Netvisorissa verkkolaskut otetaan aina vastaan Finvoice -muodossa. Netvisor tukee Finvoice 3.0 standardin mukaisia verkkolaskuja.  Verkkolaskuosoitteena voi toimia:

 • Maventan verkkolaskuosoite
 • yrityksen omaan pankkitiliin liitetty verkkolaskuosoite

Vastaanotto Maventan osoitteella

Netvisorin osto-osiota käyttävät asiakkaat saavat automaattisesti käyttöönsä Maventan verkkolaskuosoitteen. Netvisor aktivoi Maventa-yhteyteen myös verkkolaskujen vastaanoton pankkiverkon kautta. Tämä mahdollistaa verkkolaskujen vastaanoton niiden toimittajien osalta, jotka lähettävät laskuja pankkiverkon kautta.

Maventan verkkolaskuosoitteena toimii yrityksen OVT-tunnus. Operaattoritunnuksena on Maventan tunnus Maventa (003721291126). Mikäli lähettävän yrityksen käyttämä laskutusohjelma käyttää pankkien tarjoamia yhteyksiä verkkolaskujen lähetykseen, on operaattoritunnus tällöin Dansken Bankin tunnus DABAFIHH. Tämän vuoksi molemmat verkkolaskuoperaattorit tullaan näyttämään laskutusosoiteilmoituksella.

Netvisor luo Maventa-yhteyden asiakkailleen automaattisesti aina kun se on mahdollista. Mikäli yritys on rekisteröitynyt Maventan palvelun käyttäjäksi jo ennen Netvisorin käyttöönottoa, vaatii tilin kytkentä Netvisorin yhteyteen toimenpiteitä asiakkaalta tai Netvisorin asiakaspalvelulta.

Netvisor aktivoi Maventa-yhteyteen verkkolaskujen vastaanoton pankkiverkon kautta automaattisesti. Yhteyden avautuminen kestää muutaman pankkipäivän ajan ja mahdollistaa verkkolaskujen lähettämisen ja vastaanottamisen pankkiverkon kautta.

Vastaanotto pankkiverkon osoitteella

Yritys voi maksuliikennesopimusta tehdessään sopia oman pankkinsa kanssa verkkolaskujen vastaanotosta. Verkkolaskuosoite on joko IBAN- tilinumeron tai yrityksen OVT-tunnuksen muotoinen. Yleisimmin verkkolaskuosoite muodostetaan joko IBAN-muotoisesta yrityksen pankkitilinumerosta tai yrityksen OVT-tunnuksesta. OVT-tunnus muodostetaan yrityksen y-tunnuksesta seuraavasti: 0037 + yrityksen y-tunnus ilman väliviivaa. Esimerkki: y-tunnuksesta 1967543-8 muodostuu OVT-tunnus 003719675438.
Pankkiverkon verkkolaskuosoitteen määrittäminen Netvisoriin tapahtuu "Yritysvalikko > Pankkitilien hallinta" kautta. Näkymässä klikataan pankkitilin nimeä, jolloin päästään muokkaamaan pankkitilin tietoa. Täällä voidaan valita, näytetäänkö Verkkolaskun vastaanotto- osoitteena IBAN- vai OVT-muotoinen osoite.
Poikkeukset:

 • Mikäli tiliin kytketty verkkolaskuosoite on muuta kuin kyseinen pankkitiliin viittaava IBAN tai normaalimuotoinen OVT-tunnus, ottakaa yhteys Netvisorin asiakaspalveluun verkkolaskuosoitteen muokkaamista varten.
 • Ålandsbankenin tilille verkkolaskujen vastaanotto toimii suoraan ainoastaan OVT-tunnusta käytettäessä, joten maksuliikennesopimusta tehtäessä tulee varmistaa, että verkkolaskuosoitteeksi annetaan OVT-tunnus. Mikäli pankki kuitenkin antaa IBAN-muotoisen verkkolaskuosoitteen, joka ei ole sama kuin yrityksen tilinumero, tulee tämä vaihtoehtoinen verkkolaskuosoite ilmoittaa Netvisorin asiakaspalveluun.

HUOM, jos lasku lähetetään tai vastaanotetaan pankkiverkon kautta, niin liitteet eivät välity laskun mukana Netvisoriin tai Netvisorista vastaanottajalle.

