Tuotekortti
Tuotteen perusnäkymä
Tuotteen perustietojen hallinta
Tuotteen ominaisuuksien ja mallien halllinta
Tuotteen alituotteiden hallinta
Tuoteviittaukset
Tuotteen versiot 

Tuotekuvat

Uuden tuotteen luominen

Uuden tuotteen voi luoda Tuotelistaus ja -haku -sivun oikeasta yläreunasta, käyttöliittymän pikavalikon kautta, Luo uusi ja valitaan listalta tuote. Tai Tuotteet ryhmän kohdasta "Uusi tuote".

Kysyttävät tiedot

Tuotteen luomisen yhteydessä kysytään perus-, hinta-, varasto- ja kirjanpitotietoja. Uuden tuotteen luomisen ohjeet löydät täältä. Kun käytössä on laajennettu tuotehallinta, on tuotekortille mahdollista lisätä tuotekohtaisia tietoja laajemmin. 

Varastointi: Otetaan kantaa onko tuote varastoitava vai ei. Jotta tieto näkyy, on yrityksessä oltava varastonhallinta -osio päällä.

Tuoteryhmä: Tuote voidaan valita kuuluvaksi tiettyyn tuoteryhmään. Tuotelistaus ja -haku -sivulla tuotteet näytetään ryhmittäin. Tuoteryhmän voi lisätä hallinnoi tuoteryhmiä -linkin takaa. Laajennetussa tuotehallinnassa on mahdollista luoda hierarkisia tuoteryhmiä ja löydät näiden hallinnoinnista tarkemmin tietoa tuoteryhmän omilta ohjesivuilta.

Yksikkö: Tästä voit valita tuotteelle haluamasi yksikön. Mikäli yksikköä ei ole luotu, voidaan se luoda hallinnoi yksikköjä -linkin takaa. Laajennetussa tuotehallinnassa yksiköitä voidaan hallita laajemmin. Tästä löytyy oma ohjesivu

Ryhmittelyperusteet: Ryhmittelyperusteet ovat käyttäjän määrittelemää tekstitietoa, joita voidaan valita tuotteille käyttöön. Koska tuote voi kuulua vain yhteen tuoteryhmään, niin ryhmittelyperusteet monipuolistavat tuotteiden jäsentämistä ja hakemista tuotelistauksesta. Ryhmittelyperusteet on käytössä vain laajennetussa tuotehallinnassa. Ne ovat ns. tuotteen hakusanoja. Tarkemmat ohjeet ryhmittelyperusteista löytyy omalta ohjesivulta

Varastotiedot

Kun yrityksellä on Premium- paketin mukana tuleva varastonhallinta käytössä näkyvät tuotekortilla myös varastotiedot ja -määrät. Niiden avulla määritellään, onko tuote varastotuote ja mitä oletusvarastoa käytetään, kun myyntilaskusta muodostetaan varastotapahtumia.

Keskihinta: Tuotteen varastotapahtumille syötettyjen hankintahintojen keskiarvo.

Varaston keskihinnan muuttaminen FIFO käsittelyssä.

Varaston keskihinta lasketaan olemassa olevien varastotapahtumien hankintojen keskihinnasta. Jos tämä halutaan nollata ja saada tähän oikea uusi haluttu arvo, pitää toimia seuraavasti.

Ensiksi inventoidaan tuote nollaan jokaisen mahdollisen varaston osalta. Laitetaan inventoinnissa hankintahinta nollaan. Tämä ei vielä nollaa hankintahintaa, mutta sitten tehdään uusi inventaariokirjaus oikealla halutulla keskihinnalla haluttuun varastoon. Tällöin tuotteen keskihinnaksi päivittyy tämä uusi hankintahinta.

Päivitä keskihinta: Painike suorittaa keskihinnan uudelleenlaskennan varastotapahtumien perusteella.

Varastoissa: Määrä, paljonko tuotetta on eri varastoissa.

Varattu: Minkä verran tuotetta on varattu myyntitilauksissa (avoimet myynnin varastotapahtumat).

Tulossa: Minkä verran tuotetta on tulossa varastoon (avoimet hankinnan varastotapahtumat, mm ostotilaukset).

