Kassavirtaennuste auttaa yrityksen päättäjiä muodostamaan käsityksen yrityksen nykyisestä ja lähitulevaisuuden maksuvalmiudesta. Tietojen pohjalta voidaan tehdä päätöksiä toimenpiteistä, jotta päästään haluttuun tilanteeseen. Kassavirta kertoo yrityksen maksuvalmiuden, eli paljonko sinulla on rahaa käytettävissäsi juuri nyt laskujen, lainanlyhennysten ja palkkojen maksuun. 

Kassavirtaennusteen käyttöön vaaditaan joko A) ostolaskujen maksatusoikeudet + toimintokohtaisista oikeuksista Ostoreskontran perustoiminnot sekä Ostoreskontran näkymät ja luettelot tai B) kirjanpitäjän rooli (Kirjanpitäjän roolin lisäksi käyttäjällä pitää olla toimintokohtaisten oikeuksien osalta joka kohdassa muokkausoikeudet kirjanpito-osioon, eli kaikki oikeudet kirjanpitoon. Tämä on valmiina profiilissa "Kaikki oikeudet").

Kassavirtaennuste on automaattisesti käytössä kaikilla Ostoreskontraa käyttävillä yrityksillä. Jotta ennuste olisi mahdollisimman ajantasainen, suosittelemme että yrityksissä on käytössä päiväkohtainen tiliote.

Kassavirtaennusteen grafiikkaa pystyy tarkastelemaan Netvisorin aloitusnäkymästä ja grafiikan alapuolella olevasta "Siirry kassavirtaennusteeseen"-linkistä avautuu kassavirtaennustenäkymään kokonaisuudessaan. Kassavirtaennustenäkymään pääsee myös avaamalla "Taloushallinto > Raportointi ja seuranta > Kassavirtaennuste".

Yleiskuvaus

Kassavirtaennusteen sivurakenne koostuu 4 osasta:

Alla on käyty tarkemmin läpi kaikki sivurakenteen osat ja niiden toiminnot.

Asetukset

Ylhäällä on sivun asetuksiin liittyvät toimintopainikkeet. Näiden kautta on mahdollista määrittää mitkä tiedot graafissa näytetään, päivittää ennusteen tiedot, valita haluttu tarkastelutiheys ja aikajakso. Lisäksi voi asettaa käyttäjän omia asetuksia yrityksen käyttötarkoitukseen sopiviksi.

"Päivitä ennuste" -toiminto päivittää grafiikan ja taulukon viimeisimmillä tiedoilla, joita järjestelmästä on saatavissa, huomioiden käyttäjän tekemät omat merkinnät.

Ennuste päivitetään automaattisesti kerran yössä aina edellisen vuorokauden tapahtumilla. Päivitä ennuste toimintoa tarvitaan, jos halutaan päivittää ennuste heti, kun ennusteeseen vaikuttaviin tapahtumiin on tehty muutoksia.

"Päivä", "Viikko" ja "Kuukausi" -valinnoilla on valittavissa millä tarkkuudella tietoja halutaan tarkastella. Lisäksi tietoja voidaan tarkastella valitsemalla haluttu aikajakso "Päivämäärä" -kenttiin. Asetus vaikuttaa sekä grafiikkaan että taulukkoon.

"Kassavirtaennusteen toiminnot" -valikossa on määriteltävissä seuraavat asiat:

 • Palauta oletusaikajakso: Mahdollisuus palauttaa ennusteen oletusaikajakso, joka näyttää ennusteen 1 kk taakse- ja eteenpäin
 • Kassavirtaennusteen asetukset: Mahdollisuus vaikuttaa muutamalla asetuksella siihen, miten järjestelmä käsittelee ja näyttää tietoja.

 • Asetettujen poikkeavien päiväyksien hallinta: Niiden päivämäärien hallinta, joita käyttäjä on muokannut maksuille ja/tai suorituksille ennusteen kautta (vaikuttavat vain kassavirtaennusteen laskentaan, ei tapahtumalle itselleen). Asetuksia voi tehdä, muokata ja poistaa joko tämän toiminnon kautta sekä suoraan taulukosta / grafiikasta.
 • Omien tapahtumien hallinta: Käyttäjän omien merkintöjen hallinta. Merkintöjä voi tehdä, muokata ja poistaa joko tämän toiminnon kautta sekä suoraan taulukosta / grafiikasta. Kun kassavirtaennusteeseen lisätään omia tapahtumia, on itse määriteltävä summa negatiiviseksi tai positiiviseksi riippuen siitä, onko tapahtuma kulu ja tulo.

