Uuden lomalaskentatavan lisääminen yritykselle
Lomalaskentatavan asettaminen palkansaajalle
Käyttöoikeudet

Lomalaskentatavat määrittävät palkansaajan maksettavan ja jaksotettavan lomapalkan ja lomarahan määrän kultakin lomanmääräytymisvuodelta. Lomalaskentatavalle määritellään palkkalajien kaavojen mukaisesti laskentasäännöt. Lomalaskentatapoja voit lisätä kopioimalla valmiin lomalaskentatapapohjan ja muokata sitä yrityksen tarpeisiin sopivaksi. Lisäksi voit kopioida toisesta yrityksestä jo valmiin lomalaskentatavan. Jokaiselle palkansaajalle asetetaan tarvittavat lomalaskentatavat, joten lomalaskentatapa ei ole riippuvainen palkkamallista johon palkansaaja kuuluu.

Netvisorin valmiista lomalaskentatavoista on valittavissa:

  • Kuukausipalkkalaisten lomalaskenta
  • Keskipäiväansio tuntipalkoista (KPA)
  • Keskituntiansio (LomaKTA)
  • Lomakorvaus jokaisessa palkkajaksossa
  • Keskipäiväansio provisiopalkasta
  • Kunnallinen lomalaskenta

Lomalaskentatavasta klikkaamalla aukeaa tarkempi kuvaus lomalaskentatavan käytöstä.

 

Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskentatavat.

Lomalaskentatavat näytetään taulukossa jaoteltuna laskentatavan tyypin mukaan. Lomalaskentatavan nimestä voit porautua kunkin Lomalaskentatavan kaavoihin.

Asetettavissa palkansaajalle -sarakkeesta näet onko lomalaskentatapa jo lisättävissä palkansaajalle. Jos laskentatavan lisääminen on vielä kesken, näkyy sen tilana "Keskeneräinen".

Liitetyt palkansaajat -sarakkeesta näet kuinka monella palkansaajalla kyseinen lomalaskentatapa on käytössä.

 

Uuden lomalaskentatavan lisääminen yritykselle

Uuden lomalaskentatavan voi lisätä kopioimalla lomalaskentatapapohjan tai kopioimalla toisessa hallinnoimassasi yrityksessä olemassa olevan lomalaskentatavan. Lue tarkempi ohjeistus Uuden lomalaskentatavan lisäämisestä

 

Lomalaskentatavan asettaminen palkansaajille

Lomalaskentatavan voi lisätä palkansaajalle Palkansaajan perustiedoista tai Lomaoikeuden hallinnasta.

Palkansaajan perustiedoissa, kohdassa Vuosilomatiedot, määritellään Loma-asetukset.

Lomaoikeuden hallinnassa voit asettaa ja poistaa loma-asetuksia massatoiminnoilla usealle palkansaajalle kerralla. 

 

Lomalaskennan palkkalajien liittäminen rahapalkkaan

Kun olet lisännyt palkansaajalle lomalaskentatavan, voit tarkistaa palkkamallin kaavoista, että palkkaljit "Lomapalkka (lomalaskentatavan nimi)" ja "Lomaraha (lomalaskentatavan nimi)" ovat mukana Rahapalkan kaavassa.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamallin kohdalta > Kaavat > Palkkalajien kaavat -välilehti > Laskennalliset > Rahapalkka > Muokkaa

Tarvittaessa voit lisätä palkkalajit Rahapalkan kaavaan vihreästä plussasta kaavan lopusta.

Mikäli palkkalajit ovat mukana palkkamallilla, näkyvät palkkalajit myös "Lomat ja poissaolot" -ryhmässä palkkalajien kaavat -välilehdellä.

Käyttöoikeudet

Lomalaskentatavat-näkymään vaaditaan Palkanlaskennan Toimintokohtaisista oikeuksista luku- tai muokkausoikeus kohtaan  Hallinta > Palkkamallit, -lajit ja lomalaskentatavat. Lisäksi sivulle pääsyyn vaaditaan Palkanlaskija-rooli (P).

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.