Eräkäsittely: Valinnalla otat kantaa kahteen asiaan: 1) Onko tuote eräkäsiteltävä. 2) Vähennetäänkö tuote varastosta automaattisesti valikossa olevan ehdon mukaan. Esim. jos haluat vähentää ensiksi vanhenevat tuotteet varastosta automaattisesti, valitse asetus "Viimeisen käyttöpäivän mukaan vanhimmat ensin". 

Oletuksena tuotteen eräkäsittely kohdassa on valinta "Ei eräkäsittelyä". Mikäli yrityksessä on myynnin perustiedoissa asetettuna varastonarvostusmenetelmä FIFO-Laskenta, niin valintana on oletuksena "Toimituspäivän mukaan vanhimmat ensin (FIFO)". Valinnan voi kuitenkin vaihtaa per tuote.

Ei eräkäsittelyä: Tuotteelle ei tehdä eräkäsittelyä taustalla. Tällöin tuotteella käytetään varastotapahtumalla keskihintaa.

Manuaalinen erävalinta: Varastomäärää vähentävä tapahtuma, kuten myynti linkitetään aina käsin haluttuun erään. Erälinkityksen yhteydessä päivitetään arvo tuote-erältä varastomäärää vähentävälle tapahtumalle.

Toimituspäivän mukaan nuorimmat ensin: Tämä on Last in First Out (LIFO) -käsittely ja varastosta vähennetään automaattisesti toimituspäivämäärän mukaisesti uusimmat erät ensin.

Toimituspäivä mukaan vanhimmat ensin: Tämä on First in First Out (FIFO) -käsittely ja varastosta vähennetään automaattisesti toimituspäivämäärän mukaisesti vanhimmat erät ensin.

Viimeisen käyttöpäivän mukaan uusimmat ensin: Varastorivillä on kenttä viimeinen käyttöpäivä. Varastosta vähennetään automaattisesti tämän kentän perusteella viimeisenä vanhenevat tuote-erät ensin.

Viimeisen käyttöpäivän mukaan vanhimmat ensin: Varastorivillä on kenttä viimeinen käyttöpäivä. Varastosta vähennetään automaattisesti tämän kentän perusteella ensimmäisenä vanhenevat tuote-erät ensin.

Valmistuspäiväyksen mukaan uusimmat ensin: Varastosta vähennetään automaattisesti tuote-erän valmistuspäivän mukaan uusimmat ensin.

Valmistuspäiväyksen mukaan vanhimmat ensin: Varastosta vähennetään automaattisesti tuote-erän valmistuspäivän mukaan vanhimmat ensin.

Oletusvarasto: Määrittää varaston, josta myyntitapahtuma oletuksena vähentää varastomääriä, ja johon hankintatapahtuma lisää varastomääriä. Varastotiedon voi vaihtaa varastotapahtumalomakkeella.

Hyllypaikka: "Hallinnoi tuotteen hyllypaikkoja" -linkistä pääset tuotteen hyllypaikkojen hallintaan. Avautuvassa näkymässä, tuotteen toimintokohtaisesta napista voit lisätä hyllypaikan, siirtyä tuotetietoihin tai siirtyä varastojen hallintaan.

Hälytysraja: Varastomääräraja, jonka alittavat tuotteet listataan puutelistalla. Mikäli tuotetta on jo tilattu, eli varastossa-määrä ja tilattu-määrä ylittävät hälytysrajan, ei tuotetta listata puutelistalla.

Tullinimike: Tähän voit syöttää halutessaan tuotteen tullinimikkeen. Tullinimikettä käytetään eräkäsittelyssä tulliraportilla. Ominaisuus on käytössä vain, jos yrityksellä on käytössä FIFO -varastonarvostusmenetelmä. Tullinimike ei tulostu tarjoukselle/tilaukselle tai laskulle.

Alkuperämaa: Voidaan valita tuotteen alkuperämaa. Valinta vaikuttaa EDI -sanoman välitykseen, ei muualle. 

 

 

 

Paino- ja pakkaustiedot

Tuotteelle voidaan antaa paino ja pakkauskoko -tiedot. Tilavuus tulee näkyviin, kun paino ja pakkauskoko on annettu. Nämä tiedot menevät EDI -sanoman mukana ja ovat pakollisia sitä kautta lähetettyihin laskuihin/tilauksiin.

