SISÄLTÖ

Palkkatietoilmoitusten listausnäkymästä nähdään maksetuista palkkalaskelmista, matkalaskuista, sekä palkkaennakoista muodostuneet palkkatietoilmoitukset. Samassa näkymässä näkyvät myös kansainvälisten tilanteiden ilmoitukset. Ilmoitukset ovat ryhmitelty aineiston tyypin mukaisesti omiin taulukoihin. Näkymällä voidaan tarkastella, korjata ja lähettää ilmoituksia, sekä näkymä toimii myös kaikkien muodostettujen ilmoitusten arkistona. Toimintoon pääsee kohdasta: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkatietoilmoitukset.

Yläosan päivämäärärajauksella voidaan rajata näkyville palkkatietoilmoitukset halutulta ajanjaksolta, sekä niitä voidaan ryhmitellä "Ryhmittele" -toiminnolla.

Listaa voidaan myös rajata "Rajaa listaus" -toiminnolla. 

Kun näkymän rajaukset ovat asetettu, tulee rajauksien valinnan jälkeen klikata "Päivitä näkymä" -painiketta, jotta rajaukset päivittyvät näkymälle. Alkuperäiseen näkymään pääsee "Palauta oletukset" -painikkeesta.

Huomioithan, että työnantajan erillisilmoitukset eivät ole tässä näkymässä, vaan omalla sivullaan viereisellä välilehdellä. Käyttöohje: Työnantajan erillisilmoitukset

Yksittäinen palkkatietoilmoitus

Yksittäisen palkkatietoilmoituksen sisältöä voi tarkastella listausnäkymän "Näytä ilmoitus" -linkistä. Ilmoitus avautuu omaan ikkunaansa listauksen päälle. 

Ilmoituksen tiedot lyhyesti

Ikkunassa näytetään ylimpänä ilmoituksen yksilöivät tiedot eli palkansaajan nimi, palkanmaksukausi, palkanmaksupäivä, ilmoituksen tyyppi/versio sekä ilmoituksen tila.

Punaisella pohjalla näytetään mahdolliset virheilmoitukset, mikäli palkkatietoilmoituksella sellaisia on.

Käyttöohje: Palkkatietoilmoituksen virhetilanteet ja korjaaminen

Aineiston tiedot -osiossa näytetään aineistoon liittyviä tietoja kuten muodostamishetki, maksajan ilmoitusviite, yhteyshenkilö, maksajan tunnisteet, maksajan tiedot ja palkanmaksukausi. 

Tulonsaajan tiedot pitää sisällään erilaisia palkansaajaa koskevia tietoja kuten perustiedot, työsuhdetta koskevia tietoja, vakuuttamistiedot ja kansainväliset tiedot.

Poissaolot voidaan ilmoittaa tulorekisteriin. Ne näkyvät omana osiona ilmoituksella. Lisää poissaoloista voit lukea tästä.

Tulolajit sisältävät varsinaiset palkkatiedot ja tulolajien lisätiedot.

Klikkaamalla osioiden otsikkoa saadaan osion tiedot näkyviin.

Ilmoitusten tilat

Palkkatietoilmoituksen tila näytetään aina kunkin ilmoituksen rivillä.

Mahdollisia palkkatietoilmoituksen tiloja on kerrottu alla olevassa taulukossa.

TilaSelitys 

Tulorekisterissä

Ilmoitus on lähetetty ja tallennettu onnistuneesti tulorekisteriin. 

Merkitty toimitetuksi

Ilmoitus voidaan tulorekisteriin lähettämisen sijaan merkitä toimitetuksi tulorekisteriin. Toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa aineisto on toimitettu muuta kautta ja Netvisorissa halutaan merkitä asian olevan hoidettu.

Hylätty

Jos lähetetty ilmoitus ei mene tulorekisterin tarkistuksesta läpi, palautuu se tilassa "Hylätty". Tällöin ilmoitus tulee avata ja korjata virheet sekä lähettää ilmoitus uudelleen.

Lähettämätön

Jos maksamisen (tai maksetuksi merkitsemisen) yhteydessä valitaan, että ei haluta lähettää ilmoituksia, jäävät ilmoitukset tällöin lähettämättömiksi, ja ne tulee hoitaa jälkikäteen itse. 

Odottaa valtuutustaKyseessä on poikkeustilanne, jos valtuutus palkkatietoilmoitusten tietojen toimittamiseen puuttuu. Tällöin ilmoitukset eivät automaattisesti lähde tulorekisteriin maksamisen yhteydessä, vaan palkanlaskijan tulee huolehtia, että tiedot tulevat toimitetuksi. Ratkaisuna on hoitaa varmenne/valtuutus teknisen rajapinnan käyttämisestä palkkatietoilmoittamiseen Netvisorista kuntoon. Käyttöohje on tässä.
Mitätöity

Tulorekisteriin onnistuneesti lähetetty ilmoitus voidaan tarvittaessa myös mitätöidä. Kun mitätöintipyyntö on käsitelty tulorekisterissä, päivittyy ilmoituksen tilaksi "mitätöity". Tällöin tiedot eivät ole enää tallessa tulorekisterissä. 

 

Lähetetty

Tilana näkyy "Lähetetty" heti lähetykseen lähettämisen jälkeen. Tila päivittyy jonkin ajan kuluttua joko tilaan "Tulorekisterissä" tai "Hylätty".

