Palkansaajan tiedot

Asetukset
Koulutustiedot
Ensimmäisen työsuhteen tiedot ja tietojen hallinnoiminen jatkossa
Käyttöoikeudet

 

Jotta henkilölle voidaan muodostaa palkkalaskelma, kirjata työaikaa tai tallentaa matkalasku, tulee hänet perustaa ohjelmaan palkansaajaksi. Pääset lisäämään uuden palkansaajan näin: Palkat > Henkilöstö > Uusi palkansaaja.

Palkansaajan tiedot -näkymässä määritellään Palkansaajan tyyppi ja tallennetaan valitusta tyypistä riippuen joko (suomalainen) Henkilötunnus tai Y-tunnus. Lisäksi valitaan palkansaajalle Kansalaisuus ja Palkansaajan kieli. Ohjelma osaa tunnistaa henkilötunnuksesta palkansaajan sukupuolen ja syntymäajan. Lisää myös palkansaajan nimitiedot.

Jos kyseessä on ulkomaalainen palkansaaja, jolla ei ole virallista suomalaista henkilötunnusta käytetään Ulkomaalaista tunnistetta Henkilötunnuksen sijasta. Lue lisäohjeistus ulkomaalaisen palkansaajan rajoituksista.

Jos palkansaajaksi perustetaan yritys ja on tarkoitus käsitellä työkorvauksia, voit lukea aiheeseen liittyvän verottajan ohjeen täältä.

 

Palkansaajan tiedot

Ensitietojen lisäämisen jälkeen aukeaa näkymä, johon syötetään tarkemmin palkansaajaa koskevia tietoja.

"Toimipaikkatietoa" käytetään tulorekisteri-ilmoittamiseen palkkatietoilmoituksella. Yrityksen toimipaikat pitää ensin perustaa yrityksen perustietoihin, jotta palkansaajan tietoihin voi määritellä toimipaikan. Perustaminen tapahtuu kohdasta Yritysvalikko (yrityksen nimi) > Yrityksen perustiedot ja asetukset > Toimipaikat > Uusi toimipaikka. Lue tarvittaessa tarkempi ohjeistus Toimipaikoista.

 

Asetukset

Asetukset -osiossa määritellään palkanlaskennan taustatiedot palkansaajalle.

Yrityshierarkiaoikeudet -osiossa määritellään palkansaajan oletushierarkiataso. Hierarkiatasoja käytetään palkkojen, työajan ja matkalaskujen hyväksymisen ohjaamiseen oikealle henkilölle. Lue tarvittaessa tarkempi ohjeistus Yrityshierarkiasta.

"Palkansaaja on yrittäjä" -ruudun aktivoiminen mahdollistaa Yrittäjäpalkka-toiminnallisuuden näkymisen yrittäjän oman Netvisor-ympäristön tiedotusnäkymällä. Tarkempi käyttöohje Yrittäjäpalkkaan on tässä.

Palkanlaskennan tiedot -osiossa määritellään palkansaajan laskentaa ohjaavat tiedot.

  • Palkkamalli -kenttään valitaan palkkamalli, johon palkansaaja halutaan liittää. Palkkamalli ohjaa palkanlaskentaa palkkalajien ja kaavojen avulla.
  • Palkansaajan numero -kenttään voidaan antaa yksilöivä tunnus, jota käytetään tietojen kohdentamiseen käytettäessä integraatiota tietojen tuomiseen Netvisoriin.
  • Veronumero -kenttään voit laittaa palkansaajakohtaisen veronumeron. Tieto on informatiivinen palkansaajakohtainen tietokenttä.
  • Ennakon velkatili -kenttään annetaan haluttu tiliöinti, jonne Netvisorista maksettujen ennakoiden halutaan kirjautuvan.
  • Palkkalaskelman toimitustapa -kenttään valitaan haluttu palkkalaskelman toimitustapa. Helpoin ja edullisin tapa toimittaa palkkalaskelmat on Maventa Verkkopalkka.
  • Teksti ennen/jälkeen palkkalaskelmarivejä -kenttiin kirjoitettu teksti näytetään kyseisen palkansaajan palkkalaskelmalla.
  • Ulosotto -kohta täpätään, jos palkansaajalta pitää periä ulosottoa. Valinnan jälkeen tulee näkyviin kenttä, johon tallennetaan tieto elatuksen varassa olevista henkilöistä. Kulloinkin voimassaoleva päiväkohtainen ulosoton suojaosuus on automaattisesti ohjelmassa ajan tasalla, joten sen vuoksi annetaan vain huollettavien lukumäärä, jottei suojaosuuksia tarvitse käsin päivittää vuodenvaihteessa palkansaajan tietoihin.
  • Ei työnantajan sairausvakuutusmaksun alainen -kohta täpätään jos palkansaaja ei kuulu lainkaan sosiaaliturvamaksun alaisuuteen.
  • Kommentti -kenttään kirjoitettu teksti näkyy palkanlaskijalle palkkalaskelman muokkaustilassa. Teksti ei näy palkkalaskelmalla eikä palkansaajalle.