Yritykselle lähetetty verkkolasku ei ole tullut perille

Mikäli yritykselle lähetetty verkkolasku ei ole tullut perille, niin selvitysvastuu on ensisijaisesti laskun lähettäjällä. Mikäli mikään verkkolasku ei tule perille, tulee tarkastaa seuraavat asiat:

 • Maventan verkkolaskuosoite:
  • Onko vastaanottokanava auki ja kytkeytyneenä Netvisoriin? 
 • Pankin verkkolaskuosoite:
  • Varmista pankistasi, onko verkkolaskun vastaanottosopimus voimassa Netvisorin yhteyskanavaan kytkettynä
  • Varmista pankistasi, onko sopimus tehty OVT- vai IBAN-osoitteelle
  • Tarkista, että pankkitili johon sopimus on kytketty, on syötetty Netvisoriin


Kohdistus vastaanottajalle

Saapuvalta laskuaineistolta Netvisor tarkastelee vastaanottajan verkkolaskuosoitetta ja ostajan y-tunnusta. Laskun kohdistus vastaanottajalle tapahtuu ostajan y-tunnuksen perusteella, joka on ilmoitettu verkkolaskuaineistolla kentässä <BuyerPartyIdentifier>.

Kohdistus toimittajalle

Laskun kohdistus toimittajalle tapahtuu y-tunnuksen, nimen ja toimittajakoodin avulla. Tämä on kerrottu tarkemmin omalla ohjesivulla

 Tiliöintiehdotus ja laskentakohteen haku saapuneelta verkkolaskulta 

Kirjanpidon tili ja laskentakohde voidaan tuoda verkkolaskulla joko lasku- tai laskurivikohtaisesti, seuraavin säännöin:

 • Laskentakohteet voidaan antaa puolipiste-eroteltuna listana, esim. Kohde1;Kohde2;Kohde3
 • Mikäli annettua kirjanpidon tiliä tai laskentakohdetta ei löydy Netvisorista, ne ohitetaan. Samoin, mikäli on annettu useampi laskentakohde saman otsikon alta, käytetään tiliöinnissä vain listauksen ensimmäistä laskentakohdetta.
 • Rivitasolla annetut tiedot yliajavat aina laskutason tiedot: jos laskulle annettu tiliöintiehdotuksena 4000, käytetään tätä tiliä niille riveille, joille ei ole erikseen annettu omaa ehdotusta.
 • Tiliöintiehdotuksissa hyväksytään vain nelinumeroiset tilinumerot.
 • Sanoman mukana tulevat kirjanpidon tilin tiedot yliajaa toimittajan takana mahdollisesti olevan oletustilin. 
 • Sanoman mukana tuleva laskentakohde tieto yliajaa toimittajan takana mahdollisesti olevan laskentakohteen. Vaatii sen, että sanoman mukana tuleva laskentakohde on täysin samanlainen yrityksen omissa laskentakohteissa. 

 Ehdotukset haetaan seuraavista finvoice-laskun kentistä:

 • Kirjanpidon tilin tuonti laskukohtaisesti:

<NormalProposedAccountIdentifier>4000</NormalProposedAccountIdentifier>

 • Kirjanpidon tilin tuonti laskurivikohtaisesti:

<RowNormalProposedAccountIdentifier>4000</RowNormalProposedAccountIdentifier>

 • Laskentakohteen tuonti laskukohtaisesti:

<AccountDimensionText>Kohde1</AccountDimensionText>

 • Laskentakohteen tuonti laskurivikohtaisesti:

<RowAccountDimensionText>Kohde1</RowAccountDimensionText>


Sanoman tulkinta

Alla esimerkki verkkolaskusanoma ja mikä kenttä vaikuttaa mihinkin. Rivin perään on kirjoitettu mikä kenttä on Netvisorissa.


<SellerPartyDetails>

<SellerPartyIdentifier>7654321-2</SellerPartyIdentifier> Myyjän y-tunnus

<SellerOrganisationName>Porin Testiyritys Oyj</SellerOrganisationName> Myyjän nimi

<SellerOrganisationTaxCode>FI76543212</SellerOrganisationTaxCode> Myyjän alv-numero

<SellerPostalAddressDetails>

<SellerStreetName>Itsenäisyydenkatu 44</SellerStreetName> Myyjän katuosoite

<SellerTownName>Pori</SellerTownName> Myyjän postitoimipaikka

<SellerPostCodeIdentifier>28130</SellerPostCodeIdentifier> Myyjän postinumero

<CountryCode>FI</CountryCode> Maakoodi (ei näy ohjelmassa)

