Palkanlaskija-rooli (P) on pakollinen käyttäjälle, joka laskee palkkoja. Suositeltavaa on, että palkanlaskijalla on palkanlaskennan profiilinaan "Kaikki oikeudet". Palkanlaskija tarvitsee myös ostolaskujen ja tilisiirtojen maksatusoikeudet reskontraoikeuksista, jotta hän voi maksaa palkkoja.

Palkanlaskennan profiili (toimintokohtaiset oikeudet) määräävät ensisijaisesti sen, mille sivuille käyttäjällä on luku- tai muokkausoikeus. Ilman toimintokohtaisia oikeuksia P-roolilla itsessään ei siis tee mitään, vaan rooli täydentää annettuja toimintokohtaisia oikeuksia.

Roolin asettaminen

Roolin asettaminen tapahtuu käyttäjäoikeushallintasivulta.

Yrityksen nimi > Käyttäjät ja roolit > Käyttäjän nimi > Palkanlaskenta

Palkanlaskija-roolin (P) voi antaa joko tilitoimiston pääkäyttäjä (TPK) tai yrityksen Netvisor-ympäristön hallinnan etusivulla näkyvä pääkäyttäjä, joilla on myös Käyttäjähallitsija-rooli (KH). Itselleen ei oikeutta voi antaa. Tarvittaessa rooli voidaan asettaa tuen toimesta.

Käyttöohje: Palvelunhallinta: Käyttäjäoikeuksien hallinta

Palkat -valikko

Palkanlaskija-rooli ei vaikuta mitä sivuja Palkat, Työaika tai Matkat -valikoissa näytetään. Toimintokohtaisilla oikeuksilla määritellään, mitä sivuja käyttäjä voi nähdä tai muokata. 

Palkansaajien hallinta

Ilman P-roolia käyttäjä näkee palkansaajia vain yrityshierarkiaoikeuksien mukaisesti. Eli hän näkee palkansaajat, jotka kuuluvat hierarkiatasoon, johon hänellä on asiatarkastus- tai hyväksyntäoikeus.

P-roolin avulla käyttäjä saa nähdä kaikki palkansaajat hierarkiaoikeuksistaan riippumatta. Henkilötietojen hallinnoja -rooli noudattaa myös hierarkiaoikeuksia. Huomioithan, että palkansaajien hallintaan varten tarvitaan oikeanlaiset toimintokohtaisten oikeuksien muokkausoikeudet, pelkkä rooli ei riitä. Tarkemmat ohjeet tarvittavista toimintokohtaisista oikeuksista palkansaajien hallintaan on kerrottu omalla sivullaan.

Käyttöohje:Käyttöoikeudet: Palkansaajien hallinta

Sivut ja toiminnot, joihin tarvitaan P-rooli


Vaikka olisi palkanlaskennan-profiilin mukaan kaikki oikeudet, niin ilman Palkanlaskija (P)-roolia ei pääse Palkat -osiossa seuraaviin sivuihin/toimintoihin:

Henkilöstö

 • Palkansaajan muut kuin ensimmäinen perustiedot-välilehti
 • Palkansaajan poistaminen
 • Historia- ja vuosilomahistoriatiedot/Lomalaskennan alkusaldot
 • Palkkaperusteet
 • Verokortit ja verokorttien suorasiirto

Työaika ja matkat

 • Työaikaraportti työmaittain
 • Työaikaraportti urakoittain
 • Työajan tehohallinta
 • Lomapäiväkirjanpito
 • Työaikaraportointi

Palkanlaskenta

 • Palkanlaskennan raportit
 • Palkkatodistukset
 • Palkkalistat
 • Palkkalaskelmat ja -jaksot
 • Palkanlaskentaprosessi
 • Palkanlaskennan raportointi

Velvoitteet

 • Palkkatietoilmoitukset
 • Työnantajan erillisilmoitukset
 • Kuukausittaiset velvoitteet
 • Vuosittaiset velvoitteet
 • Vuosi-ilmoitus

Palkat -osion sivut, joihin P-roolikaan eri riitä

Palkanlaskennan velvoitteissa oma-aloitteiset verot ja oma-aloitteisten verojen lähetys tarvitsevat oikeuksia kirjanpidon puolelle. Velvoitteiden hoitamisen tarvittavista oikeuksista ja rooleista on kerrottu tarkemmin omalla sivullaan.

Käyttöohje: Käyttöoikeudet: Velvoitteiden hoitaminen

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.