Netvisor tukee kahta vaihtoehtoista varmennetta tulorekisteri-ilmoittamisessa.

Vaihtoehto 1. Tilitoimistokohtainen varmenne

Lähetettäessä ilmoitukset tilitoimistokohtaisella varmenteella tilitoimiston nimenkirjoitusoikeudellinen käyttäjä hakee varmenteen tulorekisteri.fi:stä, ja tallentaa sen Netvisorin käyttöliittymässä. Näin saadulla varmenteella tilitoimisto voi lähettää ilmoitukset kaikista niistä asiakasyrityksistä, joiden kanssa tilitoimistolla on voimassaoleva toimeksiantosopimus ja valtuudet ilmoitusten lähettämiseen. Tässä vaihtoehdossa tilitoimiston asiakkaan ei tarvitse itse valtuuttaa Visma Solutionsia Netvisorin käyttöliittymässä.

Vaikka tilitoimiston asiakas olisi jo antanut valtuutuksen Netvisorissa ja tilitoimisto hankkii oman varmenteen, lähetetään tilitoimiston asiakkaan ilmoitukset tulorekisteriin käyttäen tilitoimiston varmennetta. Pääset tarkempaan ohjeistukseen tästä.

Vaihtoehto 2. Netvisorin järjestelmäkohtainen varmenne

Kun halutaan lähettää ilmoitukset Netvisorin järjestelmäkohtaisella varmenteella, asiakasyrityksen pääkäyttäjä valtuuttaa Visma Solutions Oy:n Netvisorin käyttöliittymässä. Pääkäyttäjällä tulee olla nimenkirjoitusoikeus. Tämä tapa koskee niitä asiakasyrityksiä, jotka ovat suora-asiakkaita (ei tilitoimistoa) ja laskevat palkat Netvisorissa. Ilmoitukset lähetetään suoraan tulorekisteriin.

Ohje yrityksen nimenkirjoitusoikeudelliselle pääkäyttäjälle (vaihtoehto 2.)

Valtuuta Netvisor toimittamaan tulorekisteri-ilmoitukset automaattisesti. Valtuutus on edellytys sille, että Netvisor voi toimia yrityksen palkkatietojen lähettäjänä tulorekisteriin.

Yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisena pääkäyttäjänä sinun tulee antaa Visma Solutions Oy:lle valtuutus toimittaa tulorekisteriin palkkatietoilmoitukset. Voidaksesi tehdä valtuutuksen, tulee sinulla olla seuraavat käyttäjäasetukset valittuna:

  • Olet Netvisor-ympäristön pääkäyttäjä
  • Sinulla on "Muokkausoikeus" Palkanlaskennan toimintokohtaisissa oikeuksissa kohdassa Palkanlaskenta

Näin annat valtuuden helposti

  1. Kirjaudu Netvisoriin
  2. Klikkaa "Tulorekisteriin valmistautuminen"-widgetin kohtaa "Valtuutus tietojen toimittamiseen"
  3. Valtakirjan hyväksyt valitsemalla "Annan suostumuksen"

Kaksi nimenkirjoittajaa

Jos yrityksessänne on määritelty nimenkirjoitusoikeus kahdelle henkilölle yhdessä, voitte antaa valtuutuksen allekirjoittamalla sopimuksen Visma Signilla. Linkki sopimuslomakkeeseen: Sopimuslomake

Alle on koostettu usein kysytyimpiä kysymyksiä, joista saat apua mahdollisiin tarkentaviin kysymyksiin.

Ohje palkanlaskijalle

Palkanlaskijana et voi antaa valtuutusta itse ellet samalla ole myös yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen pääkäyttäjä. Näet kuitenkin tulorekisterin valmistautumista seuraavasta widgetistä sen, onko yrityksessä valtuutus jo annettu.

Jos valtuutusta ei anneta, tulee yrityksessä sopia käytännöt tietojen ilmoittamiseen muuta kautta.  

Valtuutuksen voi antaa ainoastaan yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Tarkista onko kyseinen henkilö jo hallinnan etusivulla näkyvänä pääkäyttäjänä. Sivulle pääset polkua Yritysvalikko -> Palveluhallinta -> Valitse hallinnoitava yritys.  

Halutessasi ohjeistaa yrityksenne pääkäyttäjää tai asiakasyritysten pääkäyttäjiä, voit käyttää hyväksi tätä ohjeistusta. 

