Myynnin perustietoihin ja asetuksiin pääset seuraavasti: Myynti > Asetukset > Perustiedot ja asetukset > Myynnin perustiedot. Tämän jälkeen avautuu seuraava näkymä:


Myynnin perustiedot

Huomautusaika:

Määritettävä huomautusaika tulostuu tarjouksille, tilauksille ja myyntilaskuille.

Viivästyskorko:

Perustiedoissa määritettävä viivästyskorko tulostuu tarjouksille, tilauksille ja myyntilaskuille. Tätä tietoa käytetään laskentaperusteena korko- ja perintälaskujen muodostuksessa.

Perintäkulu:

Tähän kohtaan syötetään yrityksen käyttämän perintäkulun määrä, jota käytetään oletuksena esimerkiksi asiakaskohtaisessa perinnässä.

Myyntireskontran väliaikainen asiakas:

Oletuksena järjestelmän väliaikainen asiakas on Tilapäinen asiakas. Käyttäjä voi kuitenkin itse valita järjestelmän asiakkaista haluamansa tilapäisasiakkaan. Myös useiden tilapäisasiakkaiden määrittäminen on mahdollista: Paina valinnan ajaksi CTRL- nappi pohjaan ja valitse haluamasi asiakkaat hiiren ykköspainikkeella.

Oletustuote ostolaskujen jälleenlaskutukseen: 

Ostolaskujen jälleenlaskutuksessa myyntilaskun tuoteriveillä käytettävä tuote, mikäli jälleenlaskutettavan ostolaskun tuotteita ei löydy tuoterekisteristä. Lue lisää ostolaskujen jälleenlaskuttamisesta täältä.

Oletustulostusmuodot:

Tässä kohdassa määritetään järjestelmän oletustulostusmuodot. Asiakasrekisterissä voidaan määrittää myös asiakaskohtaisia oletustulostusmuotoja. Asiakasrekisteriin määritetty muoto yliajaa myynnin perustietojen asetuksen. Tulostusmuoto on aina mahdollista vaihtaa itse laskulta tai tulostusprosessista, mutta oletusmuoto tulee myynnin perustiedoista tai asiakkaan takaa. 

Tulosteen lisäasetukset (ei vaikuta laskun tietoihin):

Tuotteen á-hinnassa näytettävät desimaalit:

määrittää, kuinka monta desimaalia tulosteille tulee laskurivin netto- ja bruttomuotoisiin hintoihin. Desimaaleja voidaan näyttää minimissään kaksi ja maksimissaan viisi.

Niputa mallien tuoterivit tulosteilla = jos asetus on valittuna, niputtuu saman mallin samalta varastolta peräisin olevat tuotteet yhteisen tuoterivin alle, vaikka ne olisivat laskulla eriteltyinä. Valinta näkyy vain jos yrityksellä on käytössä laajennettu tuotehallinta.

Tulosteella näytettävät tiedot

Tulostuksen lisäasetuksia muuttamalla käyttäjä voi valita haluamansa kombinaation eri vaihtoehdoista, mikäli käytössä on esim. esipainettuja lomakkeita tai yrityksen logo sisältää yrityksen nimen jne.

Myyntilaskujen oletuslaskentakohteet:

"Laskukohtainen" = Laskentakohteita ei voi valita laskurivikohtaisesti, eikä laskentakohteita (Taloushallinto > Asetukset > Laskentakohteiden hallinta) voi määrittää oletuskohteiksi asiakas- tai tuoterekisteriin.

"Laskurivikohtainen" = Laskentakohteet voi määrittää laskurivikohtaisesti. Lisäksi laskentakohteet voi määrittää näkymään oletuksena joko asiakas- tai tuoterekisterissä (Taloushallinto > Asetukset > Laskentakohteiden hallinta). 

Salli sähköpostilähetys tapahtumatyypeille: 

Tässä kohtaa valitaan mitä tapahtumia voidaan lähettää eteenpäin sähköpostitse.

Lisäasetukset

Varaston arvostusmenetelmä: 

Näyttää mitä varaston arvostusmenetelmää yritys käyttää. 