<CountryName>Finland</CountryName> Myyjän maa

<SellerPostOfficeBoxIdentifier>

</SellerPostOfficeBoxIdentifier>

</SellerPostalAddressDetails>

</SellerPartyDetails>


<SellerOrganisationUnitNumber>003776543212</SellerOrganisationUnitNumber> OVT-tunnus

<SellerCommunicationDetails>

<SellerPhoneNumberIdentifier>02-1123123</SellerPhoneNumberIdentifier> Myyjän puhelinnumero

<SellerEmailaddressIdentifier>tuki@netvisor.fi</SellerEmailaddressIdentifier> Myyjän sähköposti

</SellerCommunicationDetails>

<SellerInformationDetails>

<SellerHomeTownName>Pori, Suomi</SellerHomeTownName> Kotipaikka

<SellerVatRegistrationText>Alv.Rek</SellerVatRegistrationText> Tämä tieto tulee laskun alaosaan ALV-numero-kohdan alle

<SellerPhoneNumber>02-1123123</SellerPhoneNumber> Myyjän puhelinnumero

<SellerFaxNumber>02-123456789, 02-123456788, 02-1234</SellerFaxNumber> Myyjän fax

<SellerCommonEmailaddressIdentifier>tuki@netvisor.fi</SellerCommonEmailaddressIdentifier> Myyjän sähköposti laskun alaosan tiedoissa

<SellerWebaddressIdentifier>http://www.netvisor.fi</SellerWebaddressIdentifier> Myyjän internet-osoite


SellerAccountDetails>

<SellerAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FI91XXXXXXXXXXXXX</SellerAccountID> Toimittajan pankkitili laskun otsikkotiedoissa

<SellerBic IdentificationSchemeName="BIC">NDEAFIHH</SellerBic> Pankkitilin BIC -koodi.

</SellerAccountDetails>

<SellerAccountDetails> Ao. pankkitilit näkyvät laskun kuvassa sivun alalaidassa

<SellerAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FI63XXXXXXXXXXXXX</SellerAccountID>

<SellerBic IdentificationSchemeName="BIC">NDEAFIHH</SellerBic>

</SellerAccountDetails>

</SellerInformationDetails>


<InvoiceRecipientLanguageCode>EN</InvoiceRecipientLanguageCode>


BuyerPartyDetails>

<BuyerPartyIdentifier>7654321-2</BuyerPartyIdentifier> Ostajan y-tunnus

<BuyerOrganisationName>Porin Testiyritys (verkkolaskut)</BuyerOrganisationName> Ostajan nimi

<BuyerOrganisationTaxCode>FI76543212</BuyerOrganisationTaxCode> Ostajan ALV-numero

<BuyerCode> Ostajan mahdollinen koodi

<BuyerPostalAddressDetails>

<BuyerStreetName>Mannerheiminkatu 5</BuyerStreetName> Ostajan katu osoite

<BuyerTownName>Lappeenranta</BuyerTownName> Ostaja postitoimipaikka

<BuyerPostCodeIdentifier>53900</BuyerPostCodeIdentifier> Ostajan postinumero

<CountryCode>FI</CountryCode>

<CountryName>Finland</CountryName> Ostajan maa

</BuyerPostalAddressDetails>

</BuyerPartyDetails>

<BuyerContactPersonName>Yhteys Henkilö</BuyerContactPersonName> Yhteyshenkilö

<BuyerCommunicationDetails>

<BuyerPhoneNumberIdentifier>0501245678</BuyerPhoneNumberIdentifier>Yhteyshenkilön puhelinnumero

<BuyerEmailaddressIdentifier>testi@osoite.fi</BuyerEmailaddressIdentifier> Yhteyshenkilön sähköposti

</BuyerCommunicationDetails>


<DeliveryPartyDetails>Toimitusosoite-tiedot

<DeliveryOrganisationName>Testitoimipaikka</DeliveryOrganisationName>

<DeliveryPostalAddressDetails>

<DeliveryStreetName>Valtakatu 51</DeliveryStreetName>

<DeliveryTownName>Lappeenranta</DeliveryTownName>

<DeliveryPostCodeIdentifier>53100</DeliveryPostCodeIdentifier>

<CountryName>Finland</CountryName>

</DeliveryPostalAddressDetails>

</DeliveryPartyDetails>

<DeliveryDetails>

<DeliveryDate Format="CCYYMMDD">20210622</DeliveryDate> Toimituspäivä

<DeliveryMethodText>Sopimuksen mukaan</DeliveryMethodText> Toimitustapa

<DeliveryTermsText>Noudetaan</DeliveryTermsText> Toimitusehdot

<WaybillIdentifier>Viitteenne</WaybillIdentifier> Viitteenne. Näkyy myös laskun kuvassa rahtikirja kohdassa.