Tekninen tausta ja tuleva käyttö

Lähettämisessä käytämme teknistä varmennetta, jota ylläpidämme ja uusimme automaattisesti asiakkaidemme puolesta. Netvisorin ja muiden teknisiä rajapintoja käyttävien organisaatioiden tunnistaminen toteutetaan käyttämällä tulorekisterin varmennepalvelua. Ratkaisu pohjautuu digitaalisiin varmenteisiin, joilla tunnistetaan tietoja tuottava ja käyttävä organisaatio sekä varmistetaan aineiston muuttumattomuus. 

Valtuuden saatuamme toimitamme tällä teknisellä varmenteella kaikkien valtuuden antaneiden ilmoitusvelvollisten ilmoitukset. Valtuutettuna vastaamme siitä, että toimitettu ilmoitus on suorituksen maksajan tahdon mukainen, alkuperäinen, eheä ja muuttumaton.

Muidenkin lakisääteisten ilmoitusten kehittyessä, käytetään tätä varmennetta myös näiden ilmoitusten toimittamisessa. Uutta valtuutusta ei tarvita vaan kaikki hoituu tällä yhdellä valtakirjalla.


Varmenteen uusiminen

Tulorekisterivarmenne on voimassa aina kaksi vuotta kerrallaan. Netvisorin taustapalvelu hoitaa automaattisesti varmenteen uusimisen, kun se on yrityksen kohdalla ajankohtaista. Varmenteiden tekniset yhteyshenkilöt saattavat saada tulorekisteristä viestin varmenteen uusimiseen liittyen, mutta tämä ei vaadi Netvisorin käyttäjiltä mitään toimenpiteitä.

Taustalla varmenteiden uusinta-ajo tapahtuu automaattisesti kerran viikossa, jossa huomioidaan kaikki uusittavissa olevat varmenteet, joiden voimassaoloaikaa on enää jäljellä enintään 60 päivää. 


Teknisen rajapinnan uusiminen

Tulorekisteri-ilmoituksia voi lähettää tulorekisteriin SFTP-rajapinnalla sekä reaaliaikaisella ja viivästetyllä Web Service -rajapinnalla. Netvisorissa on käytetty viivästettyä Web Service -rajapintaa. Hakiessaan aikanaan tulorekisterin varmennetta yritys tai tilitoimisto (ilmoittaja) on tulorekisterin teknisen rajapinnan käyttöönottohakemuksessaan ruksinut yhden tai useamman näistä kolmesta vaihtoehdosta, yleensä sen mukaan, mitä oman palkkaohjelmiston toimittaja on ohjeistanut. 

Aiemmin valinnat tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa olivat:

Viivästetty Web Service
Reaaliaikainen Web Service
SFTP

Nykyisin valinnat ovat:

Web Service
SFTP

Eli nykyinen valinta Web Service siis kattaa molemmat aiemmat Web Service –yhteystyypit.

Ongelman syntytilanne

Ongelma voi syntyä tilanteessa, jossa ilmoittaja on aiemmin ruksinut vain esimerkiksi viivästetty Web Service silloisen palkkaohjelmistonsa mukaisesti ja ottaa nyt rinnalle käyttöön toisen palkkaohjelmiston tai vaikkapa matkalaskujärjestelmän, josta tehdään ilmoituksia tulorekisteriin ja uudessa ohjelmistossa onkin käytössä reaaliaikainen Web Service -rajapinta.

Kun ilmoittaja hakee uuteen ohjelmistoonsa varmennetta, rajapinnan tyyppiä ei enää siinä vaiheessa kysytä, vaan varmenne toimii vanhan käyttöönottohakemuksen valinnan mukaan. Ongelma tulee esiin vasta, kun ensimmäiset tulorekisteri-ilmoitukset eivät menekään perille.

Ongelman ratkaisu

Tilanne korjautuu sillä, että ilmoittaja tekee tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa korvaavan hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönotosta valiten kanavaksi Web Service. Korvaava hakemus asettaa ilmoittajan käyttöön kaikki Web Service -kanavat (viivästetty ja reaaliaikainen). Jos ilmoittajalla on ennestään käytössä myös SFTP-kanava (ja vain mikäli näin on), tulee korvaavaan hakemukseen sisällyttää myös SFTP-kanava. Uutta varmennetta ei tarvitse hakea, jos se on uuteen ohjelmistoon jo ehditty hakea.

 

Usein kysytyt kysymykset

Yrityksen pääkäyttäjä ei ole antanut valtuutusta ja palkat pitäisi saada maksuun. Mitä teen? 

