SISÄLTÖ

Palkkojen historiatietoihin syötetään Netvisorin käyttöönoton yhteydessä sellaisten palkkajaksojen tiedot, joiden laskentaa ei ole suoritettu Netvisorissa. Tiedot käyttäytyvät kuin tavalliset palkkalaskelmat eli ne tulevat mukaan palkanlaskennan raporteille, palkkalaskelman kumulatiivisiin ansioihin ja niitä voidaan käyttää palkkalajien kaavoilla palkkatietona esimerkiksi lomalaskennassa tai keskituntiansion laskennassa.

Palkkojen historiatiedot -taulukko ei laske automaattisesti syötettyjä arvoja yhteen. Jokainen sarake on yksittäinen, johon annetaan vain arvo. 

Historiatiedot pitää syöttää aina kohdistettuna jollekin kuukaudelle, jotta niitä pystytään käyttämään verokortin laskennassa ja palkkalajien kaavoilla ansiotietoina esim. lomalaskennassa ja KTA/KPA-laskennassa. 

Tärkeintä on lisätä palkkojen historiatietoihin kaikkien "laskennalliset" -ryhmään kuuluvien palkkalajien ansiot kuten mm. "rahapalkka", "bruttopalkka" ja "ennakonpidätys", jotka vaikuttavat verokortin kumulatiivisiin ansioihin.

Palkkojen historiatiedoissa näytetään kaikki palkansaajan palkkamallin palkkalajit. Kaikille palkkalajeille ei ole pakollista antaa arvoa. Palkkatiedot tulisi kuitenkin lisätä vähintään niille palkkalajeille, joita haluttaan raportoida ja joiden halutaan näkyvän palkkalaskelman kumulatiivissa ansioissa sekä joita käytetään keskituntiansion laskennassa.

Koko vuoden palkkojen historiatietojen syöttäminen

Mikäli palkansaajalla on voimassa vain yksi verokortti 1.1.20xx alkaen, voidaan koko vuoden ansiot lisätä yhdellä kertaa "ei kuukausierittelyä" valinnalla palkansaajittain. Tämä helpottaa esimerkiksi useamman yrityksen koko vuoden historiatietojen lisäämistä Netvisoriin. Palkkojen historiatiedot voidaan tuoda massana "Tuo historiatietoja" -Excelillä.

Kun verokortti on voimassa 1.1.20xx alkaen ja ansiot on lisätty "ei kuukausierittelyä" -valinnalla, vaikuttavat nämä ansiot verokortin ansioihin ja nousevat mukaan palkkojen raporteille.

Näitä tallennettuja ansioita ei näytetä verokortin kumulatiivissa ansioissa eikä palkkalaskelman kumulatiivissa ansioissa.

Tietojen syöttäminen

Pääset näkymään näin: Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Palkkojen historiatiedot

  1. Valitse Palkansaaja, Vuosi ja Kuukausi > Näytä
  2. Tiedot tallennetaan riveille palkkalajeittain. Näkymässä ei ole laskenta-automatiikkaa, joten kaikki luvut syötetään käsin. Määrä ja yksikköhinta -kentät eivät ole pakollisia, vaan tiedot voidaan syöttää myös suoraan vain "summa" kenttään.
  3. Tallenna

HUOM! Palkkojen historiatietoja ei voi syöttää sekä kuukausieritellysti että ilman kuukausierittelyä. Jos tiedot on syötetty ilman kuukausierittelyä ja niitä lisätään sen jälkeen kuukausieritellysti, tyhjenevät aiemmat tiedot ohjelmasta.

Ennakonpidätys ja verokortti

Historiatietoihin syötetty ennakonpidätys vaikuttaa verokortin laskentaan. Historiatiedot pitää syöttää verokorttien voimassaoloajan mukaisesti eri kuukausille ansainnan mukaan. Palkansaajan tietoihin tulee olla tallennettuna verokortti, jotta historiatiedoille tallentuvat verokortin tietoihin.

 

Laskentakaavoja varten syötettävät historiatiedot

Kun historiatietoja halutaan käyttää esimerkiksi KTA-laskennassa, on historiatiedot syötettävä kohdistettuna oikealle kuukaudelle. Historiatiedot syötetään alkuperäisille palkkalajeille (esim. tuntityöansio, iltalisä jne.), jotka vaikuttavat KTA-laskentaan palkkalajin kaavassa. Valmista KTA:n arvoa ei voi syöttää suoraan KTA-palkkalajille.

Esimerkki historiatietojen syöttämisestä

Palkanlaskenta Netvisorilla aloitetaan heinäkuussa 2019. Historiatietoihin viedään palkat ajalta tammi-kesäkuu 2019. Palkansaajan verokortti on tullut voimaan 1.2.2019 ja käytössä on KTA-laskenta kalenterivuosineljänneksittäin.

Tammikuun historiatiedot syötetään kuukausitasolla tammikuulle, jotta verokortin laskenta toimii oikein. Tammikuussa voimassa ollut verokortti tallennetaan palkansaajalle oikealla tyypillä. 

Helmi-maaliskuun tiedot voidaan syöttää kumpikin omalle kuukaudelleen tai yhteensä maaliskuulle, jotta KTA-laskennan kaavan automatiikka saa ensimmäisen vuosineljänneksen tiedot Historiatiedoista.

Huhti-kesäkuun tiedot voidaan syöttää vastaavasti jokainen omalle kuukaudelleen tai yhteensä kesäkuulle, jotta KTA-laskenta pystyy poimimaan vuosineljänneksen ansiot.

Maksettujen lomapalkkojen tallentaminen

Maksetut lomapalkat voi syöttää palkkojen historiatietoihin omille riveilleen. Maksetut lomapalkat, lomarahat ja lomakorvaukset tulevat historiatietojen kautta näkyviin lomalaskennan raporteille sekä palkkalaskelman kumulatiivisiin ansioihin.

Maksetut lomapalkat, -rahat ja -korvaukset tulee sisällyttää historiatietoihin tallennettavien Raha- ja Bruttopalkan määrään.

Tallenna muut ansiot Palkkojen historiatietoihin omille palkkalajiriveilleen ja lisää maksettujen lomapalkkojen, -rahojen ja -korvauksien euromäärä Rahapalkka ja Bruttopalkka -rivien summaan.

Esimerkissä ansiot ovat seuraavat: Kuukausipalkka 8.000 euroa, Lomapalkka 1.000 euroa ja Lomaraha 500 euroa. Ansiot yhteensä 9.500 euroa 

 

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.