 

Tuotteen luomisen jälkeen muiden tietojen syöttäminen on mahdollista, ja nämä luomisen yhteydessä annetut tiedot ovat muokattavissa tuotenäkymän Perustietojen muokkaus -välilehdellä.

Tuotekortti

Tuotenäkymään pääsee eripuolilta järjestelmää tuotteen nimestä.

Tuotekortin välilehdet

Tuotteen tuotenäkymä

Tuotteen perusnäkymä koostaa yhteen näkymään kätevästi

 • tärkeimmät perustiedot
 • käytössä olevat mallit(variaatiot)
 • viittaukset tuotteeseen liittyviin tuotteisiin
 • viittaukset samankaltaisiin tuotteisiin
 • tuotteen lisätietokentät
 • tieto missä tuotteissa mukana
 • mistä tuotteista tuote koostuu
 • tuotteen varastotilanteen

Tuotteen perusnäkymään pääsee tuotteen nimestä.

Versio

Tuotteen luontihetkellä tuotteesta muodostuu ensimmäinen versio. Versiota ei ole oletuksena julkaistu, vaan se tulee tehdä Versioiden hallinta -välilehdeltä kun tuote on saatu valmiiksi.

Mikäli versioita on useampia, käsiteltävää versiota voi vaihtaa tuotenäkymän nurkasta. Julkaisemattoman version nimi näkyy harmaana, julkaistun mustana. 

Version hallinnasta löytyy oma ohjesivu.

Tuotekuvat

Tuotteelle lisätyt kuvat näkyvät omassa laatikossaan. Pientä kuvaa klikkaamalla kuva näkyy isomana. Kuvien hallinta tapahtuu Kuvien hallinta -välilehdeltä. Siellä määritelty pääkuva näkyy oletuksena isona. Tuotekuvista löytyy oma ohjesivu.

Perustiedot

Kuvien vieressä on tuotteen perustiedot.

Asiakaskohtaisista hintalinkistä painamalla avautuu oma näkymä, josta näkee valitun asiakaskohtaisen hinnan. Tästä löytyy lisää ohjeistusta Asiakaskohtaisten hintojen -ohjesivulta.

Ryhmittelyperusteet linkistä näkee tuotteelle lisätyt ryhmittelyperuste arvot.

Hintaryhmä linkistä avautuu tuotteelle lisätyt hintaryhmät. Tästä löytyy lisää ohjeistusta Hintaryhmien -ohjesivulta.

Lisätietokentät

Lisätietokentät näkyvät sivun oikeassa yläreunassa. Lisätietokenttien arvojen hallinta tapahtuu Lisätietokentät-välilehdeltä. Välilehdelle pääsee myös laatikon muokkaus-ikonista. 

Koostetuote/alituotteet

Näkymän sivussa on tiedot, kuuluuko tuote johonkin muihin tuotteisiin, eli toimiiko tuote toisen tuotteen alituotteena. Samoin näytetään tuotteen mahdolliset alituotteet, eli mistä tuotteista tämä tuote koostuu. Tuotteen nimestä pääsee kyseisen tuotteen tuotenäkymään.

Kooste/alituotteista löytyy oma ohjesivu.

Käytössä olevat mallit

Taulukossa näytetään tuotteella käytössä olevat mallit varastotietoineen. Mallien määrittäminen ja hallinta tapahtuu Ominaisuudet ja mallit -välilehdeltä. Malleista löytyy oma ohjesivu.

 

Liittyvät ja täydentävät tuotteet

Tuotteita voidaan linkittää keskenään. Linkitykset näytetään tässä perusnäkymässä. Tiedoista voi porautua linkitetyn tuotteen tuotenäkymään. Näitä linkityksiä voidaan määritellä tuotenäkymän Tuoteviittaukset -välilehdellä.

Varastotiedot

Kooste varastotiedoista näkyy omassa laatikossaan sivun oikeassa reunassa.

 • Varastossa
  • Paljonko tuotetta on varastossa
 • Keskihinta
  • Tuotteen varastotapahtumille syötettyjen hankintahintojen keskiarvo
  • Mikäli yrityksessä on FIFO - laskenta käytössä, keskihinta lasketaan seuraavasti:
   (Kumulatiivinen määrä * nykyinen keskihinta) + (erää jäljellä * erän yksikköhinta) / (kumulatiivinen määrä+ erää jäljellä) = nykyinen keskihinta.
  • Varaston keskihinnan muuttaminen FIFO käsittelyssä.

