Myynnin perustietoihin ja asetuksiin pääsee kohdasta Myynti > Asetukset > Perustiedot ja asetukset > Myynnin perustiedot. Näkymän yläreunassa on välilehdet Myynnin perustiedot, Myyjät, Maksutapojen hallinta, Maksuehdot, Toimitustavat, Toimitusehdot ja Aputoiminimet. Tässä ohjeessa käydään asetukset läpi yksi välilehti kerrallaan.

Myynnin perustiedot

Huomautusaika:

Määritettävä huomautusaika tulostuu tarjouksille, tilauksille ja myyntilaskuille.

Viivästyskorko:

Viivästyskorko tulostuu tarjouksille, tilauksille ja myyntilaskuille. Tätä tietoa käytetään laskentaperusteena korko- ja perintälaskujen muodostuksessa.

Perintäkulu:

Tähän kohtaan syötetään yrityksen käyttämän perintäkulun määrä, jota käytetään oletuksena esimerkiksi asiakaskohtaisessa perinnässä.

Myyntireskontran väliaikainen asiakas:

Oletuksena järjestelmän väliaikainen asiakas on Tilapäinen asiakas. Käyttäjä voi kuitenkin itse valita järjestelmän asiakkaista haluamansa tilapäisasiakkaan. Tilapäisasiakkaita voi määrittää myös useamman: Paina valinnan ajaksi CTRL- nappi pohjaan ja valitse haluamasi asiakkaat hiiren ykköspainikkeella. Jos tilapäinen asiakkuus on vahingossa poistettu, sen saa palautettua näin: TEMP-asiakkaan voi luoda itse, eli luodaan asiakas asiakaskoodilla TEMP ilman y-tunnusta ja tallennetaan henkilöasiakkaana. Tämän jälkeen käydään merkitsemässä ko. asiakas TEMP-asiakkaaksi myynnin perustiedoissa, jonka jälkeen asiakaskortilta voidaan poistaa henkilöasiakastieto. 

Oletustuote ostolaskujen jälleenlaskutukseen: 

Ostolaskujen jälleenlaskutuksessa myyntilaskun tuoteriveillä käytettävä tuote, mikäli jälleenlaskutettavan ostolaskun tuotteita ei löydy tuoterekisteristä. Lue lisää ostolaskujen jälleenlaskuttamisesta täältä.

Oletustulostusmuodot:

Tässä kohdassa määritetään oletustulostusmuodot. Asiakkaan tietoihin voi määrittää myös asiakaskohtaisen oletustulostusmuodon. Asiakkaan tietoihin määritetty muoto yliajaa myynnin perustietojen asetuksen. Tulostusmuoto on mahdollista vaihtaa tarjoukselta, tilaukselta tai laskulta sen tulostuksen yhteydessä, mutta oletusmuoto tulee myynnin perustiedoista tai asiakkaan takaa. 

Laskun tulosteen lisäasetukset (ei vaikuta laskun tietoihin):

Tuotteen á-hinnassa näytettävät desimaalit:

Tämä kohta määrittää, kuinka monta desimaalia myyntilaskun tulosteille tulee laskurivin netto- ja bruttomuotoisiin hintoihin. Desimaaleja voidaan näyttää minimissään kaksi ja maksimissaan viisi. Jos näkymää on rajattu asetuksissa esim. kahteen desimaaliin voi Netvisorissa laskunäkymässä näkyä silti enemmän desimaaleja. Tulosteella, pdfeKirjeen pdf:llä ja sähköpostilähetyksen pdf tiedostolla näkyy kuitenkin asetuksiin rajattu desimaaliraja. Verkkolaskusanomaan lähtee Netvisorissa a´hinta kentässä näkyvät desimaalit. 

Niputa mallien tuoterivit tulosteilla:
Mikäli asetus on valittuna, niputtuu saman mallin samalta varastolta peräisin olevat tuotteet yhteisen tuoterivin alle, vaikka ne olisivat laskulla eriteltyinä. Valinta näkyy, mikäli käytössä on laajennettu tuotehallinta.

Tulosteella näytettävät tiedot

Tulostuksen lisäasetuksia muuttamalla käyttäjä voi valita haluamansa kombinaation eri vaihtoehdoista, mikäli käytössä on esim. esipainettuja lomakkeita tai yrityksen logo sisältää yrityksen nimen jne.

