JAKSOTUSSÄÄNNÖT - Jaksottaminen kirjanpidossa jaksotussääntöjen avulla

Kirjanpidossa olevan jaksotustyökalun (Taloushallinto > Kirjanpito > Jaksotukset) avulla voi määrittää sääntöjä, jotka nopeuttavat säännöllisesti tehtävien jaksotusten tekemistä.

Jaksotustyökalu ei sovellu tilanteeseen, jossa kirjanpidon jaksotettavan tilin saldo muuttuu jaksotusaikana.

Toiminta

Menetelmä koostuu kahdesta toiminteesta:

1. Jaksotussääntöjen hallinta
Jaksotusten hallintanäkymässä voidaan muokata, poistaa ja tehdä uusia jaksotussääntöjä.
2. Jaksotusten muodostaminen ja tarkistaminen
Pääsääntöisesti jaksotuksia muodostetaan aina kuukausittain jälkikäteen. Jaksotussäännön luoman ehdotuksen mukaisesti voidaan myös jo syntynyttä jaksotustositetta päivittää sen hetken tietojen mukaiseksi. Päivitys onnistuu ainoastaan tositteille, jotka ovat avoimella kaudella.
Jaksotuksia voi muodostaa joko valitsemalla sääntö kerrallaan jaksotusnäkymästä säännön nimi -linkistä, jolloin avautuu säännön ehdot ja oletuksena ko. kuukauden aikaväli sekä mahdollisesti jo ko. kuukaudelle tehdyt jaksotukset tai valitsemalla useampi sääntö ja niille haluttu jaksotuksen aikaväli. Tällöin muodostetaan ehdotus valittujen sääntöjen osalta.
Jaksotusehdotus näkymässä näytetään vertailusummana näyttöhetken mukainen tilanne verrattuna kirjattuun tilanteeseen. Summan vihreä väri osoittaa, ettei jaksotuseroa ole ja vastaavasti punainen ehdottaa kirjattavaa summaa.

Uuden luominen

Uuden jaksotuksen voi luoda jaksotusten hallintanäkymästä (Taloushallinto > Kirjanpito > Jaksotukset)

 

Jaksotussäännöstö muodostuu seuraavista tekijöistä, joiden tiedot annetaan sääntöä luotaessa:

Nimi = Jaksotuksen nimi
Lähdetili = Se kirjanpidon tili tai tiliryhmä, jonka kohdekuukauden (tulostilit) tai kumulatiivisen (tasetilit) saldon arvo on laskentaperusteena
Vertailutili = Se kirjanpidon tili, johon verrataan laskettua jaksotussäännön arvoa kirjattavan jaksotuseron määräämiseksi
Kohdetili = Se kirjanpidon tili, johon jaksotusero kirjataan
Prosenttijako (%) = Se prosenttiarvo, jolla lasketaan jaksotusarvo lähdetilin saldosta
Kirjattava tositelaji = Tositelaji, jota käytetään kirjanpidossa

Jaksotussääntö huomioi kohdelaskennan tiedot lähdetilin mukaisesti ja muodostaa laskentakohdekohtaiset kirjaukset vastaavalla jaolla.

Viimeisimmät kirjatut jaksotukset

Sivun alareunassa näytetään viimeisimmät kirjatut jaksotukset. Jaksotuksen nimestä pääsee jaksotusehdotusnäkymään ja tositteiden lukumäärästä tositeselailuun.

Poistaminen

Jaksotuksen voi poistaa Viimeisimmät kirjatut jaksotukset -listauksen rivin lopussa olevasta punaisesta raksista.

Muokkaaminen

Jaksotussäännön muokkaaminen tapahtuu jaksotusehdotusnäkymän kautta, jonne pääsee jaksotuksen nimeä klikkaamalla esim. jaksotusten hallintanäkymästä.

Mikäli muutat jaksotussäännön laskentaperusteita, niin jaksotusehdotuksessa historiakausilta näkyy ero muutettuun sääntöön nähden. On suositeltavaa tehdä aina uusi sääntö, jos tiedoissa tarvitaan muutoksia esim. eri aikajaksoilla tai tilikausilla.

Jaksotusehdotusnäkymä

Näkymässä näytetään luodun jaksotuksen tiedot. Tietoja pääsee vielä muokkaamaan Muokkaa jaksotussääntöä -painikkeesta.

Jaksotusehdotusnäkymässä näytetään vertailusummana näyttöhetken mukainen tilanne verrattuna kirjattuun tilanteeseen. Summan vihreä väri osoittaa, ettei jaksotuseroa ole ja vastaavasti punainen ehdottaa kirjattavaa summaa. Jaksotussääntö huomioi kohdelaskennan tiedot lähdetilin mukaisesti ja muodostaa laskentakohde kohtaiset kirjaukset vastaavalla jaolla.

Ehdotuksen kirjaaminen

Ehdotuksen mukaiset jaksotuskirjaukset voidaan päivittää ja kirjata näkymän lopussa olevalla "Kirjaa jaksotusehdotus" -painikkeella. Tämä muodostaa jaksotustositteet kirjanpitoon.


Jaksotusten tarkastelu ja selailu


Jaksotustyökalun Kirjatut jaksotukset -välilehdellä voi selailla tehtyjä jaksotuksia säännöittäin.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.