   Varaston keskihinta lasketaan olemassa olevien varastotapahtumien hankintojen keskihinnasta. Jos tämä halutaan nollata ja saada tähän oikea uusi haluttu arvo, pitää toimia seuraavasti.

   Ensiksi inventoidaan tuote nollaan jokaisen mahdollisen varaston osalta. Laitetaan inventoinnissa hankintahinta nollaan. Tämä ei vielä nollaa hankintahintaa, mutta sitten tehdään uusi inventaariokirjaus oikealla halutulla keskihinnalla haluttuun varastoon. Tällöin tuotteen keskihinnaksi päivittyy tämä uusi hankintahinta.

 • Varastonarvo
  • Lasketaan varastossa-määrän ja hankintahinnan tulona
 • Varattu
  • Minkä verran tuotetta on varattu myyntitilauksissa  (avoimet myynnin varastotapahtumat)
 • Tilattu
 • Minkä verran tuotetta on tulossa varastoon (avoimet hankinnan varastotapahtumat ja ostotilaukset)

Tuotteen perustietojen hallinta

 • perustiedot
 • hintatiedot
 • mallien oletustiedot
 • kirjanpidon tiedot
 • varastotiedot

Perustiedot

Laajennetussa tuotehallinnassa tuotteen kielen voi vaihtaa alla olevasta kohdasta.

Tuotekoodi: Tuotteilla kannattaa aina käyttää yksilöllistä tuotekoodia, niin esimerkiksi hinnastopäivitysten tekeminen on helpompaa.

Nimike: Tuotteen nimi. 

Oletuskuvaus: Haluttu kuvaus tuotteesta. Saadaan näkyviin mm. tuotelistaukseen.

Ensisijainen EAN-koodi: Tuotteelle voidaan syöttää EAN koodi.  EAN koodin saa lähtemään verkkolaskusanoman mukana (Ean code -kentässä), mutta muoto pitää olla EAN13 (koodi on 13 -merkkiä pitkä. Mikäli yrityksessä on käytössä tilaustenkäsittely, niin viivakoodin saa tulostettua lähetteelle. Ensisijaista koodia käytetään varastotilaustulosteella. Viivakoodien tarratulosteelle on valittavissa ensisijainen tai toissijainen EAN -koodi. 

Toissijainen EAN-koodi: Tuotteen mahdollinen toinen EAN-koodi. Verkkolaskun mukana  lähtee oletuksena tuotteen ensisijainen EAN koodi, mutta jos se ei ole EAN13 muodossa ja toissijainen EAN koodi on, niin verkkolaskusanomalle lähtee tämä toissijainen EAN koodi. Mikäli kumpikaan EAN-koodi ei ole muodoltaan EAN13, ei tieto mene verkkolaskusanomalle. 

Liitetiedot: Tuotteelle voidaan lisätä .pdf muotoinen liite. Liitteen lisäyksessä voidaan valita, liitetäänkö liite laskulle, tilaukselle tai tarjoukselle (tilaus ja tarjous vaativat tilaustenkäsittely -osion käyttöön).

Myynti: Otetaan kantaa onko tuote myytävä vai ei. Jos tätä ei ole valittuna, ei tuotetta voi valita mm. laskulle.

Varastointi: Otetaan kantaa onko tuote varastoitava vai ei. Jotta tieto näkyy, on yrityksessä oltava varastonhallinta -osio päällä.

Tuoteryhmä: Tuote voidaan valita kuuluvaksi tiettyyn tuoteryhmään. Tuotelistaus ja -haku -sivulla tuotteet näytetään ryhmittäin. Tuoteryhmän voi lisätä hallinnoi tuoteryhmiä -linkin takaa. Tuoteryhmistä löytyy oma ohjesivu.

Yksikkö: Tästä voit valita tuotteelle haluamasi yksikön. Mikäli yksikköä ei ole luotu, voidaan se luoda hallinnoi yksikköjä -linkin takaa. Tästä löytyy oma ohjesivu

ALV -kanta: Mikä on tuotteen verotusprosentti. 

