Netvisorissa verkkolaskut otetaan aina vastaan Finvoice-muodossa. Verkkolaskuosoitteena voi toimia:

 • Maventan verkkolaskuosoite
 • yrityksen omaan pankkitiliin liitetty verkkolaskuosoite

Vastaanotto Maventan osoitteella

Netvisorin osto-osiota käyttävät asiakkaat saavat automaattisesti käyttöönsä Maventan verkkolaskuosoitteen. Netvisor aktivoi Maventa-yhteyteen myös verkkolaskujen vastaanoton pankkiverkon kautta. Tämä mahdollistaa verkkolaskujen vastaanoton niiden toimittajien osalta, jotka lähettävät laskuja pankkiverkon kautta.

Maventan verkkolaskuosoitteena toimii yrityksen OVT-tunnus. Operaattoritunnuksena on Maventan tunnus Maventa (003721291126). Mikäli lähettävän yrityksen käyttämä laskutusohjelma käyttää pankkien tarjoamia yhteyksiä verkkolaskujen lähetykseen, on operaattoritunnus tällöin Dansken Bankin tunnus DABAFIHH. Tämän vuoksi molemmat verkkolaskuoperaattorit tullaan näyttämään laskutusosoiteilmoituksella.

Netvisor luo Maventa-yhteyden asiakkailleen automaattisesti aina kun se on mahdollista. Mikäli yritys on rekisteröitynyt Maventan palvelun käyttäjäksi jo ennen Netvisorin käyttöönottoa, vaatii tilin kytkentä Netvisorin yhteyteen toimenpiteitä asiakkaalta tai Netvisorin asiakaspalvelulta.

Netvisor aktivoi Maventa-yhteyteen verkkolaskujen vastaanoton pankkiverkon kautta automaattisesti. Yhteyden avautuminen kestää muutaman pankkipäivän ajan ja mahdollistaa verkkolaskujen lähettämisen ja vastaanottamisen pankkiverkon kautta.

Vastaanotto pankkiverkon osoitteella

Yritys voi maksuliikennesopimusta tehdessään sopia oman pankkinsa kanssa verkkolaskujen vastaanotosta. Verkkolaskuosoite on joko IBAN- tilinumeron tai yrityksen OVT-tunnuksen muotoinen. Yleisimmin verkkolaskuosoite muodostetaan joko IBAN-muotoisesta yrityksen pankkitilinumerosta tai yrityksen OVT-tunnuksesta. OVT-tunnus muodostetaan yrityksen y-tunnuksesta seuraavasti: 0037 + yrityksen y-tunnus ilman väliviivaa. Esimerkki: y-tunnuksesta 1967543-8 muodostuu OVT-tunnus 003719675438.
Pankkiverkon verkkolaskuosoitteen määrittäminen Netvisoriin tapahtuu "Yritysvalikko > Pankkilien hallinta" kautta. Näkymässä klikataan pankkitilin nimeä, jolloin päästään muokkaamaan pankkitilin tietoa. Täällä voidaan valita, näytetäänkö Verkkolaskun vastaanotto- osoitteena IBAN- vai OVT-muotoinen osoite.
Poikkeukset:

 • Mikäli tiliin kytketty verkkolaskuosoite on muuta kuin kyseinen pankkitiliin viittaava IBAN tai normaalimuotoinen OVT-tunnus, ottakaa yhteys Netvisorin asiakaspalveluun verkkolaskuosoitteen muokkaamista varten.
 • Ålandsbankenin tilille verkkolaskujen vastaanotto toimii suoraan ainoastaan OVT-tunnusta käytettäessä, joten maksuliikennesopimusta tehtäessä tulee varmistaa, että verkkolaskuosoitteeksi annetaan OVT-tunnus. Mikäli pankki kuitenkin antaa IBAN-muotoisen verkkolaskuosoitteen, joka ei ole sama kuin yrityksen tilinumero, tulee tämä vaihtoehtoinen verkkolaskuosoite ilmoittaa Netvisorin asiakaspalveluun.

Yritykselle lähetetty verkkolasku ei ole tullut perille

Mikäli yritykselle lähetetty verkkolasku ei ole tullut perille, niin selvitysvastuu on ensisijaisesti laskun lähettäjällä. Mikäli mikään verkkolasku ei tule perille, tulee tarkastaa seuraavat asiat:

 • Maventan verkkolaskuosoite:
  • Onko vastaanottokanava auki ja kytkeytyneenä Netvisoriin? 
 • Pankin verkkolaskuosoite:
  • Varmista pankistasi, onko verkkolaskun vastaanottosopimus voimassa Netvisorin yhteyskanavaan kytkettynä
  • Varmista pankistasi, onko sopimus tehty OVT- vai IBAN-osoitteelle
  • Tarkista, että pankkitili johon sopimus on kytketty, on syötetty Netvisoriin