 • Pankkitilien hallinta: Näyttää mitkä pankkitilit otetaan ennusteen laskennassa huomioon ja millä saldolla. Saldo katsotaan aina uusimmalta tiliotteelta tai jos saldo tieto on erikseen päivitetty, niin silloin käytetään viimeisintä päivitettyä saldotietoa. Lisäksi saldo voidaan päivittää suoraan kassavirtaennusteeseen. Näkymä näyttää myös tilillä käytettävissä olevan saldon.

Grafiikka

Ennusteessa näkyvin osio on graafinen esitystapa tiedolle, joka muodostuu järjestelmästä saatavasta tiedosta sekä käyttäjän omista merkinnöistä.

Grafiikan toiminnallisuudet:

 • Yläreunassa mahdollisuus valita pylväissä näytettävät tiedot, valinnat eivät kuitenkaan vaikuta maksuvalmiuden ja operatiivisen kassavirran kuvaajiin.
 • Pylväistä sekä kuvaajista mahdollisuus porautua tapahtumille josta kyseisen ajankohdan tiedot on muodostettu (HRM porautumista on rajoitettu tietoturvasyistä).
 • Porautumisen yhteydessä mahdollisuus muokata kassavirtaennusteessa näytettäviä tietoja (ei vaikuta tapahtumalle, eli esim. myyntilaskun "Muokkaa tapahtuman ennustettua päivämäärää" toiminnon kautta päivämäärän muokkaaminen ei tee muutoksia myyntilaskulle). Poikkeuksen muodostaa ostolasku, jossa ennustettu päivämäärä näytetään (ei vaikuta eräpäivään) sekä ostolaskulla että ostoreskontranäkymässä. Tämä siksi, että yritys voi halutessaan suunnitella paremmin omia maksujaan. Lisää ennustetusta eräpäivästä myöhemmin artikkelista.
 • Aikajakson muuttaminen grafiikan alareunassa olevalla valitsimella sekä maalaamalla suoraan taulukosta haluttu alue.

Taulukkonäkymä
Taulukkomuotoinen esitystapa tiedolle, joka muodostuu järjestelmästä saatavasta tiedosta sekä käyttäjän omista merkinnöistä

Taulukon toiminnallisuudet:

 • Porautuminen tapahtumille
 • Uusien tapahtumien ja käyttäjän omien merkintöjen luonti, muokkaus ja poisto
 • Omat tapahtumat näkyvät ennusteessa siinä tapahtumaluokassa mihin käyttäjä on tapahtuman laittanut.

 Taulukossa näkyvät summat koostuvat seuraavien periaatteiden mukaan:

Myynti

Myyntilaskut: Myyntilaskuissa näkyy reskontrassa kyseisellä viikolla avoimena olevat erääntyvät laskut sekä erääntyneet, muistutetut, huomautetut, perinnässä ja Visma Duetossa olevat laskut. Ennustettu päivämäärä on laskun eräpäivä + 2 pankkipäivää. Poikkeus on factoring laskut. Näissä meillä ennusteen oletus on, että summa saadaan 3 pankkipäivää laskupäivästä.

Myyntitilaukset: Myyntitilaukset näkyvät tilauksen eräpäivän mukaan.

Suoritukset: Suoritukset koostuvat kuluvalla viikolla tulleista suorituksista

Sopimuslaskutus: Näyttää sopimuslaskutuksen palvelukorien kautta muodostuvat laskut, joiden eräpäivä tai ennustettu eräpäivä on kyseisellä viikolla.

Toistuvaislaskutus: Toistuvaislaskutus näyttää toistuvaislaskutuksen kautta muodostuvat laskut, joiden eräpäivä tai ennustettu eräpäivä on kyseisellä viikolla. Kassavirtaennuste ottaa myös huomioon ne laskut, jotka eivät ole vielä muodostuneet toistuvaislaskutuksesta, mutta ovat tulossa automaation avulla järjestelmään.