Ilmoitusten käsittely

Ilmoituksen tila vaikuttaa siihen, mitä ilmoitukselle voi tehdä. Jotta ilmoitukselle voi tehdä toimenpiteitä tulee se avata "Näytä ilmoitus" -linkistä.

Ilmoituskohtaiset toiminnot löytyvät aina kunkin yksittäisen ilmoituksen ikkunan vasemmasta alareunasta, kun ilmoitus avataan.

Muodosta korvaava ilmoitus

Muodosta korvaava ilmoitus -valinta tulee näkyviin, jos alkuperäinen ilmoitus on toimitettu onnistuneesti Tulorekisteriin. Painike avaa ilmoituksen muokkaustilaan ja muokattu versio tulee lähettää alkuperäisen ilmoituksen päälle korvaavaksi.

Korjaa ilmoitusta

Korjaa ilmoitusta -valinta näkyy hylätyllä palkkatietoilmoituksella. Tällöin ilmoitus saadaan avattua muokkaustilaan ja siihen voidaan tehdä tarvittavat korjaukset, jonka jälkeen ilmoitus voidaan lähettää uudelleen Tulorekisteriin.

Korvaa nykyarvoilla

Korvaa nykyarvoilla -valinta näkyy Tulorekisterissä hyväksyttynä olevalla palkkatietoilmoituksella. Toiminto muodostaa uuden ilmoituksen lähetettäväksi Tulorekisteriin. Se hakee palkkatietoilmoitukselle Netvisorista muodostushetken nykyiset tiedot ja asetukset palkansaajan tiedoista, työsuhteen tiedoista, tilityspisteiden tiedoista ja tulolajeilta. Huomaa, että palkkalajin asetuksiin asetettu päivärahan tyyppitieto ei generoidu uudelle ilmoitukselle tällä toiminnolla. Myöskään "aineiston tiedot" osion tiedot eivät enää muutu nykyarvoilla korvattaessa/korjattaessa. 

Korjaa nykyarvoilla

Korjaa nykyarvoilla -valinta näkyy Tulorekisterissä hylätyksi tulleella palkkatietoilmoituksella. Toiminto muodostaa korjatun ilmoituksen lähetettäväksi tulorekisteriin. Se hakee palkkatietoilmoitukselle Netvisorista muodostushetken nykyiset tiedot ja asetukset palkansaajan tiedoista, työsuhteen tiedoista, kansainvälisistä tiedoista, tilityspisteiden tiedoista ja tulolajeilta. Huomaa, että palkkalajin asetuksiin asetettu päivärahan tyyppitieto ei generoidu uudelle ilmoitukselle tällä toiminnolla. Myöskään "aineiston tiedot" osion tiedot eivät enää muutu nykyarvoilla korvattaessa/korjattaessa.

Lataa XML

Lataa XML -valinta mahdollistaa palkkatietoilmoituksen lataamisen/tallentamisen tekstitiedostoksi XML-muotoon omalle tietokoneelle.

Mitätöi ilmoitus

Mitätöi ilmoitus -valinta mahdollistaa Tulorekisteriin hyväksytysti toimitetun ilmoituksen mitätöimisen.

Poista ilmoitus

Poista -painike on käytettävissä vain, jos Tulorekisterissä on voimassa oleva ilmoitus, jonka päälle on aloitettu muodostamaan korvaavaa ilmoitusta eikä sitä halutakaan lähettää.

Näytä ilmoitus -toiminnon takaa löytyvät myös seuraavat valinnat:

  • Lähetä ilmoitus lähettää ilmoituksen Tulorekisteriin.
  • Merkitse toimitetuksi muuttaa ilmoituksen tilan toimitetuksi ilman, että sitä lähetetään enää eteenpäin.

Palkkatietoilmoitukset -listauksessa on myös massatoimintopainikkeita. Näkymällä voidaan rastittaa halutut palkkatietoilmoitukset näkymän vasemmasta reunasta tai valita mustasta alanuolesta kaikki palkansaajat, jonka jälkeen alareunan massatoiminnot saadaan näkyviin.

Tällöin toiminnon perässä olevissa suluissa näkyy luku, joka kertoo kuinka monelle valituista ilmoituksista on tehtävissä mitäkin toimintoa.

Mikäli käytetään korjaa/korvaa palkkatietoilmoitus alkuarvoista -toiminnallisuutta, otathan aina huomioon, että palkkatietoilmoitukselle päivittyvät Netvisorin nykyiset asetukset. Mikäli esimerkiksi aiemmin lähetetyllä ilmoituksella on ollut vielä sen hetkisen työeläkeyhtiön tiedot ja nyt ilmoitus korvataan uudella ja työeläkeyhtiötä on vaihdettu, tulee ilmoitukselle uuden yhtiön tiedot. 

Poikkeukset ja huomiot

Tieto hylätyistä ja lähettämättömistä palkkatietoilmoituksista kerrotaan Poikkeukset ja huomiot -widgetissä. Widgetistä pääsee porautumaan Palkkatietoilmoitukset -listaukseen, josta toimenpiteitä vaativat ilmoitukset voidaan käsitellä.

Käyttöoikeudet

Koska palkkatietoilmoittamisessa on kyseessä velvoite, näkymään pääseminen vaatii toimintokohtaisen oikeuden (luku- tai muokkausoikeus) palkanlaskennan "Kuukausivelvoitteet" -kohtaan. 

Lisäksi vaaditaan Palkanlaskija-rooli (P), koska näkymässä käsitellään palkkatietoja.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.