Varaston arvostusmenetelmän hallinta:

Tässä kohdassa näytetään mikä menetelmä on käytössä. Arvostusmenetelmän vaihtaminen tehdään myynnin perustiedoissa: Myynti > Asetukset > Perustiedot ja asetukset > Varaston arvostusmenetelmän hallinta -linkki.

Keskihintamenetelmässä varaston arvo määritellään ainesten ja tarvikkeiden keskihinnan perusteella.

 • JUOKSEVA KESKIHINTALASKENTA:
  • Juokseva keskiarvo on varastonarvioimismetodi, joka saadaan summaamalla viimeisin ja sitä edeltävä osto yhteen, jonka jälkeen ostojen yhteisarvo jaetaan tuotteiden yhteiskappalemäärän kanssa. Kustannukset muodostuvat laskennallisesti yksiköiden juoksevan keskiarvon perusteella.
  • Tämä yksikköhinta päivitetään kaikille varastossa oleville tuotteille yksikköhinnaksi, ja tämä laskenta toistetaan aina uuden ostoerän saapuessa varastoon tai kun varastoa vähennetään käyttöhetkellä keskihinnasta poikkeavalla yksikköhinnalla.
 • PAINOTETTU KESKIHINTALASKENTA:
  • Painotettu keskiarvo on varastonarvioimismetodi, joka saadaan summaamalla varasto yhteen vuoden ostojen kanssa, jonka jälkeen tämä luku jaetaan ostojen määrän kanssa.
  • Kustannukset muodostuvat laskennallisesti yksiköiden painotetun keskiarvon perusteella.
 • FIRST IN, FIRST OUT -LASKENTA (FIFO)
  • FIFO-laskenta on varastonarvioimismetodi, jossa varastoa vähennetään ensisijaisesti vanhimmasta tuote- erästä. Tällöin kauden lopussa varastoon jää uusimmat tuote- erät ja varaston arvo muodostetaan näiden jäljellejäävien tuotteiden arvon mukaan. FIFO- laskennassa tuotteet käsittelleen eräpohjaisesti, koska tiedetään mistä erästä tuotteet otetaan ja mistä erästä tuotteita on varastossa kauden lopussa.

Kohdista osasuoritukset oletuksena:

Tämä valinta tulee olla käytössä, mikäli halutaan osasuoritusten kohdistuvan viitteen perusteella automaattisesti laskuille. Huom! Tämän valinnan kytkeminen vaikuttaa vain uusiin laskuihin, ei jo olemassa oleviin.

Mikäli haluat asettaa suorituksien pyöristystoleranssin saapuville maksuille, tämä asetus löytyy Yrityksen perustiedot ja asetukset -linkin takaa. 

Älä lataa koko tuoterekisteriä vanhassa laskunäkymässä:

Mikäli yrityksen tuoterekisteri on huomattavan suuri (tuhansia tuotteita), kannattaa se järjestelmän suorituskyvyn parantamiseksi jättää tuomatta tapahtumalomakkeille (tarjous, tilaus, lasku, jne.). Tuotteiden valintaa ei tämän jälkeen tehdä enää suoraan tiputusvalikosta, vaan hakutoiminnon avulla tuoterekisteristä.

Älä lähetä suoraveloitusten ennakkoilmoituksia:

Mikäli yritys käyttää suoramaksua, voidaan ottaa kantaa, meneekö kyseisistä laskuista asiakkaalle ennakkoilmoitus. Ennakkoilmoitusta ei voi lähettää sähköpostitse.

Tuo asiakkaan oletusyhteyshenkilö laskulle: 

Mikäli asiakkaan lisätietojen muokkaus välilehdellä on annettu oletusyhteyshenkilö, niin tämä valinta ottaa kantaa siihen näytetäänkö tämä tieto laskulla vai ei.

