Yhteydenottotapa

Netvisorin tarjoama Web Service -ohjelmistorajapinta on REST–mallin mukainen. Kommunikointi asiakasohjelman ja palvelimen välillä tapahtuu HTTP-pyynnöillä. Rajapinta on kaksisuuntainen ja tapahtumapohjainen.
Tuotaessa tietoa lähettävä järjestelmä muodostaa aineistoa kuvaavan XML-sanoman ja lähettää sen HTTP-pyynnön päällä Netvisoriin. Valittu resurssi määrittelee integraatiotapahtuman tyypin. Osassa tapahtumista käyttäjä saa tunnistetietoa lisätystä aineistosta myöhempää käyttöä varten.
Vietäessä aineistoa poispäin Netvisorista pyynnössä ei tarvitse lähettää XML-sanomaa. Pyyntö osoitetaan haluttuun resurssiin ja rajataan tarvittaessa kyseisen resurssin mahdollistamilla parametreilla. Vastauksessa pyydetty tapahtuma esitetään käyttäjälle XML-muodossa. 

Kaikki rajapinnan lähettämät vastaukset ovat XML-muodossa ja sisältävät aina ResponseStatus –elementin, josta voidaan tulkita pyynnön onnistuminen. Virhetilanteessa välitetään myös virheselite ja virheen tyyppi. Onnistuneessa vastauksessa on vakiona "OK" Status-elementin sisällä ja vastaavasti virheellisessä vakiona "FAILED". Virhetilanteita varten katso erillinen virhetilanteiden hallintaohje.

Esimerkkivastaus onnistuneesta pyynnöstä:
<Root>
<ResponseStatus>
<Status>OK</Status>
<TimeStamp>01.01.2018 12:00:00</TimeStamp>
</ResponseStatus>
<Replies>
<InsertedDataIdentifier>1802</InsertedDataIdentifier>
</Replies>
</Root>

Tietoturva ja tunnistautuminen

Tarkemman dokumentaation rajapintatunnistautumiseen saat Netvisorin kumppanituelta testiympäristön toimituksen yhteydessä. Tämän sivun ohjeistus on tarkoitettu sen tueksi, mutta ei yksinään selitä tunnistautumisen logiikkaa. Tutustu siis ensin kohtaan: Uusille integraatiototeutuksen tekijöille
Huomioittehan, että asiakkaan tulee aina toimittaa integraation toteuttajalle ohjelmistorajapintatunnukset ja sallia rajapintaresurssit Netvisorissa, että tunnistautuminen ja aineiston siirto onnistuu.

Ohjelmistorajapinnan tietoturva on toteutettu kahdella eri tavalla:

1. Salattu yhteys
Kommunikointi integraatiopalvelun tuotanto- ja testiympäristöön tehdään salattuja yhteyksiä käyttäen (HTTPS).

2. Tunnistautumistietojen yksisuuntainen salaus
Integraatiopalveluun lähetettävät tunnistautumistiedot salataan luomalla niistä tarkistussumma, josta alkuperäisiä tunnuksia ei voida muodostaa takaisinpäin.

Tunnistautuminen
Rajapinta tunnistaa integraatiopyynnön HTTP-otsikoissa olevien otsikkotietojen ja niistä lasketun MAC-koodin perusteella. Asiakasohjelman tulee kirjoittaa kaikki otsikot jokaiseen lähettämäänsä HTTP-pyyntöön. Jos kaikkia tarvittavia otsikoita ei ole annettu, rajapinta palauttaa virheen tunnistautumisen epäonnistumisesta selitteineen. Tunnistautumisessa tapahtuneet virheet erottaa AUTHENTICATION_FAILED–vakiosta ennen virheselitettä.

Rajapintaresurssien tulee olla sallittu kohdeyrityksessä, jotta sille tulevat pyynnöt sallitaan.

PHP-esimerkki MAC-koodin ja HTTP-otsikoiden muodostukseen.
MAC -laskenta:

public function getMAC()
{
 $parameters = array(
  $this->url,
  $this->sender,
  $this->customerId,
  $this->timestamp,
  $this->language,
  $this->organisationId,
  $this->transactionId,
  $this->customerKey,
  $this->partnerKey
 );
 
 $parameters = array_map("strval", $parameters);
 return hash("sha256", implode("", $parameters));
}


Lähetettävät HTTP-otsikot:

public function getAuthenticationHeaders() {

 $headers = array(
  "X-Netvisor-Authentication-Sender:"   . $this->sender,
  "X-Netvisor-Authentication-CustomerId:"  . $this->customerId,
  "X-Netvisor-Authentication-PartnerId:"   . $this->partnerId,
  "X-Netvisor-Authentication-Timestamp:"   . $this->timestamp,
  "X-Netvisor-Authentication-TransactionId:"  . $this->transactionId,  
  "X-Netvisor-Interface-Language:"    . $this->language,
  "X-Netvisor-Organisation-ID:"     . $this->organisationId,
  "X-Netvisor-Authentication-MAC:"     . $this->mac,
  "X-Netvisor-Authentication-MACHashCalculationAlgorithm: SHA256",
 );

 return $headers ;
}


Python esimerkki MAC-koodin ja HTTP-otsikoiden muodostukseen
MAC -laskenta, SHA256 laskentaa käyttäen:

#Url, where the request is sent
url = "https://isvapi.netvisor.fi/customerlist.nv"

#Give variables
sender = "ClientName"
customerId = "XXX"
partnerId = "XXX"
transactionId = "TRANSID"+"%0.12d" % random.randint(0,99999999) #Generate random TransactionId, type string
timestamp = time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", time.gmtime())
language="FI"
organisationId="0123456-7" #Netvisor environment's organisation id / business id

customerKey = "XXX"
partnerKey = "XXX"

#MAC calculation
sha256string = url+"&"+sender+"&"+customerId+"&"+timestamp+"&"+language+"&"+organisationId+"&"+transactionId+"&"+customerKey+"&"+partnerKey
h_mac = hashlib.sha256(sha256string.encode('ISO-8859-15')).hexdigest()

Lähetettävät HTTP-otsikot, huomaa annettu MACHashCalculationAlgorithm-otsikko ja sille arvoksi annettu "SHA256" merkkijonona,  joka vaaditaan, että SHA256 MAC-laskenta hyväksytään:

headers = {
"Content-Type": "text/plain",
"X-Netvisor-Authentication-Sender": sender,
"X-Netvisor-Authentication-CustomerId": customerId,
"X-Netvisor-Authentication-PartnerId": partnerId,
"X-Netvisor-Authentication-Timestamp": timestamp,
"X-Netvisor-Authentication-TransactionId": transactionId,
"X-Netvisor-Interface-Language": language,
"X-Netvisor-Organisation-Id": organisationId,
"X-Netvisor-Authentication-MAC": h_mac,
"X-Netvisor-Authentication-MACHashCalculationAlgorithm": "SHA256"
}
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.