Netvisor tukee rakennusalan ilmoitusmenettelyä ja toiminto löytyy Netvisorista Taloushallinnon ja Velvoitteiden alta kohdasta Rakennusalan ilmoitukset. Netvisoriin on tehty Verohallinnon tekemät muutokset ilmoitettaviin tietoihin ja ilmoittamisen määräaikoihin vuoden 2020 alkuun. Netvisor käyttää ilmoituksissa työmaakohtaista ilmoitustapaa. 

Toiminnon käyttämiseksi yrityksessä tulee olla käytössään Netvisorin ostoreskontra. Työmaiden ja urakoiden hallintaa varten käyttäjällä tulee olla muokkausoikeus ostoreskontran perustoimintoihin. Tuntitietojen raportointia varten pitää aktivoida myös Palkat- ja Matkat -palvelu. Ilmoitusten lähettämiseen tarvitaan Kirjanpitäjän oikeudet.

SISÄLTÖ


Käyttöönotto

Mikäli ilmoittamista ei ole käytetty Netvisorissa aikaisemmin, niin ensimmäiseksi tulee käyttöönottovaihe. Klikkaamalla "Ota palvelu käyttöön" -nappia päästään asetusten etusivulle.

Tiedonantajan tunnistetiedot tulevat automaattisesti yrityksen perustiedoista. Yhteyshenkilön tiedot täytetään käyttäjän toimesta Muokkaa tietoja-painikkeen kautta. Jotta ostolaskut saadaan linkitettyä urakoille, tulee asetuksista kytkeä päälle valinta "Näytä työmaavalinta ostolaskun tiliöintirivillä".

Lisäksi näkymässä voidaan määritellä missä kierron vaiheessa olevat laskut halutaan ilmoittaa verottajalle. Jos tätä valintaa ei ole tehty, niin oletuksena ilmoitukselle tarjotaan kaikkia ostolaskuja, joissa urakkatieto on määritelty.

Laskut ilmoitetaan verottajalle kirjauspäivän mukaan, joten jos jokin lasku jätetään ilmoittamatta sen kuukauden ilmoituksella, johon se olisi alkujaan kuulunut, eikä korjausilmoitusta tehdä, niin laskun saa mukaan toisen kuukauden perusilmoitukselle muuttamalla laskun kirjauspäivää.

Asetukset -sivulta voi myös ladata aineiston yhden kerran omalle koneelle manuaalista ilmoittamista varten esimerkiksi tapauksissa, jossa ilmoituspäivä on jo mennyt. Tässä tapauksessa ilmoitus pitää lähettää verottajalle esimerkiksi ilmoitin.fi -palvelua käyttäen.

Työmaan ja urakan luominen

Työmaan pääsee luomaan kohdassa Työmaat > Luo uusi työmaa

Työmaan alle luodaan urakat, joiden tiedot päästään valitsemaan ostolaskulle. Urakan pääsee luomaan avaamalla työmaan tiedot ja tämän jälkeen alalaidassa kohta Lisää uusi urakka.

Tiliöintirivien ja tuntitietojen kohdistaminen urakoihin

Luotuasi urakat ja laitettuasi työmaavalinnan näkymään asetukset-sivulla, voit tämän jälkeen ostolaskulta kohdistaa tiliöintirivejä urakoihin. Toiminto toimii kuten laskentakohteetkin, ja niiden asettamiseen tarvitaan käyttäjältä myös samat käyttöoikeudet kuin laskentakohteiden asettamiseenkin eli vähintään toimintokohtaisiin oikeuksiin muokkausoikeudet Ostoreskontran perustoimintoihin ja Ostoreskontran näkymiin ja luetteloihin. Mikäli ostolasku on jo tiliöity, vaatii urakan lisäys kirjanpitäjän -oikeudet tälläiselle ostolaskulle. Tiliöintirivillä pääsee valitsemaan urakan tiedot Urakka-otsikon alla suurennuslasi-kuvakkeesta


Tuntitietojen käsittelyä varten yrityksellä pitää olla käytössä HRM:n Matkat -palvelu. Tuntitiedot voidaan kohdistaa urakoihin samoin kuin tiliöintirivit ostolaskuilla. Työntekijän tuntikirjausnäkymään ilmestyy työmaatiedon aktivoinnin jälkeen uusi sarake "Urakka".

Työaikaraporteista saa (Työaika > Työaikaraportit) työaikaraportit työmaittain sekä urakoittain.

Työaikaraportti työmaittain: Palkansaajien työmaalle kirjatut tunnit ja työmaan tunnit yhteensä.


 

Työaikaraportti urakoittain: Palkansaajien urakalle kirjaamat tunnit urakoittain/työmaittain yhteensä.

Tietojen ilmoittaminen

Ilmoittaminen tehdään kohdassa Ilmoittaminen. Ilmoittaminen vaatii kirjanpitäjän KP-roolin.

