Vi vill göra det enklare att kontrollera och godkänna köpefakturor med en enklare inloggning utan att fakturabehandlaren behöver logga in på Netvisor med bank-ID eller mobilcertifikat. Störst nytta av detta har personer som i huvudsak bara sakgranskar och godkänner fakturor och inte kontinuerligt jobbar med annat i systemet. Den här funktionen är särskilt användbar för att kontrollera och godkänna utländska personers fakturor.


För att meddelanden ska skickas till en person måste inköpsreskontrans behörighet vara minst nedanstående redigeringsbehörighet


Verksamhetsprincip

Netvisors bakgrundstjänst går igenom fakturor och sammanställer en sändningslista för varje person. Användarna kan själva definiera tidpunkten för kommunikationen och de saker som ska kommuniceras från vyn "Mina basuppgifter". Vid en given tidpunkt skickas sändningslistans objekt per e-post till användaren, som i e-postmeddelandet ser vilka åtgärder hen måste vidta.

Meddelandet som skickas till användaren ser ut som nedanstående mall:


Från en länk i e-postmeddelandet öppnas en webbläsarsida som begär en verifieringskod för att logga in. Bekräftelsekoden kommer som textmeddelande till den telefonnummer som angetts i sändningsinställningarna. För textmeddelanden debiteras en transaktionsavgift i enlighet med prislistan.

Användaren själv eller företagets administratör kan även definiera en fast PIN-kod för användaren, varvid inget separat textmeddelande skickas. 

Om fel PIN-kod knappas in tre gånger låser sig koden. Efter detta måste användaren logga in på fullversionen av Netvisor och ändra PIN-koden för en ny användare i de egna basinställningarna.

Om du får ett meddelande via en genväg om att "sessionen har löpt ut": Kontrollera härmed de egna inställningarna i Netvisor. Om PIN-koden anger att "Sessionen har föråldrats" måste du ange koden igen i dina basinställningar.

När verifieringskoden har matats in korrekt öppnar sig en inköpsreskontrasida med begränsad funktionalitet och synlighet för användaren. Vyn visar endast de fakturor som användaren kan behandla. Fakturor kan behandlas direkt i vyn Öppna inköpsfakturor. Vyn ser ut så här:

Från vyn kan du sätta dig in i inköpsfakturans uppgifter och fakturans kontosättningsuppgifter visas också. Dessutom kan du gå från en faktura till en annan, om ni valt flera inköpsfakturor. Då inloggningen sker via en snabblänk är dock inte alla funktioner tillgängliga. Mer avancerade funktioner, såsom att ställa in, redigera eller ta bort cirkulationslistor förutsätter normal inloggning i Netvisor med personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat. Huvudsakgranskaren kan inte via snabblänken välja om fakturan granskas delvis eller fullständigt Att bifoga bilagor till en inköpsfaktura kan endast göras i Netvisors fullständiga version. Inköpsfakturor kan inte betalas via snabblänken, men med hjälp av länken kan du förflytta dig till fullständiga Netvisor, där betalningen kan göras om personen har utbetalningsbehörighet.

Användarrättigheter

I användarens grundinställningar kan du definiera inställningar för kommunikation. Du hittar menyn längst upp på skärmen genom att föra musen över ditt eget namn.

För att meddelandet som innehåller snabblänken ska komma fram är det viktigt att användaruppgifterna innehåller en fungerande e-postadress och korrekt mobiltelefonnummer. Dessutom måste du välja e-post som kanal i fältet Kanal för systemmeddelanden. Det är inte obligatoriskt att ställa in en fast PIN-kod, men med hjälp av den skickas ingen separat bekräftelsekod och användaren identifieras på basis av PIN-koden.

I schemaläggningen av kommunikation kan du definiera hur ofta systemet skickar e-post för att kommunicera om sagd information. Aviseringar kan schemaläggas baserat på dagar och klockslag. Dessutom går det att för användaren ställa in ifall schemaläggning av kommunikationen används endast för det aktuella företaget eller i alla av användarens eventuella övriga företag.

På fliken Kommunicerade ärenden kan du ange vilka objekt som ska aviseras till användaren. Användaren måste också ha minst behörighet till sakgranskning och godkännande av inköpsfakturor under Försäljnings- och inköpsreskontras behörigheter. Användaren måste också ha åtminstone redigeringsbehörighet till inköpsreskontrans vyer och kataloger, samt redigeringsbehörighet till inköpsreskontrans grundfunktioner.

En annan användares behörigheter kan ändras med administratörsroll (KH), om användaren i fråga har grundats. Du kan redigera tidpunkter och föremål för kommunikationen i "Behörighetsmenyn" under "Redigera användarens inloggningsinställningar".

Nedan finns ett exempelmeddelande på hur en mottagen snabblänk ser ut i kundens e-post. Snabblänken genereras av inköpsfakturornas kommunikationstjänst och är giltig till slutet av nästa dygn. 
 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.