Ryhmittelyperusteet: Ryhmittelyperusteet ovat käyttäjän määrittelemää tekstitietoa, joita voidaan valita tuotteille käyttöön. Koska tuote voi kuulua vain yhteen tuoteryhmään, niin ryhmittelyperusteet monipuolistavat tuotteiden jäsentämistä ja hakemista tuotelistauksesta. Ryhmittelyperusteet on käytössä vain laajennetussa tuotehallinnassa. Ne ovat ns. tuotteen hakusanoja. Tarkemmat ohjeet ryhmittelyperusteista löytyy omalta ohjesivulta

Hintatiedot

Hintatietoja ei näytetä, jos kyseessä on vain varastoitava koostetuote. Muissa tapauksissa näytetään, eli jos tuote on myytävä. 

Lukitus: Lukitusta voidaan käyttää vain malli- tai koostetuoterakenteen yhteydessä, mikäli halutaan että laskenta-automatiikka ei saa ylikirjoittaa koostetuotteen hintatietoja (jos esim. alituotteen hintoja päivitetään). Tässä voidaan valita, mikäli halutaan ettei järjestelmä laske automaattisesti hankintahintaa ja/tai tuotteen perushintaa.

Perushinta: Tuotteen myyntihinta tämä on nettona, eli ALV:n määrä lisätään kyseiseen arvoon. Mikäli on ruksattu myös brutto -kohta, on hinta bruttona, jolloin hinta sisältää arvonlisäveron.

Alin myyntihinta: Alin myyntihinta on tällä hetkellä vain ns. "tiedoksi" -ominaisuus. Tarvittaessa tämän pystyy ohittamaan laskun teossa.

Provisioprosentti: Jos tuotteelle syötetään provisioprosentti, kerryttää tuotteen myyminen provisiota laskulle valitulle myyjälle. Raportin provisioista halutulta aikaväliltä saa myynnin raporteista (Myynti > Raportit) valitsemalla raportin muodoksi Myyjäraportti (edellyttää, että on myynti ja ostoreskontrien oikeuksissa oikeudet nähdä provisiota. Mikäli myyjätietoihin on annettu provisio se yliajaa tuotteen provision laskulla. Jotta tuotteelle voi antaa provision, pitää olla muokkausoikeus provisio kohtaan myynti- ja ostoreskontrien oikeuksissa. Jos siellä on valittu "Provisio ei näy", näytetään provisio kentässä * -merkki.

Hintaryhmät: Hintaryhmät voidaan asettaa joko hintakertoimella tai halutulla loppuhinnalla. Mikäli käytetään hintaryhmiä, pitää kyseinen hintaryhmä valita myös halutun asiakkaan lisätietokentän muokkaus välilehden hintaryhmä kenttään, jotta tämä toimii.

Asiakashinnat: Tämän avulla voidaan määrittää hinta asiakaskohtaisesti. Tämä yliajaa kaikki muut hinta-asetukset kyseisen asiakkaan osalta. Hinta voidaan antaa joko käsin tai kertoimen avulla. 

Hintatiedoista lisää löydät lisää tietoa alla olevasta linkistä:

Hintatiedot

Hankintahinta: Tämä on hinta, jolla kyseinen tuote hankitaan kyseiseen yritykseen esim. maahantuojalta. Hankintahinta vaikuttaa mm varaston arvoon. 

Hankintahinnan lisääminen/muokkaaminen vaatii muokkaus -oikeuden hankintahintaan myynti- ja ostoreskontrien oikeuksissa. Jos valintana on hankintahinta ei näy, silloin hankintahinta kentässä näytetään * -merkki.

Hankintatiedot: Toimittajan hankintatietoja käytetään ostotilauksen yhteydessä. Voidaan valita mihin hintaa tilataan haluttua tuotetta halutulta toimittajalta. Tässä voidaan määritellä, että ostotilaukseen tulostuu kyseisestä tuotteesta eri koodi ja nimi. Esim. tuote myydään eri tiedoilla, mitä hankintaan maahantuojalta. Valinta vaikuttaa myös varastokirjanpitoon ja varastoon kirjattavan tuotteen hankintahintaan kyseisen toimittajan osalta. 

 

Varastotiedot

Keskihinta: Tuotteen varastotapahtumille syötettyjen hankintahintojen keskiarvo.

