoutdrag kan du göra en supportförfrågan. 


Kontoutdrag kommer inte från banken

Det finns två saker som användaren kan göra fel, allt annat beror på de avtal som tecknats med banken.

  1. Bankkontot har inte angetts in i systemet, varvid kontoutdraget naturligtvis inte kan importeras.
  2. Användaren har stängt av betalningstrafik i anslutning till bankkontot

Inkomna kontoutdrag

Du kan visa icke godkända kontoutdrag på huvudsidan med hjälp av widgeten "Undantag och anmärkningar". Detta kräver bläddrings- eller godkännandebehörigheter för kontoutdrag i informationsvisningsbehörigheterna. Länken leder till vyn för godkännande av kontoutdrag, där du kan godkänna önskade kontoutdrag. 

Godkänn kontoutdrag

Via länken kontoutdrag under "Undantag och anmärkningar" på huvudsidan kan du godkänna icke godkända kontoutdrag.

Du kan kvittera kontoutdrag som behandlade antingen individuellt eller valda kontoutdrag i taget. Varje kontoutdrag kan godkännas individuellt med knappen Godkänn under kontoutdraget. Du kan godkänna flera kontoutdrag genom att markera dem (med ett kryss i rutan) och klicka på knappen Godkänn valda längst upp eller längst ned på sidan.

Godkända kontoutdrag försvinner från vyn och minskar talet i räknaren under Kontoutdrag. Den här vyn är i första hand bokförarens verktyg; tanken är att endast lagra obehandlade kontoutdrag i vyn. När kontoutdraget är slutbehandlat godkänner du det (och kvitterar det gjort från listan av ogjorda jobb). Godkännandet av kontoutdrag är endast till för egen uppföljning och godkännandet gör inga ändringar i kontoutdraget.


Bearbetning av kontoutdrag

Öppna det kontoutdrag du vill behandla genom att klicka på det datum som fungerar som länk till utdragsperioden eller i kontoutdragsvyn

Du kan granska kontoutdraget i det format det kommit från banken (bankens obearbetade kontoutdrag) eller kompletterat med verifikationslänkar (kontoutdrag som skapats i Netvisor). I slutet av det kontoutdrag som skapats i Netvisor hittar du länkar till kontoutdragets redigeringsvy, där du kan behandla kontoutdraget, samt till verifikationsbläddringsvyn, som listar alla verifikationer som redan är länkade till kontoutdraget.

Punkten Kontoutdragets differens borde vara noll. Kontoutdragets saldo är slutsaldot för kontoutdraget i fråga och bokföringskontots saldo är saldot för det bokföringskonto som är bundet till bankkontot i fråga. Differensen är skillnaden mellan dessa två saldon. När differensfältet är noll stämmer saldona.

Vad differensen kan bero på

Nordea Bank kan skicka ett kontoutdrag med 0-summa, varvid den dagens kontoutdrag visar en differens. Det här beror på att avstämningskolumnen jämför kontoutdragets slutsaldo med bankkontots bokföringskonto. Om ett kontoutdrag med nollsumma saknar en slutsumma syns detta som en differens. Situationen korrigeras när banken skickar ett kontoutdrag med transaktioner. Om kontoutdragets saldo är högre än saldot för bokföringens konto har någon transaktion troligen inte bokförts. Om saldot för bokföringens konto är högre än kontoutdragets saldo har vissa poster bokförts för många gånger. I det här skedet är det värt att granska verifikationerna för dagen i fråga exempelvis via verifikationslistan och jämföra dessa bokförda transaktioner med kontoutdragets transaktioner. Om verifikationens och kontoutdragets datum inte matchar sker också en förskjutning. Om företaget har många transaktioner rekommenderar vi ett dagligt kontoutdrag. Härmed innehåller kontoutdraget färre transaktioner, vilket gör differensen lättare att upptäcka.

Bläddra bland kontoutdrag

Ekonomiförvaltning > Bokföring > Kontoutdrag

På den här sidan hittar du arkiverade kontoutdrag. Okvitterade kontoutdrag som hämtats från banken hittar du under "Undantag och kommentarer" på huvudsidan, men du kan också börja behandla dem här.

Välj tid och bankkonto

Du kan välja för vilket år, vilken månad och för vilket bankkonto du vill hämta kontoutdrag. Härifrån kan du även granska kontoutdrag för sådana gamla konton vars banktrafik stängts av i Netvisor. I så fall väljer du "Borttagna" under Konto.

Bankens obearbetade kontoutdrag: Visa kontoutdraget som det inkommit från banken. Du kan inte redigera kontoutdraget i vyn.

Kontoutdragets saldo: Bankkontots slutsaldo för dagen i fråga.

Bokföringskontots saldo: Kontosaldo för det bokföringskonto som bundits till bankkontot.

Differens: Differensen mellan bankkontots och bokföringskontots saldo.

Kontoutdrag som ska bearbetas: Via den här länken kan du redigera kontoutdraget.

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.