Ostolaskujen tiedot voidaan ilmoittaa verottajalle suoraan tätä kautta. Verottajalle ilmoitetaan ostolaskujen veroton summa ja kun käytetään ALV -koodia RAOS, veron määrä kirjataan ALV-saamis- sekä -velkatilille. Työntekijätiedoille suoraa ilmoitustukea ei vielä ole, joten pääurakoitsijan tai tilaajan roolissa olevien tulee tehdä ilmoitukset suoraan verottajan ilmoitin.fi -palvelun kautta.

Verottajalle tiedot pääsee ilmoittamaan Työmaatietojen hallinnan etusivulta. Ensin käyttäjälle tulee lista ilmoittamattomista työmaista / kk ja näistä voidaan valita ilmoitettavat työmaat ja kuukaudet. Voit valita useamman ilmoituksen kerralla ja ilmoittaa ne alhaalla olevan "Tee perusilmoitus valituista"-painikkeen kautta. Voit myös ilmoittaa yhden työmaan tiedot valitsemalla työmaan perässä olevasta alasvetovalikosta "Tee perusilmoitus." Nollailmoitusta ei voi lähettää verottajalle, ellei tämä ole työmaan ensimmäinen ilmoitettava kuukausi. 

Kun valinta on tehty, siirrytään näkymään, jossa tiedot voidaan vielä tarkistaa ja tarvittaessa tietoja pääsee vielä muuttamaan.

Kun tiedot on todettu oikeiksi ja ne halutaan lähettää, siirrytään lähettämään ilmoitus verottajalle painikkeella Lähetä perusilmoitus. Lähetystä varten tulee olla varmenne voimassa Verottajan varmenne. Tietojen lähetyksen jälkeen käyttäjä saa ilmoituksen onnistuneesta lähetyksestä tai pyynnön korjata virheellisiä tietoja, mikäli jokin tieto ei ollut oikein. Huomioithan, että ilmoitusten näkymisessä verottajalla voi olla viivettä ilmoituskanavakohtaisten ilmoitusten siirtoajoista johtuen.

Mikäli haluat lähettää tiedot itse tai käytät lähetykseen jotain toista ohjelmaa, niin tiedot voi ladata myös itselleen "Lataa lähetysvalmis aineisto" -painikkeesta. Tällöin Netvisor tulkitsee aineiston manuaalisesti lähetetyksi käyttäjän toimesta. 

Työntekijätietojen ilmoittamista verottajalle ei voi tehdä suoraan järjestelmästä. Työntekijätiedot saa kuitenkin raporttina kohdekuukaudelta työajankirjausten raporttinäkymän kautta (aiemmin läpikäyty raportti), jotta tiedot voidaan ilmoittaa pääurakoitsijalle / tilaajalle.

Muodostuvan raportin voi tuoda Exceliin, jolloin sen muokkaaminen ja eteenpäin lähettäminen on helppoa. Mikäli toimit pääurakoitsijan tai tilaajan roolissa, niin tiedot voi ilmoittaa ilmoitin.fi -palvelun kautta.

Mikäli työmaalla on järjestettynä erillinen kulunvalvonta tilaajan toimesta, niin silloin työntekijätietojen kerääminen ja lähetys Netvisorissa voidaan asettaa pois päältä työmaan asetuksista laittamalla täppä kohtaan "Älä ilmoita työmaan henkilötietoja", jolloin työmaan työntekijätiedot jätetään pois muodostettavilta ilmoituksilta / raporteilta.

Viimeinen ilmoitus lähetetään Netvisorista normaalina perusilmoituksena. Työmaan ja urakan tulee olla käynnissä, kun viimeistä ilmoitusta lähetetään. Kun viimeinen ilmoitus on lähetetty, urakan voi laittaa tilaan Päättynyt Netvisorissa. Erillistä päättymisilmoitusta ei tehdä.


Verottajan ohjeen mukaan lähetetyn ilmoituksen voi myös poistaa kokonaan. Poistoilmoituksen pääsee tekemään porautumalla työmaan tietoihin. Sivulta löytyy "Työmaan tiivistetty ilmoitushistoria", jossa löytyy viimeisestä sarakkeesta valikko, josta poistoilmoituksen voi tehdä. Myös korjausilmoituksen lähettäminen onnistuu täältä. Poistoilmoitus poistaa vain aiemmin lähetetyn aineiston, eikä poista mitään aineistoa itse Netvisorista. Poistoilmoitus on tehtävä samaa kanavaa pitkin, mitä aiempi ilmoitus, josta halutaan tehdä poistoilmoitus. Eli jos alkuperäinen ilmoitus on tehty Netvisorista, pitää myös poistoilmoitus tehdä Netvisorista.

