Resurssi: accounting.nv

HTTP-metodi: POST

Tositteen liitteen tuonnista rajapinnan yli peritään transaktiomaksu (e-scan veloitus).

Kirjanpitoaineiston tuonnilla voi tuoda tositteita, tositerivejä, rivien laskentakohteita ja tositteiden liitteitä. Tositepyyntö tulee osoittaa Accounting.nv –resurssiin ilman parametreja. Yhdessä pyynnössä kulkee aina vain yksi tosite. Mikäli tositteen numerotietoa ei ole annettu, hakee järjestelmä luodulle tositteelle seuraavan numeron juoksevasti valitulta tositelajilta.

Järjestelmän luomat tositelajit:

 • Myyntilasku (ML)
 • Myyntisuoritus (MS)
 • Pankki (PT)
 • Kassa (KT)
 • Tuodut tapahtumat (PUMP)
 • Automaattiset tilinpäätöskirjaukset (T)
 • Järjestelmän muodostamat (AT)
 • Muut (MU)
 • Ostolasku (OL)
 • Ostosuoritus (OS)
 • Jaksotukset (JK)
 • Palkka (PA)

Tositelaji täytyy tuoda sanomalla koko nimellä, ei tositelajin lyhenteellä. Käyttäjä voi lisätä uusia tositelajeja järjestelmään manuaalisesti.

Tositerivin summan muoto - veroton vai verollinen - valitaan tositekohtaisesti. Mikäli tositteen laskentatyyppi on veroton, ei järjestelmä laske enää itse arvonlisäverorivejä ja pyöristyseroja tositteen loppuun, vaan tositteesta tulee täysin aineistoa vastaava. Bruttolaskennassa alv-rivit ja pyöristyserorivit lasketaan aina automaattisesti järjestelmän toimesta.

Tositeriville valitun tilin tulee löytyä järjestelmästä, muutoin palautetaan INVALID_DATA –virhe selitteineen. Alv-koodi haetaan annetun tilin takaa mikäli sitä ei ole erikseen annettu. Mikäli käyttäjä syöttää alv-koodin, joka on ristiriidassa riville valitun alv-prosentin kanssa, ohjelma palauttaa virheen selitteineen. Katso lista sallituista alv-koodeista täältä.

Tosite tulee tuoda aina kaksipuoleisesti. Positiivinen rivisumma kirjataan debet-puolelle ja negatiivinen kredit-puolelle. Mikäli debet- ja kredit-kirjaukset eivät täsmää, erotus kirjataan automaattisesti pyöristyseroihin mikäli laskentatyyppi on brutto. Netto-laskentatavalla rajapinta kunnioittaa sanomalla tuotavia tietoja, jolloin tositteen debet- ja kredit kirjaukset eivät välttämättä mene tasan. Pyynnön sanomalla tulee varmistaa, että tosite luodaan kirjanpitosäännösten mukaisesti.

Yhteen tositeriviin voi liittyä useita laskentakohteita. Mikäli annetun laskentakohteen otsikko- tai kohdetietoja ei löydy järjestelmästä, rajapinta luo ne uutena.

Tositteen tuonnin yhteydessä sille voi tuoda useita liitetiedostoja. Liitteet kuljetetaan xml-sanomassa base64-enkoodattuna. Rajapinta ei tarkista liitteiden kokoa, mutta suurin sallittu liitteiden koko on 2GB.

Tuotavan aineiston tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena XML:nä (POST-data):

TasoElementtiMuotoIlmentymätKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1  
1voucherAggregaatti1  
2calculationmodeMerkkijono1Tositteen laskentatapa. Käsitelläänkö tositteen rivejä netto- (net) vai brutto- (gross) käsittelyllä. Nettokäsittelyssä järjestelmä ei laske automaattisesti alv- ja pyöristyserorivejänet
2voucherdatePäivämäärä1Tositteen päiväys2023-03-1
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
2numberNumeerinen, max. 90...1Tositenumero. Jos numeroa ei anneta, järjestelmä hakee seuraavan numeron valitulta tositelajilta1
2descriptionMerkkijono0...1Tositteen kuvaus. Kentän maksimi merkkimäärä 255 -merkkiä.
Kuvaus
2voucherclassMerkkijono1Tositelaji. Katso mahdolliset tositelajit yllä (Netvisoriin voi lisäksi luoda omia tositelajeja).Myyntilasku
2checkedMerkkijono0...1Nouseeko tosite tarkastamattomiin tiliöinteihin vai ei. True tai false, oletuksena false.false
2voucherlineAggregaatti0...n  
3linesumNumeerinen1Rivisumma, Negatiivinen kirjataan kredit-puolelle ja positiivinen debet-puolelle. Summa käsitellään kahden desimaalin tarkkuudella.-100,00
Attr.typeMerkkijono0...1Summan tyyppi, net (veroton) gross (verollinen)net
3descriptionMerkkijono0...1Tositerivin kuvaus. Kentän maksimi merkkimäärä 255 -merkkiä.Kuvausteksti
3accountnumberNumeerinen1Kirjanpidon tilinumero (tulee löytyä järjestelmästä)1701
3vatpercentNumeerinen1ALV-prosentti, Ei saa olla ristiriidassa valitun alv-koodin kanssa24
Attr.vatcodeMerkkijono0...1ALV-koodi, Jos ei anneta, haetaan ALV-koodi tilinumeron takaa. Jos annetaan, käytetään annettua aina. ALV-koodit ja -tunnisteet löytyvät listattuna täältä. Katsothan myös Arvonlisäveron käsittely ja ALV-tunnisteetKOMY
3accountdimensionMerkkijono0...1Tositteen seurantakohdeSeurantokohde 1
Attr.typeMerkkijono1Seurantokohteen tyyppi, netvisorkey tai name
Jos annetaan arvo "netvisorkey", tulee elementtiin antaa seurantakohteen ID. ID:tä ei voi noutaa rajapinnan kautta, vaan ID näkyy Netvisorissa.

Jos annetaan arvo "name", tulee elementtiin antaa seurantakohteen nimi. Seurantakohde tunnistetaan nimen perusteella kaikista seurantakohteen nimistä.
name
3dimensionAggregaatti0...n  
4dimensionnameMerkkijono, max. 501Laskentakohdeotsikko
Jos otsikkoa ei löydy järjestelmästä, rajapinta perustaa sen
Projekti 1
4dimensionitemMerkkijono, max. 2001Laskentakohde
Jos kohdetta ei löydy järjestelmästä, rajapinta perustaa sen
Palkanlaskenta
2voucherattachmentsAggregaatti0...1  
3voucherattachmentAggregaatti1...n  
4mimetypeMerkkijono1Liitteen mime-typeApplication/pdf
4attachmentdescriptionMerkkijono, max. 1001Kuvaus 
4filenameMerkkijono, max. 2551Liitetiedoston nimiKuvaus.pdf
4documentdataMerkkijono1Liitetiedosto base64-enkoodattuna 
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.