 

Vuosilomatiedot -osiossa annetaan lomalaskentaa ohjaavat asetukset. Tiedot näkyvät tallentamisen jälkeen myös Lomaoikeuden hallinnassa.

Ajanhallinnan tiedot -osiossa voidaan määritellä liukumalaskennan aloituspäivä ja aloitushetken saldo.

Tilityspisteet -osiossa määritellään minkä sosiaalivakuutuksien alaisuuteen palkansaaja kuuluu. 

Työttömyysvakuutuksesta löytyy vaihtoehdot palkansaajille ja osaomistajille.

Oletuslaskentakohteet -osiossa valitaan palkansaajan oletuslaskentakohde. Lue tarvittaessa lisää Netvisorin Kustannuslaskennasta.

Palkansaajan lisätiedot -osiossa pääset määrittämään palkkatietoilmoitukselle välittyvän tiedon, jos palkansaajalle halutaan antaa jokin listauksen lisätiedoista.


Veloitettavat palvelut -osiossa valitaan palkansaajan tarvitsemat palvelut. Palkat -palvelulla voi muodostaa palkkalaskelman ja kirjata työaikaa ja Matkat -palvelulla voi tallentaa matkalaskuja sekä käyttää eScanneria. HUOM! Mikäli yritys ei ole vielä siirtynyt pakettihinnoittelun piiriin, kuuluu Palkat -palveluun palkkalaskelman muodostaminen ja Matkat -palveluun työajan kirjaaminen, matkalaskut ja eScanner. Palkansaajalle valitut palvelut muodostavat laskutusperusteen.


Koulutustiedot

Koulutustiedot -osiossa voit tallentaa palkansaajan tutkintotiedon. Perustamisvaiheessa voit antaa vain yhden tutkinnon tiedot, mutta niitä voi myöhemmin lisätä tarvittavan määrän. 


Ensimmäisen työsuhteen tiedot

Ensimmäisen työsuhteen tiedot -osioon annetaan yhden työsuhteen tiedot. 

Tukiportaalissa on tarkempi käyttöohje Palkansaajan työsuhteiden hallintaan, johon pääset tästä.

Kun kaikki tarvittavat tiedot on annettu, klikkaa "Luo uusi palkansaaja" -painiketta tallentaaksesi tiedot.

Tallentamisen jälkeen palkansaajan tiedot lajitellaan erillisille välilehdille, jotta tietojen hallinnoiminen on helpompaa. Näkymään pääset kohdasta Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus > klikkaa palkansaajan nimestä > valitse sopiva välilehti.

Liitteet -välilehdellä voit tallentaa palkansaajaa koskevia liitteitä. Liitteen suurin sallittu koko on 10 megatavua ja liitetyyppeinä on tuettuna kaikki yleisimmät kuva- ja tekstitiedostotyypit sekä excel.

Palkansaajan muutoshistoria -välilehdellä voit nähdä logitietoja palkansaajan tietoihin tehdyistä muutoksista. Kaikki muutokset eivät lokitu.

Verokortit -välilehdellä voit hallinnoida verokorttitietoja. Käyttöohje on tässä.

Kansainväliset tilanteet sisältävät tulorekisteriin toimitettavia kansainvälisten tilanteiden lomakkeita. Tarkempi käyttöohje on tässä.

Palkkalaskelmat -välilehdellä on palkansaajan kaikki Netvisoriin muodostetut palkkalaskelmat.

Käyttöoikeudet

Uuden palkansaajan perustamiseen vaaditaan Palkanlaskennan Toimintokohtaisista oikeuksista muokkausoikeus kohtaan Henkilörekisteri > Palkansaajien hallinta.

Palkanlaskija-roolilla (P) pystyy perustamaan uuden palkansaajan sekä näkee kaikkien valikkojen ja välilehtien tiedot perustamastaan palkansaajasta.

Henkilötietojen hallinnoija -roolilla (HH) pystyy perustamaan uuden palkansaajan, mutta näkee vain hierarkiaoikeuksiensa mukaisten palkansaajien tiedot perustamisen jälkeen. Tiedoista näytetään vain Palkansaajan tiedot -välilehti. Palkansaajatoiminnot -valikkoon rooli ei oikeuta.

Ilman käyttöoikeusroolia pystyy perustamaan uuden palkansaajan, mutta näkee vain hierarkiaoikeuksien mukaisten palkansaajien tiedot perustamisen jälkeen. Tiedoista näytetään vain Palkansaajien tiedot -välilehti, jossa muokkausoikeus rajoittuu Perustietoihin ja yhteystietoihin.

Osa henkilötiedoista on sellaisia ettei niiden muokkaamiseen riitä yllä olevat käyttöoikeudet. Tällöin muutokset tehdään tuen toimesta. Lue toimintaohjeet nimen, henkilötunnuksen ja kansalaisuuden muokkaamiseksi

 

 

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.