Uuden lomalaskennan käyttöönotto
Esittely
Uuden lomalaskennan käyttöönoton vaiheet

 

Uudistetussa lomalaskennassa palkanlaskennan ja lomalaskennan hallinta on eriytetty omiksi toiminnoiksi, jotka vastaavat monipuolisesti asiakkaiden vaativiin ja vaihteleviin tarpeisiin. Julkaisimme 31.3.2017 uudistetun lomalaskennan automaattisesti kaikkien uusien Netvisor asiakkaiden käyttöön ja jo aikaisemmin palkanlaskentaosioa käyttäneet yritykset saavat uudistukset käyttöönsä ohjatun käyttöönoton avulla.

Uutena elementtinä uudistetussa lomalaskennassa ovat Lomalaskentatavat, joilla määritellään maksettavan ja jaksotettavan lomapalkan ja lomarahan laskentakaavat. Saat lisättyä lomalaskentatavat helposti kopioimalla ne valmiista mallipohjista. Lomalaskentatavat ovat valittavissa kaikilla palkansaajille palkkamallista riippumatta. Samalle palkansaajalle voidaan tarvittaessa asettaa useampikin lomalaskentatapa.

Lomapäivien käsittelyä palkanlaskentaprosessissa on tarkennettu ja lomarahan käsittely on selkeämmin eriytetty lomapalkasta. Lomapalkkavelka vähennetään kirjanpidosta heti lomapalkkaa maksettaessa. Palkanlaskentaprosessiin on lisätty myös toiminto päättyvän työsuhteen käsittelyä varten. 

Uudistetussa lomalaskennassa on parannettu ja selkeytetty lomiin liittyvää kirjanpidon käsittelyä. Lomapalkkajaksotus muodostetaan aina ansainnan mukaan, ja tämä on huomioitu myös kustannusten kohdistamisessa laskentakohteille. Jaksotusmuutoksen tarve näytetään lomapalkkajaksotusta tehdessä selkeästi ja muutos voidaan tehdä palkansaajakohtaisesti. Aiempiin kuukausiin tehty jaksotusmuutos esitetään selkeästi raporteilla sekä tositteella niin lomapalkkajaksotuksen kuin sivukulujenkin osalta. 

Tutustu uudistuneeseen lomalaskentaan videon avulla: Webinaari

 

Uuden lomalaskennan käyttöönotto

Uusille palkanlaskennan asiakkaille uudistettu lomalaskenta tulee käyttöön automaattisesti, kun palkanlaskennan käyttöönotto tehdään 31.3.2017 julkaisun jälkeen. Aiemmin Netvisorin palkanlaskentaosiota käyttäneet yritykset saavat uudistukset käyttöönsä ohjatun käyttöönoton avulla.

Uuden lomalaskennan käyttöönoton jälkeen palkanlaskennan käyttöönottosivu ja käyttöönoton vaiheet näyttävät samalta kaikissa yrityksissä. Jos haluat varmistaa, onko yrittyksessä ollut Netvisorin palkanlaskenta ennen 31.3.2017, voi Netvisor-palveluista käyttäjähallitsija (KH) roolilla käydä tarkistamassa, milloin palkat -palvelu on avattu Netvisoriin ensimmäisen kerran. 

 

Esittely

Alla olevassa taulukossa on kuvattu uudistuneen lomalaskennan toimintalogiikkaa.

Työssäoloehto

Palkansaajalle voidaan valita työssäoloehto, joka määrittää sen, milloin kuukausi tulkitaan täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi, jolta kertyy valitun lomien kertymäsäännön mukaiset lomapäivät.

Työssäoloehto voidaan asettaa palkansaajan takaa tai lomaoikeudenhallinnasta massana.

Työsuhteen kesto

Palkansaajan työsuhteen kestolla voidaan vaikuttaa kuukaudessa kertyvien lomapäivien määrään ja käytettävään lomaprosenttiin. Tämä tapahtuu lomien kertymäsääntöjen avulla.

Lomien kertyminen

Lomat kertyvät valitun lomien kertymäsäännön mukaan, jos valittu työssäoloehto täyttyy kuukauden osalta.

Uudet kertymät lasketetaan kuukausivelvoitteiden kautta. Kertymiä voi muokata lomapäiväkirjanpidon kautta ennen jaksotustositteen muodostamista.

Lomapalkan ja lomarahan määrä

Palkansaajien lomapalkan ja lomarahan arvon ja jaksotuksen laskenta tapahtuu palkansaajalle asetettavien Lomalaskentatapojen kautta.

Lomalaskentatapoja voidaan antaa palkansaajille useampia ja päivien hinnat lasketaan laskentatapakohtaisesti, esimerkiksi erikseen kuukausipalkan ja provision osalta.

Lomien pitäminen

Palkansaaja näkee työajansyötössä pidettävissä olevat lomapäivät ja voi kirjata itse lomansa. Lomat tulevat käsiteltäviksi/maksettaviksi kyseisen palkkajakson palkanlaskentaprosessiin. Jos pidettäviä päiviä on useammalta lomanmääräytymisvuodelta, ohjelma kirjaa lomapäivät pidetyiksi vanhimmasta kertymästä aloittaen.

Lomien maksaminen

Palkanlaskentaprosessissa voidaan antaa erikseen palkkajaksolla maksettavat lomapäivät ja lomarahapäivät. Päivien hinnat muodostuvat palkansaajan lomalaskentatapojen kaavojen perusteella. Jos maksettavat lomapäivät ovat useammalta lomamääräytymisvuodelta, ohjelma maksaa niitä pois vanhimmasta kertymästä aloittaen.

Jaksotukset

Uusien lomakertymien jaksotukset lasketaan Kuukausittaisten velvoitteiden yhteydessä. Jos uudet kerrytystiedot poikkeavat aikaisemmista jaksotuksista (esimerkiksi lomalaskentatavan muuttuessa) aiheuttaen oikaisun tarpeen jaksotuksiin, ehdottaa ohjelma Jaksotusmuutostarvetta.

 Jaksotusmuutokset

Jos palkansaajan lomien kertymä, palkkaperusteet, lomalaskentatapa tai lomaprosentti vaihtuu lomavuoden aikana, aiheuttaa tämä jaksotusmuutostarpeen.

Kuukausivelvoitteita tehtäessä jaksotusmuutostarpeesta huomautetaan käyttäjää ja hän pääsee näkemään ehdotuksen/esikatselun muutostarpeesta.  Lue lisää Jaksotusmuutoksesta.

 

Uuden lomalaskennan käyttöönoton vaiheet

Käyttöönottoon löydät erillisen ohjeistuksen tukisivuiltamme: Uuden lomalaskennan käyttöönoton vaiheet

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.