Ostot

Ostotilaukset: Ostotilaukset näyttävät toimittamattomat ostotilaukset, jotka ovat avoinna kyseisellä viikolla. Päivämääräksi ennusteelle lasketaan ostotilauksen toimituspäivämäärä + toimittajan maksuehto. Ostotilaus käsitellään yhtenä tilauksena ja jos ostotilauksen riveillä on toimittamattomia rivejä, niin ostotilaus näytetään kassavirtaennusteella viimeisimmän toimituspäivä rivin perusteella + toimittajan maksuehto. Ostotilauksen arkistointi poistaa ostotilauksen kassavirtaennusteelta.


Ostolaskut: Ostolaskuissa näkyy kaikki kuluvalla viikolla erääntyvät laskut sekä aikaisemmin erääntyneet laskut. Ostolaskut näkyvät, vaikka ne olisivat käsittelemättä tai tiliöimättä. Käyttäjä voi kassavirtaennusteen asetuksista valita huomioidaanko kassa-alennukset summissa. Lisäksi ostolaskuilla on erikoistapauksia, miten ne huomioidaan ennusteessa:

 • Kassa-alennuspäivää käytetään siihen päivään asti, kun laskulla on kassa-alennusta olemassa.
 • Eräpäivää käytetään normaalisti niin pitkään, kunnes eräpäivä on mennyt. Kun eräpäivä on mennyt, käytetään eräpäivänä kuluvaa päivää.
 • Ennustettua eräpäivää käytetään, mikäli käyttäjä on itse vaihtanut laskulle ennustetun eräpäivän. Kyseinen muutos korvaa laskun alkuperäiset eräpäivät kassavirtaennusteen osalta - ei kuitenkaan ikinä varsinaiselta laskulta.
 • Kun avoin lasku on erääntynyt, ennustetuksi eräpäiväksi tulee automaattisesti kuluva päivä. Tällöin ostolaskut tulevat kassavirtaennusteelle niiden ennustetun eräpäivän mukaan. Laskun avoimena oleva summa päivittyy, kun maksut tulevat tiliotteelta. Tällöin ne päivittyvät myös kassavirtaennusteeseen.

Maksut: Näytetään kuluvan viikon maksut.

Kulut

Tilisiirrot: Tilisiirrot näytetään eräpäivän mukaisesti sekä jos eräpäivä on mennyt niin vanhat tilisiirrot näkyvät kuluvalla viikolla. Mikäli maksettu tilisiirto linkitetään olemassa olevalle laskulle, niin tilisiirto siirtyy maksuihin. Mikäli laskua ei ole niin tilisiirto jää "Tilisiirrot"-otsikon alle.

Verotilimaksut: Verotilimaksut näkyvät "Verotilimaksut" -otsikon alla. 

Palkat: Näyttää kuluvan kuukauden aikana erääntyvät palkat yhteensä. Heti kun palkkalaskelma on muodostettu palkanlaskentaprosessiin (mutta voi olla vielä "käsittelemättömät palkkalaskelmat tilassa") laskeutuu sen eurot kassavirtaennusteeseen mukaan.  Valitsemalla kuvaajan hiirellä, saa näkyviin erittelyn palkansaajista, maksupäivän ja maksettavan summan. Maksupäivä tarkoittaa päivää, milloin palkka on palkansaajan tilillä.

Matkalaskut: Näyttää maksettavat matkalaskut ja ennustettavan maksupäivämäärän. Maksupäivämäärä ennustetaan sen mukaan, milloin edelliset matkalaskut on maksettu. Otsikosta pääsee porautumaan suoraan matkalaskun tietoihin, josta näkee matkalaskun osallistujat.

Palkka- ja matkaennakot: Näytetään maksupäivämäärä ja maksettava summa.

Tilitykset: Näytetään tilityspiste, tyyppi, viitenumero, pankkitili, tila ja ennustettu maksupäivämäärä sekä maksettava summa.

Rahoituksen tulot

Rahoitustulot: Näkyvät ennusteessa sillä viikolla, kun tulo on merkitty tapahtuvaksi.

Lainan otto: Näkyy ennusteessa sillä viikolla, kun otto on merkitty tapahtuvaksi.

Muut rahoituksen tulot: Näkyvät ennusteessa sillä viikolla, kun tulo on merkitty tapahtuvaksi.

Rahoituksen kulut

Lainan lyhennykset: Näkyvät ennusteessa sillä viikolla, kun lyhennykset ovat merkitty tapahtuvaksi.