Myyntilaskujen oletuslaskentakohteet:

Laskukohtainen = Laskentakohteita ei voi valita laskurivikohtaisesti, eikä laskentakohteita (Taloushallinto > Asetukset > Laskentakohteiden hallinta) voi määrittää oletuskohteiksi asiakas- tai tuoterekisteriin.

Laskurivikohtainen = Laskentakohteet voi määrittää laskurivikohtaisesti. Lisäksi laskentakohteet voi määrittää näkymään oletuksena joko asiakas- tai tuoterekisterissä (Taloushallinto > Asetukset > Laskentakohteiden hallinta). 

Salli sähköpostilähetys tapahtumatyypeille: 

Tässä kohtaa valitaan mitä tapahtumia voidaan lähettää eteenpäin sähköpostitse. Lisäksi Sähköiset palvelukanavat -valikosta (Yritysvalikko > Sähköiset palvelukanavat) tulee olla asetettu käyttöön "Myyntilaskun välitys sähköpostitse".

Varaston arvostusmenetelmä: 

Näyttää mikä varaston arvostusmenetelmä on käytössä. Varaston arvostusmenetelmää voi vaihtaa "Hallitse" -linkin kautta. Menetelmistä on kerrottu tarkemmin täällä.

Kohdista osasuoritukset oletuksena:

Tämä valinta tulee olla käytössä, mikäli halutaan osasuoritusten kohdistuvan viitteen perusteella automaattisesti laskuille. Huom! Tämän valinnan muuttaminen vaikuttaa vain uusiin laskuihin, ei jo Netvisorissa oleviin.

Mikäli haluat asettaa suorituksien pyöristystoleranssin saapuville maksuille, tämä asetus löytyy kohdasta Yritysvalikko >  Yrityksen perustiedot ja asetukset > Perustiedot > Suorituksien pyöristystoleranssi.

Älä lähetä suoraveloitusten ennakkoilmoituksia:

Mikäli yritys käyttää suoramaksua, voidaan ottaa kantaa, meneekö kyseisistä laskuista asiakkaalle ennakkoilmoitus. Ennakkoilmoitusta ei voi lähettää sähköpostitse.

Tuo asiakkaan oletusyhteyshenkilö laskulle: 

Mikäli asiakkaan Lisätietojen muokkaus -välilehdellä on annettu oletusyhteyshenkilö, niin tämä valinta ottaa kantaa siihen näytetäänkö tämä tieto laskulla vai ei.

Myyjät

Näkymässä listataan kaikki käyttäjät ja voidaan valita ketkä heistä luokitellaan myyjiksi. Valinnan jälkeen kyseinen käyttäjä voidaan valita myyjäksi tarjoukselle, tilaukselle tai laskulle. Uuden myyjän saa lisättyä oikean yläkulman "Lisää uusi myyjä" -linkistä. Myyjän tietoja voi muokata painamalla "Muokkaa" -linkkiä (kuvassa kohta 1). "Poista" -linkistä (kuvassa kohta 2) voit poistaa lisäämäsi myyjän. Mikäli myyjä lopettaa työskentelyn yrityksessä suosittelemme jättämään hänet myyjälistaan, mutta ottamaan ruksin pois kyseisen rivin edestä. Näin käyttäjän myyjähistoria on edelleen saatavilla. Mikäli myyjän poistaa, siirtyy hänen vanhat myyntinsä kohdistumattomiin myynteihin. Myyjää ei voi poistaa, mikäli myyjä on asetettu laskulle/laskuille tai myyjä on asetettu oletusmyyjäksi jonkin asiakkaan taakse.

Myyjälle voi lisätä provisioprosentin, jonka hän saa tekemistään myynneistä. Provisioprosentti tulee laskuriveille näkyviin, kun myyjän valitsee laskulle. Mikäli myyjällä ja tuotteella on kummallakin provisio prosentti ajaa myyjätiedon provisio tuoteprovision yli. Eli laskulle tulee provisioksi myyjätiedoissa valittu provisioprosentti.

Provisiot on näkyvissä Myyjä -raportilla (Myynti > Myynnin raportit > Raportin muoto: Myyjäraportti). Raportilta näkee provision, mikäli käyttäjällä on luku- tai muokkausoikeudet provision hallintaan (Yritysvalikko > Myynti -ja ostoreskontrien oikeudet).

