1.7.2014 lakisääteiseksi muuttuneen rakennusalan ilmoitusmenettelyn osalta Netvisorissa on mahdollista syöttää tarvittavat tiedot urakoiden raportointia varten. Toiminto löytyy Netvisorista Taloushallinnon ja Velvoitteiden alta kohdasta Rakennusalan ilmoitukset. Netvisor tukee myös 1.1.2016 voimaan astunutta ilmoitusvelvollisuuden yksinkertaistamista.

 Netvisoriin on tehty Verohallinnon tekemät muutokset ilmoitettaviin tietoihin ja ilmoittamisen määräaikoihin vuoden 2020 alkuun. Lisätietoja muutoksista löytyy täältä. Netvisor käyttää ilmoituksissa työmaakohtaista ilmoitustapaa. 

Toiminnon käyttämiseksi yrityksessä tulee olla käytössään Netvisorin ostoreskontra. Työmaiden ja urakoiden hallintaa varten käyttäjällä tulee olla muokkausoikeus ostoreskontran perustoimintoihin. Tuntitietojen raportointia varten pitää aktivoida myös HRM ja Matkat -palvelu. Ilmoitusten lähettämiseen tarvitaan Kirjanpitäjän oikeudet.

Mikäli ilmoittamista ei ole käytetty Netvisorissa aikaisemmin, niin ensimmäiseksi tulee käyttöönottovaihe. Klikkaamalla "Ota palvelu käyttöön" -nappia päästään asetusten etusivulle.

Tiedonantajan tunnistetiedot tulevat automaattisesti yrityksen perustiedoista. Yhteyshenkilön tiedot täytetään käyttäjän puolelta. Jotta ostolaskut saadaan linkitettyä urakoille, tulee asetuksista kytkeä päälle valinta "Näytä työmaavalinta ostolaskun tiliöintirivillä".

Lisäksi näkymässä voidaan määritellä missä kierron vaiheessa olevat laskut halutaan ilmoittaa verottajalle. Jos tätä valintaa ei ole tehty, niin oletuksena ilmoitukselle tarjotaan kaikkia ostolaskuja, joissa urakkatieto on määritelty.

Valinta aktivoi samalla työmaan ja urakan laskuluetteloon ominaisuuden, joka tarkistaa täyttyykö urakalle tai työmaalle kohdistettujen laskujen osalta valittu kriteeri. Mikäli kriteeri ei täyty, niin kyseinen lasku korostetaan listalla ja näin käyttäjä näkee helposti mitkä laskut vaativat vielä toimenpiteitä.

Laskut ilmoitetaan verottajalle laskupäivän mukaan, joten jos jokin lasku jätetään ilmoittamatta sen kuukauden ilmoituksella, johon se olisi alkujaan kuulunut, eikä korjausilmoitusta tehdä, niin laskun saa mukaan toisen kuukauden perusilmoitukselle muuttamalla laskun päivämäärää.

Asetukset -sivulta voi myös ladata aineiston omalle koneelle manuaalista ilmoittamista varten esimerkiksi tapauksissa, jossa ilmoituspäivä on jo mennyt. Tässä tapauksessa ilmoitus pitää lähettää verottajalle esimerkiksi ilmoitin.fi -palvelua käyttäen.

Tiliöintirivien ja tuntitietojen kohdistaminen urakoihin

Luotuasi urakat ja laitettuasi työmaavalinnan näkymään asetukset-sivulla, voit tämän jälkeen ostolaskulta kohdistaa tiliöintirivejä urakoihin. Toiminto toimii kuten laskentakohteetkin, ja niiden asettamiseen tarvitaan käyttäjältä myös samat käyttöoikeudet kuin laskentakohteiden asettamiseenkin. Mikäli ostolasku on jo hyväksytty ja tiliöity, vaatii urakan lisäys kirjanpitäjän -oikeudet tälläiselle ostolaskulle.

Tuntitietojen käsittelyä varten yrityksellä pitää olla käytössä HRM:n Matkat -palvelu. Tuntitiedot voidaan kohdistaa urakoihin samoin kuin tiliöintirivit ostolaskuilla. Työntekijän tuntikirjausnäkymään ilmestyy työmaatiedon aktivoinnin jälkeen uusi sarake "Urakka".

Työaikaraporteista saa (Työaika > Työaikaraportit) työaikaraportit työmaittain sekä urakoittain.

Työaikaraportti työmaittain: Palkansaajien työmaalle kirjatut tunnit ja työmaan tunnit yhteensä.


 

Työaikaraportti urakoittain: Palkansaajien urakalle kirjaamat tunnit urakoittain/työmaittain yhteensä.

Tietojen ilmoittaminen

Ilmoittamisen voi tehdä suoraan työmaiden hallinnasta. Ilmoittaminen vaatii ostoreskontraan muokkausoikeudet sekä kirjanpitäjän oikeudet.

Ostolaskujen tiedot voidaan ilmoittaa verottajalle suoraan tätä kautta. Työntekijätiedoille suoraa ilmoitustukea ei vielä ole, joten pääurakoitsijan tai tilaajan roolissa olevien tulee tehdä ilmoitukset suoraan verottajan ilmoitin.fi -palvelun kautta.