</DeliveryDetails>


>InvoiceDetails>

<InvoiceTypeCode>INV01</InvoiceTypeCode> Ei näy Netvisorissa

<InvoiceTypeText>LASKU</InvoiceTypeText>Ei näy Netvisorissa

<OriginCode>Original</OriginCode>Ei näy Netvisorissa

<InvoiceNumber>21000239685</InvoiceNumber> Laskunumero

<InvoiceDate Format="CCYYMMDD">20210622</InvoiceDate> Laskun päivämäärä

<SellerReferenceIdentifier>Viitteemme</SellerReferenceIdentifier> Viitteemme ja Myyjän tilausnumero

<OrderIdentifier>Viitteenne</OrderIdentifier> Viitteenne ja Ostajan tilausnumero (etvisorin myyntilaskun ulkoinen tilausnumero kenttä) TAI

<BuyerReferenceIdentifier>Viitteenne</BuyerReferenceIdentifier> Viitteenne ja Ostajan viite

<AgreementIdentifier>sopimustunnus</AgreementIdentifier> Sopimustunnus

<InvoiceTotalVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">9200,00</InvoiceTotalVatExcludedAmount> Yhteensä verotonhinta (näkyy laskun kuvassa).

<InvoiceTotalVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">2160,00</InvoiceTotalVatAmount> ALV yhteensä (näkyy laskun kuvassa).

<InvoiceTotalVatIncludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">11360,00</InvoiceTotalVatIncludedAmount> Yhteensä verollinen (laskun kuvassa lasku yhteensä ja näkyy myös laskun summana).

<AccountDimensionText>asiakkaan kustannuspaikkatieto</AccountDimensionText> Kustannuspaikka, tämä tulee tilausriville, jos kyseinen kustannuspaikka on jo olemassa ja nimi täsmää täysin. Tätä ei luoda sanomasta kustannuspaikaksi.

<VatSpecificationDetails>

<VatBaseAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">9000,00</VatBaseAmount> Arvo, josta ALV lasketataan. Netvisorissa ALV lasketaan kuitenkin rivikohtaisesti rivien tietojen perusteella. Tämä tieto näkyy laskun kuvassa.

<VatRatePercent>24,00</VatRatePercent> Oletus ALV prosentti. Käytetään, jos laskurivien tiedoissa ei anneta tätä rivikohtaisesti. 

<VatRateAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">2160,00</VatRateAmount>ALV määrä. (näkyy laskun kuvassa).

</VatSpecificationDetails>

<InvoiceFreeText> 

</InvoiceFreeText>

<PaymentTermsDetails>

<PaymentTermsFreeText>7 päivää netto</PaymentTermsFreeText> Maksuehto, tosin tulee vain tekstimuodossa ja ohjelmaan ei luoda tätä maksuehtoa. Eräpäivä otetaan alla olevasta rivistä.

<InvoiceDueDate Format="CCYYMMDD">20210629</InvoiceDueDate> Laskun eräpäivä

<PaymentOverDueFineDetails>

<PaymentOverDueFineFreeText>Viivästyskorko 12,00%</PaymentOverDueFineFreeText> Viivästyskorkoprosenttiteksti (näkyy laskun kuvassa viivästystiedot -kohdassa)

<PaymentOverDueFinePercent>12,00</PaymentOverDueFinePercent> (Viivästyskorkoprosentti. (näkyy laskun kuvassa viivästyskorko -kohdassa).

</PaymentOverDueFineDetails>

</PaymentTermsDetails>

</InvoiceDetails>


Alla esimerkki laskurivin tiedoista. Netvisorissa laskun summaksi tulee olemassa olevien laskurivien yhteensä oleva summasta.