 • Mikäli yrityksessä on FIFO - laskenta käytössä, keskihinta lasketaan seuraavasti:
  (Kumulatiivinen määrä * nykyinen keskihinta) + (erää jäljellä * erän yksikköhinta) / (kumulatiivinen määrä+ erää jäljellä) = nykyinen keskihinta.
 • Jos vanhojen tuote-erien tapahtumat on jo käytetty kokonaan, niin nämä ei vaikuta keskihintaan. Laskentaan tulee mukaan vain ne tuote-erät, joita on jäljellä varastossa.
 • Varaston keskihinnan muuttaminen FIFO käsittelyssä.

  Varaston keskihinta lasketaan olemassa olevien varastotapahtumien hankintojen keskihinnasta. Jos tämä halutaan nollata ja saada tähän oikea uusi haluttu arvo, pitää toimia seuraavasti.

  Ensiksi inventoidaan tuote nollaan jokaisen mahdollisen varaston osalta. Laitetaan inventoinnissa hankintahinta nollaan. Tämä ei vielä nollaa hankintahintaa, mutta sitten tehdään uusi inventaariokirjaus oikealla halutulla keskihinnalla haluttuun varastoon. Tällöin tuotteen keskihinnaksi päivittyy tämä uusi hankintahinta.


Päivitä keskihinta: Voidaan päivittää tuotteen keskihintaa käsin. 

Viimeisin hankintahinta: Kenttä näkyy, mikäli yrityksessä on varastonarvostusmenetelmänä FIFO -laskenta. Näyttää viimeisimmän hankintaerän hinnan per kappale.

Varastossa: Tuotteen määrä varastossa.

Varattu: Miten monta kappaletta tuotetta on varattu. Myyntitilaus tekee tuotteelle varauksen. 

Tulossa: Montako kappaletta tuotetta on tulossa. Tähän vaikuttavat avoimet hankinnan varastotapahtumat ja ostotilaukset.

Oletusvarasto:  Määrittää varaston, josta myyntitapahtuma oletuksena vähentää varastomääriä, ja johon hankintatapahtuma lisää varastomääriä. Varastotiedon voi vaihtaa varastotapahtumalomakkeella.

Tuotepaikka: Tuotteen hyllypaikka varastossa. Varastosta ja hyllypaikasta löytyy seuraava oma ohjesivusto

Oletushälytysraja: Varastomääräraja, jonka alittavat tuotteet listataan puutelistalla. Mikäli tuotetta on jo tilattu, eli varastossa-määrä ja tilattu-määrä ylittävät hälytysrajan, ei tuotetta listata puutelistalla.

Paino: Tuotteen paino

Tullinimike: Tullinimikettä käytetään eräkäsittelyssä tulliraportilla. Ominaisuus on käytössä vain, jos yrityksellä on käytössä FIFO -varastonarvostusmenetelmä. 

Lisätietokenttien hallinta

 • tuotekohtaisten lisätietokenttien tietojen hallinta.

 Tuotteen ominaisuuksien ja mallien hallinta

(Tuotenäkymä > Ominaisuudet ja mallit -välilehti)

Tuotteen ominaisuuksien ja mallien hallinta tapahtuu tällä tuotenäkymän Ominaisuudet ja mallit -välilehdellä.

 • tuotteen ominaisuudet
 • ominaisuuksien arvot ja niiden hintavaikutukset
 • tuotteen mallien muodostaminen
 • mallien muokkaaminen ja oletustietojen yliajo
 • käytössä olevien mallien asettaminen

Ominaisuudet

Tuotteen ominaisuudet arvoineen näkyvät jokainen omassa laatikossaan.

 

Ominaisuuden lisääminen tuotteelle

Jos ominaisuus on jo olemassa, voidaan se lisätä tuotteelle käyttöön helposti lisää ominaisuus -linkistä. Jos sopivaa ominaisuutta ei löydy voidaan uusi ominaisuus luoda Hallinnoi ominaisuuksia -linkistä. 