Vastaus: Maksa palkat normaalisti. Voit antaa valtuutuksen myös palkkojen maksamisen jälkeen ja toimittaa ilmoitukset jälkikäteen Netvisorista. Huomioithan, että ilmoitukset tulee toimittaa viiden (5) päivän kuluessa palkanmaksupäivästä 1.1.2019 alkaen. Suorituksen maksaja eli käytännössä työnantaja on aina ilmoitusvelvollinen ja vastaa mahdollisista sanktioista ilmoittamatta jättämisestä. 

Mitä jos en annakaan valtuutusta? 

Vastaus: Voit käyttää palkanlaskentaa kuten nykyisin ja maksaa palkat. Palkanlaskennasta muodostuu tulorekisterin edellyttämä palkkatietoilmoitus myös tässä tilanteessa. Ilmoitusta ei voi kuitenkaan toimittaa Netvisorista.

Annoin valtuutuksen ja haluan perua sen. Mitä teen? 

Vastaus: Mikäli sinulle tulee tarve perua antamasi valtuutus voit tehdä sen samaa kautta kuin valtuutus on annettu eli Tulorekisteri -widgetin kautta. Klikkaa otsikkoa "Valtuutus tietojen toimittamiseen" > Pura valtuutus. 

Yrityksemme lopettaa Palkat -palvelun tai koko Netvisorin käytön. Tuleeko annettu valtuutus perua? 

Vastaus: Ei tarvitse. Valtuutus katsotaan peruutetuksi palvelun irtisanomisen yhteydessä. Annetun valtuuden perusteella voimme toimittaa ilmoitukset vielä irtisanomisajan. 

Yrityksessä ei ole asetettuna pääkäyttäjää. Mitä teemme? (Vaihtoehto 2.)

Vastaus: Yritykseen tulee ensin asettaa pääkäyttäjä. Tämän voi tehdä sivulla Yritysvalikko -> Palveluhallinta -> Valitse hallinnoitava yritys, jossa asetetaan tieto kenttään “Pääkäyttäjä”. Tämän lisäksi pääkäyttäjällä tulee olla Palkanlaskennan "Toimintokohtaisissa oikeuksissa" muokkausoikeus kohtaan "Palkanlaskenta". Oikeuden pääkäyttäjälle voi lisätä yrityksen Netvisor-ympäristön Käyttäjähallitsija (KH) tai Tilitoimiston pääkäyttäjä (TPK) kohdasta Yritysvalikko -> Käyttäjät ja roolit -> Valitse henkilön nimi > Palkanlaskenta: Toimintokohtaiset oikeudet.  Jos pääkäyttäjää ei aseteta, ei valtuutusta voida ko. yritykseen antaa.  

Yrityksessämme tarvitaan useampi nimenkirjoitusoikeudellinen tekemään sopimuksia. Pääkäyttäjiä ei voi kuitenkaan olla kuin yksi. Mitä teemme? 

Valtuutus hoidetaan Visma signin sähköisellä allekirjoituksella. Tämän jälkeen pääkäyttäjä tekee varsinaisen valtuutuksen Netvisorissa. 

Linkki VismaSign sopimuslomakkeeseen.

Voiko Visma Solutions Oy:n henkilöstö hyödyntää valtuutta tai päästä jotenkin käyttämään väärin tätä? 

Vastaus: Ei voi. Valtuutta käytetään vain teknisen varmenteen kanssa ja se on myönnettynä yhtiöllemme. Kukaan yksittäinen henkilö ei voi hyötyä missään tilanteissa annetusta valtuudesta. 

Voinko nähdä valtuutusten tilanteen useasta yrityksestä kerrallaan? 

Vastaus: Et voi. Voit nähdä vain yhden yrityksen tiedon kerrallaan. 

Miksi valtuutus annetaan Visma Solutionille? Muissa järjestelmissä ohjeistus on erilainen.(Vaihtoehto 2.)

Vastaus: Netvisorista palkkatietoja lähetettäessä Visma Solutions Oy toimii tietojen lähettäjänä ja tätä tehtävää varten valtuutus on tarpeen nimenomaan ohjelmiston tuottavalle yhtiölle.  

Toimivatko Katso-tunnukseni jatkossakin?

Vastaus: Tulorekisteriin liittyviä ilmoituksia ei toimiteta Katso-tunnuksien avulla lainkaan. Muussa ilmoittamisessa tunnukset toimivat vielä jonkin aikaa. 