Osingot: Näkyvät ennusteessa sillä viikolla, kun osingot on merkitty maksettavaksi.

Muut rahoituksen kulut: Näkyvät ennusteessa sillä viikolla, kun kulut ovat merkitty tapahtuvaksi.

Yhteensä

Lasketaan näin: Myynti - Ostot - Kulut + Rahoituksen tulot - Rahoituksen kulut

Käytettävissä

Käytettävissä-summaan lasketaan tämänhetkinen pankkitilin saldo (viimeisin tiliotteelta saatu tieto limiitillä tai ilman, riippuen mitä asetuksissa valittu) ja siihen lisätään odotettavissa olevat tulevat tapahtumat kyseiseltä aikajaksolta. Lasketaan näin: Viimeisin pankkitilin saldo + Myynti - Ostot - Kulut + Rahoituksen tulot - Rahoituksen kulut. Seuraavan viikon käytettävissä oleva kenttä tulee edellisen viikon käytettävissä -kentästä + Myynti - Ostot - Kulut + Rahoituksen tulot - Rahoituksen kulut. Käytettävissä saldoa suositellaan seurattavan päivätasolla, jolloin edellä mainittu kaava toteutuu mahdollisimman tarkasti. Mikäli käytettävissä saraketta katsotaan viikkotasolla voi tästä syntyä eroja, sillä yhteensä sarake ottaa huomioon koko viikon toteutuneet, että tulevat tapahtumat jotka voivat olla huomioitu jo pankkitilin saldossa.

Yhteenveto 

Tässä osassa on summattu alla olevat tärkeimmät luvut yrityksen tiedoista. Yhteenveto-osion pankkitileillä käytettävissä, avoimet saatavat, maksamattomat kulut ja avoimet tarjoukset näyttävät kokoajan viimeisimmän tilanteen Netvisorissa, eivätkä noudata aikarajausta.

Pankkitileillä käytettävissä: Näyttää pankkitilien käytettävissä olevat saldot yhteensä. Kassavirtaennusteen asetuksissa voidaan valita, että luottolimiittejä ei huomioida (jos huomioidaan, niin tiedot otetaan tiliotteelta, esim. limiitin muutoksetkin hallinnoidaan tiliotteen tiedoista). Lisäksi, jos käytetään valuuttatilejä, niin ennuste näyttää ne sillä summalla, joka tilillä on eli se ei muuta saldoa euroiksi. Näytettävien tilien valintaa voi muuttaa Pankkitilien hallinnassa.

Avoimet saatavat: Avoimet saatavat koostuu kaikista myyntireskontrassa avoimena olevista tapahtumista.

Maksamattomat kulut: Maksamattomat kulut koostuu taulukossa näkyvistä avoimista kuluista eli siinä ei ole mukana ennustetut kulut. Maksamattomat kulut ei ote huomioon käyttäjän omia tapahtumia, vaan se perustuu todellisiin järjestelmään kirjattuihin tapahtumiin.

Avoimet tarjoukset: Myyntitarjoukset, jonka summaan sisältyy kaikki tarjoukset, jotka eivät ole arkistoitu.

Huomioitavaa: 

Jos tapahtuma osuu viikonlopulle (ns. ei pankkipäivälle) niin kassavirtaennuste siirtää tapahtuman edelliselle tai seuraavalle pankkipäivälle. Esimerkkinä jos on luotu oma tapahtuma "Maksu" Tammikuun 1. päivälle, joka osuu lauantaille. Silloin tapahtuma on viety edelliselle pankkipäivälle 31.12. joka on perjantai. Tapahtumat siirtyvät ennusteella alla olevan mukaan: 

1. Matkakulut ja palkat per päivä ei siirretä

2. Myyntitapahtumat aina siirretään seuraavaan pankkipäivään

3. Kaikki muut merkinnät siirretään edelliseen pankkipäivään

Maksuvalmius ja operatiivinen kassavirta 

Alla olevasta taulukosta näkyy, mitkä luvut lasketaan kumpaankin kuvaajaan. Huomaa, että vaikka omille tapahtumille laitetaan jokin tietty luokka (palkat, muut rahoituksen tuotot jne.), niin ne eivät vaikuta operatiiviseen kassavirtaan. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.