Löntagarens uppgifter

Inställningar
Utbildningsinformation
Uppgifter om den första anställningen och framtida hantering av uppgifterna
Användarrättigheter

 

För att det ska gå att skapa en lönespecifikation för en person, bokföra arbetstid och spara en reseräkning för hen, måste hen vara etablerad i programmet som löntagare. Så här lägger du till en ny löntagare: Löner > Personal > Ny löntagare

I vyn Löntagarens uppgifter definieras löntagarens typ. Här sparas antingen en (finsk) Personbeteckning eller (finskt) FO-nummer beroende på vald typ. Dessutom väljs löntagarens Medborgarskap och Löntagarens språk. Programmet kan identifiera löntagarens kön och födelsedatum utifrån personbeteckningen. Lägg även till löntagarens namnuppgifter.

För en utländsk anställd som inte har en officiell finsk personbeteckning används Utländskt ID i stället för Personbeteckningen. Läs ytterligare anvisning om begränsningar för utländska löntagare.

Om ett företag bildas som löntagare och det är meningen arbetsersättningar ska behandlas kan det vara skäl att läsa skattemyndighetens anvisningar om ämnet här.

 

Löntagarens uppgifter

Efter att de första uppgifterna lagts till öppnas en vy för mera detaljerade uppgifter om löntagaren.

Informationen om verksamhetsställe används vid anmälan av löneuppgifter till inkomstregistret. Företagets verksamhetsställen måste först grundas i företagets basuppgifter för att det ska gå att tilldela ett verksamhetsställe till löntagaren. För att konfigurera, gå till Företagsmeny (Företagets namn) > Företagets basuppgifter och inställningar > Verksamhetsställen > Nytt verksamhetsställe. Läs vid behov mera detaljerade anvisningar om Verksamhetsställen.

 

Inställningar

I sektionen Inställningar definieras löneberäkningens bakgrundsuppgifter för löntagaren.

I sektionen Företagshierarkibehörigheter definieras löntagarens förinställda hierarkinivå. Hierarkinivåerna används för att styra godkännande av löner, arbetstider och reseräkningar till rätt person. Läs vid behov mera detaljerade anvisningar om Företagshierarkin.

Genom att aktivera rutan "Löntagaren är företagare" kan funktionen Entreprenörslön visas i informationsvyn i entreprenörens egen Netvisor-miljö. Mera detaljerade anvisningar om Företagarlön hittar du här.

I sektionen Löneberäkningsuppgifter definieras informationen som styr löntagarens beräkning.

  • I fältet Lönemall väljs den lönemall som löntagaren hör till. Lönemallen styr löneberäkningen med löneslag och formler.
  • Fältet Löntagarens nummer kan tilldelas en unik identifierare som används för att rikta uppgifter när man använder en integration för att importera uppgifter till Netvisor.
  • När det gäller vissa branscher ska den av skatteförvaltningen utfärdade identifikationskoden sparas i fältet skattenummer.
  • I fältet Förskottets skuldkonto anges önskad kontosättning där förskott inbetalda från Netvisor ska bokföras.
  • I fältet Lönespecifikationens leveranssätt väljs önskat leveranssätt för lönespecifikationen. Det enklaste och billigaste sättet att skicka lönespecifikationer är Maventa Nätlön.
  • Texten som skrivs in i fälten Text före/efter lönespecifikationsraderna visas på löntagarens lönespecifikation.
  • Utsökningsrutan markeras om arbetstagaren måste debiteras för utsökning. När rutan markeras blir ett fält synligt. I det sparas uppgifter om personer som är beroende av försörjning. Den aktuella dagliga skyddsdelen för utmätning uppdateras automatiskt i programmet. Av den orsaken anges endast antalet anhöriga för att skyddsandelarna inte ska behöva uppdateras manuellt vid årsskiftet i löntagarens uppgifter.
  • Rutan Omfattas inte av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift markeras om arbetstagaren inte är belagd med någon socialavgift överhuvudtaget.
  • Texten som skrivs in i kommentarsfältet visas i lönespecifikationens redigeringsläge. Texten visas inte på lönespecifikationen eller för löntagaren.