Ominaisuuden lisääminen tuotteelle

Tuotteella käytettävät ominaisuuden arvot

Kun ominaisuus on lisätty tuotteelle, ei sille ole asetettu hintakertoimia tai -muutoksia. Arvoja ja niiden vaikutusta hinnoitteluun päästään hallitsemaan muokkaus-ikonista. Ikoni avaa sivun, jolla hallittaan siis nimenomaan ominaisuuden arvoja juuri tällä tuotteella, eli muutokset eivät heijastu muualle.

Arvojen vaikutus mallin hintaan

Tuotteella käytettäville ominaisuuden arvoille voidaan antaa erilaisia hintaan vaikuttavia kertoimia ja tietoja, joita käytetään mallien hinnan muodostamiseen malleja luotaessa. Arvojen tuotekohtaisten hintamuutosten hallinta tapahtuu samassa näkymässä, jossa valitaan tuotteella käytössä olevat arvot. Kyseiseen toimintoon pääsee ominaisuus-laatikon muokkaus-ikonista.

Ominaisuuden poistaminen

Ominaisuuden voi poistaa ominaisuus-laatikon punaisesta raksista. Poistaminen on mahdollistettu vain jos ominaisuuden jotain arvoa ei ole käytetty jo muodostetuissa malleilla. Jos ominaisuus ei ole käytössä näkyy sillä poistotoiminto laatikon oikeassa yläreunassa.

Mallit

Tuotteesta on mahdollista muodostaa erilaisia malleja (variaatioita). Tämä pohjautuu tuotteelle määritettyihin ominaisuuksiin ja niiden arvoihin. Tuotteen mallit ovat siis saman tuotteen "erilaisia vaihtoehtoa" (esim. koko ja väri vaihtelee).

Muodostetut mallit näytetään ominaisuuksien alapuolella omassa taulukossa.

Muodostaminen

Mallien muodostaminen

Muokkaaminen

Mallin muokkaus avautuu omaan ikkunaansa mallin perässä olevaa muokkaus-ikonia klikkaamalla.

Käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

Oletuksena kaikki muodostetut mallit ovat tuotteella käytössä. Jokaisen mallin edessä on valintaruutu. Jokainen valittu malli on tuotteella käytössä. Valinnan poistaminen ja muutoksen tallentaminen poistaa mallit käytöstä.

Tuotteen käytössä olevat mallit

Kuvien asettaminen

Tuotteen kuvien hallinta tapahtuu omalla välilehdellään. Kun kuvia on lisätty tuotteelle, voidaan määritellä mitkä kuvat edustavat luotuja malleja. Tämä onnistuu myös perusnäkymän malli-taulukosta tuotekuvat-linkin kautta.

Tuotteen kuvien hallinta

Poistaminen

Mallin saa poistaa jos sitä ei ole käytetty osto- tai myyntireskontrassa. Jos poistaminen on mahdollista, näkyy mallirivillä punainen raksi, josta poistaminen tapahtuu. Jos malli on käytössä, ei poistaminen onnistu (raksin sijaan näkyy vihreä ikoni) ja ainoa mahdollisuus on vain poistaa malli käytöstä.

Tuotteen alituotteiden hallinta

 • hierarkian rakentaminen eli muiden tuotteiden mallien kytkeminen tuotteen eri malleihin
 • mitä tuotteita siis oikeasti myydään, kun myydään jokin koostetuotteen malli

Tuotteen alituotteiden hallinta tapahtuu tuotenäkymän Alituotteet-välilehdellä. Sivun on hieman eri näköinen riippuen onko tuotteella malleja vai ei.

Koostetuote rakennetaan aina siten, että ensin luodaan uusi yksittäinen tuote. Jos koostetuotteella halutaan olevan malleja, luodaan tälle tuotteelle seuraavaksi mallit ja viimeiseksi muodostetaan koostetuoterakenne alituotteista. Koostetuoterakenne muodostetaan liittämällä järjestelmässä olemassa olevia tuotteita tai tuotteiden malleja koostetuotenimikkeelle tai sen malleille alituotteiksi tuotekortin "Alituotteet" -välilehdeltä.