Jos lähetät poistoilmoituksen, korjausilmoitusta tai uutta perusilmoitusta ei voi tehdä, jos verottajan erikseen antama aikaikkuna näiden osalta ei ole auki.

Korjausilmoitus

Korjausilmoitus pitää tehdä, mikäli työmaan tai urakan tietoihin on tehty muutoksia perusilmoituksen lähettämisen jälkeen. Mikäli näin on tehty, tulee näistä työmaista tieto "Huomioitavat ilmoitukset" -välilehdelle, josta muutoksen oikeellisuuden voi tarkastaa sekä ilmoituksen lähettää verottajalle. Alla olevassa esimerkissä verottajalle ilmoitettua summaa on muutettu. 

Viimeisessä sarakkeessa on valikko, josta korjausilmoituksen pääsee lähettämään. Kuten perusilmoituksessakin, niin myös korjausilmoitusta lähetettäessä tietoja pääsee vielä muuttamaan ennen varsinaista lähettämistä. Tietojen korjaamisessa tai poistamisessa on käytettävä samaa ilmoituskanavaa kun alkuperäisessäkin aineistossa.

Historiatiedot

Pääset tarkastelemaan päättyneitä työmaita Työmaat-välilehden alta valitsemalla työmaan tilaksi "Päättynyt."

Jo annettuja työmaailmoituksia pääsee tarkastelemaan porautumalla työmaan tietoihin ja sieltä kohdastaa "Työmaan tiivistetty ilmoitushistoria" ja yksittäisen kauden perästä alasvetovalikosta "Näytä aineisto."

Ilmoituspalvelun käytön lopettaminen

Kertaalleen käyttöön otettua ilmoituspalvelua ei saa poistettua käytöstä. Palvelusta ei veloiteta erikseen, joten laskutusta siitä ei koidu. Mikäli ette käytä palvelua, suosittelemme liittymän asetuksista poistamaan valinnan "Näytä työmaavalinta ostolaskun tiliöintirivillä". Näin tieto ei näy turhaan ostolaskulla, eikä häiritse ostoreskontran käyttöä.

Ilmoituksen lähetys epäonnistuu

Mikäli rakennusalan ilmoituksen lähettäminen epäonnistuu, antaa järjestelmä tästä käyttäjälle huomion lähetysnäkymässä: 

Mikäli tarkastustuloksessa nousee seuraavanlainen huomio "Virhe tunnuksessa: Y-tunnus tai henkilötunnus puuttuu tai se on virheellinen", tarkasta tällöin toimittajan Y-tunnus. Toimittajakortin Y-tunnuskentässä ei saa olla välilyöntejä numerosarjan edessä tai jälkeen, sillä tämä voi aiheuttaa virheen. Siirtymällä toimittajakortille "Ostot > Toimittajat > Toimittajalistaus" voit muokata toimittajakortilla olevaa y-tunnusta.

Mikäli kyseessä on urakan ensimmäinen ilmoitus ja urakalle ei ole vielä kirjattu yhtään ostoja, niin ensimmäinen ilmoitus jää tässä tapauksessa virheeseen puuttuvien tietojen osalta. Silloin ilmoitus tulee ladata "Asetukset"-välilehdeltä ja lähettää tämä manuaalisesti ilmotin.fi palvelua käyttäen. Verohallinnon ohjeen mukaan rakennusalan ilmoitus annetaan, kun urakka alkaa tai saadaan ensimmäinen ennakkomaksu. Ja siitä eteenpäin ilmoitus annetaan vain, jos on ilmoitettavia ostoja eli ilmoitukselle nousee euroja.

Huomioithan, että mikäli urakalla on ennakkomaksu (ostolasku ennen urakan alkupäivää), niin jotta ennakkomaksu nousee ilmoitukselle mukaan, tulee ennakkomaksu (ostolaskun kirjauspäivä) olla samalla kuulla kuin urakan alkupäivämäärä. Mikäli ennakkomaksu (ostolaskun kirjauspäivä) on eri kuukaudella kuin urakan alkupäivämäärä, niin ennakkomaksu huomioidaan "Ostoja kertynyt yhteensä" kentässä, mutta se ei nouse automaattisesti ensimmäiselle perusilmoitukselle mukaan.

FAQ

Miksi en pääse valitsemaan työmaata ostolaskulle?

Ostolaskulle nousee urakoiden tiedot. Työmaalle tulee olla luotuna urakat, jotta tiedot pääsee valitsemaan ostolaskulle.

Miksi en pääse lähettämään nollailmoitusta verottajalle?

Ohjelmaan on tehty muutos verottajan pyynnöstä, että 2.3.2023 eteenpäin jatkossa nolla ilmoituksen lähetys ei onnistu, ellei tämä ole työmaan ensimmäinen lähetettävä kuukausi. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.