Varasto - Varastotapahtumat


Normaalit prosessien läpiviennit, eli myyntitilausten toimittaminen ja ostotilausten vastaanottaminen muodostavat varastotapahtumia automaattisesti. Näiden tapahtumien lisäksi järjestelmään voidaan syöttää manuaalisesti varastotapahtumia esimerkiksi inventoinnin tai prosessien ohi tehtyjen toimenpiteiden vuoksi.

Uusia varastotapahtumia voidaan tuoda csv-tiedostolla ja varastotapahtumia voidaan syöttää selainkäyttöliittymässä sekä Rackbeatin mobiilisovelluksella.

Uudet varastotapahtumat luodaan ensin luonnoksiksi, jonka jälkeen ne on kirjattava Varastotapahtumat-listauksesta. Tapahtumat voidaan kirjata joko yksittäin jokaisen rivin Kirjaa-napista, tai ne voidaan kirjata massana yläreunan Kirjaa kaikki-napilla.


CSV-tuonti

Varasto - Varastotapahtumat - Tuo tietoja

Tuo tietoja -painikkeella voidaan tuoda kerralla useita varastotapahtumia. Painikkeen takaa voidaan myös ladata tuonnin esimerkkitiedosto kohdasta "Mallitiedosto"


Tuotavan tiedoston ohjeet:

Päiväys: Tähän annetaan tuotavan tapahtuman päivä. Suositeltavaa laittaa muodossa pv.kk.vvvv, eli esimerkiksi 10.04.2024. Jotta kuukauden etunolla pysyy tiedostossa, tulee Excelissä laittaa soluun ‘ -merkki ensimmäiseksi, eli esimerkiksi '10.04.2024. 

Tuotekoodi: Tuotteen numero. jota rivillä käsitellään. 

Varasto: Varaston numero. Rackbeat käsittelee jokaisen varaston saldoja erillisinä, eli jos tuotetta on esimerkiksi kolmessa eri varastossa, jokainen niistä on eriteltävä omille riveilleen, jos tietoja pitää muokata. 

Määrä: Kappalemäärä. Annetaan joko varastossa oleva määrä, tai muutettava määrä. 

Kustannushinta: Tuotavan määrän yksikkökustannus. Pakollinen tieto jos varastoon lisätään kappaleita. 

Syy: Syy miksi varastotapahtuma on luotu, esimerkiksi inventointi.

Kuvaus: Vapaaehtoinen lisätieto varastotapahtumasta. 

Saldonkorjaus: Tämä ohjaa sitä, miten kappalemäärää käsitellään tuonnissa. 

Vaihtoehdot: 0 = Varastotapahtuman määräksi käyttöliittymässä tulee tiedostossa annetun määrän ja varastossa olevan määrän erotus. Eli jos varastossa on 2 kpl ja tiedostossa 3 kpl, tulee varastotapahtuman määräksi 1 kpl. 

1 = Varastotapahtuman määräksi otetaan tiedoston rivin määrä, ja se lisätään olemassa olevaan saldoon. Negatiivinen määrä vähennetään olemassa olevasta saldosta. Eli jos varastossa on 2 kpl ja tiedostossa on 3 kpl, varastotapahtumalle tulee 3 kpl. Kirjaamisen jälkeen varastossa on 5 kpl. 

Tyhjä = Sama kuin 0. 

Erä: Mahdollinen eränumero eräseurattavalle tuotteelle. 

Viimeinen käyttöpäivä: Mikäli on annettu eränumero, ja erällä on viimeinen käyttöpäivä, täydennetään se tähän. Päivämäärän käsittely samoin kuin varastotapahtuman päivämäärän. 

Sarjanumero: Mikäli käsitellään sarjanumeroseurattavaa tuotetta, täydennetään tähän se sarjanumero, joka on lisätty varastoon tai vähennetty varastosta. Koska sarjanumeroseurattavat tuotteet ovat yksilöitä, pitää jokainen eritellä omana rivinään, eli jos varastoon lisätään 5 kpl sarjanumerollisia tuotteita, ne eritellään jokainen omalle rivilleen tiedostossa. 

Varastotapahtumatyyppi: Jos halutaan tuoda tapahtumat tietylle tyypille, se voidaan tällä sarakkeella eritellä. Jos jätetään tyhjäksi, tapahtumat tuodaan inventointikirjauksina. 

Variaatiot: Jos käsitellään tuotteita, joilla on mallivariaatioita, voidaan näillä sarakkeilla täsmentää mitä variaatioita käsitellään. 


Kun varastotapahtumat on tuotu tiedostolla, ne pitää vielä kirjata käyttöliittymässä, jotta ne vaikuttavat saldoihin. Tapahtumat voidaan kirjata joko yksitellen rivin oikeasta reunasta Kirjaa-napilla, tai ne voidaan kirjata massana yläreunan Kirjaa kaikki-napilla.


Huom: Mikäli tiedostossa annettujen tietojen perusteella ei tunnisteta muokkaustarpeita, esimerkiksi annetut määrät vastaavat varastossa olevia määriä, niin varastotapahtumia ei luoda.Uuden varastotapahtuman muodostaminen, selainkäyttöliittymä


Varasto - Varastotapahtumat - Luo uusi varastotapahtuma


Muokkaa määrää = Jos halutaan korjata tuotteiden määrää varastossa, valitaan tämä.

Muokkaa hankintahintaa = Jos halutaan korjata tuotteiden arvoa varastossa, valitaan tämä.

Varasto = Minkä varastopaikan tietoja käsitellään.

Tuote = Tuote, jota käsitellään, pakollinen tieto.

Muokkauspäivä = Mille päivälle tapahtuma kirjataan. Takautuva inventointi on mahdollista. 

Varastossa = Valitun tuotteen määrä varastoissa.

Lisättävä / todellinen määrä = Kentän nimi riippuu alemmasta valinnasta. Tähän annetaan joko määrä jolla olemassa olevaa määrää korjataan (Lisättävä) tai tähän annetaan tuotteen uusi määrä (Todellinen)

Erotus (lisää/vähennä) = Jos on valittu, ylläolevaan määrä-kenttään annetaan erotus lisäyksenä tai vähennyksenä todelliseen määrään. Jos ei ole valittu, määrä-kenttään kerrotaan tuotteen todellinen määrä saldoilla.

Yksikköhinta = Millä hinnalla tuotteet lisätään varastonarvoon.

Varastotapahtumatyyppi = Mitä varastotapahtumatyyppiä käytetään varastotapahtumalla.

Syy = Varastotapahtuman syy, vapaamuotoinen tekstikenttä. Pakollinen tieto. 

Kuvaus = Kuvaus varastotapahtumasta. Vapaamuotoinen tekstikenttä, ei ole pakollinen tieto. 

Tallenna ja uusi = Jos valittu, avaa uuden varastotapahtuman luonnin heti käsittelyssä olevan tallentamisen jälkeen.

Muokkaa määrää ja arvoa = Tallentaa varastotapahtuman järjestelmään.


Uuden varastotapahtuman muodostaminen, mobiilikäyttöliittymä

Mobiilikäyttöliittymän kautta toimitaan muuten samalla tavalla kuin selainkäyttöliittymän kautta, mutta mobiilin kautta voidaan ainoastaan antaa määrää lisäävä tai vähentävä kirjaus. Sen kautta ei voi ottaa kantaa tuotteiden euromääräiseen arvoon. 
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.