Varastoitavan ja virtuaalisen koostetuotteen eron määrittelee järjestelmässä se, onko koostetuotenimikkeelle asetettu tuotekortilla "Varastoiva" -ruksi päälle vai ei. Jos ruksi on päällä, luetaan nimike järjestelmässä itsessään varastoitavaksi koostetuotteeksi. Mikäli ruksia ei aseteta päälle, luetaan koostetuote ei itsessään varastoitavaksi eli virtuaaliseksi tuotenimikkeeksi. Virtuaaliselle koostetuotteelle asetetut alituotteet voivat luonnollisesti olla varastoitavia tuotteita, joita käsitellään varastonhallinnassa koostetuotteen käyttöhetkellä itse koostetuotenimikkeen sijaan.

Malliton tuote

 • alussa poimitaan tuotteelle käsiteltävät alituotteet arvoineen
 • näiden alla poimituista alituotteista asetetaan tuotteelle ne alituotteet tai niiden mallit, jotka se oikeasti sisältää

Päätuote, jolla malleja

 • Alussa poimitaan tuotteelle käsiteltävät alituotteet arvoineen.
 • Jos tuotteella on malleja, voidaan asettaa oletusalituotteet, joita luotavat mallit sisältävät (oletusalituotteiden asettamisen yhteydessä muutokset voidaan päivittää myös jo olemassaoleville malleille, eli toiminto tarjoaa massatoimintoja).
 • Näiden alla on lista tuotteen malleista ja jokaiselle voidaan asettaa niiden sisältävät alituotteet niistä, joita tuotteelle on alussa poimittu.

Alituotteiden poimiminen tuotteelle

Toiminto on samanlainen riippumatta siitä, onko tuotteella malleja vai ei.

Alituotteiden asettaminen

Jos tuotteella on malleja, asetetaan alituotteet suoraan malleille, ei itse tuotteelle.

Oletusalituotteet

Jos tuotteella on malleja, voidaan myös asettaa malleille oletusalituotteita, joita käytetään uusia malleja muodostettaessa.

Massatoiminnot

Jos tuotteella on malleja, voidaan oletusalituotteiden hallinnan kautta päivittää alituotteiden muutokset myös jo käytössä oleville malleille.

Lisää malleista täältä: ohjesivu.

Tuoteviittaukset

Tuotteita voidaan linkittää keskenään. Tuotteen perusnäkymässä näytetään tuotteeseen liittyviä päätuotteita ja tuotteeseen jotenkin liittyviä täydentäviä tuotteita. Näitä linkityksiä voidaan määritellä tuotenäkymän Tuoteviittaukset -välilehdellä.

Käyttäjä voi vapaasti tehdä linkityksiä, joten niiden todenmukaisuus on täysin käyttäjän vastuulla. Tarkoituksena kuitenkin olisi että

 • Tuotteeseen liittyvät päätuotteet
  • Samankaltaisia/vaihtoehtoisia tuotteita.
 • Täydentävät päätuotteet
  • Esim. tuotteen hyllykkö yhteydessä vaikkapa pöytäliina tai hyllykölle tarkoitettu pesuaine tai samaan sarjaan kuuluva muu tuote.

Linkitettävän tuotteen hakeminen ja lisääminen

Haetaan tuote listasta ja poimitaan se mukaan. Linkityksen voi halutessaan poistaa linkitetyn tuotteen perässä olevasta punaisesta raksista.

Linkitys on nyt tehty ja linkitetty tuote näkyy myös tuotteen perusnäkymässä.


Tuotteen versiot

Tuotteelle voidaan luoda useampia versioita, joista vain yksi voi olla kerrallaan julkaistuna. Tuotteen versioita hallinnoidaan tuotteen Versionhallinta -välilehdeltä. Uusi versio on aina aluksi julkaisematon.

 • Julkaisematon
  • tuotteen nimi näkyy harmaalla
  • ei näy oletuksena listauksissa
  • ei ole käytettävissä, ei voi valita esim. laskuille
 • Julkaistu
  • tuotteen nimi näkyy mustalla
  • näkyy listauksissa
  • on käytettävissä laskuilla, tilauksilla jne (mikäli siis merkitty myytäväksi)

Versioinnista löytyy tarkempi ohjeistus omalta ohjesivultaan

Tuotekuvat

(Tuotenäkymä > Kuvien hallinta -välilehti)

Sivulla hallitaan tuotteen/päätuotteen tuotekuvia. Tuotteen kuvista löytyy oma ohjesivu, jossa on kerrottu tarkemmin kuvien lisäämisestä ja käytöstä. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.