Käytössä olevat mallit
Mallien muodostaminen

Tuotteesta on mahdollista muodostaa erilaisia malleja (variaatioita). Tämä pohjautuu tuotteelle määritettyihin ominaisuuksiin ja niiden arvoihin. Tuotteen mallit ovat siis saman tuotteen "erilaisia vaihtoehtoa" (esim. koko ja väri vaihtelee).

Ominaisuuksista ja niiden lisäämisestä tuotteelle voit lukea lisää alla olevan linkin kautta.

Ominaisuudet, arvot ja arvojoukot

Seuraavat tiedot periytyvät päätuotteelta oletuksena malleille. Tuotekuvaus on lukittu, joten sen voi antaa vain päätuotteelle. 

Esimerkki

Esimerkkituotteena on hyllykkö, jota saa kahdessa leveydessä (100 cm ja 50 cm) ja kahdessa värissä (harmaa ja ruskea).

Ominaisuus ja arvovaihtoehdot

 • Leveys: arvo 100 tai 50
 • Väri: arvo ruskea tai harmaa

 Näistä on mahdollista muodostaa 4 erilaista mallia ("eli ominaisuus yhdistelmää")

 • leveys 100cm, väri ruskea
 • leveys 100cm, väri harmaa
 • leveys 50cm, väri ruskea
 • leveys 50cm, väri harmaa

Mallin hinnan muodostuminen

Ominaisuuksien arvoille on mahdollista antaa kertoimia ja määrittää sen absoluuttinen vaikutus hintaan. Mallissa, joka on yhdistelmä näitä eri arvoja, (esim. 100cm ja harmaa), muodostetaan hinta tuotteen perushinnasta näiden kertoimien ja muutosten avulla.

Mallien massakäsittely

Malleja voidaan käsitellä massana käsittelykorissa, kuten yksittäisiä tuotteita. Lisäksi malleille voidaan päivittää tietoja päätuotteen tuotekortilla, jonne mallien omat tuotekortit ovat koottuna.

 Käytössä olevat mallit

Tuotteelle luoduista malleista voidaan tarvittaessa erikseen valita mitkä ovat käytössä ja mitkä eivät. Päätuotteen perusnäkymässä (tuotenäkymän ensimmäinen välilehti) näytetään tuotteen malleista taulukossa vain kyseisellä ajanhetkellä käytössä olevat.

Jos jokin malli lakkaa olemasta, eli sellaista ei enää esim. toimiteta, tulisi malli poistaa, ettei sitä voi enää virheellisesti käyttää. Tämä onnistuu päätuotteen  Ominaisuudet ja mallit -välilehdeltä, josta malli voidaan teoriassa poistaa sen perässä olevasta punaisesta raksista. Tämä onnistuu jos mallia ei ole käytetty, eli siitä ei ole historiajälkiä osto- tai myyntireskontrassa. Todennäköisesti poistaminen ei siten ole mahdollista ja malli voidaan siinä tilanteessa vain valita pois käytöstä alla olevalla tavalla.

Valinta/hallinta

Käytössä olevien mallien valinta tapahtuu päätuotteen ominaisuudet ja mallit välilehdeltä.

Oletuksena kaikki muodostetut mallit ovat käytettävissä.

Jos jokin mallin ei enää haluta olevan käytettävissä poistetaan valinta sen kohdalta ja tallennetaan valinnat. Tämän jälkeen käytöstä poistetut mallit näkyvät taulukossa erikseen. Näitä malleja ei voida enää myydä tai tilata. Jos niitä on käytetty osto- tai myyntireskontrassa niitä ei voi ollenkaan varsinaisesti poistaa vaan ainoastaan käytöstä poistaminen on mahdollista historiatietojen säilyttämisen takia.

Alkutilanne

Poistetaan alimmalta riviltä valinta ja painetaan tallenna -painiketta. 

Tällöin malli muuttuu passiiviseksi, eikä ole enää valittavissa myynti, hankinta-, eikä varastokäsittelyyn. Passiivisen mallin saa palautettua takaisin aktiiviseksi ruksaaamalla valittavina tilan alla olevan mallin ja painamalla tallenna -painiketta.


Mallien muodostaminen

Tuotteen mallien muodostaminen tapahtuu tuotteen ominaisuudet ja mallit välilehdeltä.

Huom. Malleja voidaan luoda vain käyttämättömälle tuotteelle, jolla ei ole muodostettu myynti-, osto- tai varastotapahtumia järjestelmään. Mikäli tällainen tuote halutaan konvertoida mallirakenteeseen, tulee tästä tehdä uusi versio. 

