Resurssi: getpurchaseinvoice.nv

HTTP-metodi: GET
Noutaa halutun ostolaskun yksityiskohtaiset tiedot.

Kyselyssä käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
netvisorkey1Laskun tunniste Netvisorissa. 123
netvisorkeylist0...1Palauttaa yhdessä pyynnössä täydet tiedot ostolaskuista, max. 500 ID:tä.
Pyynnön URI:n maksimi pituus 2115 merkkiä. 
1,2,3
version0...1Palauttaa yksittäisen laskurivin (PurchaseInvoiceLine) laskentakohteet laskurivin elementin sisään
1 = Laskentakohteet laskurivien ulkopuolella, käytetään vakiona tai jos parametria ei anneta
2 = Laskentakohteet laskurivien sisällä
2
include0...1 - actions = Palautetaan mitä ostolaskulle voi tehdä (asiatarkastaa, hyväksyä, hylätä, maksuvalmis)
- handlinghistory = Palautetaan ostolaskun käsittelyhistoria
- previewimage = Palautetaan ostolaskun esikatselukuva

- invoiceimage = Palautetaan ostolaskun alkuperäinen PDF-liite tai sen puuttuessa verkkolaskusanomasta generoitu PDF
actions
omitattachments0...1True = Ei palauteta ostolaskun liitteitä
False = Palautetaan ostolaskun liitteet
Jos parametria ei anneta tai arvo on tyhjä = False
true

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
rootRootAggregaatti1  
1PurchaseInvoiceAggregaatti1  
2PurchaseInvoiceNetvisorKeyMerkkijono1Laskun Netvisor ID1025
2PurchaseInvoiceNumberMerkkijono1Laskun numero345
2PurchaseInvoiceDatePäivämäärä1Laskun päiväys2021-10-02
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
2
PurchaseInvoiceEventDate
Päivämäärä
1
Laskun kirjauspäivä
2021-10-02
Attr.
format
Merkkijono
1
Kirjauspäivän muoto, aina ansi
ansi
2PurchaseInvoiceDeliveryDatePäivämäärä1Laskun toimituspäivä2021-10-04
Attr.formatMerkkijono1Toimituspäivän muoto, aina ansiansi
2PurchaseInvoiceDueDatePäivämäärä1Laskun eräpäivä2021-10-31
Attr.formatMerkkijono1Eräpäivän muoto, aina ansiansi
2PurchaseInvoiceValueDatePäivämäärä1Laskun arvopäivä2021-10-15
Attr.formatMerkkijono1Arvopäivän muoto, aina ansiansi
2PurchaseInvoiceReferencenumberMerkkijono1Laskun viitenumero12594
2PurchaseInvoiceAgreementIdentifier
Merkkijono1Sopimustunnus123
2PurchaseInvoiceVendorBankAccountNumber
Merkkijono1Toimittajan pankkitilinumero
2IsPurchaseInvoiceVendorBankAccountDeleted
Merkkijono1True tai False. Kertoo, onko pankkitili poistettu.
False
2IsPurchaseInvoiceVendorBankAccountFromSEPARegion
Merkkiono1True tai False. Kertoo, onko pankkitili SEPA-alueelta.
True
2PurchaseInvoiceAmountNumeerinen1Laskun summa kahdella desimaalilla123,45
2PurchaseInvoicePaidAmountNumeerinen1Laskusta maksettu summa kahdella desimaalilla100,00
2ForeignCurrencyAmountNumeerinen1Laskun valuuttasumma123,45
2ForeignCurrencyNameIDMerkkijono1ValuuttakoodiEUR
2InvoiceStatusMerkkijono1Laskun tila
Avoin

