SISÄLTÖ


Mikäli Netvisorissa on jo laskettu palkkoja ilman lomalaskentaa, lomalaskennan käyttöönottoon sopiva ajankohta on silloin kun aiempi kuukausi on saatu päätökseen ja seuraavan kuun palkanlaskentaa ei vielä ole aloitettu.

Lisää uusi lomalaskentatapa

Lomalaskentatapa sisältää lomalaskennan palkkalajit sekä lomapalkan ja -rahan laskentakaavat. Voit lisätä uudet lomalaskentatavat kopioimalla valmiin pohjan Netvisorin laskentatapapohjista ja muokata niitä yrityksen tarpeisiin sopivaksi. Lisäksi voit kopioida toisesta hallinnoimastasi yrityksestä jo valmiin lomalaskentatavan.

Käyttöohje: Uuden lomalaskentatavan lisääminen

Palkansaajien loma-asetukset

Lisää palkansaajille lomapäivien kertymäsääntö, lomalaskentatapa, lomaprosentti ja tarvittaessa työssäoloehto. Lomalaskentatavan asettaminen onnistuu helposti massatoiminnon kautta Lomien hallinta -sivulla valitsemalla palkansaajat ja valitsemalla "Käsittele x valittua".

Käyttöohje: Lomaoikeuden hallinta

Lomalaskennan alkusaldot (kertymät, pidetyt ja maksetut)

Lomalaskennan lähtötilanne on helpointa syöttää Lomapalkkavelka -sivulta palkansaajittain "Kaikki tiedot" -linkin kautta, josta pystyy samalla sivulla syöttämään kertyneet lomat sekä pidetyt ja maksetut. Lomakertymät -sivulle tulee määrittää lähtötilanne lomapäivien ja eurojen laskennalle. Lomakertymiin voi tallentaa palkansaajan lomakertymät kaikilta lomanmääräytymisvuosilta. Sen jälkeen lomien kerryttämistä jatketaan Netvisorissa palkanlaskennan tietojen pohjalta. 

Pidetyt ja maksetut lomapäivät syötetään omalle välilehdelleen menneille kuukausille. Lomakertymät sekä pidetyt ja maksetut lomat muodostavat palkansaajan lomatiedot, joiden pohjalta lomia käsitellään ja maksetaan palkanlaskennassa. Palkkojen historiatietoihin voidaan syöttää maksetut lomapalkat, tällöin maksetut lomapalkat ja -rahat näkyvät palkansaajan palkkalaskelmalla. 

Mikäli lomalaskenta perustuu esimerkiksi keskituntiansion tai keskipäiväpalkan lomalaskentatapaan, Palkkojen historiatietoihin tulee tallentaa lomanmääräytymisvuoden ansiot, jotka vaikuttavat lomapalkan ja lomarahan laskentaan. (Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Palkkojen historiatiedot) 

Pitämättömien ja maksamattomien lomasaldojen tallentaminen ei riitä vaan kokonaiskertymä tallennetaan lomanmääräytymisvuosittain Lomakertymät -näkymään. Kun lomavuoden kertymäeurot ja päivät on tallennettu käytetyt/maksetut lomat tallennetaan Pidetyt ja maksetut -näkymälle. Tällöin kokonaiskertymä per lomanmääräytymisvuosi on oikein ja Lomapalkkavelka-näkymässä “Kumulatiivinen tilanne” -sarake näyttää vielä pitämättä olevien lomapäivien saldoa.

Lomakertymiä käytetään myös Jaksotusmuutoksia laskettaessa, mikäli aikaisempiin lomakertymiin tulee muutos esimerkiksi työsuhteen kestettyä yhden vuoden. Mitä tarkemmin lomalaskennan lähtötiedot ovat syötettynä, sitä paremmin niitä voidaan hyödyntää jaksotusmuutoksia tehtäessä. Tästä syystä suosittelemme syöttämään lomatiedot kuukausikohtaisesti. Mikäli tiedot syötetään kumulatiivisesti lomanmääräytymisvuosille, ei automaattista jaksotusmuutosta voida käyttää.

LomaKTA tai LomaKPA laskenta ansioissa huomioitavat palkkalajit

Kultakin lomanmääräytymisvuodelta määritellään kuukausikohtaisesti kertyneet ja pidetyt lomapäivät palkansaajittain. Tämä on erityisen tärkeää esimerkiksi lomaKTA:n ja KPA:n laskennan takia, jotta ohjelma osaa muodostaa oikeat kertoimet.

LomaKTA:n laskentaa varten tulee ohjelmaan syöttää "Ansioissa huomioitavat palkkalajit", jotta LomaKTA:n vuosilomapäivän hinta voidaan laskea. LomaKTA:n laskennassa käytetään tähän palkkalajia "Laskennallisia ansioita lomanmääräytymisvuodelta". Tämän palkkalajin voi liittää palkkamalliin kaavaan "kiinteä luku 1", jotta palkkojen historiatietoihin voi syöttää LomaKTA:n laskennassa käytettävät ansiot.
Toinen vaihtoehto lisätä LomaKTA:n laskennassa käytettävät ansiot, on syöttää maksetut palkkalaskelmat Netvisoriin palkanlaskentaprosessiin jokaisella palkkajaksolle, jotka merkitään maksetuksi. Näin ohjelma saa tiedoksi ansiot, joista LomaKTA lasketaan.