<InvoiceRow>

<SubInvoiceRow>

<SubRowFreeText>teksti ennen laskurivejä</SubRowFreeText> Kommenttirivi

</SubInvoiceRow>

</InvoiceRow>

<InvoiceRow>

<ArticleIdentifier>100511</ArticleIdentifier> Tuotekoodi

<ArticleName>"Testituote  "</ArticleName> Tuotteen nimi

<DeliveredQuantity>100,00</DeliveredQuantity> Toimitettu määrä

<UnitPriceAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">100,00</UnitPriceAmount> yksikköhinta

<RowPositionIdentifier>1</RowPositionIdentifier>. Laskurivi tulee tässä järjestyksessä eteenpäin. Pienin numero ensimmäisenä rivinä.

<RowDeliveryIdentifier>rivikohtainen toimitusnumero</RowDeliveryIdentifier> Tämä on rivikohtainen sopimusnumero, tämä näkyy laskun kuvassa toimitusnumero kohdassa tuoterivin kohdalla.  Tämä kenttä ei tule kuitenkaan näkyviin laskun tiliöintiriville.

<RowAgreementIdentifier>Rivikohtainen sopimusnumero</RowAgreementIdentifier> Tämä on rivikohtainen sopimusnumero, tämä näkyy laskun kuvassa Sopimus kohdassa  tuoterivin kohdalla. Tämä kenttä ei tule kuitenkaan näkyviin laskun tiliöintiriville.

<RowWaybillIdentifier>47620</RowWaybillIdentifier>Rivikohtainen rahtikirjanumero, tämä näkyy laskun kuvassa rahtikirja kohdassa tuoterivin kohdalla. ämä kenttä ei tule kuitenkaan näkyviin laskun tiliöintiriville.

<RowAccountDimensionText>Laskentakohde</RowAccountDimensionText> Mahdollinen laskentakohde, tätä ei luoda ohjelmaan, mutta käytetään jos tämä on jo olemassa yrityksessä laskentakohteena ja täsmää täysin sanomaan.

<RowFreeText>riviselite</RowFreeText> Tuoterivin riviselite

<RowDiscountPercent>10,00</RowDiscountPercent>Ale %

<RowVatRatePercent>24,00</RowVatRatePercent>Rivin ALV prosentti

<RowVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">2160,00</RowVatAmount>ALV:n määrä

<RowVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">9000,00</RowVatExcludedAmount>Veroton hinta

<RowAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">11160,00</RowAmount> Verollinen hinta

</InvoiceRow>


Viitenumero luetaan sanoman EpiRemittanceInfoIdentifier -kentästä. 


Viiteenne kenttään luetaan tiedot alla olevista kentistä tässä järjestyksessä.

/Finvoice/DeliveryDetails/WaybillIdentifier
/Finvoice/InvoiceDetails/OrderIdentifier
/Finvoice/InvoiceDetails/BuyerReferenceIdentifier


FAQ

Miksi saapunut verkkolasku on kohdistunut väärään toimittajaan?

Verkkolaskut kohdistuvat tietyillä kriteereillä olemassa olevaan toimittajakorttiin Netvisorissa. Mikäli toimittajakorttien tiedot ovat puutteelliset tai virheelliset (tai toimittajakorttia ei ole lainkaan), niin on mahdollista, että laskulta löytyy joku tieto, joka yhdistää laskun väärään toimittajaan.  Tällä ohjesivulla on kerrottu tarkemmin, miten kohdistus tarkalleen toimii. 

Miksi laskusanomalta ei ole luettu maksuehtoa?

Ostolaskulla maksuehto tulee verkkolaskusanomalla tekstikentässä ("PaymentTermsFreeText"), jolloin maksuehtoa ei valitettavasti osata suoraan lukea Netvisoriin. Mikäli toimittajakortilla ei ole oletusmaksuehtoa, niin tällöin laskulla oleva kassa-alennus jää laskun asiatarkastusvaiheessa katsottavaksi ja manuaalisesti lisättäväksi. Sama tilanne on skannauspalvelulaskujen suhteen, eli maksuehtoa ei lueta skannauspalvelun kautta tulleelta laskulta.

Miksi laskusanomalla ei toiminut ääkköset? 

Finvoice-sanomilla (verkkolaskusanomilla) käytetään ISO-8859-15-merkistöä. Mikäli laskuilla on ongelmia ääkkösten näkymisen kanssa, yleisin virhe on, että laskun lähettävä järjestelmä käyttää UTF-8-merkistöä ISO-8859-15 sijaan.
Tähän pitäisi saada muutos lähettävään päähän. Meidän päässä jokaisen sanoman erillinen konvertointi hidastaisi merkittävästi laskujen saapumisen viivettä ja tämän takia tätä ei toistaiseksi tulla tekemään. 
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.