Erääntynyt
Maksettu
Avoin
2ApprovalStatusMerkkijono1Laskun hyväksynnän tila:
uusi lasku = open
asiatarkastuksessa = infactualverification
hyväksynnässä = approved
hyväksytty = accepted
hylätty = acceptorrejected
open
2PurchaseInvoiceOurReferenceMerkkijono1Viitteemme012594
2PurchaseInvoiceYourReferenceMerkkijono1Viitteenne112594
2PurchaseInvoiceDescriptionMerkkijono1Laskun lisätieto 
2VendorNetvisorKeyNumeerinen1Toimittajan NetvisorKey123
2VendorOrganizationIdentifierMerkkijono1Toimittajan y-tunnus1234567-8
2VendorCodeMerkkijono1Toimittajakoodi23
2VendorNameMerkkijono1Toimittajan nimiVendor Oy Ab
2VendorAddressLineMerkkijono1Toimittajan osoite 
2VendorPostNumberMerkkijono1Toimittajan postiosoite 
2VendorTownMerkkijono1Toimittajan postitoimipaikka 
2VendorCountryMerkkijono1Toimittajan maakoodi 
2FingerprintMerkkijono1Laskun tunniste606F6527D9CAF4BB7B69E4D616FAA78637552960A810FD3B5CC04BFEB6757D4C
2VoucherIDNumeerinen1Ostolaskun tositteen NetvisorKey. Palauttaa tyhjän tagin, jos laskua ei ole vielä tiliöity ja tositetta ei ole muodostunut.1123
2IsAccountedMerkkijono1Onko ostolasku tiliöityTrue
2PreviewImageMerkkijono0...nKun käytössä parametri include = previewimage
 
Attr.AttachmentNetvisorKey
Numeerinen1Laskun kuvan liitteen tunniste123
2InvoiceImageMerkkijono0..nBase64-enkoodattu laskun kuva PDF-muodossa, kun käytössä parametri include = invoiceimage
Attr.
AttachmentNetvisorKey
Numeerinen
1Laskun kuvan liitteen tunniste
123
2AttachmentsAggregaatti0...1  
3AttachmentAggregaatti1...n  
4AttachmentBase64DataMerkkijono1Liitteen Base64 enkoodattu data 
4FileNameMerkkijono1Liitteen tiedostonimiLasku12594.pdf
4ContentTypeMerkkijono1Liitteen MIME-tyyppiApplication/pdf
4CommentMerkkijono1Kommentti liitteelle 
2InvoiceLinesAggregaatti0...1  
3PurchaseInvoiceLineAggregaatti1...n  
4NetvisorKeyNumeerinen1Rivin NetvisorKey 
4LineSumNumeerinen1Rivisumma verollinen
 
4LineNetSumNumeerinen1Rivisumma veroton 
4UnitPriceNumeerinen1Yksikköhinta (verollinen) 
4VatPercentNumeerinen1Alv-prosentti  
4VatCodeMerkkijono1Alv-koodi  
4DescriptionMerkkijono0...1Riviselite 
4UnitMerkkijono0...1Mittayksikkö  
4OrderedAmountNumeerinen1Tilattujen tuotteiden määrä  
4PurchasePriceNumeerinen1Vanhentunut elementti, ei palauta mitään
 
4DeliveredAmountNumeerinen1Toimitettujen tuotteiden määrä  
4ProductCodeMerkkijono1Tuotekoodi  
4DiscountPercentageNumeerinen1Alennusprosentti  
4ProductNameMerkkijono1Nimike 
4AccountingSuggestionBookkeeping
AccountNetvisorKey
Merkkijono0...1Tiliöntiehdotuksen tilin Netvisorkey 
4AccountingSuggestionBookkeepingAccountMerkkijono0...1Tiliöntiehdotuksen tili 
4PurchaseInvoiceLineDimensionsAggregaatti0...1Tasot 4 -5 -6 kun version parametri on 2
Muussa tapauksessa tasot 3-4-5
 