Verottajalle tiedot pääsee ilmoittamaan Työmaatietojen hallinnan etusivulta. Ensin käyttäjälle tulee lista ilmoittamattomista työmaista / kk ja näistä voidaan valita ilmoitettavat työmaat ja kuukaudet. 

Kun valinta on tehty, siirrytään näkymään, jossa tiedot voidaan vielä tarkistaa ja tarvittaessa tietoja pääsee vielä muuttamaan.

Kun tiedot on todettu oikeiksi ja ne halutaan lähettää, niin tässä vaiheessa tarvitaan Katso-tunnukset, joilla kirjaudutaan verottajan palveluun. Tietojen lähetyksen jälkeen käyttäjä saa ilmoituksen onnistuneesta lähetyksestä tai pyynnön korjata virheellisiä tietoja, mikäli jokin tieto ei ollut oikein.

Mikäli haluat lähettää tiedot itse tai käytät lähetykseen jotain toista ohjelmaa, niin tiedot voi ladata myös itselleen "Lataa lähetysvalmis aineisto" -painikkeesta. Tällöin Netvisor tulkitsee aineiston manuaalisesti lähetetyksi käyttäjän toimesta.

Työntekijätietojen ilmoittamista verottajalle ei voi tehdä suoraan järjestelmästä. Työntekijätiedot saa kuitenkin raporttina kohdekuukaudelta työajankirjausten raporttinäkymän kautta (aiemmin läpikäyty raportti), jotta tiedot voidaan ilmoittaa pääurakoitsijalle / tilaajalle.

Muodostuvan raportin voi tuoda Exceliin, jolloin sen muokkaaminen ja eteenpäin lähettäminen on helppoa. Mikäli toimit pääurakoitsijan tai tilaajan roolissa, niin tiedot voi ilmoittaa ilmoitin.fi -palvelun kautta.

Mikäli työmaalla on järjestettynä erillinen kulunvalvonta tilaajan toimesta, niin silloin työntekijätietojen kerääminen ja lähetys Netvisorissa voidaan asettaa pois päältä työmaan asetuksista laittamalla täppä kohtaan "Älä ilmoita työmaan henkilötietoja", jolloin työmaan työntekijätiedot jätetään pois muodostettavilta ilmoituksilta / raporteilta.

Kun urakka tai työmaa päättyy, tulee siitä lähettää erikseen päättymisilmoitus. Päättymisilmoitus lähtee normaalin ilmoittamisen yhteydessä, kun työmaan / urakan tila on vaihdettu "päättynyt" tilaan ennen ilmoittamista.

Verottajan ohjeen mukaan lähetetyn ilmoituksen voi myös poistaa kokonaan. Poistoilmoituksen pääsee tekemään porautumalla työmaan tietoihin. Sivulta löytyy "Työmaan tiivistetty ilmoitushistoria", jossa löytyy viimeisestä sarakkeesta valikko, josta poistoilmoituksen voi tehdä. Myös korjausilmoituksen lähettäminen onnistuu täältä. Poistoilmoitus poistaa vain aiemmin lähetetyn aineiston, eikä poista mitään aineistoa itse Netvisorista. Poistoilmoitus on tehtävä samaa kanavaa pitkin, mitä aiempi ilmoitus, josta halutaan tehdä poistoilmoitus. Eli jos alkuperäinen ilmoitus on tehty Netvisorista, pitää myös poistoilmoitus tehdä Netvisorista.

Jos lähetät poistoilmoituksen, korjausilmoitusta tai uutta perusilmoitusta ei voi tehdä, jos verottajan erikseen antama aikaikkuna näiden osalta ei ole auki.

Korjausilmoitus

Korjausilmoitus pitää tehdä, mikäli työmaan tai urakan tietoihin on tehty muutoksia perusilmoituksen lähettämisen jälkeen. Mikäli näin on tehty, tulee näistä työmaista tieto "Huomioitavat ilmoitukset" -välilehdelle, josta muutoksen oikeellisuuden voi tarkastaa sekä ilmoituksen lähettää verottajalle. Alla olevassa esimerkissä verottajalle ilmoitettua summaa on muutettu. 

Viimeisessä sarakkeessa on valikko, josta korjausilmoituksen pääsee lähettämään. Kuten perusilmoituksessakin, niin myös korjausilmoitusta lähetettäessä tietoja pääsee vielä muuttamaan ennen varsinaista lähettämistä.

Ilmoituspalvelun käytön lopettaminen

Kertaalleen käyttöön otettua ilmoituspalvelua ei saa poistettua käytöstä. Palvelusta ei veloiteta erikseen, joten laskutusta siitä ei koidu. Mikäli ette käytä palvelua, suosittelemme liittymän asetuksista poistamaan valinnan "Näytä työmaavalinta ostolaskun tiliöintirivillä". Näin tieto ei näy turhaan ostolaskulla, eikä häiritse ostoreskontran käyttöä.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.