Toimittamattoman tilauksen käsittely aloitetaan joko Avoimet myyntitilaukset -näkymässä valitsemalla tilaus/tilaukset ja klikkaamalla painiketta Käsittele tilaukset tai valitsemalla tilaukselta Käsittele tilaus.

Tilausten toimittaminen ja laskuttaminen -sivulla valitaan ensin käsittelytapa. Klikkaamalla haluttua painiketta tämä tapa aktivoituu:
- Toimitetaan ja laskutetaan
- Vain toimitetaan


Esimerkkejä erilaisista toimitustavoista:

1. Normaali toimitus, jossa kaikki rivit toimitetaan

Valitaan kaikki tuotteet ja tämän jälkeen painetaan "Toimita valitut". Mikäli Toimitetaan ja laskutetaan samalla kertaa, painetaan "Toimita valitut ja muodosta laskut"

2. Osa riveistä toimitetaan kokonaan, osa osittain, loppuja ei toimiteta

 • Ylin rivi toimitetaan kokonaan: Täpätään rivi aktiiviseksi (tämä muodostuu oletuksena)
 • Keskimmäisestä rivistä toimitetaan 12 kpl ja loput jätetään toimittamatta: Vaihdetaan Laskutetaan / toimitetaan -sarakkeeseen määräksi 12. Kun tilauksella olevasta määrästä valitaan toimitettavaksi vain osa, ehdottaa ohjelma oletuksena lopuille tuotteille jälkitoimitusta. Tässä tapauksessa loppuja ei haluta jälkitoimittaa, joten klikataan "Jäkitoimitetaan (8)" -palkkia, jolloin tämä muuttuu harmaaksi ja jää tilaan "Ei jälkitoimitusta".
 • Alin rivi jätetään toimittamatta kokonaan: Asetetaan määräksi 0. Klikataan "Jälkitoimitetaan (30)" palkkia, jolloin tämä muuttuu harmaaksi ja jää tilaan "Ei jälkitoimitusta". 
 • Lopuksi "Toimita valitut" tai "Toimita valitut ja muodosta laskut".

3. Jälkitoimitukseen jättäminen Esim 1.

 • Ylin rivi toimitetaan kokonaan: Täpätään rivi aktiiviseksi (tämä muodostuu oletuksena)
 • Kaksi alinta riviä jätetään jälkitoimitukseen: Täpätään rivi ei-aktiivikseksi ja asetetaan määräksi 0. Ohjelma ehdottaa oletuksena lopuille jälkitoimitusta.
 • Lopuksi "Toimita valitut" tai "Toimita valitut ja muodosta laskut".

  Jälkitoimitukseen jättäminen Esim. 2.

 • Ylin rivi toimitetaan kokonaan: Täpätään rivi aktiiviseksi (tämä muodostuu oletuksena) 
 • Keskimmäisestä rivistä toimitetaan 7 kpl ja 13 kpl jätetään jälkitoimitukseen: Vaihdetaan Laskutetaan / toimitetaan -sarakkeeseen määräksi 7. Kun tilauksella olevasta määrästä valitaan toimitettavaksi vain osa, ehdottaa ohjelma oletuksena lopuille tuotteille jälkitoimitusta.
 • Alin rivi jätetään kokonaan jälkitoimitukseen: Vaihdetaan Laskutetaan / toimitetaan -sarakkeeseen määräksi 0. Kun tilauksella olevasta määrästä valitaan toimitettavaksi vain osa, ehdottaa ohjelma oletuksena lopuille tuotteille jälkitoimitusta.
 • Lopuksi "Toimita valitut" tai "Toimita valitut ja muodosta laskut".

4. Usean tilauksen koontilaskutus
Avoimissa myyntitilauksissa voi valita käsittelyyn kerralla useamman tilauksen. Mikäli käsittelyyn otetaan saman asiakkaan useita tilauksia, muodostetaan näistä koontilasku, jos asiakaskortilla on täpätty valinta "käytä koontilaskutusta oletuksena" välilehdellä Lisätietojen muokkaus. Tilauksien laskuttaminen koontilaskuna on myös mahdollista avoimelle myyntilaskulle, kun käsittelyssä olevat myyntitilaukset ovat vain yhdeltä asiakkaalta ja niillä kaikilla on sama valuutta.


Toimitetaan ja laskutetaan:
Kun tilaus on laskutusvalmis, voit tehdä valinnat liittyen muodostettavan laskun päiväykseen, sekä tarvittaessa päivitetään keskihankintahinta muodostettavan laskun laskuriveille. Lopuksi valitse "Laskuta valitut ja merkitse toimitetuksi".


Muita huomioitavia asioita näkymässä on:

 • Laskujen päiväykseksi ehdotetaan oletuksena kuluvaa päivää.
 • Näkymä muistaa käyttäjän aiemmat valinnat. Kun näkymään tullaan uudestaan, niin esimerkiksi laskujen päiväys, käsittelytapa ja paneelien “auki”/”kiinni” -valinnat ovat edellisen käsittelykerran mukaiset. 
 • Tilausrivit on ryhmitelty tilan mukaan - toimittamaton ja laskuttamaton.
 • Tilauksen aiemmin laskutetut rivit voi halutessaan katsoa samasta näkymästä, mutta oletuksena laskutettujen rivien ryhmittely on kiinni.
 • Jokaisen tilauksen kohdalla näytetään tieto, onko se toimitettavissa kokonaan vai ei (varastosaldojen perusteella)
 • Jos yrityksellä on varastonhallinta ja useita varastoja, niin toimittava varasto on mahdollista valita tai vaihtaa näkymässä.
 • Jokaiselle riville voidaan asettaa oma toimituspäivä. Rivikohtainen toimituspäivä tulee myös varastotapahtuman päivämääräksi
 • Sivun alareunassa kerrotaan yhteenveto toimenpiteistä
 • Välisummarivit voi halutessaan kopioida mukaan laskulle


Tilausdokumenttien tulostus ja lähetys


Tilauksen käsittelynäkymässä voidaan ottaa kantaa, halutaanko tässäkohtaa tulostaa / lähettää tilausdokumentteja.

Jos on valittu käsittelyn yhteydessä, niin toimita valitut napin jälkeen voidaan valita mitä dokumentteja halutaan tulostaa / lähettää. Tämän voi eritellä mitä lähetetään varastohenkilöille ja mitä tilauksen asiakkaalle.

Näkymään voidaan tässä vaiheessa vielä antaa sähköpostiosoite ja tämä voi siis olla eri varastohenkilöille ja mitä on vastaanottajan sähköpostiosoite, joka tulee asiakkaan takaa. 

Myyntitilausrivien tilan palauttaminen takaisin laskuttamattomaksi

Tarvittaessa jo laskutetun tilauksen tilausrivejä on mahdollista palauttaa takaisin laskuttamattomaksi, jonka jälkeen kyseisen tilausrivin pääsee käsittelemään uudestaan. Tämä tapahtuu klikkaamalla myyntitilauksella tarvittavat rivit > Tee valituille > Palauta rivit laskuttamattomaksi.

Toimintoa käytettäessä on tärkeää huomioida, että jo laskutetuista riveistä aiemmin muodostuneisiin laskuriveihin ei järjestelmän puolesta kosketa. Käyttäjän tulee siis itse tehdä tarpeelliset muutokset myyntilaskun rivitietoihin.

Tuotteiden varastotapahtumat palautuvat tilauksen varastotietoihin automaattisesti.

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.