5DimensionAggregaatti1...n  
6DimensionNameMerkkijono1LaskentakohdeotsikkoProject
6DimensionNameNetvisorKeyMerkkijono1Laskentakohdeotsikon Netvisor ID2
6DimensionDetailNameMerkkijono1LaskentakohdeProject 1
6DimensionDetailNameNetvisorKeyMerkkijono1Laskentakohteen Netvisor ID95
2LinkedPurchaseOrdersAggregaatti0...1Jos ostolaskulle on liitetty ostotilauksia, niiden numerot ja ID:t palautetaan 
3PurchaseOrderAggregaatti1...n  
4OrderNumberMerkkijono1Ostotilauksen numero123
4NetvisorKeyMerkkijono0...1Ostotilauksen NetvisorID
Huom. Jos ostotilauksen numero on syötetty ostolaskulle ennakkoon, ei ostotilausta vielä löydy järjestelmästä
10

Kun käytössä parametri actions lisätään sanoman loppuun seuraava rakenne:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
2PostingLinesAccessAggregaatti1Ostolaskun tiliöinti 
3CanEditPostingLinesMerkkijono1 True
3CanUserPostInvoiceMerkkijono1 False
3SuggestPostingByDefaultMerkkijono1 True
3CanEditAccountingSuggestionMerkkijono1 False
2ActionsAggregaatti1Mitä laskulle käyttäjän oikeuksilla voi tehdä
 
3ActionAggregaatti1...n  
4IdMerkkijono1Mahdolliset arvot:
approved
accepted
reject
pay
accepted
4TypeMerkkijono1Annetaan käytettävä resurssi jolla action voidaan suorittaa
purchaseinvoicepostingdata
4DescriptionMerkkijono1Toiminteen seliteHyväksy lasku
2AlertsAggregaatti1Jos hälytyksiä ei ole näytetään pelkkä ylätason tag 
3AlertAggregaatti1  
4HeadingMerkkijono1OtsikkoLasku on lukitulla kaudella
4DescriptionMerkkijono1SeliteLaskun hyväksyminen ei päivitä laskun tietoja, koska lasku kuuluu lukitulle kaudelle
2NotificationsAggregaatti1Jos ilmoituksia ei ole näytetään pelkkä ylätason tag 
3NotificationAggregaatti1  
4HeadingMerkkijono1Otsikko 
4DescriptionMerkkijono1SeliteToimittajan pankkitili on poistettu, päivitä pankkitili 

Kun käytössä parametri handlinghistory lisätään sanoman loppuun seuraava rakenne:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
2HandlingHistoryAggregaatti1Laskun käsittelyhistoria 
3HandlingHistoryLineAggregaatti1...n  
4TypeMerkkijono1TapahtumaInvoiceCreated
4HeadingMerkkijono1OtsikkoLuotu
4DescriptionMerkkijono1SeliteLasku luotu järjestelmään
4TimestampPäivämäärä1Aikaleima2022-01-01 09:45:49.200
Attr.formatMerkkijonoPäivämäärän muoto, aina ansi ansi
4UserNameMerkkijono1Kenen toimesta toiminne suoritettuAssi Asiatarkastaja
4UserEmailMerkkijono0...1Edellisen käyttäjän sähköpostiosoite yrityksessä, mikäli se on määritelty ja käyttäjänä ei ole "Järjestelmä"assi.asiatarkastaja@yritys.fi.esimerkki
4UpdatedInformationFieldsAggregaatti0...nPäivitetyt tiedot 
5FieldNameMerkkijono1TietoTiliöity
5OldValueMerkkijono1Vanha arvoEi
5NewValueMerkkijono1Uusi arvoKyllä


*Mikäli käytetään parametria netvisorkeylist ja vastaus palauttaa enemmän kuin yhden ostolaskun, vastaukseen tulee yksi PurchasesInvoices aggregaatti lisää, muutoin vastaus noudattaa samaa mallia:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1

1PurchaseInvoicesAggregaatti1

2PurchaseInvoiceAggregaatti1..n

3PurchaseInvoiceNetvisorKeyMerkkijono1Laskun Netvisor ID1234


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.