Myyjien hallinta

Sivulla listataan kaikki käyttäjät ja voidaan valita ketkä heistä luokitellaan myyjiksi. Valinnan jälkeen kyseinen henkilö voidaan valita myyjäksi esim. tilauksella tai laskulla. Uuden myyjän saat lisättyä oikean yläkulman "Lisää uusi myyjä" -linkistä. Myyjätietoja voit puolestaan muokata painamalla "Muokkaa" -linkkiä. "Poista" -linkistä voit poistaa lisäämäsi myyjän. HUOM! Käyttäjätunnuksen omaavia henkilöitä ei voi poistaa tätä kautta. Mikäli myyjä lopettaa työskentelyn yrityksessä suosittelemme jättämään hänet myyjälistaan, mutta ottamaan ruksin pois kyseisen rivin edestä. Tällöin hänen myyjähistoriansa on edelleen saatavissa. Mikäli myyjän poistaa menee hänen vanhat myyntinsä kohdistumattomiin myynteihin.


Myyjälle voi antaa halutun provisio prosentin, jonka hän saa myydyistä tuotteista. Tämä tulee näkyville, kun myyjän valitsee laskulle. Mikäli myyjällä ja tuotteella on kummallakin provisio prosentti ajaa myyjätiedon provisio tuoteprovision yli. Eli laskulle tulee provisioksi myyjätiedon provisio prosentti.

Provisiot on näkyvissä myyjä -raportilla. Sieltä näkee provision, mikäli omaa luku tai muokkausoikeudet provision hallintaan myynti -ja ostoreskontrien oikeuksista.

Alennukset: 

Alennus välilehdellä voidaan antaa massana haluttu alennus tietylle asiakasryhmän ja tuoteryhmän yhdistelmälle. Alla olevassa esimerkissä annetaan 10 % Alennus laskulle/tilaukselle, jos asiakas kuuluu asiakasryhmään "Asiakasryhmä1" ja laskulla on tuoteryhmän "Tuoteryhmä1" ryhmään kuuluva tuote. Alennukselle pitää antaa myös haluttu voimassaoloaika.

Alennuksien hallinta vaatii muokkausoikeuden myyntireskontran perustoimintoihin.

Maksutapojen hallinta

Uusi maksutapa lisätään "Lisää uusi" -linkistä. Toiminto ohjaa uudelle sivulle, jossa syötetään maksutavan nimi ja valitaan tämän kirjanpitotili. Maksutapaa voi muokata "Muokkaa" -sarakkeen linkistä. Muokkaaminen näyttää samalta kuin uuden lisääminenkin. Maksutavan voi poistaa "Poista"-sarakkeen linkistä. Maksutapojen hallinta vaatii muokkausoikeuden myyntireskontran perustoimintoihin.

Maksuehtojen hallinta

Netvisoriin voi tehdä uusia maksuehtoja laskulle/tilaukselle/tarjoukselle. Näitä saa tehtyä maksuehdot välilehden alta. Mikäli esimerkiksi haluaa tehdä laskuja englanniksi, pitäisi maksuehto kirjoittaa englanniksi.

Mikäli maksuehdossa ei ole kassa-alennusta annetaan haluttu nettopäivä, esim. 30 ja laitetaan kassa-alennukseen nolla, sekä alennusprosenttiin nolla. Annetaan haluttu selite esim. 30 pv netto.

Mikäli taas halutaan kassa-alennus maksuehtoon, annetaan haluttu nettopäivä, esimerkiksi taas 30, laitetaan kassa-alennus päivään 14 ja alennusprosentti kenttään 5. Tällöin muodostuu maksuehto, jossa nettopäivät ovat 30, mutta mikäli tämän maksaa 14 päivän sisään saa 5 % kassa-alennuksen. 

Maksuehdolle voi käyttää omaa selitettä halutessaan. 

Oletusmaksuehto:

Mikäli tämä ruksataan, tulee maksuehdosta yrityksen oletusmaksuehto ja tämä tulee oletuksena laskulle. Asiakkaan taakse voidaan laittaa asiakkaan oletusmaksuehto ja se yliajaa yrityksen oletusmaksuehdon.

Maksuehtojen hallinta vaatii muokkausoikeudet myynti- tai ostoreskontran perustoimintoihin.