Alennukset

Alennukset -välilehdellä voidaan antaa massana alennus tietylle asiakasryhmän ja tuoteryhmän yhdistelmälle. Alla olevassa esimerkissä annetaan 5 % alennus, mikäli asiakas kuuluu asiakasryhmään "Asiakasryhmä 1" ja laskulla on tuoteryhmän "Tuoteryhmä 1" ryhmään kuuluva tuote. Alennukselle asetetaan myös voimassaoloaika.

Alennuksien hallinta vaatii muokkausoikeuden myyntireskontran perustoimintoihin.

Maksutapojen hallinta

Uusi maksutapa lisätään "Uusi maksutapa" -toiminnolla. Toiminto ohjaa näkymään, jossa syötetään maksutavan nimi ja valitaan kirjanpidon tili. Maksutapaa voi muokata avaamalla maksutavan sen nimeä klikkaamalla. Maksutavan voi poistaa muokkausnäkymän vasemassa alareunassa olevalla "Poista" -toiminnolla. Maksutapojen hallinta vaatii muokkausoikeuden myyntireskontran perustoimintoihin.

Maksuehdot

Netvisoriin voi tehdä uusia maksuehtoja, joita käytetään myyntilaskuilla, -tilauksissa ja -tarjouksilla. Jos on tarve tehdä laskuja esimerkiksi englanniksi, tulee maksuehto lisätä myös englanniksi.  Oletusmaksuehto -valinnalla voidaan valita mikä maksuehto tulee uuden asiakkaan taakse oletuksena. Asiakkaan taakse voidaan valita asiakkaan oletusmaksu.

Esimerkki 1: Mikäli maksuehdossa ei ole kassa-alennusta, niin annetaan nettopäivät (esim. 30) ja laitetaan kassa-alennuspäiviksi ja alennusprosentiksi nolla.

Esimerkki 2: Mikäli taas halutaan kassa-alennus maksuehtoon, annetaan nettopäivä (esim. 30), laitetaan kassa-alennuspäiviksi esim. 14 ja alennusprosentiksi esim. 5. Tällöin muodostuu maksuehto, jossa nettopäivät ovat 30, mutta mikäli tämän maksaa 14 päivän sisään saa 5 % kassa-alennuksen. Maksuehdolle voi käyttää omaa selitettä halutessaan. 

Oletusmaksuehto:

Valinnalla voi valita maksuehdosta yrityksen oletusmaksuehdon, joka tulee oletuksena laskulle. Asiakkaan taakse voidaan valita asiakkaan oletusmaksuehto ja se yliajaa yrityksen oletusmaksuehdon.

Maksuehtojen hallinta vaatii muokkausoikeudet myynti- tai ostoreskontran perustoimintoihin.

Toimitustavat

Toimitustavat -välilehdelle voi lisätä toimitustapoja, jotka ovat käytössä myyntilaskuilla, -tilauksilla ja -tarjouksilla. Oletustoimitustapa -valinnalla voidaan valita mikä toimitustapa tulee uuden asiakkaan taakse oletuksena. Asiakkaan taakse voidaan valita asiakkaan oletustoimitustapa.

Toimitustapojen hallinta vaatii muokkausoikeuden myyntireskontran perustoimintoihin.

Toimitusehdot

Toimitusehdot -välilehdelle voi lisätä toimitusehtoja, jotka ovat käytössä myyntilaskuilla, -tilauksilla ja tarjouksilla. Oletustoimitusehto valinnalla voidaan valita yrityksen oletustoimitusehto. Asiakkaan taakse voidaan valita asiakkaan oletustoimitusehto, joka yliajaa yrityksen oletustoimitusehdon. Toimitusehtojen hallinta vaatii muokkausoikeuden myyntireskontran perustoimintoihin.

Aputoiminimien hallinta:

Mikäli yrityksellä on käytössään aputoiminimiä, niiden tiedot syötetään tämän linkin taakse. Aputoiminimiä voidaan syöttää yksi tai useampia, yrityksen tarpeen mukaan. Aputoiminimen alle syötetyt tiedot tulevan käyttöön tarjouksille, tilauksille ja myyntilaskuille, mikäli näiden lähettäjäksi valitaan syötetty aputoiminimi. Aputoiminimistä tarkemmin omassa ohjeessa.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.