Palkkamallin tarkistaminen ja päivittäminen

Kun uusi lomalaskentatapa on lisätty Netvisoriin, ohjelma lisää automaattisesti uudet lomalaskentatavan maksavat palkkalajit palkkamallin Rahapalkan kaavaan. Näitä ovat esimerkiksi "Lomapalkka (Kuukausipalkkalaiset)" ja "Lomaraha (Kuukausipalkkalaiset)". Mikäli joskus myöhemmin otetaan käyttöön uusia lomalaskentatapoja, on palkkalajit lisättävä manuaalisesti Rahapalkan kaavaan, jotta ne tulevat maksuun palkkalaskelmalla.

Palkkamallin "Lomat ja poissaolot" -ryhmässä olevia vanhoja lomalaskennan palkkalajeja ei tulisi jatkossa enää käyttää lomapalkkojen maksamiseen. Näitä ovat esimerkiksi "Vuosilomapalkka" ja "Lomaraha". Näille vanhoille palkkalajeille muutetaan asetukset niin, että niitä ei voi enää valita palkkalaskelmalle tai muodostu kirjanpidon tiliöintejä. 

Palkkalajin asetuksista valitaan pois täppä kohdasta "Laskenta: Oletuksena mukana laskennassa". Tällä asetuksella vanhojen lomalaskennan kaavojen laskenta lakkaa, mutta palkkalajit jäävät edelleen raportoitaviksi. Vastaavasti lomalaskentatapojen mukana palkkamalleille tuodaan uuden muotoiset palkkalajit ja kaavat.

Käyttöohje: Palkkamallin päivittäminen

Palkkamallin muotoilu

Kun uusi lomalaskenta on otettu käyttöön, päivitä myös palkkamallien muotoilu, jotta palkkalaskelma on palkansaajalle miellyttävä lukea. Uudistuksen myötä palkkamalleille lisätään lomalaskentaan liittyvät palkkalajit, jotka oletuksena ovat näkyvissä palkkalaskelmalla ensimmäisenä


Palkkamallien muotoilu asetetaan näkymästä Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamalli > Muotoilu-välilehti

Lomalaskennan ominaisuudet

Työssäoloehto

Palkansaajalle voidaan valita työssäoloehto (14 päivän tai 35h sääntö), joka määrittää sen, milloin kuukausi tulkitaan täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi, jolta kertyy valitun lomien kertymäsäännön mukaiset lomapäivät.


Työssäoloehto voidaan asettaa palkansaajan tiedoista tai lomaoikeudenhallinnasta massana.


Työsuhteen kesto
Palkansaajan työsuhteen kestolla voidaan vaikuttaa kuukaudessa kertyvien lomapäivien määrään ja käytettävään lomaprosenttiin. Tämä tapahtuu lomien kertymäsääntöjen avulla.
Lomien kertyminen

Lomat kertyvät valitun lomien kertymäsäännön mukaan, jos valittu työssäoloehto täyttyy kuukauden osalta.

Uudet kertymät lasketetaan Lomakertymät -sivulla. Kertymiä voi muokata tarvittaessa ennen jaksotustositteen muodostamista.


Lomapalkan ja lomarahan määrä

Palkansaajien lomapalkan ja lomarahan arvon ja jaksotuksen laskenta tapahtuu palkansaajalle asetettavien Lomalaskentatapojen kautta.

Lomalaskentatapoja voidaan antaa palkansaajille useampia ja päivien hinnat lasketaan laskentatapakohtaisesti, esimerkiksi erikseen kuukausipalkan ja provision osalta.


Lomien pitäminen
Palkansaaja näkee työajansyötössä pidettävissä olevat lomapäivät ja voi kirjata itse lomansa. Lomat tulevat käsiteltäviksi/maksettaviksi kyseisen palkkajakson palkanlaskentaprosessiin. Jos pidettäviä päiviä on useammalta lomanmääräytymisvuodelta, ohjelma kirjaa lomapäivät pidetyiksi vanhimmasta kertymästä aloittaen.
Lomien maksaminen
Palkanlaskentaprosessissa voidaan antaa erikseen palkkajaksolla maksettavat lomapäivät ja lomarahapäivät. Päivien hinnat muodostuvat palkansaajan lomalaskentatapojen kaavojen perusteella. Jos maksettavat lomapäivät ovat useammalta lomamääräytymisvuodelta, ohjelma maksaa niitä pois vanhimmasta kertymästä aloittaen.
Jaksotukset
Uusien lomakertymien jaksotukset lasketaan Lomakertymissä. Jos uudet kerrytystiedot poikkeavat aikaisemmista jaksotuksista (esimerkiksi lomalaskentatavan muuttuessa) aiheuttaen oikaisun tarpeen jaksotuksiin, ehdottaa ohjelma Jaksotusmuutostarvetta.
Jaksotusmuutokset
Lomakertymiä muodostaessa jaksotusmuutostarpeesta huomautetaan käyttäjää ja hän pääsee näkemään ehdotuksen/esikatselun muutostarpeesta.  Lue lisää Jaksotusmuutoksesta.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.