Toimitustavat: 

Toimitustavat -välilehden taakse voi kirjoittaa uusia toimitustapoja, jotka ovat käytössä laskulla, tilauksella ja tarjouksella. Oletustoimitustapa valinnalla voidaan valita yrityksen oletustoimitustapa. Asiakkaan taakse voidaan valita asiakkaan toimitustapa, joka yliajaa yrityksen oletustoimitustavan.

Toimitustapojen hallinta vaatii muokkausoikeuden myyntireskontran perustoimintoihin.

Toimitusehdot: 

Toimitusehdot -välilehden taakse voi kirjoittaa uusia toimitusehtoja, jotka ovat käytössä laskulla, tilauksella ja tarjouksella. Oletustoimitusehto valinnalla voidaan valita yrityksen oletustoimitusehto. Asiakkaan taakse voidaan valita asiakkaan toimitusehto, joka yliajaa yrityksen oletustoimitusehdon. Toimitusehtojen hallinta vaatii muokkausoikeuden myyntireskontran perustoimintoihin.

Aputoiminimien hallinta:

Mikäli yrityksellä on käytössään aputoiminimiä, niiden tiedot syötetään tämän linkin taakse. Aputoiminimiä voidaan syöttää yksi tai useampia, yrityksen tarpeen mukaan. Aputoiminimen alle syötetyt tiedot tulevan käyttöön tarjouksille, tilauksille ja myyntilaskuille, mikäli näiden lähettäjäksi valitaan syötetty aputoiminimi. Aputoiminimistä tarkemmin omassa ohjeessa.

Perintätekstit

Tässä on muistutukseen ja perintään liittyvät oletusmuotoiset tekstit. Perintätekstit ovat yhteiset kaikille asiakkaille. Tekstit voidaan antaa kolmella kielellä (suomi, ruotsi, englanti). Ruotsin ja englanninkieliset tekstit joudutaan kirjaamaan käsin, mikäli näitä halutaan käyttää. Järjestelmä täyttää automaattisesti seuraavat kohdat:

 • [ viimeisimmän viiteaineiston päiväys ]: järjestelmä korvaa tämän viimeisimmän käsitellyn pankkiaineiston (saapuvat viitemaksut) päiväyksellä. Tätä tekstiä voidaan käyttää maksumuistutuksessa- ja huomautuksessa.
 • [ kehotuspäiväys  4 arkipäivää ]: järjestelmä korvaa tämän asiakkaalle päiväyksenä, jolloin asia siirretään perintään (maksukehotuspäiväyksestä lukien neljän arkipäivän kuluttua). Tämä teksti voidaan lisätä maksuhuomautukseen.

Muuten tekstejä voi halutessaan muokata.

Intrum Oy:n perintätietojen asetukset

Jotta laskut voidaan lähettää Intrumille perintään, tulee yrityksen tehdä sopimus Intrum Oy:n kanssa perintäaineistojen välittämisestä Intrumille. Kun sopimus on tehty ja palvelu aktivoitu, voidaan asetukset tehdä. Ensimmäiseksi valitaan myyntilaskun tila, josta alkaen se voidaan siirtää Intrumin palveluun. Intrumin palveluihin liittyvät toimintopainikkeet ilmestyvät myyntireskontranäkymään tehdyn valinnan mukaan. Lisäksi voidaan valita, halutaanko käyttää vain perintäpalvelua vai myös huomautuspalvelua. Laskut voidaan siis alemmalla valinnalla lähettää aina vain perintäpalveluun, ja ylemmällä valinnalla käytettävä palvelu määräytyy laskun tilan mukaisesti.

Kun sopimus on tehty ja palvelu aktivoitu, voidaan asetukset tehdä. Ensimmäiseksi valitaan myyntilaskun tila, josta alkaen se voidaan siirtää Intrumin palveluun.

Intrumin palveluihin liittyvät toimintopainikkeet ilmestyvät myyntireskontranäkymään tehdyn valinnan mukaan. Lisäksi voidaan valita, halutaanko käyttää vain perintäpalvelua vai myös huomautuspalvelua. Laskut voidaan siis alemmalla valinnalla lähettää aina vain perintäpalveluun, ja ylemmällä valinnalla käytettävä palvelu määräytyy laskun tilan mukaisesti.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.