Voit luoda malleja vain tuotteelle, jota itsessään ei ole käytetty osto- tai myyntireskontrassa. Jos siis tuotetta itsessään on esim. myyty, ei sille voida enää muodostaa malleja, jolloin tuotteesta tulee päätuote, ja sen malleista tulee varsinaisia myytäviä tuotteita. Tämä tilanne tulee vastaan jos rakennetta yritetään muokata myöhemmin. Ristiriitojen takia, tuotteesta tulee luoda uusiversio, ja tälle uudelle versiolle voidaan rakentaa halutut mallit.

Esimerkki (tavoite)

Tuotteesta on olemassa esim. alla olevat yhdistelmät:

 • leveys 50, väri ruskea
 • leveys 100, väri ruskea
 • leveys 100, väri harmaa

Ominaisuudet ja arvot

Mallien luominen pohjautuu ominaisuuksiin ja niiden arvojen yhdistelyyn, joten päätuotteelle tulee olla poimittuna tarvittavat ominaisuudet ja näille valittu tarvittavat arvot.

Katso ominaisuuksien luominen ja tuotteille lisääminen täältä: Ominaisuuksien luominen ja niiden valitseminen tuotteelle

Varsinainen mallien muodostaminen

Kun sopivat ominaisuudet ja näiden arvot (mahdollisine hintamuutoksineen) ovat asetettu, voidaan aloittaa varsinainen mallien luominen.

Malleja luodaan valitsemalla ominaisuus-laatikoista jokaisesta halutut arvot ja painamalla Muodosta mallit valituista -painiketta. Toiminto muodostaa valituista arvoista kaikki mahdolliset arvoyhdistelmät (eli mallit).

1. Valitaan päätuotteelle poimituista arvoista, mitkä halutaan ottaa käyttöön

2. Painetaan "muodosta mallit valituista" -painikkeesta.

3. Nähdään ominaisuuksista ja arvoista muodostuneet mallivariaatiot.

>> MUODOSTUVAT MALLIT

 • leveys 50cm, väri ruskea
 • leveys 50cm, väri harmaa 
 • leveys 100cm, väri ruskea
 • leveys 100cm, väri harmaa

 

Väärien mallien poistaminen

Jos yhdistelmiä, jotka eivät ole käytössä, on vain muutamia, on helpompaa muodostaa kaikki mahdolliset yhdistelmät ja tämän jälkeen poistaa ne, jotka eivät ole enää valideja. Esim. esimerkissä harmaata hyllykköä saa vain 50cm leveydellä. Virheellinen luotu malli voidaan siis poistaa sen perässä olevasta raksista (se, jonka korkeus on 100 cm ja väri harmaa).

Jos mallia taas on ollut käytössä ennen, mutta ei enää tulevaisuudessa, voidaan se poistaa käytöstä, mutta ei poistaa, jos sitä on käytetty myynti- tai ostoreskontrassa.

Poisto tapahtuu rivin perässä olevasta punainen rasti -painikkeesta. Mallia voi muokata sen vieressä olevasta muokkaa -painikkeesta.

Tiettyjen yhdistelmien luominen

Jos taas mahdollisia yhdistelmiä on vain muutamia ja edellä oleva luontitapa tarkoittaisi suurimman osan luotujen mallien poistamista, voi olla nopeampaa luoda suoraan oikeat olemassa olevat arvoyhdistelmät.

Luodaan esim. ensin 100cm leveät hyllyt, jota saa sekä harmaana että ruskeana.

>> MUODOSTUVAT MALLIT

 • leveys 100cm, väri ruskea
 • leveys 100cm, väri harmaa

Luodaan tämän jälkeen 50cm leveät hyllyt. Näitä ei ole esimerkissä kuin ruskeana. Valitaan siis oikea korkeus ja molempien värien sijaan vain toinen.

>> MUODOSTUVAT MALLIT

 • leveys 50cm, väri ruskea

Käyttäjällä on nyt luotuna tavoitteen mukaiset mallit.

Luoduista malleista voidaan valita mitkä niistä ovat oikeasti käytössä. Näin ollen käyttäjä voi luoda kaikki mahdolliset yhdistelmät ja poistaa ne muutamat pois käytöstä joita ei oikeasti ole tarjolla. Jos luotu malli on myöhemmin ajankohtainen, voidaan se vain yksinkertaisesti valita käyttöön.

Mallit raportilla

Alla esimerkki tuotetilasto ryhmittäin -raportilta. Päätuote on housut, joka sisältää kokoina eri malleja. Malleja on myyty laskuilla ja raportille päivitetään päätuotteen määräksi kaikkien sen alla olevien mallien myyty määrä.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.