 

I sektionen Semesteruppgifter anges inställningar som styr semesterberäkningen (i den förnyade semesterberäkningen). Efter att löntagaren har etablerats finns uppgifterna under Hantera semesterrätt.

I sektionen Tidshanteringsuppgifter kan startdatum och starttidssaldo för flextiden anges.

I sektionen Redovisningsenheter definieras vilka socialförsäkringar löntagaren omfattas av. 

Arbetslöshetsförsäkringen erbjuder alternativ för anställda och delägare.

I sektionen Standardräkenskapsobjekt väljs löntagarens standardräkenskapsobjekt. Läs vid behov mer om Netvisors Kostnadsberäkning.

I sektionen Tilläggsuppgifter om löntagare kan du ange vilka uppgifter som ska överföras till anmälan om löneuppgifter om den anställde är “I delägarförhållande till betalaren", "Idrottsman" eller "Uppträdande artist".

I sektionen Debiterbara tjänster väljs de tjänster som den anställde behöver. Med tjänsten Löner går det att skapa lönespecifikationer och bokföra arbetstid och i tjänsten Resor går det att spara reseräkningar och använda eScanner. OBS! Om företaget ännu inte har övergått till paketprissättning innefattar tjänsten Löner skapandet av lönespecifikationer, medan tjänsten Resor innehåller arbetstidsbokföring, reseräkningar och eScanner. De tjänster som valts ut för löntagaren bildar faktureringsgrunden.


Utbildningsuppgifter

I sektionen Utbildningsuppgifter kan du spara en löntagares examensuppgifter. I etableringsskedet kan du endast ange information om en examen, men du kan lägga till önskad mängd senare.


Uppgifter om den första anställningen

I sektionen Uppgifter om den första anställningen anges uppgifterna om ett anställningsförhållande. 

Supportportalen har mera detaljerade anvisningar för att Hantera löntagarens anställningsförhållanden och du kommer till dem här.

När all nödvändig information har angetts klicka på knappen "Skapa ny löntagare" för att spara uppgifterna.

När uppgifterna sparats sorteras löntagarens uppgifter i separata flikar för att det ska vara lättare att hantera dem. Du kan se vyn under Löner > Personal > Löntagarlista > klicka på löntagarens namn > välj lämplig flik.

På fliken Bilagor kan du spara bilagor som berör löntagaren. Den maximala storleken på en bilaga är 10 megabyte, och alla vanliga bild- och textfilstyper samt Excel stöds.

På fliken Löntagarens ändringshistorik kan du se logginformation om ändringar som gjorts i löntagarens uppgifter. Alla ändringar kommer inte att loggas.

På fliken Skattekort kan du hantera skattekortsuppgifterna. Anvisningarna finns här.

Internationella situationer innehåller blanketter för internationella situationer som skickas till inkomstregistret. Noggrannare anvisningarna finns här.

Fliken Lönespecifikationer innehåller alla lönespecifikationer som skapats för löntagaren i Netvisor.

Användarrättigheter

Att etablera en ny löntagare kräver redigeringsbehörighet i Personregister > Hantera löntagare i löneberäkningens Funktionsspecifika behörigheter.

Med rollen Löneräknare (P) kan du skapa en ny löntagare och se information om den löntagare du har skapat i alla menyer och flikar.

Rollen Personuppgiftshandläggare (HH) kan skapa en ny löntagare, men ser bara uppgifter om löntagarna enligt sina hierarkiska behörigheter efter att de skapats. Endast fliken Löntagarens uppgifter visas. Rollen ger dig inte rätt till menyn Funktioner för löntagare

Utan behörighetsrollen går det att skapa en ny löntagare, men det går endast att se uppgifter om löntagarna enligt de hierarkiska behörigheterna efter att de skapats. Endast fliken Löntagarens uppgifter visas, där redigeringsbehörigheten är begränsad till basuppgifter och kontaktinformation.

En del av personuppgifterna är sådana att ovan nämnda behörigheter inte är tillräckliga för att ändra på dem. I dylika fall görs ändringarna av supporten. Läs anvisningarna om att redigera namn, personbeteckning och medborgarskap

 

 

 

 

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.