Laskun kohdistuminen toimittajalle

Skannatun laskun ja verkkolaskuna tulleen laskun kohdistaminen toimittajalle tapahtuu seuraavalla prioriteetilla:

 1. Haetaan toimittajat, joissa tilinumero ja nimi täsmää saapuneen laskun kanssa ja Y-tunnus on sama kuin laskulla.
 2. Haetaan toimittajat, joissa tilinumero täsmää saapuneen laskun kanssa ja Y-tunnus on sama kuin laskulla.
 3. Haetaan toimittajat, joissa tilinumero ja nimi täsmää saapuneen laskun kanssa.
 4. Haetaan toimittajat, joissa nimi täsmää saapuneen laskun kanssa ja Y-tunnus on sama kuin laskulla.
 5. Haetaan toimittajat, joissa tilinumero täsmää saapuneen laskun kanssa ja Y-tunnus on toimittajalla tyhjä.
 6. Haetaan toimittajat, joissa tilinumero täsmää saapuneen laskun kanssa.
 7. Haetaan toimittajat, joissa Y-tunnus täsmää saapuneen laskun kanssa.
 8. Haetaan toimittajat, joissa nimi täsmää saapuneen laskun kanssa.

Mikäli mikään näistä ei täyty, luodaan järjestelmään uusi toimittaja. Uudelle toimittajalle täytetään nimi, y-tunnus, osoitetiedot, yhteystiedot ja pankkitili, jos nämä on ilmoitettu verkkolaskuaineistolla.

Jotta kohdistuminen tapahtuu oikealle toimittajalle eikä olemassaolevaa toimittajaa luotaisi uudestaan, suosittelemme lisäämään jokaisen toimittajan kohdalle toimittajarekisteriin kaikki ko. toimittajan ilmoittamat pankkitilit, ja täyttämään toimittajan tiedot muutenkin mahdollisimman kattavasti.

Mikäli lasku on kohdistunut väärälle toimittajalle, pitäisi lasku palauttaa käsittelemättömäksi ja sitten vaihtaa toimittaja oikeaksi. Tämä onnistuu painamalla laskulla ostolaskun toiminnot ja sieltä vaihda toimittaja.

 Tiliöintiehdotus ja laskentakohteen haku saapuneelta verkkolaskulta 

Kirjanpidon tili ja laskentakohde voidaan tuoda verkkolaskulla joko lasku- tai laskurivikohtaisesti, seuraavin säännöin:

 • Laskentakohteet voidaan antaa puolipiste-eroteltuna listana, esim. Kohde1;Kohde2;Kohde3
 • Mikäli annettua kirjanpidon tiliä tai laskentakohdetta ei löydy Netvisorista, ne ohitetaan. Samoin, mikäli on annettu useampi laskentakohde saman otsikon alta, käytetään tiliöinnissä vain listauksen ensimmäistä laskentakohdetta.
 • Rivitasolla annetut tiedot yliajavat aina laskutason tiedot: jos laskulle annettu tiliöintiehdotuksena 4000, käytetään tätä tiliä niille riveille, joille ei ole erikseen annettu omaa ehdotusta.
 • Tiliöintiehdotuksissa hyväksytään vain nelinumeroiset tilinumerot.

 Ehdotukset haetaan seuraavista finvoice-laskun kentistä:

 • Kirjanpidon tilin tuonti laskukohtaisesti:

<NormalProposedAccountIdentifier>4000</NormalProposedAccountIdentifier>

 • Kirjanpidon tilin tuonti laskurivikohtaisesti:

<RowNormalProposedAccountIdentifier>4000</RowNormalProposedAccountIdentifier>

 • Laskentakohteen tuonti laskukohtaisesti:

<AccountDimensionText>Kohde1</AccountDimensionText>

 • Laskentakohteen tuonti laskurivikohtaisesti:

<RowAccountDimensionText>Kohde1</RowAccountDimensionText>

FAQ

Miksi saapunut verkkolasku on kohdistunut väärään toimittajaan?

Verkkolaskut kohdistuvat tietyillä kriteereillä olemassa olevaan toimittajakorttiin Netvisorissa. Mikäli toimittajakorttien tiedot ovat puutteelliset tai virheelliset (tai toimittajakorttia ei ole lainkaan), niin on mahdollista, että laskulta löytyy joku tieto, joka yhdistää laskun väärään toimittajana. Usein esimerkiksi kaksi eri toimittajaa käyttävät rahoitusyhtiötä laskutukseen ja jos Netvisoriin on luotu ainoastaan yksi toimittaja, niin tällöin on mahdollista että toisen toimittajan lasku kohdistuu olemassa olevaan toisen toimittajan tietoihin pelkän tilinumeron perusteella. Tässä tilanteessa Netvisoriin tulee perustaa myös toinen toimittaja täydellisillä tiedoilla (y-tunnus, nimi, tilinumero) ja kohdistaa lasku oikeaan toimittajaan. Tämän jälkeen saapuvat laskut kohdistuvat oikein.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.