Verohallinto on tiedottanut, että oma-aloitteisten verojen hoitamisen osalta yhtiöt voivat jatkaa asiointia OmaVero -palvelussa vuoden 2019 loppuun saakka. Tiedotamme Netvisorin osalta muutoksista communityssä. 

Tarvitsenko myös Suomi.fi -valtuudet? 

Vastaus: Palkkatietoilmoitusten ja työnantajan erillisilmoitusten toimittamiseen Netvisorista Suomi.fi -valtuuksia ei tarvita. Jos sinulla on tarve käydä Suomi.fi -palvelussa tai muissa vastaavissa palveluisssa asioimassa, tarvitset näihin Suomi.fi -valtuudet eikä Netvisoriin annettua valtuutta voi  käyttää. Suomi.fi -palvelussa voi mm. tarkistaa toimitettuja ilmoituksia sekä ilmoittaa latauspalvelun ja käyttöliittymän kautta palkkatietoja. 

Suomi.fi-valtuuksiin voit tutustua osoitteessa www.suomi.fi

Tarvitaanko alv-ilmoituksiin Suomi.fi -valtuudet?

Tämän hetkisen tiedon mukaan Katso-tunnisteiden käyttö alv-ilmoituksiin jatkuu normaalisti Netvisorista.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajat ja heidän asianhoitajat eivät voi asioida OmaVerossa Katso-tunnuksilla 1.11.2018 jälkeen, mutta ilmoittaminen kyseisten tunnusten avulla Netvisorissa jatkuu.

Toimin yhdistyksen edustajana eikä Suomi.fi -valtuuksia myönnetä Suomi.fi-palvelun kautta. Mitä teen? 

Vastaus: Kuten yllä mainittiin, et tarvitse erillistä Suomi.fi-valtuutusta ilmoitusten toimittamiseen Netvisorista. Huolehdimme nämä Netvisorissa antamallasi valtuudella. 

Jos kuitenkin haluat asioida Suomi.fi-palvelussa ja edustat yhdistystä, säätiötä, kuntaa, seurakuntaa, oppilaitosta, elinkeinoyhtymää, kuolinpesää tai ulkomaista toimijaa, tulee sinun hankkia Suomi.fi-valtuus Katso-palvelun kautta. Tulorekisteri.fi-sivuilta saat lisätietoa menettelystä. 

Mistä saan lisätietoa tulorekisteristä? 

Netvisorin osalta koostamme tietoa https://netvisor.fi/tuote/palkanlaskentaohjelma/tulorekisteri/ sivustolle, josta saat tietoa mm. olennaisimmista uudistuksista ja tulevista koulutuksista tulorekisteriin liittyen.  

Uusista muutoksista tiedotamme aina Communityssa.

Tulorekisteri.fi sivustolla voit lukea lisää yleisesti tulorekisteriin liittyen.

Miksi yrityksemme Tulorekisteri -widgetissä näkyy teksti "Valtuutus tietojen toimittamiseen - puuttuu"?

Mikäli olet tilitoimiston asiakas sinun ei todennäköisesti tarvitse ottaa kantaa varmenteeseen. Tilitoimistoilla on mahdollista hakea tilitoimistokohtainen varmenne ja käyttää sitä myös asiakasyritystensä palkkatietojen ilmoittamisessa Netvisorista tulorekisteriin.

Miksi Tulorekisteri -widgetissä näkyy teksti "Valtuutus tietojen toimittamiseen - puuttuu", vaikka pääkäyttäjä oli jo antanut valtuutuksen?

Mikäli olet tilitoimiston asiakas ja olitte ehtineet antaa valtuutuksen järjestelmäkohtaisen varmenteen käytöstä palkkatietojen ilmoittamiseen tulorekisteriin, yliajaa tilitoimistokohtaisen varmenteen käyttäminen aiemmin annetun valtuutuksen järjestelmäkohtaisen varmenteen käyttämisestä.

Minulla on useampi ohjelmisto, joista on tarkoitus lähettää palkkatietoilmoituksia tulorekisteriin. Voinko tilitoimistona hakea Tulorekisteristä vain yhden varmenteen ja käyttää samaa varmennetta kaikissa ohjelmistoissa?

Jokaiselle ohjelmistolle tulee hakea oma varmenne.

Varmenteen uudelleen haku

Mikäli olet hakenut varmenteen ohjelmistoa varten, mutta joudut jostain syystä tekemään hakemuksen uudestaan, teethän korvaavan hakemuksen uuden sijasta. Hakemukselle syötetään uudestaan kaikki tarvittavat kanavat.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.